Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Maciej Maciejewski Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Wykształcenie: Wykształcenie: 1992-1997.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Maciej Maciejewski Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Wykształcenie: Wykształcenie: 1992-1997."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Maciej Maciejewski Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Wykształcenie: Wykształcenie: 1992-1997 Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy, 1997-2002 Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym; praca magisterska: Modelowanie propagacji światła w interferometrach dwójłomnych, 2002- Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Studium doktoranckie.

2 Ważniejsze publikacje: M.Maciejewski, M.Strąkowski, J.Pluciński, B.B.Kosmowski, M.Jędrzejewska-Szczerska, R.Hypszer, Światłowodowa koherentna tomografia optyczna (OCT) w zastosowaniach technicznych., Mat. konf. IV KKE. Darłówko Wsch., 12-15 czerwca 2005, t. 2/2 s. 555-560. M.Maciejewski, M.Strąkowski, J.Pluciński, B.B.Kosmowski, M.Jędrzejewska-Szczerska, R.Hypszer, Światłowodowa koherentna tomografia optyczna (OCT) w zastosowaniach technicznych., Mat. konf. IV KKE. Darłówko Wsch., 12-15 czerwca 2005, t. 2/2 s. 555-560. M.Maciejewski, M.Strąkowski, J.Pluciński, B.B.Kosmowski, M.Jędrzejewska-Szczerska, R.Hypszer, Modeling of broadband photonic crystal fiber light source to use with optical coherent tomography system, [zaakceptowane - Proc. of SPIE vol. 6159]. M.Maciejewski, M.Strąkowski, J.Pluciński, B.B.Kosmowski, M.Jędrzejewska-Szczerska, R.Hypszer, Modeling of broadband photonic crystal fiber light source to use with optical coherent tomography system, [zaakceptowane - Proc. of SPIE vol. 6159]. M.Strąkowski, M.Jędrzejewska-Szczerska, M.Maciejewski, R.Hypszer, B.B.Kosmowski, J.Pluciński, Wpływ char. źródeł szerokopasmowych wykorzystywanych w technice OLCR na ograniczenie jej zdolności pomiarowych, Mat. konf. IV PPM. Ustroń, 8-11 maja 2005, t. 1/1 s. 225-232. M.Strąkowski, M.Jędrzejewska-Szczerska, M.Maciejewski, R.Hypszer, B.B.Kosmowski, J.Pluciński, Wpływ char. źródeł szerokopasmowych wykorzystywanych w technice OLCR na ograniczenie jej zdolności pomiarowych, Mat. konf. IV PPM. Ustroń, 8-11 maja 2005, t. 1/1 s. 225-232.

3 Analiza wpływu dyspersji elementów systemu koherentnej tomografii optycznej na proces przetwarzania danych pomiarowych Teza badawcza: Uwzględnienie wpływu dyspersji elementów składowych systemu czasowej koherentnej tomografii optycznej umożliwi minimalizację błędów wyznaczania parametrów optycznych badanych obiektów. Cele pracy: Opracowanie metodologii analizy danych pomiarowych systemu koherentnej tomografii optycznej (Optical coherence tomography – OCT) pracującego w dziedzinie czasu; Opracowanie metodologii analizy danych pomiarowych systemu koherentnej tomografii optycznej (Optical coherence tomography – OCT) pracującego w dziedzinie czasu; Przedstawienie wpływu charakterystyki widmowej źródła światła oraz dyspersji elementów w systemie OCT na rozdzielczość pomiaru; Przedstawienie wpływu charakterystyki widmowej źródła światła oraz dyspersji elementów w systemie OCT na rozdzielczość pomiaru; Opracowanie oprogramowania przetwarzającego dane pomiarowe otrzymane z systemu OCT. Opracowanie oprogramowania przetwarzającego dane pomiarowe otrzymane z systemu OCT.

4 Analiza wpływu dyspersji elementów systemu koherentnej tomografii optycznej na proces przetwarzania danych pomiarowych Rezultaty pracy: Całościowy opis przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z systemu pomiarowego OCT. Całościowy opis przetwarzania danych pomiarowych uzyskanych z systemu pomiarowego OCT. Opracowane oprogramowanie do modelowania i badań symulacyjnych, które posłuży do oceny wpływu źródła promieniowania na rezultaty pomiarowe. Opracowane oprogramowanie do modelowania i badań symulacyjnych, które posłuży do oceny wpływu źródła promieniowania na rezultaty pomiarowe. Metoda przetwarzania danych pomiarowych uwzględniająca nieidealność źródła promieniowania, oraz wpływ toru optycznego na kształt charakterystyki widmowej. Umożliwi ona wykonanie pomiarów OCT z użyciem źródeł promieniowania, które do tej pory, ze względu na kształt charakterystyki widmowej, wymagały użycia kosztownych filtrów spektralnych. Metoda przetwarzania danych pomiarowych uwzględniająca nieidealność źródła promieniowania, oraz wpływ toru optycznego na kształt charakterystyki widmowej. Umożliwi ona wykonanie pomiarów OCT z użyciem źródeł promieniowania, które do tej pory, ze względu na kształt charakterystyki widmowej, wymagały użycia kosztownych filtrów spektralnych. Oprogramowanie służące przetwarzaniu i wizualizacji danych pomiarowych. Oprogramowanie służące przetwarzaniu i wizualizacji danych pomiarowych.

5 Optical coherence tomography (OCT) Interferometria światła białego, Interferometria światła białego, Rozdzielczość: 0,1 m ÷ 10 m, Rozdzielczość: 0,1 m ÷ 10 m, Głębokość wnikania: do 1 cm, Głębokość wnikania: do 1 cm, Wyniki pomiarów - rozkład 3D: Wyniki pomiarów - rozkład 3D: Zespolony współczynnik załamania światła, Zespolony współczynnik załamania światła, Anizotropia zespolonego współczynnika załamania światła (PS OCT), Anizotropia zespolonego współczynnika załamania światła (PS OCT), Ruch (Doppler OCT). Ruch (Doppler OCT). Zastosowania: Zastosowania: Medycyna – badania oczu, skóry, zębów, itd. Medycyna – badania oczu, skóry, zębów, itd. Obiekty warstwowe, powłoki antykorozyjne, polimery, Obiekty warstwowe, powłoki antykorozyjne, polimery, Badania obiektów muzealnych. Badania obiektów muzealnych.

6 Optical coherence tomography (OCT)

7 Dyspersja a wyniki pomiarów. przykład pomiaru in vivo tęczówki oka W. Drexler, Ultrahigh-resolution optical coherence tomography, J. Biomedical Optics 9(1), 47-74, 01/02.2004.


Pobierz ppt "Mgr inż. Maciej Maciejewski Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Urodzony: 10.03.1977; stan cywilny: żonaty Wykształcenie: Wykształcenie: 1992-1997."

Podobne prezentacje


Reklamy Google