Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erytrocyty. Erytrocyty , Leukocyty i Trombocyty – budowa , rola i parametry zdrowego człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erytrocyty. Erytrocyty , Leukocyty i Trombocyty – budowa , rola i parametry zdrowego człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Erytrocyty , Leukocyty i Trombocyty – budowa , rola i parametry zdrowego człowieka

2 Erytrocyty

3 Erytrocyty budowa

4 Prawidłowy erytrocyt ssaków jest okrągłą, dwuwklęsłą w środku komórką o średnicy 6-9 μm. Wyjątkowe wśród ssaków są owalne erytrocyty wielbłądowatych (wielbłądy, lamy, alpaki). Owalny kształt jest charakterystyczny dla płazów, gadów i ptaków. Wielkość ich u różnych zwierząt jest zmienna – u zwierząt domowych mieści się w zakresie 3-7 μm. U konia, krowy, świni psa, kota i człowieka ma średnicę 6-7 μm i grubość 2 μm na obrzeżu, u owcy i kozy mają 4-5 μm średnicy (3,2-4,5 według Dellmanna). Inne źródła podają dla człowieka: średnica – 8 μm, grubość w środku do 2 μm i do 2,5 μm na obrzeżu. Średnia objętość krwinki wynosi około 60 μm³. Erytrocyt o średniej średnicy (jaką ma 75% z nich) nazywa się normocytem, krwinki większe od prawidłowych to makrocyty, natomiast mniejsze to mikrocyty. U wszystkich ssaków oraz u niektórych płazów ogoniastych, w przeciwieństwie do pozostałych kręgowców, dojrzałe erytrocyty są komórkami bezjądrzastymi. Można jednak spotkać fragmenty jądra komórkowego lub ciałka Howella-Jolly'ego w niektórych erytrocytach kota lub konia i stanowi to fizjologię. U większości ssaków zwiększona liczba erytrocytów jądrzastych wskazuje na odpowiedź organizmu na anemię (przyspieszone uwalnianie niedojrzałych erytrocytów do układu krążenia) zaburzenia w funkcjonowaniu śledziony lub splenektomię (wycięcie śledziony). U ssaków w końcowym okresie różnicowania się erytrocytów zanikają w nich również inne organella, tj. mitochondria, aparat Golgiego, centriole.

5 Choroby związane z erytrocytami:
Zaburzenia związane z czerwonymi krwinkami: erytrocytopenia – obniżona poniżej normy liczba czerwonych krwinek; występuje w niektórych formach anemii; erytrocytoza (lub czerwienica prawdziwa) – zwiększona powyżej normy liczba czerwonych krwinek.

6 Funkcje

7 Mężczyzna ma około 5 mln/mm³ erytrocytów w krwi obwodowej, kobieta około 4,5 mln/mm³, natomiast noworodek około 7 mln/mm³. Ilość erytrocytów w organizmie człowieka może się zmieniać – zależy to m.in. od miejsca, w którym człowiek się znajduje i ciśnienia jakie tam panuje np. w górach może ich być do 8 mln/mm³. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu z płuc (gdzie z powodu wyższego ciśnienia parcjalnego tlenu w pęcherzykach następuje utlenowanie krwi, w krążeniu małym) i dostarczanie go do tkanek obwodowych (również serca i płuc). Dzieje się to dzięki obecności w każdym z nich 30 pg czerwonego barwnika (hemoglobiny) zdolnego do nietrwałego wiązania tlenu (→oksyhemoglobina), który w miejscu docelowym oddaje tlen tkankom o niższym jego ciśnieniu parcjalnym. Erytrocyty częściowo również transportują dwutlenek węgla (CO2), jednak ten jest przenoszony głównie przez osocze w postaci jonowej (HCO-3). Krwinki czerwone ssaków – ze względu na utratę jądra komórkowego – nie dzielą się. Nie mogą pełnić normalnych funkcji komórkowych, nie mają też mechanizmu, który mógłby naprawiać powstające w nich z czasem uszkodzenia i po kilku miesiącach użytecznego życia (ok. 120 dni) ulegają zniszczeniu (głównie w śledzionie, rzadziej w wątrobie). Organizm musi zatem nieustannie produkować nowe erytrocyty, które stopniowo zastępują te, które uległy rozpadowi.

