Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego,

2 12/24/2013 Krzysztof Markowicz Klimat Średnia pogoda panująca w danym miejscu. Średnia pogoda panująca w danym miejscu. Średni przebieg warunków atmosferycznych charakterystyczny dla danego obszaru i określony na podstawie 30 letnich serii pomiarowych. Średni przebieg warunków atmosferycznych charakterystyczny dla danego obszaru i określony na podstawie 30 letnich serii pomiarowych. Klimat to pojęcie statystyczne zdefiniowany w terminologii prawdopodobieństwa Klimat to pojęcie statystyczne zdefiniowany w terminologii prawdopodobieństwa Gdy znamy klimat jakiegoś miejsca to potrafimy określić np. jakie jest prawdopodobieństwo że średnia temperatura lutego np roku będzie w przedziale od -3 do -4 o C. Gdy znamy klimat jakiegoś miejsca to potrafimy określić np. jakie jest prawdopodobieństwo że średnia temperatura lutego np roku będzie w przedziale od -3 do -4 o C.

3 12/24/2013 Krzysztof Markowicz Anomalie Anomalia - czyli odchylenie od wartości średniej (przeciętej) Anomalia - czyli odchylenie od wartości średniej (przeciętej) Pojecie stosowane często w klimatologii do analizy zmienności warunków pogodowych. Pojecie stosowane często w klimatologii do analizy zmienności warunków pogodowych. Czy anomalie pogodowe świadczą o zmianach klimatu Nie, gdyż anomalie są naturalnie związanie z klimatem. Nie, gdyż anomalie są naturalnie związanie z klimatem. Dopiero gdy anomalia utrzymuje się przez odpowiedni długi okres czasu (30 lat) może to świadczyć o zmianach klimatycznych. Dopiero gdy anomalia utrzymuje się przez odpowiedni długi okres czasu (30 lat) może to świadczyć o zmianach klimatycznych.

4 12/24/2013 Krzysztof Markowicz Anomalie (2) Czy w dobie globalnego ocieplenia możemy spodziewać się chłodnych zim? Czy w dobie globalnego ocieplenia możemy spodziewać się chłodnych zim? Czy chłodne lato jakiegoś roku może dowodzić, że nie mamy do czynienia z globalnym ociepleniem? Czy chłodne lato jakiegoś roku może dowodzić, że nie mamy do czynienia z globalnym ociepleniem?

5 Zmiany klimatu w ostatnim milenium Średnie globalne anomalie temperatury powietrza przy powierzchni ziemi za ostatnie dwa tysiące lat. Kolorowe linie odpowiadają r ó żnym rekonstrukcjom temperatury. Źr ó dło wikipedia.

6 Zmiany temperatury w ostatnich 150 latach Średnie roczne i pięcioletnie anomalie temperatury powietrza przy powierzchni ziemi wyznaczone względem referencyjnego okresu Dane pochodzą z bazy danych HadCRUT3 opublikowanej przez Centrum Hadleya oraz Uniwersytet Wschodniej Anglii. Źr ó dło wikipedia.

7 Comparison of ground based measurements of surface temperature (blue) and satellite based records of mid-tropospheric temperature (red: UAH; green: RSS) since Trends plotted since January

8 8 NASANASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP)GISS

9 Zmiany temperatury powietrza za ostatnie 100 lat z niepewnościami i poziomem istotności trendu dla stacji pomiarowych na P ó łwyspie Antarktycznym. Wykres zapożyczony z artykułu Vaughan i inni, Devil in the Detail, Science, , 2001, Zmiany klimatu na Antarktydzie

10 Zmiany klimatu w Polsce Średnie roczne oraz trendy liniowe temperatury powietrza w Polsce na podstawie 82 stacji meteorologicznych. W okresie od 1964 do 1973 nie ma dostępnych danych.

11 Średnie roczne liczby dni z burzą w Polsce na podstawie 82 stacji meteorologicznych.

