Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans. PIASTOWIE w IX wieku Piast Kolodziej Siemowit Lestek - Leszek Siemomysł Renesans.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans. PIASTOWIE w IX wieku Piast Kolodziej Siemowit Lestek - Leszek Siemomysł Renesans."— Zapis prezentacji:

1 DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans

2 PIASTOWIE w IX wieku Piast Kolodziej Siemowit Lestek - Leszek Siemomysł Renesans

3 Genealogia Piastów: PRZED ROZBICIEM DZIELNICOWYM: Renesans

4 Mieszko I ( ) Dąbrówka Ojciec : Siemomysł Matka : nieznana Żony: przed chrztem – 7 żon 1/ Dobrawa - córka władcy Czech Bolesława I Srogiego 2/ Oda - córka Dytryka(Teodoryka),margrabiego Marchii Półn. Żony: przed chrztem – 7 żon 1/ Dobrawa - córka władcy Czech Bolesława I Srogiego 2/ Oda - córka Dytryka(Teodoryka),margrabiego Marchii Półn. Dzieci : 1/ Bolesław Chrobry, Świetosława – żona Eryką kr. Szwecji oraz Swena Widłobrodego króla Danii Dzieci : 1/ Bolesław Chrobry, Świetosława – żona Eryką kr. Szwecji oraz Swena Widłobrodego króla Danii – 2/ Mieszko, Świętopełk, Lambert – Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

5 BOLESŁAW CHROBRY Ojciec : Mieszko Matka : Dobrawa Żony: 1/ nieznana - córka Rygdaga, margrabiego Miśnii 1/ nieznana - córka Rygdaga, margrabiego Miśnii 2/ nieznana - córka króla Wegier Gejzy (?) 2/ nieznana - córka króla Wegier Gejzy (?) 3/ Emnilda -córka ksiecia słowiańskiego Dobromira 4/ Oda - córka Ekkerharda, margrabiego Miśnii 3/ Emnilda -córka ksiecia słowiańskiego Dobromira 4/ Oda - córka Ekkerharda, margrabiego Miśnii – Dzieci : 2/ Bezprym – 3/ Regelinda ż.Hermana,margrabia Miśnii nn. Żona Świetopełka ks.kijowskiego Mieszko II Lambert Otto – 4/ Matylda – żona Ottona ks. Szwabskiego – Koronowany w Gnieźnie, arcybiskup Hipolit – Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

6 Mieszko II Lambert Rycheza Mieszko II Lambert Rycheza Córka palatyna reńskiego Herenfrieda Ezona i Matyldy,siostry cesarza Ottona III ukoronowana wraz z mężęm 1034 roku opuściła ostatecznie Polskę roku wstąpiła do benedyktyńskiego klasztoru w Braunweiler, gdzie zmarła w roku 1063 Ojciec : Bolesław Chrobry Matka : Emnilda Ojciec : Bolesław Chrobry Matka : Emnilda Żony: 1/ Rycheza - córka palatyna w Lotaryngii Żony: 1/ Rycheza - córka palatyna w Lotaryngii Dzieci : Kazimierz Odnowiciel córka nn.żona Beli I króla Wegier, Gertruda ż.Izjasława,Wielkiego ks. Kijowskiego Koronacja : w Gnieźnie,Arcybiskuo Hipolit Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

7 BEZPRYM Ojciec : Bolesław Chrobry Ojciec : Bolesław Chrobry Matka : nieznana Wegierka Matka : nieznana Wegierka Żona: brak danych Dzieci : brak danych Zmarł : zamordowany pierwsza połowa 1032r Renesans

8 Kazimierz Odnowiciel Ojciec : Mieszko II Matka : Rycheza Żony Maria Dobroniega - córka Włodzimierza Wielkiego Wielkiego Ksiecia Kijowskiego, siostra Jarosława Madrego Żony Maria Dobroniega - córka Włodzimierza Wielkiego Wielkiego Ksiecia Kijowskiego, siostra Jarosława Madrego Dzieci : Dzieci : Bolesław II Śmiały Władysław Herman Mieszko Otton Świetosława Swatawa żona królaCzech Wratysława II Bolesław II Śmiały Władysław Herman Mieszko Otton Świetosława Swatawa żona królaCzech Wratysława II – – Pochowany : w Katedrze w Poznaniu Renesans

