Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NUKAT – czy doszliśmy do ściany? Agnieszka Kasprzyk Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT 18 marca 2013, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NUKAT – czy doszliśmy do ściany? Agnieszka Kasprzyk Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT 18 marca 2013, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 NUKAT – czy doszliśmy do ściany? Agnieszka Kasprzyk Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT 18 marca 2013, Warszawa

2 NUKAT rośnie od ponad 10 lat…

3 Skatalogowane pozycje… Od 0 do ponad 2,5 mln rekordów bibliograficznych (średnio 20 tys. miesięcznie) W tym podczas scalania w ramach projektu NUKAT – AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ 200 tys. rekordów istniejących lokalnie przejęte automatycznie jako nowe i 90 tys. wprowadzone ręcznie jako nowe Niemal wszystkie typy zbiorów bibliotecznych (z wyjątkiem rękopisów i obiektów muzealnych)

4 Centralna informacja o zbiorach… Od zera do ponad 8,5 mln symboli centralnej informacji o bibliotekach udostępniających skatalogowane pozycje (średnio 100 tys. miesięcznie) W tym podczas scalania w ramach projektu NUKAT – AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ - ponad 1 mln 260 tys. symboli = równoznaczne z zamianą ponad 1 mln 260 tys. opisów w katalogach lokalnych na wersje z NUKAT-u wraz z uporządkowaniem związanych rekordów khw

5 CKHW… Wzrost z 700 tys. rekordów haseł wzorcowych opisu bibliograficznego oraz rekordów haseł wzorcowych i rozwiniętych JHP KABA do prawie 3 mln w ciągu 10 lat Udostępniamy także pełną kopię JHPBN oraz kopie rekordów MeSH dla haseł przedmiotowych MeSH zastosowanych w rekordach bibliograficznych NUKAT

6 Biblioteki NUKAT… Ponad 4-krotny wzrost liczby bibliotek współtworzących NUKAT z 27 bibliotek w roku 2002 do 120 w roku 2012

7 Usprawnienia współpracy… Liczne usprawnienia mechanizmu współkatalogowania (automatyzacja procesów wprowadzania, kontroli, dystrybuowania i melioracji danych) - przy niezmienionym stanie osobowym Centrum NUKAT i zwiększającej się liczbie wprowadzanych danych (z średnio 10 tys. rek. bib i 10 tys. rek. khw na miesiąc w roku 2002 do 20 tys. rek. bib. i 20 tys. rek. khw na miesiąc w roku 2012)

8 Jakość sprzętu i oprogramowania… Utrzymanie na satysfakcjonującym poziomie technicznym platformy sprzętowo-softwarowej katalogu NUKAT dzięki: -grantowi Fundacji Mellona -dofinansowaniu z projektu AUTOSTRADA -stosunkowo niedawno ustabilizowanemu funduszowi SPUB

9 Projekty międzynarodowe… udostępnianie danych bibliograficznych z NUKAT do wyszukiwania przez Google (Google Books oraz Google Scholar) udostępnianie rekordów khw do wykorzystania w systemie wirtualnej międzynarodowej kartoteki haseł wzorcowych VIAF udostępnianie rekordów bibliograficznych do wykorzystania w największym katalogu centralnym świata WorldCat

10 Projekty krajowe… automatyczne i półautomatyczne scalanie danych bibliograficznych z katalogów lokalnych z bazą NUKAT w ramach projektu NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej rozbudowa CKHW o rekordy khw dla nazw wydawców i zastosowanie tych haseł w opisach zasobów bibliotek w ramach projektu SYNAT tworzenie statystyki publikacji zagranicznych w zbiorach bibliotek współpracujących z NUKAT na zamówienie Stowarzyszenia Autorów i Wydawców "Polska Książka"

11 Więcej niż baza danych… To sztab zawodowców (bibliotekarze, informatycy, administratorzy bazy) i wypracowane przez nich narzędzia i procedury, standardy i spójność danych To użytkownicy katalogu centralnego, wciąż nie do końca nam znani, bez których nawet najbardziej wartościowe dane są martwe To efekt dobrze zorganizowanej współpracy, sukces koncepcyjny i organizacyjny, którego nie wolno zaprzepaścić

12 Rozwój – tak, ale… Rozwój jest zauważalny, ale czy spełnia nasze oczekiwania? I jakie właściwie są nasze oczekiwania? Lub raczej oczekiwania użytkowników katalogu centralnego?