12 Zmiany klimatu w Strzyżowie Zmiany czasowe średniej rocznej temperatury powietrza, rocznej sumy opadu w [mm] oraz trendy liniowe w okolicach Strzyżowa.

13 Główne przyczyny zmian klimatu IPCC, 2007 (wikipedia)

14 Emisje CO 2 i zmiany składu izotopowego

15 Skąd wiemy, że wzrost CO 2 jest związany z działalnością człowieka? Węgiel wchodzący w skład paliw kopalnych ma trochę inny skład izotopowy niż węgiel budujący "świeże" tkanki roślinne, i węgiel nieorganiczny rozpuszczony w oceanach. Węgiel z paliw kopalnych podobnie jak węgiel "roślinny", ale w odróżnieniu od "oceanicznego", posiada więcej atomów izotopu 12 C Węgiel z paliw kopalnych podobnie jak większość węgla "oceanicznego", ale w odróżnieniu od "roślinnego", nie zawiera atomów radioaktywnego 14 C). Wynika to z czasu rozpadu 14 C w paliwach kopalnych znajdujących się pod ziemią gdzie promieniowanie kosmiczne jest zbyt słabe aby produkować ten radioaktywny izotop. Mierząc zmiany składu izotopowego CO 2 w atmosferze można stwierdzić, skąd bierze się dodatkowy węgiel w atmosferze. 15

16 Symulacja zmian klimatu związana z usunięcie wszystkich gazów cieplarnianych Lacis et al., 2010

17 Rozkład południkowy temperatury powierzchni Ziemi po usunięciu GHG Porównanie efektów cieplarnianych na różnych planetach Lacis et al., 2010

18 12/24/2013 Krzysztof Markowicz warstwa aerozolu redukcja promieniowana słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi wzrost absorpcji w atmosferze wzrost albeda planetarnego Bezpośredni wpływ aerozoli na klimat

19 Wpływ aerozolu na klimat 1) Efekt bezpośredni poprzez rozpraszanie i pochłanianie promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi. 2) Efekt pośredni oddziaływanie aerozolu na własności chmur oraz ich czas życia Aerozole chłodzą klimat!

20 Poland-AOD Powołana w 2011 r. Koordynowana przez Instytut Geofizyki, Uniwersytetu Warszawskiego ( ) Stacje Badawcze: Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego Stacja pomiarowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie Stacja pomiarowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie Prywatna Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie Prywatna Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie Statek badawczy Oceania Statek badawczy Oceania Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku Polskiej Akademii Nauk Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku Polskiej Akademii Nauk

21 IO-PAS Sopot SolarAOT Strzyzow IGF-UW Warsaw

22 Założona w 2002 r. Założona w 2002 r. Położenie: Podkarpacie 443 m n.p.m. (200 m nad kotliną Strzyżowa), o N, o E Położenie: Podkarpacie 443 m n.p.m. (200 m nad kotliną Strzyżowa), o N, o E Bardzo dobre miejsce do badań klimatycznych w tym własności optycznych aerozoli Bardzo dobre miejsce do badań klimatycznych w tym własności optycznych aerozoli Stacja Badawcza SolarAOT w Strzyżowie

23 12/24/2013

24 Fields campaign in 2010

25 Plany Instalacja wiosną 2013 r. nowego przyrządu w ramach sieci AERONET koordynowanej przez NASA. Będzie to druga taka stacja w Polsce. Projekt edukacyjny: Uczniowska Kampania Klimatyczna

26 Obserwacje prowadzone przez uczniów Aerozole Grubość optyczna aerozoli, wykładnik Angstroma Zawartość pary wodnej w pionowej kolumnie powietrza Współczynnik ekstynkcji aerozoli Koncentracja węgla cząsteczkowego Pomiary dodatkowe Zachmurzenie Widzialność pozioma Kolor nieboskłonu Podstawowe pomiary meteorologiczne

27 Fotometr słoneczny Nowy fotometr

28 kontrast w odległości r kontrast w zerowej odległości Wyznaczanie widzialności i współ. ekstynkcji


Pobierz ppt "Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google