9 Bolesław Śmiały - Szczodry Ojciec : Kazimierz Odnowiciel Matka : Maria Dobroniega Żony: Żony: 1/ nieznana z imienia ( z Rusi lub Niemiec) 1/ nieznana z imienia ( z Rusi lub Niemiec) – Dzieci : – Mieszko Bolesławowic – – Koronacja : Gniezna,Arcybiskup Piotr – Pochowany : w Ossiach w karyntii lub Tyńcu Renesans

10 Władysław Herman Władysław Herman Ojciec: Kazimierz Odnowiciel matka :Maria Dobroniega Żony: 1. nieznana Polka (m. Zbigniewa ) 2. Judyta Czeska -c.Wratysława II, Króla Czech 3. Judyta Maria Szwabska, córka Henryka IV Dzieci 1 - Zbigniew 2- Bolesław III Krzywousty 3 – córka nn. żona księcia ruskiego Agnieszka – opatka w Kwedlinburg córak nn. żona możnowładcy polskiego Dzieci 1 - Zbigniew 2- Bolesław III Krzywousty 3 – córka nn. żona księcia ruskiego Agnieszka – opatka w Kwedlinburg córak nn. żona możnowładcy polskiego Pochowany w katedrze w Plocku Pochowany w katedrze w Plocku Renesans

11 Bolesław Krzywousty Bolesław Krzywousty Ojciec Władysław Herman matka: Judyta czeska Ojciec Władysław Herman matka: Judyta czeska Żona 1. Zbysława c. Świetopełka II c, wielkiego księcia kijowskiego iego 2. Salomea córka Henryka von Berg- Schelkingen, hrabiego Bergu Żona 1. Zbysława c. Świetopełka II c, wielkiego księcia kijowskiego iego 2. Salomea córka Henryka von Berg- Schelkingen, hrabiego Bergu Dzieci : 1. W Dzieci : 1. Władysław II Wygnaniec córka n.n. Żona księcia ruskiego 2. Leszek Ryksa ż.króla Szwecji Swerkera n.n. żona Konrada margrabiego Północy Kazimierz Starszy ( zmarł 1131) Bolesław Kędzierzawy Mieszko Stary Gertruda – zakonnica Henryk Sandomierski Dobroniega Lutgarda ż. Dytryka z Wettynów Judyta ż. Ottona Imargrabiego Brandenburgii Agnieszka ż. Mścisława II wielkiego Ks.Kijowskiego Kazimierz II Sprawiedliwy Pochowany w Katedrze w Płocku Renesans

12 Synowie Bolesława KRZYWOUSTEGO Renesans

13 Władcy Dzielnicowi Renesans

14 Władysław II Wygnaniec Ojciec: Bolesław Krzywousty matka : Zbysława Żona: Agnieszka Babenberg - córką margrabiego z Austrii Leopolda III Świętego i Agnieszki córki cesarza niemieckiego Henryka IV, siostra przyrodnia cesarza Konrada III Hohenstaufa - ciotka cesarza Fryderyka I Barbarosy 5 dzieci : Bolesław Wysoki, Mieszko Platonogi, Konrad Laskonogi, Albert, c.Ryksa, ( żona króla Kastylii Alfonsa VII,+ 2 innych hrabiów ) Zmarł i pochowany w Turyngii, w Altenburgu Zmarł i pochowany w Turyngii, w Altenburgu Renesans