13 Wielcy nieobecni… Dlaczego NUKAT jest budowany tylko przez 1/10 uprawnionych bibliotek? Są to ostrożne szacunki na podstawie danych z BN, prawdopodobnie jest to nawet mniej niż 1/10. brak świadomości? brak woli? brak zachęty ze strony bibliotek już współpracujących? brak możliwości technicznych?

14 Aż czy zaledwie… Czy w NUKAT jest aż 2,5 mln czy zaledwie 2,5 mln rek. bib.? Dlaczego biblioteki nie prowadzą aktywniejszej retrokonwersji? Użytkowników mocno rozczarowuje niekompletność bazy Skanowanie katalogów kartkowych to tylko częściowe udogodnienie w dostępie do danych bibliograficznych

15 Informacja to nie wszystko… Dlaczego nie podejmujemy prób zbudowania na bazie katalogu NUKAT tego, co oczywiste - centralnego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych? W przypadku publikacji papierowych to logiczne i funkcjonalne przedłużenie informacji o bibliotekach udostępniających te publikacje.

16 Omfalos czy węzeł w sieci… Użytkownicy informacji chętniej korzystają z narzędzi i źródeł kompleksowych, a nie wybiórczych NUKAT nie zapewnia informacji na poziomie wydawnictw niesamoistnych (artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych) ani - w dużej mierze - informacji o zbiorach bibliotecznych dostępnych online. Informacje te są jednak dostępne z innych źródeł Konieczne jest zintensyfikowanie prac takich, jak te prowadzone przez FBC, nad zintegrowaniem katalogu centralnego z pokrewnymi źródłami danych (bibliografiami zawartości, bazami czasopism elektronicznych, bibliotekami cyfrowymi)

17 Dwa grzyby w barszcz… Dlaczego zgadzamy się na nieekonomiczne, równoległe do działania bazy NUKAT tworzenie przez Bibliotekę Narodową katalogów centralnych oraz drugiej kartoteki haseł wzorcowych? Propozycja współpracy w tym zakresie złożona BN przez Centrum NUKAT pozostaje wciąż bez praktycznych wdrożeń, a nawet rozmów i prac merytorycznych z powodu braku odzewu ze strony BN. Zaś zgodnie z informacją na stronie www książnicy narodowej katalogi centralne książek i czasopism zagranicznych oraz czasopism polskich w zbiorach bibliotek polskich są nadal na bieżąco aktualizowane. Tymczasem z punktu widzenia użytkownika najekonomiczniej byłoby doprowadzić do integracji tych danych (zarówno khw, jak i opisów) oraz kontynuowania ich tworzenia tylko w jednej bazie centralnej. Dlaczego bibliotekarskie ciała opiniotwórcze milczą w tej sprawie?

18 Dane do recyklingu… Dlaczego dane z NUKAT nie są szeroko wykorzystywane w środowisku pozabibliotecznym? Co pewien czas z Centrum NUKAT kontaktują się kolejne firmy bądź instytucje, które rozważają różnorakie wykorzystanie danych bibliograficznych z katalogu centralnego, jednak do tej pory współpraca w tym zakresie jest nikła brak świadomości? brak możliwości technicznych? brak jasnych zasad udostępniania danych?

19 Cukierek bez papierka… Dlaczego dane w katalogu centralnym są tak słabo "wzbogacone" ? Użytkownik może trafić co najwyżej na skan okładki lub sporadycznie na link do wersji online. - brak możliwości technicznych? - brak jednolitego, łatwo dostępnego źródła wartości tego typu? - brak chęci i/lub czasu opracowujących wydawnictwa?

