Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obserwacje oraz modelowanie natężenia promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi. dr Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obserwacje oraz modelowanie natężenia promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi. dr Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Obserwacje oraz modelowanie natężenia promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi.
dr Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski

2 Słońce jako największe źródło energii na ziemi
Ziemia otrzymuje zaledwie około 0.5x10-9 całkowitej energii emitowanej przez Słońce. Stanowi to jednak wielkości rzędu 1014 [kW]. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

3 Widmo promieniowania słonecznego
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

4 Pojęcie natężenia promieniowania
Jest wielkością podstawową mówiąca o mocy promieniowania padającego na daną powierzchnie. Jej jednostką jest W/m2. Możemy mówić o natężeniu promieniowania padającego na powierzchnie poziomą jak również na powierzchnie prostopadła do promieniowania słonecznego Wyróżniamy promieniowanie bezpośrednie, rozproszone oraz całkowite będące sumą dwóch poprzednich. Promieniowanie bezpośrednie – to promieniowanie pochodzące bezpośrednio z obszaru tarczy Słońca Promieniowanie rozproszone to promieniowanie pochodzące od nieboskłonu, gdyż w atmosferze zostało rozproszone (zmieniło swój pierwotny kierunek) 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

5 Rozkład promieniowania nieba w bezchmurny dzień
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

6 Promieniowanie emitowane przez Słońce
Stała słoneczna- natężenie promieniowania słonecznego dochodzącego do górnych granic atmosfery. Wynosi ona 1378 W/m2. Stała słoneczna nie jest jednak wielkością stalą i podlega cyklicznym zmianom. Główna przyczyną jest zmienna odległość Ziemi od Słońca. Prowadzi ona do zmian stałej słonecznej w ciągu roku na poziomie około 3.3 %. Druga przyczyną jest aktywność Słońca. Jednak zmiany natężenia promieniowania w tym przypadku są znacznie mniejsze i sięgają maksymalnie kilku W/m2. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

7 Stała słoneczna a aktywność Słońca
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

8 Promieniowanie słoneczne i ziemskie
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

9 Oddziaływanie promieniowania w atmosferze i wpływ na promieniowanie przy powierzchni ziemi
Rozpraszanie promieniowanie (zmiana kierunku propagacji promieniowania) przez chmury i zanieczyszczenia zawarte w atmosferze. Absorpcja (pochłanianie) promieniowania przez parę wodną, zanieczyszczenia, ozon i inne. Zarówno rozpraszanie jak i pochłanianie promieniowania w atmosferze prowadzi do redukcji promieniowania dochodzącego do powierzchni ziemi. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

10 Albedo planetarne – część promieniowania, która jest odbijana przez atmosferę Albedo zależy zarówno od pochłaniania jak i rozpraszania promieniowania słonecznego ale ponadto od własności odbijających samej powierzchni ziemi 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

11 Oddziaływanie promieniowania w atmosferze
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

12 Co decyduje o ilości promieniowania dochodzącego do ziemi?
Deklinacja Słońca (dzień roku), szerokość geograficzna Wysokość nad poziom morza Stopień i typ zachmurzenia Koncentracja aerozoli (zanieczyszczeń) Zawartość pary wodnej Zawartość ozonu w atmosferze. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

13 Wpływ ruchu orbitalnego zmiany – zmiany deklinacji Słońca
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

14 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

15 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

16 Roczny cykl promieniowania słonecznego
Wynika głównie z przyczyn astronomicznych (zmiany wysokości górowania Słońca w ciągu roku). Ponadto z czasu trwania dnia, który zmienia się w Polsce od około do 8 do 16 godzin. Tak więc średnia dobowa wartość promieniowania dochodzącego do ziemi. Powinna być największa 1 dnia lata (23 czerwiec) zaś najmniejsza 1 dnia zimy (22 grudzień). Zasadniczą role odgrywa jednak sezonalna zmienność zachmurzenia. Największe zachmurzenie obserwuje się w chłodnej porze roku co dodatkowo zmniejsza ilość promieniowania dochodzącego do powierzchni ziemi. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

17 Natężenie promieniowania dochodzące do powierzchni ziemi
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

18 Dobowy cykl promieniowania słonecznego
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

19 Bilans promieniowania na ziemi (bilans kolektora słonecznego)
Ta4 Strzałką żółtą oznaczono promieniowanie słoneczne zaś czerwoną promieniowanie podczerwone ziemi. A -albedo, I - natężenie promieniowania całkowitego dochodzącego do powierzchni ziemi, T- temperatura powierzchni kolektora, Ta temperatura atmosfery,  stała Stefana Boltzmmana,  stała opisująca własności kolektora (zdolność emisyjna) 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

