Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIERK mhs 20041 Wyniki Pomiarów SN - Interpretacja w Kosmologii - Wstęp Kilka wzorów Odległość D L Pomiar red shiftu Dlaczego SN – kto pracuje -WYNIKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIERK mhs 20041 Wyniki Pomiarów SN - Interpretacja w Kosmologii - Wstęp Kilka wzorów Odległość D L Pomiar red shiftu Dlaczego SN – kto pracuje -WYNIKI."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIERK mhs Wyniki Pomiarów SN - Interpretacja w Kosmologii - Wstęp Kilka wzorów Odległość D L Pomiar red shiftu Dlaczego SN – kto pracuje -WYNIKI z SN Promieniowanie `reliktowe Porównanie wyników Podsumowanie Koniec

2 ŚWIERK mhs O czym będzie mowa Dec. 17, 1998 The universe is not only expanding, but that expansion appears to be speeding up. And as if that discovery alone werent strange enough, it implies that most of the energy in the cosmos is contained in empty space a concept that Albert Einstein considered but discarded as his biggest blunder. The new findings have been recognized as 1998s top scientific breakthrough by Science magazine.

3 Wynik z 1998 r podsumowywał 10 lecie pracy zespół Supernova Cosmology Project (LRL) który opracował metodę znajdowania licznych SN Podobnej metody użył zespół High-Z Supernova Search Team z Mount Stromlo i Siding Spring Observatories w Australii, Zostały znalezione SN tak odległe, że obserwowane światło było z nich wyemitowane gdy Wszechświat był bardzo młody. Celem badań odległych SN był pomiar zmian w rozszerzaniu się Wszechświata – dla zrozumienia jego rozwoju – początków, struktury i losu. Zakładano, że pod wpływem grawitacji Wszechświat będzie się rozszerzał coraz wolniej. Okazało się że Wszechświat przyspiesza - rozszerza się coraz szybciej..

4 Członkowie Supernova Cosmology Project oraz High-Z Supernova Search zespołu otrzymali zgodne wyniki. Używali dużych naziemnych teleskopów oraz HST (Hubble Space Telescope) i detektorów CCD. Informacja o rozszerzaniu się Wszechświata pochodzi z pomiaru odległości dalekich obiektów i ich red shiftu. Odległość gwiazdy jest mierzona poprzez pomiar jasności na Ziemi, jeżeli znana jest jej całkowita jasność. Jest to wykonalne dla obiektów o znanej całkowitej jasności – czyli standard candle Jako świec standardowych w omawianych pracach badano SN Ia (w galaktyce kilka wybuchów / 1000 lat, świecą przez kilka tygodni) mierzono ich krzywą świetlności - zależność jasności od czasu (skala wielu dni)

5 Obserwacja Wszechświata Podstawowym źródłem informacji jest promieniowanie elektromagnetyczne Może być ono emitowane, pochłaniane, rozpraszane Procesy emisji są przydatne dla zrozumienia warunków panujących w źródłach Absorpcja pozwala na zrozumienie systemów położonych między źródłem i obserwatorem, nawet gdy nie emitują one promieniowania Rozproszenie niesie informacje o środowiskach które emitują i absorbują promieniowanie. może zmieniać długości fali - red (blue) shift - przesunięcie ku podczerwieni - mówi kiedy sygnał był wysłany

6 Rozwój Wszechświata Wszechświat się powiększa i stygnie. Pomiar różnych epok, dostęp do danych o Wszechświecie Promieniowanie reliktowe niesie informacje o bardzo młodym Wszechświecie, pochodzi z last surface scattering W zakresie mierzonego red shiftu np. SN story.html CMB 3*10 5 lat Red shift 60% wieku Wszechświata Wiek Wszechświata ~13*10 9 lat

7 ŚWIERK mhs Wzory, wzory....

