Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Routing dynamiczny z wykorzystaniem wektora odległości Protokół RIP Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Routing dynamiczny z wykorzystaniem wektora odległości Protokół RIP Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA."— Zapis prezentacji:

1 Routing dynamiczny z wykorzystaniem wektora odległości Protokół RIP Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

2 Routing dynamiczny Celem protokołu routingu jest stworzenie i utrzymywanie tablicy routingu.

3 Routing dynamiczny Algorytmy routingu podzielić na: * a. wektora odległości, * a. stanu łącza, * a. hybrydowe zrównoważone. W rozwiązaniach opartych na wektorze odległości Określana jest odległość oraz kierunek (wektor) do dowolnego łącza w intersieci. Podejście oparte na analizie stanu łącza polega na odtworzeniu dokładnej topologii całej intersieci.

4 Protokoły EGP i IGP

5 Algorytm wektora odległości Algorytm routingu działający na podstawie wektora odległości okresowo wysyła kopię tablicy routingu. Każdy router otrzymuje tablicę routingu od bezpośrednio z nim połączonych routerów sąsiednich.

6 Zmiana topologii Zbieżność osiągana jest stopniowo

7 Zbieżność Gdy wszystkie trasy w intersieci działają w oparciu o te same informacje, mówi się, że intersieć osiągnęła zbieżność.

8 Metryki routingu

9 Konfiguracja routingu Konfiguracja obejmuje: wybór protokołu routingu ( router ) określa bezpośrednio podpiętą sieć ( network )

10 Pętle routingu Zapobieganie błędom i pętlom routingu

11 Pętle routingu

12 Pętle routingu – rozwiązanie maksymalna liczba przeskoków

13 Pętle routingu – rozwiązanie reguła split horizont Reguła split horizon nie zezwala routerowi, który jest nadawcą informacji o sieci, na przyjmowanie aktualizacji informacji o tej sieci od innych routerów.

14 Pętle routingu – rozwiązanie reguła route poisoning

15 Pętle routingu – rozwiązanie wyzwalane aktualizacje Wyzwalane aktualizacje są wysyłane natychmiast, gdy wystąpi zmiana w tablicy routingu. Router, który wykrył zmianę topologii, wysyła komunikat aktualizacyjny do sąsiednich routerów. Routery te generują wyzwalane aktualizacje, aby powiadomić o zmianie.

16 Pętle routingu – rozwiązanie zegary przetrzymania Gdy router otrzymuje od sąsiada aktualizację, która wskazuje, że dotychczas dostępna sieć jest niedostępna, oznacza tę sieć jako niedostępną i uruchamia zegar przetrzymania. Jeśli przed upływem czasu na zegarze przetrzymania odbierze od tego samego sąsiada aktualizację, która wskazuje, że sieć jest znowu dostępna, oznacza ją jako dostępną i usuwa zegar przetrzymania. Jeśli od innego sąsiedniego routera odebrana zostanie aktualizacja zawierająca lepszą metrykę dla tej sieci, router oznacza tę sieć jako dostępną i usuwa zegar przetrzymania. Jeśli przed upłynięciem czasu zegara przetrzymania od innego routera zostanie odebrana aktualizacja z większą metryką, zostanie ona zignorowana. Aktualizacja ta jest ignorowana, aby przedłużyć czas propagacji w sieci informacji o szkodliwej zmianie.

17 Protokół RIP RIP występuje w wersji 1 (klasowy) i 2 (bezklasowy) Routing Information Protocol (Protokół Informowania o Trasach) RFC 2453: RIP 2 RFC 1058: RIP 1

18 Protokół RIP Protokół wektora odległości informuje sąsiednie routery o znanych trasach. Uaktualnienia protokołu RIP 1.0 przenoszone są przez UDP na porcie 520 W wersji 2.0 wykorzystywana jest technologia Multicast na adres 224.0.0.9 Routing Information Protocol (Protokół Informowania o Trasach)

19 Protokół RIP Routing Information Protocol (Protokół Informowania o Trasach) Komunikat o trasie dla wersji RIP 1.0

20 Protokół RIP konfiguracja protokołu Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router rip włącza proces routingu RIP Router(config-router)#network numer_sieci tworzy powiązanie sieci z procesem routingu RIP

21 Protokół RIP konfiguracja protokołu

22 Polecenie ip classless Polecenie konfiguracji globalnej ip classless sprawia, że system Cisco IOS przekazuje te pakiety do najlepszej trasy supersieci. Trasa supersieci jest trasą, której pojedyncza pozycja obejmuje większy zakres podsieci. Jeśli na przykład firma używa całej podsieci 10.10.0.0 /16, to trasą supersieci dla 10.10.10.0 /24 jest 10.10.0.0 /16. Polecenie ip classless jest domyślnie włączone w systemie Cisco IOS w wersji 11.3 i nowszych. Aby wyłączyć tę funkcję, należy poprzedzić to polecenie słowem kluczowym no.