15 Bolesław IV Kędzierzawy Ojciec: Bolesław Krzywousty, matka : Salomea Żony : 1/Wierzchosława córka księcia Wsiewołod ks.Nowogrodu 2/ Maria- blizej nieznana Dzieci : 1. Bolesław Bolesławowic ( zm ) c nn. Żona Wasylka, ks.drohiczyńskiego Leszek 2. Syn nn Córka nn. Leszek 2. Syn nn Córka nn. Pochowany w katedrze w Plocku Renesans

16 Mieszko III Stary , Ojciec : Bolesław Krzywousty matka : Salomea z Bergu Żony : Elżbieta, królewna węgierska, córka Stefana II (?) Eudoksja, córka Izasława II, wielkiego księcia kijowskiego dzieci : 1. Odon Stefan Wierzchosława Ludmiła ż.Fryderyka I ks.Lotaryngii Judyta ż.Bernarda III Ks.Saksonii Elżbieta ż. Sobiesława ks. Czeskiego 2. Bolesława, Mieszka Młodszego, Władysława Laskonogiego Salomea ż.Racibora II ks.zachodniopomorskiego Anastazja ż.Bogusława księcia pomorskiego Zmarł w Kaliszu i tam pochowany w kolegiacie Św. Pawła Renesans

17 Kazimierz II Sprawiedliwy Ojciec: Bolesław Krzywousty matka: Salomea z Bergu Żona : Helena, córka Konrada II Przemyślidy, księcia znojemskiego dzieci : nn. Żona Wsiwołoda Czermnego W.Ks.Kijowskiego Kazimierz ( zm.1168 ) Bolesław ( zm pochowany na Wawelu ? ) Odon ( zm. jako dziecko) Adelajda – klasztor w Sandomierzu Leszek Biały Konrad Mazowiecki zmarł podczas dyskusji z biskupem o zbawieniu duszy pochowany – w katedrze wawelskiej (?) Renesans

18 Leszek Biały Ojciec : Kazimierz II Sprawiedliwy matka: Helena znojemska Żona: Grzymisława, córka Ingwara Jarosławowicza, księcia łuckiego dzieci : Salomea ż. Kolomana z Arpadów Bolesław V Wsydliwy zginął zamordowany w Gąsawie pochowany w Katedrze Wawelskiej Renesans

19 Ojciec : Mieszko III Stary Matka: Eudoksja Żony : Łucja, córka Jaromara I, księcia rugijskiego, lennika duńskiego dzieci : brak zmarł tragicznie w Środzie Śląskiej pochowany w klasztorze benedyktynów w Lubiniu Władysław Laskonogi , Renesans

20 Henryk I Brodaty Ojciec: Bolesław I Wysoki, matka :Krystyna Niemiecka Żona: Jadwiga z Andechs (późniejszą świętą), córką księcia Meranu, Bertolda VI, spokrewnioną z cesarzami Niemiec i władcami Węgier,Czech Austrii i Francji dzieci : Bolesław Henryk Pobożny nn. Syn ( zmarł jako dziecko) Konrad Kedzierzawy ( zginął na polowaniu ) Agnieszka Zofia Anna Gertruda, ksieni w Trzebnicy zmarł w Krośnie Odrzańskim,pochowany w bazylice w Trzebnicy Renesans

21 Henryk II Pobożny Ojciec : Henryk Pobożny matka: Jadwiga Żona: Anna córką króla Czech Przemysła Otokara I dzieci : Bolesław Rogatka, Mieszko Lubuski Henryk III Biały Konrad Kujawski WładysławWrocławski Gertruda ż.Bolesława I Mazowieckiego Konstancja ż.kazimierza Kujawskiego Elżbieta ż. Przemysła I Agnieszka ksieni w Trzebnicy Jadwiga ks. Klarysek we Wrocławiu zginął w bitwie pod Legnica, pochowany w kościele OO. Franciszkanów we Wrocławiu Renesans

22 Bolesław II Rogatka 1241 Ojciec: Henryk Pobożny matka : Anna Przemyślidka,córka króla Czech Otokara I żona: Jadwiga Anhaldzka - Eufemia tczewska - córka sambora ks.Tczewa dzieci: 1/ Henryk V Brzuchaty Bolka I Surowy brak Bernard Zwinny 4 córki 2/ Katarzyna zmarł 1278 w Legnicy pochowany w klasztorze dominikanów w Legnicy Renesans