8 ŚWIERK mhs Równanie Friedmanna - index 0 oznacza teraz - czas obserwacji ( B11/2) Zależność parametru Hubbla od czynnika a – definiuje wymiar Wszechświata w czasie t, stosunek do dzisiejszego - a/a 0 H 2 (t) = ((1/a)( da/dt)) 2 = 8 m G /3+8 r G /3 –k c 2 /a 2 + c 2 /3 Wkład do gęstości Wszechświata od promieniowania (r), materii (m), stałej kosmologicznej ( ), krzywizny (k). r - r0 = 8 G/3 * 0r m - m0 8 G/3 * 0m k k0 = kc 2 /a 0 2 V0 = 8 G/3 * 0v H 2 (t) = R0 *(a/a 0 ) -4 + M0 *(a/a 0 ) -3 + k0 *(a/a 0 ) -2 + v0 *(a/a 0 ) 0 Wkład od materii I promieniowania

9 ŚWIERK mhs Dla opisu Wszechświata są używane mierzalne a(t) z oraz tD L

10 Definicja gęstości krytycznej krytyczne = 3 H 0 / 8 G = / c + c 2 /3H 0 2B13/13 -1= kc 2 / H 0 2 a 2 zależność parametru Hubbla od z jest wielkością mierzalną - z= r = r / kryt m = m / kryt gęstość materii k = kc krzywizna czaso przestrzeni v = c stała kosmologiczna H(z) = H 0 * sqrt( r (1+z) 4 + m (1+z) 3 + k (1+z) 2 + V ) gdzie H(z=0) = H 0 oraz: K = 1 - ( V + r0 + m0 ), korelacja

11 ŚWIERK mhs Pytanie Jakie są parametry opisujące rozszerzanie się Wszechświata Jak zmienia się promień Wszechświata w funkcji czasu Odpowiedź Należy wyznaczyć zależność odległość źródła sygnału i prędkość z jaką źródło się oddala od obserwatora

12 z zależy od t Jasność obserwowana zależy od

13 m jest funkcją z DLDL

14 ŚWIERK mhs Odległość D L Różne definicje odległości w kosmologii: Comoving distance B 13/6 Proper distance Angular diameter distance B12/8-9 Proper motion distance interesuje nas luminosity distance D L

15 ŚWIERK mhs Różne definicje odległości w kosmologii: Interesuje nas luminosity distance D L strumień maleje jak R –2, F mierzony strumień L strumień całkowity– musi być znany definicja: czyli D L = sqrt (L/4 F ),

16 ŚWIERK mhs Jak się mierzy odległości D L - wiedza trudna i tajemna Pomiar bezwzględny oraz względny- paralaksa daje pomiar bezwzględny Różne metody - w zależności od odległości pomiary (wyniki metod) zahaczają o siebie – znajomość odległości dalekich obiektów zależy od kalibracji poprzez bliskie obiekty Odległości w naszej Galaktyce mierzone bezpośrednio przez primary indicators secondary inicator kalibrowane przez pomiary (tutaj SN, Tully – Fischer relation) astro.uchicago.edu/home/web/olinto/ courses/A18200/kawai/main.html

17 Pomiar odległości - Cosmic distance ladder B14/8 SN

18 ŚWIERK mhs Kilka definicji - jasność - B15/5 m – jasność obserwowana -niezgodna z intuicja im - większa wartość tym bledszy obiekt, m = -2.5 log 10 F + C dla 2 obiektów których mierzone strumienie wynoszą F 1 i F 2 różnica jasność m 1 – m 2 = -2.5 log 10 (F 1 /F 2 ) M jasność absolutna M = m –5 log 10 (D L / 10 pc) z def. M=m dla odległości 10 pc M = 4.72 – 2.5 log 10 (L/L O ) Wartości jasność strumień związek rzeczywiste M L M=-2.5log 10 (L)+C 1 obserwowane m F = L / 4 D L 2 m=-2.5log 10 (F)+C 2 m-M= -5 log 10 D L (H 0, z, M, ) +25 [D L w Mpc]

19 ŚWIERK mhs m-M= -5 log 10 D L (H 0, z, M, ) +25 Jeżeli znane jest (m, M oraz D L nie są niezalężne) M D L z m x =1- m ~a -3(1+w) w = P/( c 2) str 23. Można wyznaczyć M, H 0,

20 ŚWIERK mhs Dla wyznaczenia M (odległe obiekty) potrzebne 2 założenia: Istnieją obiekty które mogą być używanych jako świece standardowe tzn. M jest stałe! właściwości tych obiektów nie zależą od odległości (czyli czasu emisji sygnału) - M dla małych z (bliskie źródła) pozostają niezmienione dla dużych z (odległe źródła). Dodatkową komplikacją jest Możliwości istnienia krzywizny czaso przestrzeni B14 Rozszerzania się Wszechświata co powoduje zmianę częstości strumienia światła emitowanego i obserwowanego

