Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład dwudziesty dziewiąty 1 czerwca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład dwudziesty dziewiąty 1 czerwca 2010."— Zapis prezentacji:

1 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład dwudziesty dziewiąty 1 czerwca 2010

2 Z poprzedniego wykładu Wektor Poyntinga Antena – dipol elektryczny półfalowy Telefon komórkowy Spektrometr fourierowski Podczerwień termiczna, detekcja, transmisja, kamera termowizyjna, efekt cieplarniany Bliska podczerwień, pilot, transmisja dźwięku i danych

3 Widmo fal elektromagnetycznych Promieniowanie terahercowe Tu byliśmy

4 Kryształ i światło Podstawowa krawędź absorpcji CdS

5 Struktura pasmowa Pasmo przewodnictwa Pasmo walencyjne Energia Przerwa energetyczna Mała energia fotonu Duża energia fotonu

6 W ę drówki wzbudzenia Doświadczenie: świecenie ekranu ZnS pobudzanego nadfioletem, wpływ chłodzenia azotem Energia wzbudzenia może błądzić po półprzewodniku zanim wyzwoli się w postaci światła Obniżenie temperatury znacznie zwalnia te procesy

7 Datowanie luminescencyjne Czas start AkumulacjaPomiar

8 Wy ś wiecanie dinozaura 1. Na ś wietlenie (UV) 2. Pomiar (w ciemnym pudełku) 3. Wykres I t

9 Widmo fal elektromagnetycznych Promieniowanie terahercowe Tu byliśmy Podczerwień Teraz nadfiolet

10 Efekt fotoelektryczny (zewn ę trzny) -- - Promieniowanie nadfioletowe rozładowuje ujemnie naładowany elektroskop

11 Efekt fotoelektryczny (zewn ę trzny) -- - Szyba zatrzymuje promieniowanie nadfioletowe

12 Efekt fotoelektryczny (zewn ę trzny) ++ + Dodatnio naładowany elektroskop nie rozładowuje się

13 Praca wyj ś cia (eV) Ag4,26Al4,28As3.75Au5,1B4,45Ba2,7 Be4,98Bi4,22C5Ca2,87Cd4,22Ce2,9 Co5Cr4,5Cs2,14Cu4,65Eu2,5Fe4,5 Ga4,2Gd3,1Hf3,9Hg4,49In4,12Ir5,27 K2,3La3,5Li2,9Lu3,3Mg3,66Mn4,1 Mo4,6Na2,75Nb4,3Nd3,2Ni5,15Os4,83 Pb4,25Pt5,65Rb2,16Re4,96Rh4,98Ru4,71 Sb4,55Sc3,5Se5,9Si4,85Sm2,7Sn4,42 Sr2,59Ta4,25Tb3Te4,95Th3,4Ti4,33 Tl3,84U3,63V4,3W4,55Y3,1Zn4,33 Zr4,05

14 Fotokomórka pró ż niowa

15 Fotopowielacz Wykrywa pojedyncze fotony!

16 Promieniowanie gamma + - Detekcja: licznik Geigera-Muellera Źródła: przemiany jądrowe, kosmos Długości fali: poniżej 10 -11 m

17 Detektory półprzewodnikowe

18 Promieniowanie : błysk z kosmosu Pi of the sky: rejestracja w obszarze widzialnym http://grb.fuw.edu.pl/index.html 2008.03.18/19

19 Promieniowanie anteny dipolowej G

20 Promieniowanie dipola k H

21 Promieniowanie ź ródła punktowego 1. Pole elektryczne promieniowania proporcjonalne do przyspieszenia (dalekie pole, przybliżenie nierelatywistyczne) 2. Oscylujący dipol względem położenia ładunku wcześniejszego o r/c promieniuje pole: Ważne: zależność od odległości, częstości (I 4 ), polaryzacja p0p0 p 0 k Składowa prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali a a r r tu był tu jest

22 Synchrotron ź ródłem fal elektromagnetycznych

23 Analogia akustyczna

24 Dlaczego niebo jest niebieskie?

25 Spolaryzowane niebo


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład dwudziesty dziewiąty 1 czerwca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google