Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 4: Podstawowe operacje ALU, MACC, SHIFTER i DAG PG – Katedra Systemów Mikroelektronicznych ZASTOSOWANIE PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH Marek Wroński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 4: Podstawowe operacje ALU, MACC, SHIFTER i DAG PG – Katedra Systemów Mikroelektronicznych ZASTOSOWANIE PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH Marek Wroński."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 4: Podstawowe operacje ALU, MACC, SHIFTER i DAG PG – Katedra Systemów Mikroelektronicznych ZASTOSOWANIE PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH Marek Wroński

2 Architektura SHARCa 211xx

3 ADSP-21161: Grupy Rejestrów

4 Rejestry I/O procesora. Rejestry komplementarne

5 Ustawianie trybów DAGów

6 Plik rejestru danych: cechy

7 Jednostka obliczeniowa Sharca

8 Cechy ALU

9 Instrukcje ALU: stałoprzecinkowe (Fixed Point)

10 Instrukcje ALU: zmiennoprzecinkowe (Floating Point)

11 Flagi statusu ALU

12 ALU: kody warunkowego wykonania. Przykład warunków

13 Cechy MAC. Przykładowe instrukcje

14 Multiplier/ MAC Instrukcje

15 Instrukcje stałoprzecinkowe i zmiennoprzecinkowe MACa

16 Umiejscowienie wyniku mnożenia

17 Mnożenie zmiennoprzecinkowe

18 Flagi statusu MACa

19 Multiplier/MAC: warunkowo wykonywane kody

20 SHIFTER (przesuwnik): cechy +Status Flags, warunk.wykonanie

21 Instrukcje Shiftera

22 Przykładowe instrukcje

23 Przesuwanie logiczne i arytmetyczne

24 Przenoszenie pola bitowego

25 Wydobycie pola bitowego

26 Operacje bitowe

27 Operacje bitowe – c.d.

28 Flagi ALU: rejestr ASTATx/y

29 Flagi ALU: rejestr STKx/y

30 Podstawowe operacje stałoprzecinkowe ALU 0 - flaga zostanie skasowana; * - skasowana lub ustawiona(w zależności od wyniku); ** - może zostać tylko ustawiona lecz nie skasowana; - - bez zmian

31 c.d.

32 Operacje zmiennoprzecinkowe 0 - flaga zostanie skasowana; * - skasowana lub ustawiona(w zależności od wyniku); ** - może zostać tylko ustawiona lecz nie skasowana; - - bez zmian

33 c.d.

34 Operacje stałoprzecinkowe MACC – wynik mnożenia i tryby pracy Bit 16 (RND32) round floating-point data to 32 bits (if 1) or round to 40 bits (if 0) Rounding mode. Bit 15 (TRUNC) round results with round-to-zero (if 1) or round-to-nearest (if 0) ALU saturation. Bit 13 (ALUSAT) saturate results on positive or negative fixed-point overflows (if 1) or return unsaturated results (if 0)

35 Typy stałoprzecinkowe operandów jednostki MACC i zakresy wyników

36 Operacje stałoprzecinkowe MACC Multiplier result negative. Bit 6 (MN) Multiplier overflow. Bit 7 (MV) Multiplier underflow. Bit 8 (MU) Multiplier floating-point invalid operation. Bit 9 (MI) Multiplier fixed-point overflow. Bit 6 (MOS) Multiplier floating-point overflow. Bit 7 (MVS) Multiplier underflow. Bit 8 (MUS) Multiplier floating-point invalid operation. Bit 9 (MIS)

37 c.d. stałoprzecinkowych i zmiennoprzecinkowe - dla operacji zmiennoprzecinkowych wynik zawsze w rejestrze uniwersalnym

38 Barrel – Shifter (przesuwanie i modyfikacja wartości bitów)

39 c.d.

40 Operacje wielofunkcyjne Jednocześnie wykonywane operacje: ALU MACC Shifter Pobranie danej z PM Pobranie danej z DM Warunkowe operacje ALU/ MACC/ Shifter: IF warunek instrukcja

41 Mnożenie stałoprzecinkowe z jednoczesnymi operacjami ALU

42 Mnożenie zmiennoprzecinkowe z jednoczesnymi operacjami ALU Ra = Rx + Ry, Rs = Rx – Ry Fa = Fx + Fy, Fs = Fx – Fy MRF=MRF-R5*R0, R6=DM(I1,M2); R5=MR1F, R6=DM(I1,M2);

43 Przykład procedury: filtr FIR

44 Przykład procedury: sinus

45 Operacje SIMD To support SIMD, the DSP performs the following parallel operations: Dispatches a single instruction to both processing elements computation units Loads two sets of data from memory, one for each processing element Executes the same instruction simultaneously in both processing elements Stores data results from the dual executions to memory The transfer direction and data bus usage depend on the following conditions: Computational mode: – Is PEy enabledPEYEN bit=1 in MODE1 register – Is the data register file in PEx (R0-R15, F0-F15) or PEy (S0-S15) – Is the instruction a data register swap between the processing elements Data addressing mode: – What is the state of the Internal Memory Data Width (IMDW) bits in the System Configuration (SYSCON) register – Is Broadcast write enabledBDCST1,9 bits in MODE1 register – What is the type of addresslong, normal, or short word – Is Long Word override (LW) specified in the instruction – What are the states of instruction fields for DAG1 or DAG2 Program sequencing (conditional logic): –What is the outcome of the instructions condition comparison on each processing element

46 Register-To-Register Move Summary (SISD Versus SIMD)

47 Generator adresu danych DAG

48 Rejestry DAGów

49 Podstawowe operacje DAGów - post-modify

50 Podstawowe operacje DAGów - pre-modify


Pobierz ppt "Wykład 4: Podstawowe operacje ALU, MACC, SHIFTER i DAG PG – Katedra Systemów Mikroelektronicznych ZASTOSOWANIE PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH Marek Wroński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google