23 Konfiguracja parametrów RIP W protokole RIP używane są następujące mechanizmy: * Maksymalna liczba przeskoków (15) * split horizon, * poison reverse, * liczniki przetrzymania, * wyzwalane aktualizacje. Niektóre z metod wymagają konfigurowania

24 Wyłączenie metody split horizon GAD(config-if)#no ip split-horizon Konfiguracja interfejsu

25 Ustawianie zegarów przetrzymania Router(config-router)# timers basic update invalid holddown

26 Konfiguracja wersji protokołu RIP Router domyślnie odbiera komunikaty wersji 1 i 2, ale wysyła w wersji 1. Aby zmienić te ustawienia należy użyć następujących poleceń:

27 Weryfikowanie informacji o protokole RIP polecenie show ip protocols

28 Weryfikowanie informacji o protokole RIP polecenie show ip route

29 Weryfikowanie informacji o protokole RIP polecenie debug ip rip Polecenie debug ip rip włącza debugowanie protokołu RIP i wyświetla wszystkie aktualizacje odbierane i wysyłane w protokole RIP. LAB-A#debug ip rip RIP protocol debugging is on LAB-A# RIP: ignored v1 update from bad source 223.8.151.1 on Ethernet0 RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (192.5.5.1) network 204.204.7.0, metric 3 network 223.8.151.0, metric 3 network 201.100.11.0, metric 1 network 219.17.100.0, metric 2 network 199.6.13.0, metric 2 network 205.7.5.0, metric 1 network 210.93.105.0, metric 4 RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Ethernet1 (205.7.5.1) network 204.204.7.0, metric 3 network 223.8.151.0, metric 3 network 201.100.11.0, metric 1 network 219.17.100.0, metric 2 network 192.5.5.0, metric 1 network 199.6.13.0, metric 2 network 210.93.105.0, metric 4 RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial0 (201.100.11.1) network 192.5.5.0, metric 1 network 205.7.5.0, metric 1 RIP: ignored v1 update from bad source 219.17.100.1 on Ethernet0 RIP: received v1 update from 201.100.11.2 on Serial0 204.204.7.0 in 2 hops 223.8.151.0 in 2 hops 219.17.100.0 in 1 hops 199.6.13.0 in 1 hops 210.93.105.0 in 3 hops

30 Polecenie passive interface Polecenie passive interface blokuje wysyłanie aktualizacji routingu przez podany interfejs.

31 Równoważenie obciążenia Równoważenie obciążenia jest procesem routingu przez wiele ścieżek o równym koszcie w celu zwiększenia przepustowości.

32 Równoważenie obciążenia Router, który zna wiele tras do określonej sieci, wstawia do tablicy routingu trasę o najkrótszej odległości administracyjnej. Trasa jest wybierana spośród wielu dostępnych, o których informacje zostały zebrane przy użyciu tego samego procesu routingu i które mają tę samą odległość administracyjną. W takim przypadku router wybiera tę trasę, która ma najniższy koszt lub metrykę. Każdy proces routingu oblicza koszt inaczej, może być więc konieczne ręczne skonfigurowanie kosztów w celu uzyskania zrównoważenia obciążenia.

33 Równoważenie obciążenia Dystanse administracyjne dla różnych źródeł informacji o trasach

34 Równoważenie obciążenia Jeśli router odbierze i umieści w tablicy routingu informacje o wielu ścieżkach, dla których odległości administracyjne i koszty są takie same, obciążenie może zostać zrównoważone. Domyślnie maksymalnie cztery równoległe trasy. Maksymalnie ścieżek może być od jednej do sześciu. Aby zmienić należy użyć następującego polecenia: Router(config-router)#maximum-paths [liczba] Aby można było zrównoważyć obciążenie w sieciach RIP, liczba przeskoków dla sieci musi być taka sama. W protokole IGRP równoważenie obciążenia jest realizowane na podstawie dostępnego pasma.

35 Równoważenie obciążenia Dwie metody równoważenia obciążenia w przypadku pakietów IP: pakiet po pakiecie (per-packet) na poziomie adresu przeznaczenia (per-destination) << { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/426030/slides/slide_35.jpg", "name": "Równoważenie obciążenia Dwie metody równoważenia obciążenia w przypadku pakietów IP: pakiet po pakiecie (per-packet) na poziomie adresu przeznaczenia (per-destination) <<

36 Trasy statyczne w routingu RIP Dla przypomnienia trasy statyczne definiujemy za pomocą ip route i usuwamy za pomocą no ip route Trasy statyczne wskazujące na interfejs mogą być ogłaszane przez router RIP będący ich właścicielem i propagowane w intersieci. Jeśli trasa statyczna dotyczy interfejsu, który nie został zdefiniowany za pomocą polecenia network, to należy użyć polecenia redistribute static, aby trasy takie mogły być rozgłaszane.

37 Podsumowanie Pomimo wieku, oraz istnienia bardziej zaawansowanych protokołów wymiany informacji o trasach, RIP jest ciągle w użyciu. Jest szeroko używany, dobrze opisany i łatwy w konfiguracji i obsłudze, Wadami protokołu RIP są wolny czas konwergencji (inaczej długi czas osiągania zbieżności), niemożliwość skalowania powyżej 15 skoków a także wybór mało optymalnych ścieżek i brak mechanizmów równoważenia obciążenia przez nadmiarowe łącza,

38 Podsumowanie Studenci powinni znać i rozumieć następujące podstawowe zagadnienia: * jak są przetwarzane informacje o routingu przez protokoły wektora odległości; * jak powstają pętle routingu w protokołach wektora odległości; * jak unikać powstawania pętli routingu; * jak zapobiegać aktualizacjom routingu przez interfejs; * konfiguracja protokołu RIP; * polecenie ip classless; * równoważenie obciążenia w protokole RIP; * jak sprawdzać konfigurację protokołu RIP;


Pobierz ppt "Routing dynamiczny z wykorzystaniem wektora odległości Protokół RIP Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google