Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fale elektromagnetyczne 1. Co to jest? 2. Zjawiska fal elektromagnetycznych 3. Pasma fal elektromagnetycznych 4. Fale radiowe 5. Mikrofale 6. Podczerwień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fale elektromagnetyczne 1. Co to jest? 2. Zjawiska fal elektromagnetycznych 3. Pasma fal elektromagnetycznych 4. Fale radiowe 5. Mikrofale 6. Podczerwień"— Zapis prezentacji:

1

2 Fale elektromagnetyczne 1. Co to jest? 2. Zjawiska fal elektromagnetycznych 3. Pasma fal elektromagnetycznych 4. Fale radiowe 5. Mikrofale 6. Podczerwień 7. Ultrafiolet 9. Promieniowanie gamma 8. Promieniowanie rentgenowskie 10. Literatura

3 Rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego i wektor indukcji magnetycznej są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.

4

5

6 Dyfrakcja - zjawisko wygięcia fali na przeszkodzie Interferencja - nakładanie się fal Jeżeli fala elektromagnetyczna pada na granicę dwóch ośrodków materialnych to może nastąpić zarówno jej załamanie jak i odbicie Całkowite wewnętrzne odbicie - zjawisko fizyczne zachodzące dla fal (najbardziej znane dla światła) i występujące na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania.

7 Elektronowolt (eV) – jednostka energii stosowana w fizyce. Jeden elektronowolt jest to energia, jaką uzyskuje elektron, który jest przyspieszany napięciem równym 1 woltowi μ- predrostek oznaczający mikro PasmoCzęstotliwość faliDługość fali Energia pojedynczego kwantu promieniowania (fotonu) Fale radiowedo 300 MHzpowyżej 1 mponiżej 1.24 μeV Mikrofaleod 300 MHz do 300 GHzod 1 m do 1 mmod 1.24 μeV do 1.24 meV Podczerwieńod 300 GHz do 400 THzod 1mm do 780 nmod 1.24 meV do 1.6 eV Światło widzialneod 400 THz do 789 THzod 780 nm do 380 nmod 1.6 eV do 3.4 eV Ultrafioletod 789 THz do 30 PHz380 nm do 10 nmod 3.4 eV do 124 eV Promieniowanie rentgenowskie od 30 PHz do 60 EHz10 nm do 5 pmod 124 eV do 250 keV Promieniowanie gammapowyżej 60 EHzponiżej 5 pmpowyżej 250 keV

8

9 Podstawowe zastosowania mikrofal to łączność (na przykład telefonia komórkowa, radiolinie, bezprzewodowe sieci komputerowe) oraz technika radarowa. Wiele dielektryków mocno absorbuje mikrofale, co powoduje ich rozgrzewanie i jest wykorzystywane w kuchenkach mikrofalowych, przemysłowych urządzeniach grzejnych i w medycynie. W elektronice mikrofalowej rozmiary elementów i urządzeń są porównywalne z długością fali przenoszonego sygnału

10 Podczerwień Promieniowanie podczerwone jest nazywane również cieplnym, szczególnie gdy jego źródłem są nagrzane ciała. Każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego emituje takie promieniowanie. W paśmie promieniowania podczerwonego są prowadzone obserwacje astronomiczne i meteorologiczne. Jest ono używane w technice grzewczej. Promieniowanie podczerwone również jest stosowane do przekazu informacji - do transmisji. Spektroskopia w podczerwieni umożliwia identyfikację organicznych związków chemicznych i badanie ich struktury.

11 Ultrafiolet Promieniowanie ultrafioletowe jest zaliczane do promieniowania jonizującego, czyli ma zdolność odrywania elektronów od atomów i cząsteczek. Obserwacje astronomiczne w ultrafiolecie rozwinęły się dopiero po wyniesieniu ponad atmosferę przyrządów astronomicznych. W technice ultrafiolet stosowany jest powszechnie. Powoduje świecenie (fluorescencję) wielu substancji chemicznych. Niektóre owady, na przykład pszczoły, widzą w bliskiej światłu widzialnemu części widma promieniowania ultrafioletowego, również rośliny posiadają receptory ultrafioletu

12 Promieniowanie rentgenowskie Technicznie promieniowanie rentgenowskie uzyskuje się przeważnie poprzez wyhamowywanie rozpędzonych cząstek naładowanych. Źródłem wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego są również przyspieszane w akceleratorach cząstki naładowane. Promieniowanie rentgenowskie jest wykorzystywane do wykonywania zdjęć rentgenowskich do celów defektoskopii i diagnostyki medycznej. W zakresie promieniowania rentgenowskiego są również prowadzone obserwacje astronomiczne.

13 Promieniowanie gamma Promieniowania gamma jest promieniowaniem jonizującym. Promieniowanie gamma towarzyszy reakcjom jądrowym powstaje w wyniku anihilacji czyli zderzenie cząstek, oraz rozpad cząstek elementarnych Niekiedy bywa nazywane wysokoenergetycznym promieniowaniem rentgenowskim. Promienie gamma mogą służyć do sterylizacji żywności i sprzętu medycznego. W medycynie używa się ich w radioterapii oraz w diagnostyce. Zastosowanie w przemyśle obejmują badania defektoskopowe.

14 Literatura http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=ii http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_ elektromagnetyczne http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_ elektromagnetyczne http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik :EM_Spectrum_Properties_pl.svg&filetimesta mp=20080419202558 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik :EM_Spectrum_Properties_pl.svg&filetimesta mp=20080419202558 http://www.sciaga.pl/tekst/3439-4- fale_elektromagnetyczne http://www.sciaga.pl/tekst/3439-4- fale_elektromagnetyczne


Pobierz ppt "Fale elektromagnetyczne 1. Co to jest? 2. Zjawiska fal elektromagnetycznych 3. Pasma fal elektromagnetycznych 4. Fale radiowe 5. Mikrofale 6. Podczerwień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google