Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOW (Wsparcie Organów Wyborczych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOW (Wsparcie Organów Wyborczych)"— Zapis prezentacji:

1 WOW (Wsparcie Organów Wyborczych)
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu WROCŁAW, KWIECIEŃ R.

2 Systemy – linki i opis https://prtest2015.kbw.gov.pl
Serwer testowy - służy do testowania nowych funkcjonalności, przed wgraniem ich na serwer szkoleniowy i produkcyjny. Na serwer testowy będą okresowo przenoszone dane z serwera produkcyjnego. Serwer szkoleniowy - służy do szkoleń, można wszystko zepsuć, dane nie będą nigdzie produkcyjnie wykorzystywane. Na serwer szkoleniowy będą okresowo przenoszone dane z serwera produkcyjnego. Serwer produkcyjny - służy do faktycznej pracy. Do tego systemu ma zostać przeniesiony meldunek kwartalny i na tym adresie gminy będą pracować nad edycją meldunku. https://szkolwow.kbw.gov.pl https://wow.kbw.gov.pl

3 Wymagania sprzętowe Aktualny i wspierany system operacyjny
Aktualna przeglądarka Mozilla FireFox Odblokowana obsługa Javascript Java i Flash NIE są wymagane do pracy systemu Możliwość zapisu danych na nośnik zewnętrzny Dostęp do sieci Internet Drukarka

4 Użytkownicy – role i uprawnienia
użytkownicy funkcyjni (przewodniczący, zastępca) – posiadają uprawnienia do: wprowadzania frekwencji, pobrania kodów jednorazowych do uwierzytelnienia protokołu; operatorzy obwodowi – posiadają uprawnienia do: wprowadzania protokołów obwodowych; użytkownicy gminni – posiadają uprawnienia do: prac z związanych z meldunkiem, administrowania użytkownikami obwodowymi, prac związanych z protokołami obwodowymi. Wszyscy pracownicy gminy mają te same uprawnienia, widzą protokoły, meldunek itp.

5 System WOW – pierwsze logowanie
Login w postaci kodu, nie będzie loginów imiennych.

6 Główny ekran aplikacji

7 Meldunek przedwyborczy
Operacje dostępne na poszczególnych kartach meldunku: karta „Obwody” – umożliwia podgląd danych adresowych obwodu głosowania, usuwanie i dodawanie obwodów głosowania, a także wykonywanie zestawień, karta „Liczby” – umożliwia wprowadzenie/poprawę danych liczbowych dla wszystkich obwodów głosowania, karta „Całość” – umożliwia wprowadzenie/poprawę danych liczbowych dla całej gminy oraz zamknięcie i otwarcie kolejnych etapów tworzenia meldunku wyborczego, karta „Operatorzy” – umożliwia wprowadzenie operatorów do gmin

8 Meldunek przedwyborczy
Dostępne operacje na karcie „Obwody”: przycisk „Dodaj obwód” – dodanie nowego obwodu głosowania; przycisk „Akcje” na liście obwodów – po rozwinięciu listy można: „Edytuj” – edytować dane adresowe obwodu głosowania; „Usuń” – usunięcie obwodu głosowania; „Funkcyjni” – dodawanie użytkowników funkcyjnych do obwodu głosowania.

9 Meldunek przedwyborczy
Przykładowe okno edycji danych obwodu głosowania

10 Meldunek przedwyborczy
Karta „Liczby” (niedostępna po zamknięciu II etapu meldunku przedwyborczego) UWAGA Wartości w wierszu „Suma w gminie” zmieniają się dopiero po zapisaniu danych przyciskiem „Zapisz”.

11 Meldunek przedwyborczy
Karta „Całość” UWAGA Należy pamiętać, aby po każdym wprowadzeniu danych zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zapisz” . Dostępne operacje na karcie „Całość”: przycisk „Zapisz” – zapisanie danych liczbowych wprowadzonych na karcie „Całość”, przycisk „Zatwierdź obwody” – zamknięcie meldunku przedwyborczego na I etapie.

12 Administracja osobami funkcyjnymi

13 Administracja osobami funkcyjnymi
3 status hasła – hasło zresetowane, nie może być 2 aktywnych użytkowników o takiej samej funkcji należy wcześniejszego dezaktywować, użytkowników funkcyjnych nie można usunąć z systemu, nie można ich wczytać z pliku csv

14 Administracja osobami funkcyjnymi
Niewymagane Niewymagane Wymagamy wpisania drugiego imienia? Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu otrzymujemy możliwość wydruku loginu i hasła do pierwszego logowania

15 Administracja operatorami
Wymagamy wpisania drugiego imienia? Postępujemy analogicznie jak z osobami funkcyjnymi

16 Frekwencja Frekwencję mogą wprowadzać za konkretny obwód: przewodniczący lub zastępca, za całą gminę operator lub pracownicy gminy uprawnieni do WOW

17 Frekwencja Przykładowe okno frekwencji podawanej we wszystkich obwodach Przykładowe okno z listą obwodów w gminie, w których nie jest uzupełniona frekwencja

18 Frekwencja

19 Lista kodów jednorazowych
Kody jednorazowe są tworzone w celu uwierzytelnienia protokołów będących na serwerach KBW. Kody jednorazowe mogą pobierać tylko i wyłącznie użytkownicy funkcyjni (przewodniczący lub zastępcy). Pobranie kodów jednorazowych Wywołujemy po zalogowaniu się przez osobę funkcyjną i naciśnięcie przycisku „Hasła jednorazowe”; Po wykonaniu powyższej czynności pokaże się lista kodów jednorazowych do wydrukowania. Należy ją wydrukować i DOKŁADNIE zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