23 Konrad Mazowiecki 1229, Ojciec: Kazimierz II Sprawiedliwy, matka: Helena znojemska żona: Agfia- k siężniczką nowogrodzko-siewierską c. Światosława Andrzeja Igorewica z Rurykowiczów dzieci : Bolesław (zm.1248) Kazimierz (zm.1267 ) Siemowit (zm.1262 ) Siemomysł (zm ) Mieszko Chościsko (zm. 1230) Salomea – klaryska w Skale Judyta ż. Mieszka Otyłego a potem Henryka III Białego Ludmiła Eudoksja ż.Dytryka hrabiego Wettynu i Brenny 4 córki pochowany w katedrze w Płocku Renesans

24 Bolesław V Wstydliwy Ojciec: Leszek Biały matka : Grzymisława żona: KINGA - córka króla węgier Beli IV i Marii Laskariny(córka cesarza nicejskiego Teodora I ) dzieci: brak pochowany wbazylice OO.Franciszkanów w Krakowie Renesans

25 Leszek Czarny Ojciec: Kazimierz I Kujawski(2 syn Konrada Mazowieckiego ) Matka: Konstancja wrocławska żona: Gryfina(Agryppin ) - córka Rościsława bana Slawonii i Maczwy kniazia halickiego iAnny Arpadówny dzieci : brak pochowany w Kościele OO.Dominikanów w Krakowie Renesans

26 Ojciec: Henryk III Biały matka : Jud yta mazowiecka żona: Konstancja Opolska c. księcia opolskiego Władysława Matylda c. Ottona V Długiego Brandenburskiego pochowany w kościele Św.Krzyża we Wrocławiu Henryk IV Probus Renesans

27 Przemysł II , król Ojciec : Przemysł I matka : Elżbieta wrocławska (c.Henryka Pobożnego ) Żony : Ludgarda c,księcia mekleburskiego Henryka I córka Ryksa c.Waldemara króla Szwecji Małgorzata Brandenburska - córka Albrechta III i Małgorzaty Duńskiej dzieci : 2. Ryksa Elżbieta – żona Wacława II króla Czech Koronacja z żoną Małgorzatą r w Katedrze w Gnieźnie,Arcybiskup Jakub Świnka Zamordowany w Rogoźnie i pochowany w katedrze w Poznaniu Renesans

28 Ojciec : Przemysław II Ottokar matka : Kunegunda Halicka ( siostra Gryfiny ) Żony : Guta/ Juta / von Habsburg c.Rudolfa I Habsburga Elżbieta Ryksa, córka Izasława II, wielkiego ks.kijowskiego dzieci : 1/ Przemysł (zm.1288) Wacław III Agnieszka – żona Ruprechta z Nassau Anna żona księcia Henryka Karynckiego Elżbieta żona Jana Luksemburskiego Guta (zm ) Jan ( zm.1294) Jana (zm.1296) Małgorzata żona księcia legnicko-brzeskiegoBolka III. Guta (ur., zm ), 2/Agnieszka zona ksiecia jaworskiego Henryka I Koronacja : w katedrze w Gnieznie, arcybiskup Jakub Świnka Zmarł na grużlice w wieku 34 lat pochowany w Zbrasławiu kolo Pragi Wacław II 1291, król Renesans

29 Wacław III Ojciec: Wacław II matka: Guta Habsburg żona: Viola Elżbieta cieszyńska - córka ks. Mieszka dzieci : nieslubna Elżbieta - (?) zamordowany w Olomłyńcu w 1306r pochowany w Kościele Św.Jakuba w Zbrasławiu Renesans

