Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMO1 DEMO: puszka coca-cola Oersted Hertz z żaróweczką tel kom łódeczka lub sprinkler Feynmana applet strumień applet Electric1 Vector3D index sliceZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMO1 DEMO: puszka coca-cola Oersted Hertz z żaróweczką tel kom łódeczka lub sprinkler Feynmana applet strumień applet Electric1 Vector3D index sliceZ."— Zapis prezentacji:

1 EMO1 DEMO: puszka coca-cola Oersted Hertz z żaróweczką tel kom łódeczka lub sprinkler Feynmana applet strumień applet Electric1 Vector3D index sliceZ

2 Uniwersytet JagiellońskiInstytut Fizyki Jacek BierońZakład Optyki Atomowej jesień/zima 2011/2012 ELEKTRYCZNOŚĆ MAGNETYZM OPTYKA

3 EMO1

4 Who is Who Personel: J Bieroń, ZOA, p.348, tel. 663 5781 Katarzyna Targońska, p. 313 Marcin Piotrowski, Daniel Rudnicki demonstratorzy Email: emo2011@lazy.if.uj.edu.plemo2011@lazy.if.uj.edu.pl www.if.uj.edu.pl/pl/edukacja konspekt, podręczniki, wykłady, zadania, … ćwiczenia rachunkowe zasady zaliczenia zasady egzaminu + opcja=email administrativia : 8.15 z przerwą 15 min czy 8.30 bez przerwy ?

5 luźne uwagi założenia matematyka i fizyka z liceum algebra 1r (rachunek wektorowy) analiza 1r różniczkowanie całkowanie analiza wektorowa równania różniczkowe ankieta które kierunki, specjalizacje kim będę gdy skończę studia? email = softlink, filtr spamu, …

6 po co komu EMO? ¼ fizyki -> STW -> QM -> QED -> wszystkie makroskopowe oddziaływania (bez grawitacji) -> technologia, zastosowania -> wszystkie wrażenia zmysłowe -> chemia, biologia, biotechnologia

7 po co komu wykład ? retention of knowledge ------------------------------- 5% lecture 10% reading 15% audio-visual 30% demo 50% discussion 75% practice 90% teaching others wykład obrazkowy (tempo) pokazowy (demo) doświadczalny (!) interaktywny (?) demo: kusza-rurki

8 po co komu ćwiczenia ? we teach physics = students learn equation manipulation concept vs calculation (different issues) grading @ MIT ------------------------------- 20% Final exam 30% Midterm exams (3) 20% Weekly quizzes (12) 10% Daily quizzes 10% Homework 10% Laboratory ćwiczenia (JB) Monday tests daily activities egzamin pisemny ustny ocena z ćwiczeń korelacje 5h/week = 90%

9 Elektrostatyka. Prądy stałe. Magnetostatyka. Prądy zmienne, efekty indukcyjne. Pole elektromagnetyczne zmienne w czasie. Prawa Maxwella. Pole elektryczne i magnetyczne w materii. Drgania obwodów elektrycznych i fale elektromagnetyczne. Podstawy optyki falowej, własności optyczne materiałów, dwójomność, optyka kryształów. Optyka geometryczna jako granica optyki falowej. Podstawowe przyrządy optyczne. Interferometria, fotometria i spektrometria. EMO minimum MENiS

10 Ładunek elektryczny i pole elektryczne kwantowanie ładunku, gęstość ładunku natężenie pola strumień pola zasada superpozycji oddziaływania zasady zachowania Prawo Coulomba Prawo Gaussa Potencjał elektryczny energia potencjalna układu ładunków Pojemność, kondensatory Dielektryki polaryzacja dielektryka indukcja elektrostatyczna energia pola elektrycznego

11 Prąd elektryczny gęstość prądu natężenie prądu Prawa Kirchhoffa Opór elektryczny mechanizm przepływu prądu w metalach prawo Ohma pomiary nateżeń, napięć, oporności Obwody prądu elektrycznego źródła siła elektro-motoryczna przemiany energii moc prądu

12 Pole magnetyczne Ruch ładunku w polu magnetycznym doświadczenie Oersteda siła Lorentza doświadczenie J.J. Thomsona efekt Halla Indukcja elektro-magnetyczna prawo Amperea prawo Biota-Savarta prawo Faradaya reguła Lenza indukcyjność, cewka, samoindukcja, indukcja wzajemna energia pola magnetycznego

