Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie problemów z routerem Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów kursu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie problemów z routerem Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów kursu."— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązywanie problemów z routerem Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

2 Polecenie show ip route show ip route show ip route connected show ip route adres show ip route rip show ip route igrp show ip route static

3 Polecenie show ip route

4 Polecenie ip default-gateway Można wykorzystać także ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 adres

5 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów Proste testowanie sieci powinno być wykonywane w porządku wyznaczanym przez kolejne warstwy modelu OSI. Testowanie rozpoczyna się od warstwy 1 i biegnie dalej aż do warstwy 7. Najczęściej problemy w sieciach IP spowodowane są błędami związanymi ze schematem adresowania. Przed przejściem do kolejnych etapów testowania istotne jest przetestowanie konfiguracji adresów.

6 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów Polecenie Telnet i Ping związane są z różnymi warstwami stosu IP

7 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów błędy warstwy 1 Błędy warstwy 1 to: uszkodzone kable, rozłączone kable, kable podłączone do złych portów, niestabilne połączenia kabli, nieprawidłowe użycie kabli do konsoli (rollover), kabli z przeplotem lub kabli prostych, problemy z kablami w urządzeniach komunikacyjnych DCE, problemy z kablami w urządzeniach DTE, wyłączone urządzenia.

8 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów błędy warstwy 2 Błędy warstwy 2 to: niepoprawnie skonfigurowane interfejsy szeregowe, niepoprawnie skonfigurowane interfejsy Ethernet, niewłaściwy zestaw enkapsulacji, nieprawidłowe ustawienie zegara w interfejsach szeregowych, problemy z kartami sieciowymi.

9 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów błędy warstwy 3 Błędy warstwy 3 to: wyłączony protokół routingu, włączony niewłaściwy protokół routingu, niewłaściwy adres IP, nieprawidłowe maski podsieci.

10 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów polecenie PING Router# ping {host | adres} Aby przetestować łączność w sieci, polecenie ping wysyła żądania ICMP echo do hosta docelowego i mierzy czas odpowiedzi. Polecenie ping śledzi liczbę wysyłanych pakietów, liczbę odebranych odpowiedzi oraz procentową liczbę utraconych pakietów. Śledzi również czas potrzebny na wysłanie pakietu do punktu docelowego i odebranie odpowiedzi. Informacje te służą do potwierdzenia łączności między hostami i określenia, czy informacja została utracona.

11 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów polecenie TELNET Polecenie telnet zapewnia terminal wirtualny, umożliwiający administratorom łączenie Co może się wydarzyć: * Możliwe jest, że aplikacja Telnet nie może wynegocjować odpowiednich opcji. W routerze Cisco proces negocjacji można podejrzeć za pomocą polecenia debug telnet. * Możliwe jest, że na serwerze docelowym protokół Telnet jest wyłączony lub został przeniesiony na port inny niż 23.

12 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów polecenie show interface Na większości interfejsów lub kart sieciowych znajdują się kontrolki (diody) wskazujące istnienie prawidłowego połączenia. Interfejs może mieć również lampki wskaźnikowe sygnalizujące wysyłanie (TX) lub odbiór (RX) danych. Czasami najprostsze rozwiązania są ale skuteczne:)

13 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów polecenie show interface Polecenie show interface jest prawdopodobnie najważniejszym narzędziem do wykrywania problemów w warstwach 1 i 2 w routerze.

14 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów polecenie show interface

15 Protokół CDP Protokół CDP udostępnia bezpośrednio sąsiadującym systemom takie informacje o urządzeniach, jak adresy MAC i IP oraz interfejsy wychodzące.

16 Protokół CDP Jeśli podejrzewa się istnienie problemu z okablowaniem, należy włączyć interfejsy za pomocą polecenia no shutdown, a następnie wykonać polecenie show cdp neighbors detail przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji.

17 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów polecenie traceroute Polecenie traceroute służy do wykrywania tras pakietów do punktów docelowych. Polecenie traceroute może także służyć do testowania warstwy sieciowej oddzielnie dla każdego przeskoku.

18 Testowanie sieci i rozwiązywanie problemów problemy z routingiem – znów show ip route Polecenie show ip route jest najważniejszym poleceniem przy rozwiązywaniu problemów z routingiem

19 Podsumowanie


Pobierz ppt "Rozwiązywanie problemów z routerem Wykład: Zaawansowane sieci komputerowe Prowadzący: dr inż. Sławomir Nowak Opracowanio na podstawie materiałów kursu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google