Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOW (Wsparcie Organów Wyborczych) Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu WROCŁAW, KWIECIEŃ 2015 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOW (Wsparcie Organów Wyborczych) Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu WROCŁAW, KWIECIEŃ 2015 R."— Zapis prezentacji:

1 WOW (Wsparcie Organów Wyborczych) Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu WROCŁAW, KWIECIEŃ 2015 R.

2  Serwer testowy - służy do testowania nowych funkcjonalności, przed wgraniem ich na serwer szkoleniowy i produkcyjny. Na serwer testowy będą okresowo przenoszone dane z serwera produkcyjnego.  Serwer szkoleniowy - służy do szkoleń, można wszystko zepsuć, dane nie będą nigdzie produkcyjnie wykorzystywane. Na serwer szkoleniowy będą okresowo przenoszone dane z serwera produkcyjnego.  Serwer produkcyjny - służy do faktycznej pracy. Do tego systemu ma zostać przeniesiony meldunek kwartalny i na tym adresie gminy będą pracować nad edycją meldunku. 2 Systemy – linki i opis https://wow.kbw.gov.pl https://szkolwow.kbw.gov.pl https://prtest2015.kbw.gov.pl

3 Wymagania sprzętowe 3  Aktualny i wspierany system operacyjny  Aktualna przeglądarka Mozilla FireFox  Odblokowana obsługa Javascript  Java i Flash NIE są wymagane do pracy systemu  Możliwość zapisu danych na nośnik zewnętrzny  Dostęp do sieci Internet  Drukarka

4 Użytkownicy – role i uprawnienia 4  użytkownicy funkcyjni (przewodniczący, zastępca) – posiadają uprawnienia do:  wprowadzania frekwencji,  pobrania kodów jednorazowych do uwierzytelnienia protokołu;  operatorzy obwodowi – posiadają uprawnienia do:  wprowadzania frekwencji,  wprowadzania protokołów obwodowych;  użytkownicy gminni – posiadają uprawnienia do:  wprowadzania frekwencji,  prac z związanych z meldunkiem,  administrowania użytkownikami obwodowymi,  prac związanych z protokołami obwodowymi.

5 System WOW – pierwsze logowanie 5

6 Główny ekran aplikacji 6

7 7 Meldunek przedwyborczy Operacje dostępne na poszczególnych kartach meldunku: karta „Obwody” – umożliwia podgląd danych adresowych obwodu głosowania, usuwanie i dodawanie obwodów głosowania, a także wykonywanie zestawień, karta „Liczby” – umożliwia wprowadzenie/poprawę danych liczbowych dla wszystkich obwodów głosowania, karta „Całość” – umożliwia wprowadzenie/poprawę danych liczbowych dla całej gminy oraz zamknięcie i otwarcie kolejnych etapów tworzenia meldunku wyborczego, karta „Operatorzy” – umożliwia wprowadzenie operatorów do gmin

8 8 Meldunek przedwyborczy Dostępne operacje na karcie „Obwody”: przycisk „Dodaj obwód” – dodanie nowego obwodu głosowania; przycisk „Akcje” na liście obwodów – po rozwinięciu listy można: „Edytuj” – edytować dane adresowe obwodu głosowania; „Usuń” – usunięcie obwodu głosowania; „Funkcyjni” – dodawanie użytkowników funkcyjnych do obwodu głosowania.

9 9 Meldunek przedwyborczy Przykładowe okno edycji danych obwodu głosowania

10 10 Meldunek przedwyborczy Karta „Liczby” (niedostępna po zamknięciu II etapu meldunku przedwyborczego) UWAGA Wartości w wierszu „Suma w gminie” zmieniają się dopiero po zapisaniu danych przyciskiem „Zapisz”.

11 11 Meldunek przedwyborczy Karta „Całość” Dostępne operacje na karcie „Całość”: przycisk „Zapisz” – zapisanie danych liczbowych wprowadzonych na karcie „Całość”, przycisk „Zatwierdź obwody” – zamknięcie meldunku przedwyborczego na I etapie. UWAGA Należy pamiętać, aby po każdym wprowadzeniu danych zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku „Zapisz”.

12 Administracja osobami funkcyjnymi 12

13 Administracja osobami funkcyjnymi 13

14 14 Niewymagane Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu otrzymujemy możliwość wydruku loginu i hasła do pierwszego logowania Administracja osobami funkcyjnymi

15 15 Postępujemy analogicznie jak z osobami funkcyjnymi Administracja operatorami

16 Frekwencja 16 Frekwencję mogą wprowadzać za konkretny obwód: przewodniczący lub zastępca, za całą gminę operator lub pracownicy gminy uprawnieni do WOW

17 17 Frekwencja Przykładowe okno frekwencji podawanej we wszystkich obwodach Przykładowe okno z listą obwodów w gminie, w których nie jest uzupełniona frekwencja

18 18 Frekwencja

19 Lista kodów jednorazowych 19 Kody jednorazowe są tworzone w celu uwierzytelnienia protokołów będących na serwerach KBW. Kody jednorazowe mogą pobierać tylko i wyłącznie użytkownicy funkcyjni (przewodniczący lub zastępcy). Pobranie kodów jednorazowych Wywołujemy po zalogowaniu się przez osobę funkcyjną i naciśnięcie przycisku „Hasła jednorazowe”; Po wykonaniu powyższej czynności pokaże się lista kodów jednorazowych do wydrukowania. Należy ją wydrukować i DOKŁADNIE zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