20 Na drugim końcu kabla… Ile właściwie użytkownicy bibliotek wiedzą o katalogu centralnym, jego zastosowaniu i swoich możliwościach wpływania na rozwój tej bazy? Ile my wiemy o użytkownikach NUKAT-u? Ilu ich jest, skąd się wywodzą, co im odpowiada, co przeszkadza, czego brak doskwiera im najbardziej? Zasadne jest przeprowadzenie badań w tym zakresie i poszerzenie w odpowiedni sposób świadomości użytkowników. Profesjonalne badania tego typu powinna przeprowadzić specjalizująca się w nich instytucja/firma.

21 Wycisnąć więcej… Kiełkuje także pytanie, czy dla bibliotek NUKAT to tylko opisy i rekordy khw? Do czego jeszcze może przydać się katalog centralny (analiza zbiorów, gromadzenie, zarządzanie zbiorami)? Mamy sygnały, że można bazę NUKAT wykorzystywać do monitorowania kompletności egzemplarza obowiązkowego. Niewątpliwie nawiązanie szerszej współpracy z wydawcami przyniosłoby korzyści obu stronom (eo, CIP i baza nowości wydawniczych), jednak współpraca ta musi być wspierana i animowana przez odpowiednie ciała. Zaznacza się tu wyraźnie brak udziału książnicy narodowej.

22 Stanąć na ramionach olbrzymów… Inicjatywy takie jak NUKAT, aby być efektywne, muszą stać na ramionach olbrzymów – bez ich wsparcia będziemy dreptać w kółko. Wołamy o większe zainteresowanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Biblioteki Narodowej, Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki…

23 Czy stoimy przed ścianą? Czy zatem doszliśmy już do ściany? Jeszcze nie, ale, jak pokazują to poprzednie slajdy, zbliżamy się do niej w dość niebezpieczny sposób. Pora poszukać w niej drzwi lub zastanowić się, w którym miejscu je zamontować

24 Śmiało podążać tam… Wskazane byłoby opracowanie strategii rozwoju katalogu centralnego na następne lata z uwzględnieniem wszystkich wspomnianych powyżej osiągnięć i zagrożeń. Strategia ta winna być elementem szerszej strategii budowania krajowego systemu informacji jako zaplecza dla edukacji, nauki i kultury. Nie powinna to być jednak wyłącznie inicjatywa Centrum NUKAT. Katalog centralny należy postrzegać jako wspólne przedsięwzięcie środowiska bibliotekarskiego, które angażuje się w jego rozwój i przyszłość zamiast dostrzegać w nim jedynie magazyn gotowych rekordów.

25 Aby dotrzeć do celu… Niewątpliwie o powodzeniu takiej akcji zadecyduje zaangażowanie wszystkich zainteresowanych, zrozumienie celowości i możliwości rozwijania oraz zastosowania tego typu bazy oraz konsekwentna współpraca nad wypracowaniem skutecznej strategii, także tej ogólnej Czy możemy być pewni, że zmierzamy ku systemowi informacji o wysokiej jakości, informacji zintegrowanej, uporządkowanej, ponadresortowej (POL-on, Wirtualna Biblioteka Nauki, SYNAT)? Warto też wykorzystać doświadczenia zebrane przez innych (OCLC, DBC, Rero…) Konieczne jest też zweryfikowanie poprawności kursu, który obierzemy, przez odbiorców końcowych oferowanych przez nas zasobów

26 Czy warto? Krąży opinia, że nie warto, bo już za chwilę wszystko będzie dostępne online Odpowiadam: - po pierwsze, jak długa jest ta chwila? - po drugie, skąd ta pewność, że wszystko? - po trzecie, w jakim zakresie będzie dostępne online? - po czwarte, ale tak naprawdę po pierwsze – zależy, czym stanie się katalog centralny za chwilę dzięki nam…

27 – zapraszamy do dyskusji i współpracy Agnieszka Kasprzyk Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT


Pobierz ppt "NUKAT – czy doszliśmy do ściany? Agnieszka Kasprzyk Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Centrum NUKAT 18 marca 2013, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google