21 ŚWIERK mhs Związek między odległością D L (albo m-M) z redshiftem z Inna jest częstość emitowana, a inna obserwowana - jest to komplikacja powodowana ekspansją Wszechświata -red shiftem – który zmienia e = o (1+z) częstość e emisji o obserwacji Widmo obserwowane nie jest już tym które było wyemitowane – jest przesunięte ku czerwieni – szczegóły: F( o ) = L( e ) / 4 D 2 L = (1+z) L( o (1+z)) / 4 D 2 L Poprawka związana z tym efektem - K(z) B28/10, P#5.2 K(z, e, o ) = K ij (z) jest skomplikowaną funkcją F( ) m i (z) = 5 log (D L (z) /Mpc) +25 +M j + K ij (z)P#5.2

22 ŚWIERK mhs Przesunięcie ku podczerwieni red shift z = Dla uniknięcia konfuzji przypomnę – są 3 przyczyny red shiftu Grawitacja Efekt Dopplera Kosmologiai to nas interesuje Ciekawym i tajemnicze jest dla mnie jak się rozróżnia rodzaje (źródła) red shiftu.

23 ŚWIERK mhs Red shift powodowany przez grawitację B7/ 7-8

24 B 10 /5

25 B10/5-6 z = a(t 0 ) / a(t e ) – 1 = ( 0 - e ) / e –1 = e t e czas emisji t 0 obecnie a(t 0 ) / a(t e ) – jest miarą wzrostu Wszechświata w czasie wędrówki światła

26 Przesuniecie ku podczerwieniz = 0 / e –1 = / Zależność z, czasu emisji t e, parametru Hubbla H(t), a 1/(1+z) = a /a 0 Nie relatywistyczna a/a 0 = (t/t 0 ) 2/3 H 0 (1+z) 3/2 materia promieniowanie a/a 0 = (t/t 0 ) 1/2 H 0 (1+z) 2 Próżnia a(t)~exp(H 0 t)H 0 =sqrt ( 0v ) chętnie jest używana (nie relatywistyczne i nie ścisłe) v = z c

27 ŚWIERK mhs Zakres w jakim znamy z Najdalsza Super Nova ma z ~1.7 (z~1.7, SN1997ff). Znane są quazary o z ~6.5 promieniowanie reliktowe pochodzi z z ~1000 jeżeli t = 3*10 5 lat t 0 = 13*10 9 lat dla promieniowania 1/(1+z) = a/a 0 = (t/t 0 ) 1/2

28 ŚWIERK mhs Dlaczego SN Podobieństwo wybuchów SN Ia – świece standardowe, ale Są to obiekty kapryśne, ponieważ: rzadkie procesy kilka / 1000 lat/ galaktykę Nieprzewidywalne - kiedy wybuchnie? Należy zmierzyć ich krzywą świetlności F(t) Kto pracuje Jaka jest strategia szukania SN wyniki – będzie mowa o SN Ia

29 ŚWIERK mhs Jak wyglądają wybuchy Super Novych blaski i cienie :

30 ŚWIERK mhs Cienie Często tak wygląda wybuch SN

31 ŚWIERK mhs

32 ŚWIERK mhs Widać wybych SN ha_pics.html

33 ŚWIERK mhs Piękno SN SN 1994 D bund/talks/Texas_ pub.ppt

34 ŚWIERK mhs NGC5371

35 ŚWIERK mhs Niezmiernie jasne wybuchy Supernowych - 2 typów procesów: Typ SN Ia Wybuch termojądrowy jądra C / O Są to lekkie gwiazdy (m<8 m 0 ) W widmach nie mają linii H Typ SN II, SN Ib, SN I c –fascynujące obiekty, Zapadanie się grawitacyjne jądra Fe Wybuchy ciężkich (m>8 m 0 ) gwiazd Pozostawiają gwiazdę neutronową lub czarną dziurę 99% energii wynoszą neutrina Ale dzisiaj nie będzie o nich mowy...

36 ŚWIERK mhs wybuchy SN Ia - Białe Karły i Super Nove Czy rozumiemy dlaczego SN Ia mogą być użyte jako świece standartowe? Tzn mieć taka sama jasnośc M. Podobieństwo wybuchów rodziny SN Ia, mimo różnic gwiazd z których powstają, można prawdopodobnie wytłumaczyć. Gwiazda podobna do Słońca (tzn lekka) zużywa paliwo w okresie *10 9 lat. Wówczas się zapada, powstaje Biały Karzeł składający się zasadniczo z C i O. Grawitacja jest kompensowana przez ciśnienie zdegenerowanych elektronów.