8 Leukocyty

9 Podstawowe cechy ich liczba waha się od 4×109 do 10×109 w litrze krwi (podając inaczej: 4–10 tys./mm³ lub 4–10 G/L) są większe od krwinek czerwonych w ich komórkach występuje jądro (mają swój własny metabolizm i możliwość podziału) u dużej części krwinek białych (granulocyty) w cytoplazmie występuje charakterystyczna ziarnistość (są to np. lizosomy, które zawierają enzymy) Leukocyty są podstawowym elementem układ odpornościowego. Ich funkcja odpornościowa jest realizowana przez: fagocytozę (pochłanianie, trawienie komórek drobnoustrojów oraz martwych krwinek czerwonych przez część krwinek białych) odporność swoistą (produkcja przeciwciał oraz reakcja limfocytów T) degranulację i produkcję rodników

10 Leukocyty w badaniu morfologicznym krwi
Leukocyty to grupa zróżnicowanych pod względem budowy i funkcji krwinek białych których głównym zadaniem jest udział w obronie immunologicznej organizmu. Wśród leukocytów wyróżniamy granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), limfocyty, eozynofile, bazofile oraz monocyty. Ich ilość i procentowy skład ocenia badanie rozmazu krwi obwodowej. Leukocytoza najczęściej wskazuje za zakażenie lub chorobę rozrostową układu białokrwinkowego. Leukopenia na ogół świadczy o zaburzonej funkcji szpiku w procesie wytwarzania leukocytów.

11 Trombocyty

12 Trombocyt, płytka krwi, płytka Bizzozera, krwinka płytkowa– morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego niezdolny do poruszania się, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. Są to dyskowate struktury, mniejsze od pozostałych komórkowych składników krwi (około 1-2 μm), otoczone błoną komórkową fragmenty cytoplazmy oderwane odmegakariocytów (trombopoeza). Zawierają w cytoplazmie szereg ziarnistości zawierających liczne mediatory biologiczne, a na powierzchni glikoproteiny spełniające funkcje receptorowe. Ziarnistości te to: lizosomy, mitochondria, rybosomy, ziarna glikogenu oraz mikrofibryle i mikrotubule. Płytki krwi są odpowiedzialne za proces inicjacji krzepnięcia, fibrynolizy i skurczu naczyń krwionośnych. W razie uszkodzenia tkanki, w osoczu rozpoczyna się seria reakcji chemicznych, w wyniku których fibrynogen zostaje przekształcony w cząsteczki fibryny, te zaś zlepiają się, tworząc siateczkę zasklepiającą ranę. W siatce tej więzną następnie erytrocyty i trombocyty – w wyniku czego powstaje skrzep. BUDOFA Trombocyty uczestniczą też w inicjowaniu zmian miażdżycowych, stymulują wzrost fibroblastów, stymulują wzrost komórek mięśni gładkich i naczyń. U większości gatunków zwierząt występują w ilości tys. trombocytów na 1 μl krążącej krwi. U człowieka mikrolitr (mm³) osocza zawiera typowo 150–400 tys. płytek krwi. Żyją od 8 do 10 dni. Zaburzenia związane z płytkami krwi: trombocytopenia (małopłytkowość) – obniżona poniżej normy liczba płytek krwi. trombocytoza lub trombocytemia – zwiększona powyżej normy liczba płytek. trombastenia lub trombopatia – upośledzenie funkcji płytek. Koncentrat płytkowy uzyskuje się z krwi oddawanej przez krwiodawców w procesie trombaferezy.

13 Norma płytek krwi u zdrowego człowieka
 Za dolną granicę normy liczby płytek krwi uważa się komórek w mm³ krwi (w jednostkach układu SI jest to 130 x 109/l dla osób dorosłych). Górna granica normy liczby płytek krwi wynosi komórek w mm³ krwi (450 x 109/l dla osób dorosłych).

14 Parametry zdrowego człowieka
U osób dorosłych prawidłowa częstość tętna wynosi od 60 do 80 uderzeń na minutę. Chcąc ją obliczyć, mierzymy tętno przez 15 sekund, po czym mnożymy przez liczbę 4.  Prawidłowa temperatura ciała mieści się w granicach 36,5-37,4°C. O podwyższonej temperaturze mówimy w momencie, gdy wynosi 37,5-38,0°C. Natomiast stanem gorączkowym nazwiemy sytuacje, w której temperatura ciała będzie przekraczała 38°C. 

15 Linki do stron:

16 TWORZYLI Grupa 5 Adam Sadlok Bartek Kusiak Kamil Woźniak

17 KONIEC


Pobierz ppt "Erytrocyty. Erytrocyty , Leukocyty i Trombocyty – budowa , rola i parametry zdrowego człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google