13 Prąd zmienny prądy zmienne moc prądu zmiennego obwody RL RC RLC impedancja przesunięcie fazowe napięcia i natężenia drgania w obwodach RLC rezonans elektryczny

14 równania Maxwella prąd przesunięcia równania Maxwella fala elektromagnetyczna

15 Elektryczne i magnetyczne właściwości materii Przewodność elektryczna ciał metale, ciecze, gazy półprzewodniki nadprzewodniki Magnetyczne własności materii diamagnetyzm paramagnetyzm ferromagnetyzm

16 Fale elektromagnetyczne płaska fala elektromagnetyczna wektor Poyntinga energia i ciśnienie fali elektromagnetycznej polaryzacja fali odbicie i załamanie polaryzacja przy odbiciu od granicy ośrodków całkowite wewnętrzne odbicie źródła fal elektromagnetycznych fotometria i spektrometria

17 Interferencja interferencja fali płaskiej doświadczenie Younga spójność zjawiska interferencyjne w cienkich warstwach interferometry

18 Dyfrakcja dyfrakcja światła na szczelinie dyfrakcja na otworze kołowym siatka dyfrakcyjna

19 Podstawy optyki falowej własności optyczne materiałów propagacja światła w ośrodkach anizotropowych dwójomność optyka kryształów optyka geometryczna jako granica optyki falowej

20 Optyka geometryczna zwierciadła płaskie zwierciadła sferyczne soczewka przyrządy optyczne optyka macierzowa

21 EM podręczniki David J. Griffiths Podstawy elektrodynamiki Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 Berkeley Physics Course : V. 2. Electricity and Magnetism Edward M. Purcell McGraw-Hill Education, New York, USA, 1986 I S Grant & W R Phillips Electromagnetism Wiley 2nd ed. 1990

22 EM podręczniki (rezerwowe) John David Jackson Classical electrodynamics, 3rd ed., Wiley, New York, 1998 Piekara, Arkadiusz Henryk (1904-1989) Elektryczność i budowa materii Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970 Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Podstawy fizyki t.3 Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

23 Optyka podręczniki Hecht …, Matveev …, Meyer-Arendt …. Berkeley Physics Course : V. 3. Fale F C Crawford McGraw-Hill Education, New York, USA, 1986 Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl Podstawy fizyki t.4 Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

24 EMO lektury do poduszki Richard Feynman Feynman Lectures On Physics Addison Wesley 1989 Berkeley Physics Course McGraw-Hill Education, New York, USA, 1986 J. C. Maxwell A Treatise on Electricity and Magnetism Clarendon, London, 1891

25 chronologia Elektrodynamika klasyczna jest 200-letnia stateczną staruszką (0) niezależne zjawiska : [O]ptyka, [M]agnetyzm, [E]lektryczność (1)EMO = XIX wiek (2)odkrycia, doświadczenia -> prawa -> teoria Maxwella (3)odkrycia = 1 poł. XIX w (4)teoria = 2 poł. XIX w (5)po 1905 r. = kwanty Chronology of Physics.doc demo: Oersted, Hertz

26 –420 (BC) Demokryt Mechanika Elektrodynamika Optyka … 1785 prawo Coulomba 1800 Volta 1905 Einstein STW 1900–29 mechanika kwantowa 1932–48 elektrodynamika kwantowa [QED] 1960–83 unifikacja: oddziaływanie elektrosłabe ???? electrosłabe + chromodynamika kwantowa [QCD] = QFT (?) ???? kwantowa teoria grawitacji [QTG] ???? teoria wszystkiego [TOE] 1820 Oersted 1873 prawa Maxwella 1831 Faraday elektrodynamika klasyczna optyka kwantowe teorie pola

27 Elektrodynamika klasyczna = równania Maxwella Gauss Faraday Ampère EM QED fala foton pole kwant Maxwell+ siła Lorentza demo: łódeczka

28 równania Maxwella w notacji Maxwella

29 równania Maxwella w wersji różniczkowej

30 Gauss Faraday elektrodynamika klasyczna = równania Maxwella + siła Lorentza + zasada zachowania ładunku AmpèreMaxwell siła Lorentza zasada zachowania ładunku demo: silnik-Cola

31 Wnioski: dywergencja (applet Electric1 Vector3D index sliceZ) prawo Gaussa

32 Koniec EMO1


Pobierz ppt "EMO1 DEMO: puszka coca-cola Oersted Hertz z żaróweczką tel kom łódeczka lub sprinkler Feynmana applet strumień applet Electric1 Vector3D index sliceZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google