37 ŚWIERK mhs Biały Karzeł powoli stygnie..... Jeżeli jednak jest blisko innej gwiazdy nadal spalającej paliwo jądrowe, a warunki są odpowiednie (orbita, masa) strumień materii jest powoli gromadzony przez Białęgo Karła, którego masa rośnie. (do granicy Chandrasekhara ~1.4 M O ). Gwiazda staje się niestabilna (zapada się) i następuje wybuch termojądrowy. Jest to wybuch SN Ia Wydaje się że ten mechanizm powoduje zanikanie różnic związanych z natura gwiazdy z której powstał Biały Karzeł i SN Obserwowane krzywe świetlności oraz widma SN Ia są podobne

38 ŚWIERK mhs Articles/Archive/assets/images/2003/S ep /PhysicsTodayArticle.pdf Zrozumienie krzywych świetlności (zależność od czasu) SN Ia dla małych z

39 Porównanie krzywych świetlności wielu SN Ia odległych SN bliskich (małe z) W układzie spoczynkowym SN tro-ph/pdf/0104/ pdf

40 ŚWIERK mhs Opis rysunk z poprzedniego sliduu

41 ŚWIERK mhs Dygresja o rozszerzaniu się Wszechświata – skala ~ sec do 10 6 sec Szerokość krzywej świetlności w dana jest przez w=s(1+z) dw/dz = , czyli 18 różne od ds/dz = Rozszerzanie Wszechświata mierzy Red shift micro zegarem z okresem T = 2 × sec Krzywe świetlności SN Ia zegarem macroskopowym z okresem rzędu 4 tygodni T ~ 2.4 × 10 6 sec. Rozszerzanie się Wszechświata -1 + z -jest konsystentne z czasami które różnią się o 21 rzędów wielkości.

42 ŚWIERK mhs Współprace potężne konsorcja wykorzystujące teleskopy naziemne oraz HST negocjujące o czas obserwacji

43 ŚWIERK mhs Współprace niewielkie z: red shift w zakresie Calan/Tololo Supernova Search pracująca w Cerro-Tololo Inter American Observatory znakomita analiza krzywych świetlności 30 nowych SN, Badania SN Ia o dużych z kontrolują 2 grupy High-Z SN Search (tutaj jest też Australia....Harvard) Supernova Cosmological Project (Berkeley)

44 High-Z SN Search (HZSNS) Cerro-Tololo Inter American Observatory, Canada France Hawaii Telescope, HST, ESO 3.6n, KECK, United Kingdom Infra Red telescope też na na Hawajach, Wisconcin Indiana Yale National Optical Astronomy Observatory, Very Large Telescope należy do ESO jest w północnym Chile Supernova Cosmological Project (SCP) w Lawrence Berkeley National Laboratory oraz Center for Particle Astrophysics Berkeley - mierzyli SN w zakresie z>0.3

45 Jak przewidzieć i znaleźć wybuch SN Zespół Supernova Cosmology Project obserwował w bezksiężycowej części nieba dziesiątki tysięcy galaktyk Powtórzenie takiej obserwacji po 3 tygodniach pokazywało na istnienie kilkunastu jasnych obiektów – kandydatów na SN..". Zamawianie czasu na teleskopach/HST by mierzyć F = f(t)

46 Supernova Cosmologic al Project (SCP) Strategia pomiaru i źródła informacji 2003/PhysicsTodayArticle.pdf

47 ŚWIERK mhs Naprawde tak to wygląda - Supernova 2004S, IAUC 8282 discovered 2004/02/ by Perth Astronomical Research GroupIAUC 8282Perth Astronomical Research Group For the year 2004, 27 supernovae have been reported (334 last year).year 2004last year -Sky/9/1 /snimages/http://www.rochesterastronomy.org /snimages/ brigtness Wspaniały zbiór zdjęć SN /snimages /

48 ŚWIERK mhs Jeszcze raz Po Co?

49 ŚWIERK mhs Podsumowanie problemu SN Ia mają podobną jasność bezwzględną, są doskonałymi świecami standartowymi Ich względna jasność mierzy odległość przebytą przez światło Red shift mierzy ekspansje Wszechświata Zależność D L (z) mówi jak ekspansja zależy od czasu Ta zależność jest czuła na M - www/wesleyanTalk.pdf

50 ŚWIERK mhs WYNIKI z SN SN Ia powstaje w wyniku wybuchu termojądrowego stosunkowo lekkiej gwiazdy (białego karła + materii). Moc wydzielana w wybuchu pozwala na bardzo odległe obserwacje. Najdalsza obserwowana SNIa ma z max =1.7.. przypominam: 1/(1+z) = a(t) / a(t 0 ). Przesunięte ku podczerwieni Światło z odległych galaktyk (wyemitowane miliardy lat temu) niesie informację o strukturze dużo mniejszego Wszechświata.