20 Bilans energii w atmosferze
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

21 Przyrządy do pomiaru promieniowania
Radiometr (pyranometr) – pomiar promieniowania całkowitego 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

22 Pomiar promieniowania bezpośredniego oraz rozproszonego
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

23 Heliograf- pomiar usłonecznienia (ilość godzin w czasie których tarcza słońca pozbawiona jest chmur)
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

24 Modelowania promieniowania słonecznego
Istnieje bardzo wiele modeli umożliwiających obliczanie promieniowania dochodzącego do powierzchni ziemi. Głównym problemem są tu dane meteorologiczne określające własności optyczny atmosfery a w szczególności chmur oraz aerozoli. Modele te pozwalają oszacować zasoby energii słonecznej dla dowolnego miejsca. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

25 Obliczona zależność natężenia promieniowania od zawartości zanieczyszczeń powietrza
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

26 Analiza wyników pomiarowych Klimatologiczna średnia roczna wartość natężenia promieniowania na powierzchni ziemi. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

27 Zróżnicowanie średniego rocznego promieniowania słonecznego nad Polską
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

28 Zasoby energii słonecznej wg IMGW
Średnie natężenie promieniowania w ciągu roku NCEP/NCAR Reanaliza 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

29 Roczny przebieg średnich miesięcznych natężeń promieniowania dla okolic Kielc
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

30 Zależność natężenia promieniowania od zachmurzenia
4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

31 Zmienność natężenia promieniowania w styczniu i lipcu
Zmienność natężenia promieniowania w ciągu ostatnich 60 lat 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

32 Globalne zaciemnienie
Zanieczyszczenia redukują promieniowanie dochodzące do ziemi. Prowadzą w ten sposób do ochładzania klimatu. Jest to efekt przeciwny do efektu cieplarnianego. Efekt ten obserwowany był silnie w latach 80-tych i 90-tych W ostatnich latach ze względu na redukcje emisji zanieczyszczeń promieniowanie słoneczne nieznacznie rośnie. Nasila się więc niekorzystny wpływ efektu cieplarnianego prowadzący do ocieplania w skali całego globu. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

33 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

34 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

35 Stacja transferu radiacyjnego w okolicach Strzyżowa (25 km na południowy zachód od Rzeszowa) 443 m.n.p.m 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

36 Zakres prowadzonych obserwacji.
1. Podstawowe pomiary meteorologiczne Temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m natężenie, suma opadu, grubość pokrywy śnieżnej gradientowe pomiary temperatury powietrza od powierzchni gruntu do wysokości 10 m gradientowe pomiary temperatury gruntu do głębokości 1 m widzialność pozioma, sondaże aerologiczne 2. Pomiary radiacyjne  strumień bezpośredni rozproszony promieniowania krótkofalowego strumień całkowity promieniowania krótkofalowego strumienie w obszarze widzialnym ( nm) strumień promieniowania długofalowego, radiancja nieba 3. Pomiary aerozolowe  spektralna grubość optyczna aerozolu, współczynnik rozpraszania aerozolu, współczynnik absorpcji aerozolu 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

37 Podsumowanie Polska leży w obszarze o całkowitej energii promieniowania słonecznego przekraczającej rocznie 1 MW/m-2. Zasoby energii słonecznej rosną w kierunku południowym. Potencjalne zasoby energii słonecznej w Polsce są bardzo duże jednak ze względu na niekorzystne zachmurzenie (np. w porównaniu z basenem Morza Śródziemnego) są one dość istotnie zredukowane. Promieniowanie słoneczne jest wielkością znacznie wolniej zmienną niż np. prędkość wiatru. Wykazuje jednak wahania w skali lat ze względu na zmienność warunków meteorologicznych 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW

38 Roczny przebieg natężenie promieniowania słonecznego jest odwrotny do prędkości wiatru co skłaniać do budowy elektrowni słoneczno-wiatrowych. Zasoby energii słonecznej są mierzone tylko w bardzo ograniczonej ilości stacji meteorologicznych co komplikuje analizę warunków słonecznych w Polsce. Mogą być one jednak obliczane przy użyciu modeli, które zapewniają wystarczającą dokładność dla potrzeb energetycznych. 4/14/2017 Instytut Geofizyki UW


Pobierz ppt "Obserwacje oraz modelowanie natężenia promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi. dr Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google