20 Lista kodów jednorazowych
UWAGA Dla zapewnienia bezpieczeństwa haseł NIE WOLNO w żaden sposób ich opisywać (do kogo należą). Każda lista ma unikalny numer dostępny tylko dla jednej osoby i to umożliwia identyfikację określonej listy. UWAGA W przypadku ewentualnej możliwości dostania się listy kodów jednorazowych w niepowołane ręce (np. w wyniku zaginięcia) lista musi być niezwłocznie wygenerowana ponownie przez koordynatora gminnego i jeszcze raz pobrana przez użytkownika funkcyjnego. UWAGA Brak pobrania haseł jednorazowych przez wszystkie osoby funkcyjne w obwodzie zakończy się komunikatem „Brak osób uprawnionych do uwiarygodnienia protokołu!” i nie pozwoli na uwiarygodnienie protokołu obwodowego

21 Pliki KLK Pliki KLK (zapisane w formacie JSON) zawierają informacje: z meldunku wyborczego, o kandydatach, oraz inne dane potrzebne do działania systemu WOW. Zmiany którychkolwiek z tych informacji jest natychmiast automatycznie wprowadzane do plików KLK i wymaga pobrania z Internetu nowej wersji tych plików. Aby pobrać pliki KLK należy po zalogowaniu się do systemu WOW wykonywać poniższe czynności w podanej kolejności: nacisnąć pozycję „Protokoły” z górnego menu programu; wyszukać w ramce „Operacje na protokołach obwodowych oraz pobieranie plików klk” na liście gmin odpowiedniej gminy oraz na liście dat głosowania odpowiedniej daty i nacisnąć przycisku „Wyświetl”; nacisnąć przycisk „Pobierz KLK” UWAGA Nie należy próbować wgrywać plików KLK do systemu WOW w przypadku gdy jest połączenie internetowe. Nie jest to potrzebne, gdyż zostaną ściągnięte z Internetu przy połączeniu z serwerami KBW.

22 Szablony protokołów Dla programu z dostępem do sieci Internet
nacisnąć pozycję „Protokoły” z górnego menu programu; wyszukać w ramce „Operacje na protokołach obwodowych oraz pobieranie plików klk” na liście gmin odpowiedniej gminy oraz na liście dat głosowania odpowiedniej daty i nacisnąć przycisku „Wyświetl”; nacisnąć przycisk „Wprowadź protokół online” w odpowiedniej ramce z gminą; nacisnąć przycisk „Drukuj szablon”; po ukazaniu się na ekranie szablonu protokołu przejście na dół strony i nacisnąć przycisk „Wydrukuj szablon”. Dla programu w wersji offline nacisnąć przycisk „Wybierz plik” i załadować plik klk do programu, nacisnąć przycisk „Drukuj szablon”; po ukazaniu się na ekranie szablonu protokołu przejście na dół strony i nacisnąć przycisk „Wydrukuj szablon”.

23 Wprowadzanie protokołu
Lista obwodów Wprowadzamy tylko raz UWAGA Przy wprowadzaniu składu komisji obwodowej należy wprowadzić i dodać WSZYSTKIE osoby powołane do tej komisji, a następnie zaznaczyć osoby, które są OBECNE podczas podpisywania protokołu obwodowego.

24 Wprowadzanie protokołu
Ewidentne błędy – błędy (twarde) – ich treści są oznaczone na czerwono i muszą zostać poprawione, inaczej nie będzie możliwości wydrukowania protokołu; Możliwe błędy – ostrzeżenia – ich treści są oznaczone na niebiesko i mogą wymagać poprawy, ale nie zawsze muszą, jeśli nie są to błędy to ich powstanie musi zostać opisane w polu „Stanowisko komisji wobec ostrzeżeń”, a do wydruku zostanie dołączony raport ostrzeżeń, który musi zostać przekazany do komisji okręgowej

25 Praca z protokołem w gminie
W gminie można : przeglądać protokoły (po wyszukaniu); wprowadzać protokoły (analogicznie jak operator); wysyłać protokoły wprowadzone do systemu i przywiezione na nośnikach z obwodów gdzie nie było sieci Internet (lub były problemy z wysyłką); w obecności osoby funkcyjnej uwierzytelnić protokół będący na serwerze KBW kodem jednorazowym osoby funkcyjnej, jeśli protokół papierowy zgadza się z wartościami będącymi w systemie WOW . Można wyszukiwać protokół po pierwszym fragmencie kodu kreskowego

26 Statusy protokołów W systemie WOW wyróżniamy następujące statusy protokołu obwodowego: Wysłany – dokument przesłany przez operatora; Uwierzytelniony – dokument uwierzytelniony za pomocą kodu jednorazowego przez przewodniczącego lub zastępcę; Zweryfikowany – dokument zweryfikowany przez operatora okręgowej komisji wyborczej; Zatwierdzony – dokument zatwierdzony przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej; Odrzucony – dokument, który został wysłany niepoprawnie lub z niepoprawnych plików klk. Można wyszukiwać protokół po pierwszym fragmencie kodu kreskowego, zestawienia generowane w csv są UTF-8, rozdzielane”;”

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WOW (Wsparcie Organów Wyborczych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google