51 ŚWIERK mhs WYNIK Jeżeli rozszerzanie się Wszechświata jest spowalniane przez grawitację SN w odległych galaktykach powinny być jaśniejsze i wydawać się bliższe niż wynikałoby to z ich red shfitu Ale odległe SN są bledsze i wydają się być odleglejsze niż wynika to z ich red shiftu

52 ŚWIERK mhs Obiekcje Jeżeli SN są bledsze niż wynika to z ich red shiftu może być to związane z obecnością pyłu międzygwiezdnego na drodze światła nie zrozumiałej w tak długiej skali czasowej ewolucji SN Kosmologii Większe niż oczekiwane odległości mogą być (wyłącznie?) wynikiem przyspieszania rozszerzania się Wszechświata.

53 Pozostaje problem jaki wpływ na te pomiary ma krzywizna czaso przestrzeni Bez omawiania – wyniki CMB wydają się wskazywać na to że czaso przestrzeń jest płaska (k=0) Szereg wyników i analiz, wykresy podobnych wielkości zawsze D L w funkcji z lub M-m =f(z)

54 Liniowość zależności Hubbla v = H D L dla małych z z=0.2 t=10 9 lat Względna jasność

55 Wykres Hubbla analiza SCP (SN Cosmological Project) Residua w odniesieniu do pustego Wszechświata

56 Wyniki z > 0.15 Supernova Cosmology Project High z SN Search Team

57 ŚWIERK mhs Tonry et al SNe Ia in one diagram

58 ŚWIERK mhs Podsumowanie wyników z SN dla różnych z małe z <0.1 : Dla bliskich SN stała Hubbla wynosi H 0 = km/s/Mps zależność D L od z jest liniowa. duże z (0.3 – 1.) : Krzywe świetlności dla SN z są zgodne z ekspansją przestrzeni (są rozciągnięte)– porównanie dużych i małych z: Odległe SN pokazują wolniejszą zmianę w czasie od SN Ia o małych z, zgodnie z czynnikiem 1+z Zmierzona zależność D L od z dla SN Ia wskazuje na obecne przyspieszanie ekspansji Wszechświata, przyczyną jest prawdopodobnie istnienie odpychającej czarnej energii (stała Einsteina)

59 ŚWIERK mhs Promieniowanie reliktowe

60 Krótka historia Wszechświata KIEDY CO SIĘ DZIEJE Big Bang CMB Jesteśmy tutaj

61 Kilka uwag o promieniowaniu reliktowym (CMB) Pochodzi z bardzo odległych czasów (t em ~ 3*10 5 lat) – wtedy powstały atomy i Wszechświat stał się przezroczysty dla promieniowania gamma. z ogromnego z (~1000) Własności rozszerzanie Wszechświata powoduje red shift - zmianę K ~ mm – cm (obecnie obserwowane) fotony CMB mają rozkład odpowiadający promieniowania ciała doskonale czarnego, ale...

62 ŚWIERK mhs problem istnieje anizotropia T /T rzędu 10 –5 ( T/T ~ 19mK) opis obserwacji przez l ~1/ (wielkość kątowa cieplejszego – gęstszego - obszaru) jak się wyznacza l i jaką niesie informacje

63 From temperature differences to anisotropies. l rzędu 100 rzędu 1 0

64 ŚWIERK mhs W okresie rekombinacji ustala się fizyczna skala, informację o której niesie T/T w promieniowaniu reliktowym. Wielkość kąta ( l) odpowiadająca maksimum w rozkładzie l niesie informacje o krzywiźnie Wszechświata ~kburgess/www/wesleyan Talk.pdf Pomiar krzywizny Wszechświata

65 ŚWIERK mhs Czego uczy struktura CMB First peak shows the universe is close to spatially flat Constraints on the second peak indicate substantial amounts of dark baryons Third peak will measure the physical density of the dark matter Damping tail provides cinsistency check Wiedza ok. 2000r – COBE, MAXIMA, BOOMERANG

66 ŚWIERK mhs Porównanie wyników Stała Hubbla z różnych pomiarów Łączne wyniki analizy i m SN CMB Klustry galaktyk