20 20 UWAGA Dla zapewnienia bezpieczeństwa haseł NIE WOLNO w żaden sposób ich opisywać (do kogo należą). Każda lista ma unikalny numer dostępny tylko dla jednej osoby i to umożliwia identyfikację określonej listy. UWAGA W przypadku ewentualnej możliwości dostania się listy kodów jednorazowych w niepowołane ręce (np. w wyniku zaginięcia) lista musi być niezwłocznie wygenerowana ponownie przez koordynatora gminnego i jeszcze raz pobrana przez użytkownika funkcyjnego. UWAGA Brak pobrania haseł jednorazowych przez wszystkie osoby funkcyjne w obwodzie zakończy się komunikatem „Brak osób uprawnionych do uwiarygodnienia protokołu!” i nie pozwoli na uwiarygodnienie protokołu obwodowego Lista kodów jednorazowych

21 Pliki KLK 21 Pliki KLK (zapisane w formacie JSON) zawierają informacje: z meldunku wyborczego, o kandydatach, oraz inne dane potrzebne do działania systemu WOW. Zmiany którychkolwiek z tych informacji jest natychmiast automatycznie wprowadzane do plików KLK i wymaga pobrania z Internetu nowej wersji tych plików. Aby pobrać pliki KLK należy po zalogowaniu się do systemu WOW wykonywać poniższe czynności w podanej kolejności: nacisnąć pozycję „Protokoły” z górnego menu programu; wyszukać w ramce „Operacje na protokołach obwodowych oraz pobieranie plików klk” na liście gmin odpowiedniej gminy oraz na liście dat głosowania odpowiedniej daty i nacisnąć przycisku „Wyświetl”; nacisnąć przycisk „Pobierz KLK” UWAGA Nie należy próbować wgrywać plików KLK do systemu WOW w przypadku gdy jest połączenie internetowe. Nie jest to potrzebne, gdyż zostaną ściągnięte z Internetu przy połączeniu z serwerami KBW.

22 Szablony protokołów 22 Dla programu z dostępem do sieci Internet nacisnąć pozycję „Protokoły” z górnego menu programu; wyszukać w ramce „Operacje na protokołach obwodowych oraz pobieranie plików klk” na liście gmin odpowiedniej gminy oraz na liście dat głosowania odpowiedniej daty i nacisnąć przycisku „Wyświetl”; nacisnąć przycisk „Wprowadź protokół online” w odpowiedniej ramce z gminą; nacisnąć przycisk „Drukuj szablon”; po ukazaniu się na ekranie szablonu protokołu przejście na dół strony i nacisnąć przycisk „Wydrukuj szablon”. Dla programu w wersji offline nacisnąć przycisk „Wybierz plik” i załadować plik klk do programu, nacisnąć przycisk „Drukuj szablon”; po ukazaniu się na ekranie szablonu protokołu przejście na dół strony i nacisnąć przycisk „Wydrukuj szablon”.

23 Wprowadzanie protokołu Lista obwodów UWAGA Przy wprowadzaniu składu komisji obwodowej należy wprowadzić i dodać WSZYSTKIE osoby powołane do tej komisji, a następnie zaznaczyć osoby, które są OBECNE podczas podpisywania protokołu obwodowego.

24 Wprowadzanie protokołu Ewidentne błędy – błędy (twarde) – ich treści są oznaczone na czerwono i muszą zostać poprawione, inaczej nie będzie możliwości wydrukowania protokołu; Możliwe błędy – ostrzeżenia – ich treści są oznaczone na niebiesko i mogą wymagać poprawy, ale nie zawsze muszą, jeśli nie są to błędy to ich powstanie musi zostać opisane w polu „Stanowisko komisji wobec ostrzeżeń”, a do wydruku zostanie dołączony raport ostrzeżeń, który musi zostać przekazany do komisji okręgowej

25 25 Praca z protokołem w gminie W gminie można : przeglądać protokoły (po wyszukaniu); wprowadzać protokoły (analogicznie jak operator); wysyłać protokoły wprowadzone do systemu i przywiezione na nośnikach z obwodów gdzie nie było sieci Internet (lub były problemy z wysyłką); w obecności osoby funkcyjnej uwierzytelnić protokół będący na serwerze KBW kodem jednorazowym osoby funkcyjnej, jeśli protokół papierowy zgadza się z wartościami będącymi w systemie WOW.

26 26 Statusy protokołów W systemie WOW wyróżniamy następujące statusy protokołu obwodowego: Wysłany – dokument przesłany przez operatora; Uwierzytelniony – dokument uwierzytelniony za pomocą kodu jednorazowego przez przewodniczącego lub zastępcę; Zweryfikowany – dokument zweryfikowany przez operatora okręgowej komisji wyborczej; Zatwierdzony – dokument zatwierdzony przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej; Odrzucony – dokument, który został wysłany niepoprawnie lub z niepoprawnych plików klk.

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 27


Pobierz ppt "WOW (Wsparcie Organów Wyborczych) Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu WROCŁAW, KWIECIEŃ 2015 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google