30 Władysław Łokietek Ojciec: Kazimierz I Kujawski Matka: Eufrozyna opolska żona: Jadwiga - córka księcia kaliskiego Bolesław a Pobożnego i królewny wegierskiej Jolanty Heleny dzieci : Kunegunda – żona Bernarda ks. Świdnickiego Stefan ( zm.1306) pochowany u franciszkanóww Krakowie Władysław (zm.1312) pochowany u franciszkanów Elżbieta żona Karola Roberta króla Węgier Kazimierz Wielki Jadwiga (zm.przed 1325 r ) koronacja : w Krakowie – arcybiskup Janisław pochowany w Katedrze na Wawelu Renesans

31 Kazimierz Wielki Ojciec: Władysław Łokietek Matka: Jadwiga kaliska żona: Aldona Anna – cór ka W-go ks. Litwy Giedymina i Jewny Adelajda Heska- c.Henryka II Żelaznego,landgrafa heskiego Krystyna Rokiczana -wdowa po Mikloszu z Rokiczyn Jadwiga Żagańska c.Henryka V Zelaznego ks.żagańskiego dzieci : 1. Elżbieta – zaręczona z Ludwikiem Bawarskim Kunegunda 4. Anna żona Wilhelma hr.Cilly Kunegunda (zm.1370) Jadwiga - żona możnowładcy południowosłowiańskiego koronacja : w Krakowie – arcybiskup Janisław zmarł w wyniku wypadku na polowaniu w wsi Żeleźnica pochowany w Katedrze na Wawelu Aldona AldonaAdelajdaJadwiga Renesans

32 - W ciągu 800 lat istnienia rodu (IX-XVII wiek) znanych jest 591 przedstawicieli tj. 310 mężczyzn (w tym 218 panujących) i 281 kobiet. - Znanych jest 328 małżeństw Piastów - Stan duchowny wybrało 27 mężczyzn i 58 kobiet (łącznie 85 osób) Koronacje królewskie : Mężczyźni na króla Polski koronowali się sześciokrotnie: Bolesław I ChrobryBolesław I Chrobry Mieszko II LambertMieszko II Lambert Bolesław II ŚmiałyBolesław II Śmiały Przemysł IIPrzemysł II Władysław I ŁokietekWładysław I Łokietek Kazimierz III WielkiKazimierz III Wielki : Kobiety królowymi były czternastokrotnie: 985 (Szwecja), 998 (Dania)985Szwecja998Dania Świętosława SwatawaŚwiętosława Swatawa 1085 (Czechy)1085Czechy Ryksa PolskaRyksa Polska 1130 (Szwecja), ok (Szwecja)1130Szwecja1140Szwecja Ryksa ŚląskaRyksa Śląska 1152 (Kastylia)1152Kastylia Salomea MałopolskaSalomea Małopolska 1214 (Halicz)1214Halicz Fenenna kujawskaFenenna kujawska 1290 (Węgry)1290Węgry Świętosława PolskaRyksa ElżbietaŚwiętosława PolskaRyksa Elżbieta 1303 (Polska i Czechy)1303PolskaCzechy Wiola Elżbieta cieszyńskaWiola Elżbieta cieszyńska 1305 (Czechy)1305Czechy Maria BytomskaMaria Bytomska 1306 (Węgry)1306Węgry Beatrycza jaworskaBeatrycza jaworska 1314 (Rzym)1314Rzym JadwigaJadwiga 1320 (Polska)1320Polska Elżbieta ŁokietkównaElżbieta Łokietkówna 1320 (Węgry)1320Węgry Anna ŚwidnickaAnna Świdnicka (Czechy, Niemcy i Rzym) CzechyNiemcyRzym Jadwiga żagańskaJadwiga żagańska 1365 (Polska)1365Polska - Za ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Piastów uchodzi Jerzy Wilhelm książe brzesko- legnicki zmarły w Brzegu. Renesans


Pobierz ppt "DYNASTIA PIASTÓW RENESANS Renesans. PIASTOWIE w IX wieku Piast Kolodziej Siemowit Lestek - Leszek Siemomysł Renesans."

Podobne prezentacje


Reklamy Google