67 ŚWIERK mhs Łączne wyniki z analizy SN CMB Klustry galaktyk Wartość parametrów m = 0.3 m

68 podsumowanie historii rozszerzania się Wszechświata Bardzo kształcący rysunek *) Parametry, dzisiaj pokazuje związek międzyjesteśmy w punkcie Czasem emisji t e t 0 = t e = 0 Red shiftem zz=0 Względną jasnością identycznych (?) obiektówM=1 Czynnikiem skali a a 0 =1 *,

69 jest mierzona przez red shift SN (w płaskiej geometrii) Jesteśmy tutaj W tym obszarze gęstość materii hamuje ekspansję Akceleracja próżni przeważa nad hamowaniem materii

70 ŚWIERK mhs Parametr wartość Hubble constant H 0 = 72 km. s -1. Mpc -1 Cosmological Constant = 0.70 Matter m = 0.30 Baryonic matter b = 0.04 Dark matter CDM = 0.26 (teoria) Curvature k = 0.00 Deceleration parameter q 0 = ( teoria)

71 ŚWIERK mhs podsumowanie Podsumowanie podsumowania Dzisiaj W przyszłości Gdzie jesteśmy:

72 Podsumowanie – dzisiaj 1) W ostatnich latach wybuchy SN stały się znakomitym narzędziem. pomiaru odległości pozagalaktycznych (zarówno SN II jak i SN Ia) Precyzja pomiaru SNIa oraz ich jasność pozwoliły na pomiar rozszerzania się Wszechświata Pomiar stałej Hubbla przy użyciu obu typów SN daje wartość ( z błędem ~ 10%) H 0 = 70 km s -1 Mpc -1. Dwa zespoły za pomocą SN Ia zmierzyły ekspansje Wszechświata w zakresie do ponad 60% jego wieku (look-back time). Pomiar ten wskazuje na przyspieszający Wszechświat - tłumaczony przez istnienie stałej kosmologicznej (lub innej formy ciemnej energii) z równaniem stanu w = p / r = -1. Wydaje się że niepewności systematyczne nie są dostatecznie duże by zmienić tę konkluzję.

73 Podsumowanie – przyszłość 2) DOE (Departement of Energy) ustalił listę priorytetów dla urządzeń badawczych, jakie mają być realizowane w ciągu najbliższego 20 lecia (finansowanie!) Near-Term Priorities Priority: 1 ITER is an international collaboration to build the first fusion science experiment capable of producing a self-sustaining fusion reaction, called a burning plasma. Priority: 2 UltraScale Scientific Computing Capability (USSCC) located at multiple sites willincrease by a factor of 100 the computing capability available to support open (as opposed to classified) scientific Priority: Tie for 3 Joint Dark Energy Mission (JDEM) The Facility: JDEM is a space-based probe, developed in partnership with NASA, designed to help understand the recently discovered mysterious dark energy which makes up more than 70 percent of the universe, and evidently causes its accelerating expansion. first dedicated space based tool for the study of the accelerating Universe

74 ŚWIERK mhs Podsumowanie 3) i ostatnie Wszechświat w którym żyjemy istnieje około13*10 9 lat, jest Izotropowy i jednorodny przy dużych skalach Jest płaski rozszerza się coraz szybciej w bardzo niewielkiej części (4%) składa się z obserwowanej materii barionowej jest niewątpliwie fascynujący

75 ŚWIERK mhs koniec koniec koniec koniec

76 supernova.lbl.gov/ najlepszy fit =0.7 M = lat

77

78 str 10 Obecne wartości stałej Hubbla

79 Zalezność T od parametrów nd.uchicago.ed u/~whu/araa/n ode15.html

80 ro-ph/pdf/0302/ pdf Rozrzut pkt w WMAP

81 ŚWIERK mhs

82 uchicago.edu/~wh u/cmbex.html

83 ŚWIERK mhs Kilka rysunków: Czego uczy obserwacja Acoustic peaks Jak struktura zależy od parametrów opisujących Wszechświat ( k v m b ) Obserwacja wynik ediate.html

84 ŚWIERK mhs B. Leibudgut

85 ŚWIERK mhs Rozszerzanie się Wszechświata

86 ŚWIERK mhs


Pobierz ppt "ŚWIERK mhs 20041 Wyniki Pomiarów SN - Interpretacja w Kosmologii - Wstęp Kilka wzorów Odległość D L Pomiar red shiftu Dlaczego SN – kto pracuje -WYNIKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google