Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obiektowe metody projektowania systemów Command Pattern.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obiektowe metody projektowania systemów Command Pattern."— Zapis prezentacji:

1 Obiektowe metody projektowania systemów Command Pattern

2 Wstęp: Command Pattern zawiera żądania jako obiekty, tym samym pozwala parametryzować użytkowników w zależności od ich żądań, ustawia się lub rejestruje żądania i pobiera operacje. Pozwala oddzielać wychodzenie od rozkazu z jego wykonania (opóźnionego działania). Pozwala oddzielać użytkowników interfejsu od działań które wykonują. Znany jest również jako Action lub Transaction.

3 Plan: 1.Cel stosowania 2.Przydatność 3.Struktura 4.Konsekwencja zastosowania 5.Przykładowy kod 6.Podsumowanie 7.Bibliografia

4 Cel stosowania Czasami jest konieczne przydzielać żądania do obiektów bez wiedzy o istnieniu jakichkolwiek operacji. Na przykład użytkownik interfejsu narzędzi zawiera obiekty jako przyciski i menu, które doprowadzają żądania odzewu do użytkownika wejściowego. Ale narzędzia nie mogą wykonywać rozkazów bezpośrednio w przycisku czy w menu, ponieważ tylko aplikacje, które używają narzędzi wiedzą co powinny zrobić z tym obiektem. Jako projektanci narzędzi nie mamy możliwości wiedzieć co odbiorca żądań lub operacji będzie chciał zrobić. Cel stosowania

5 Command pattern opisuje żądania nie sprecyzowanych obiektów aplikacji poprzez zwrot zadań do obiektów. Ten obiekt może być gromadzony i wpuszczany w obieg tak jak inne obiekty. Kluczem do tego wzoru jest abstrakcyjna klasa Command, w której deklarujemy interfejs do wykonywania operacji. W najprostszej formie ten interfejs zawiera abstrakcyjną operacje Execute. Konkretne podklasy Command precyzują akcje odbiorcy tworząc magazyn zadań i przygotowuje narzędzia do wykonywania zadań. Cel stosowania

6 Przydatność Command pattern używaj wszędzie tam gdy: parametryzujesz obiekty poprzez akcje które wykonują precyzujesz, ustawiasz w kolejce i wykonujesz żądania w różnym czasie chcesz mieć możliwość cofać akcje chcesz mieć możliwość rejestrowania zmian tak by mogły być one ponownie wykorzystane w przypadku gdy system przestanie działać chcesz budować system z wysokim poziomem operacji na operacjach prymitywnych

7 Struktura

8 Konsekwencje zastosowania Zastosowanie Command Pattern pociąga za sobą następujące konsekwencje: 1.Command odsprzęga obiekty tak by wywoływać operacje jedną z tych, z których wiesz jak jest wykonywana 2.Command ma klasy obiekty. One mogą być zmieniane i powiększane tak jak inne obiekty. 3.Możliwe jest gromadzenie Command-ów w zbiorowym Commmand-dzie 4.W bardzo prosty sposób można dodać nowe Command-y, ponieważ nie zmieniasz istniejących klas

9 Przykładowy kod class Command { public: virtual ~Command() ; virtual void Execute() = 0 ; protected: Command() ; };

10 Przykładowy kod class OpenCommand : public Command { public: OpenCommand(Application*) ; virtual void Execute() ; protected: virtual const char * AskUser() ; private: Application* _application ; char * _response ; };

11 Przykładowy kod OpenCommand::OpenCommand (Application * a) { _application = a ; }

12 Przykładowy kod void OpenCommand::Execute() { const char * name = AskUser() ; if (name != 0) { Document * document = new Document(name) ; _application->Add(document) ; document->Open() ; }

13 Przykładowy kod class PasteCommand : public Command { public: PasteCommand(Document*) ; virtual void Execute() ; private: Document* _document ; };

14 Przykładowy kod PasteCommand::PasteCommand (Document * doc) { _document = doc ; } void PasteCommand::Execute () { _document->Paste() ; }

15 Przykładowy kod template class SimpleCommand : public Command { public: typedef void (Receiver::*Action)() ; SimpleCommand(Receiver* r, Action a) : _receiver(r), _action(a) {} virtual void Execute() ; private: Action _action ; Receiver* _receiver; };

16 Przykładowy kod template void SimpleCommand ::Execute () { (_receiver->*_action)() ; } MyClass* receiver = new MyClass ; Command* aCommand = new SimpleCommand (receiver, &MyClass::Action) ; aCommand->Execute() ;

17 Przykładowy kod class MacroCommand : public Command { public: MacroCommand() ; virtual ~MacroCommand() ; virtual void Add(Command*) ; virtual void Remove(Command*) ; virtual void Execute() ; private: List * _cmds ; };

18 Przykładowy kod void MacroCommand::Execute () { ListIterator i(_cmds) ; for (i.First(); !i.IsDone(); i.Next()) { Command* c = i.CurrentItem() ; c->Execute() ; }

19 Przykładowy kod void MacroCommand::Add (Command * c) { _cmds->Append(c) ; } void MacroCommand::Remove (Command * c) { _cmds->Remove(c) ; }

20 Podsumowanie: Zawiera żądania jako obiekty Daje możliwość parametryzowania użytkowników w zależności od ich żądań Rejestruje zmiany

21 Przykład Commanda class Policz { public: void Podwoic( int& Wartosc ) { Wartosc *= 2; } }; class Command { public: virtual void Wykonaj( int& ) = 0; };

22 Przykład Commanda class SimpleCommand : public Command { typedef void (Policz::* Akcja)(int&); Policz* Odbiorca; Akcja Zadanie; public: SimpleCommand( Policz* rec, Akcja act ) { Odbiorca = rec; Zadanie = act; } virtual void Wykonaj( int& num ) { (Odbiorca->*Zadanie)( num ); } };

23 Przykład Commanda class MacroCommand : public Command { vector list; public: void add( Command* cmd ) { list.push_back( cmd ); } virtual void Wykonaj( int& num ) { for (int i=0; i < list.size(); i++) list[i]->Wykonaj( num ); } };

24 Przykład Commanda void main( void ) { Policz Objekt; Command* commands[3]; commands[0] = &SimpleCommand( &Objekt, &Policz::Podwoic ); MacroCommand two; two.add( commands[0] ); commands[1] = &two; MacroCommand four; four.add( &two ); commands[2] = &four; int num, index; while (true) { cout << "Wybierz zadanie (0=2x 1=4x 2=16x): "; cin >> num >> index; commands[index]->Wykonaj( num ); cout << " " << num << '\n'; }

25 Bibliografia: Stroustrup B.: The C++ Programming Language, Addison-Wesley, 2004 Gamma E., Helm R., Johnson R, Vlissides J.: Design patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley

26 ...i to by było tyle na dzisiaj!


Pobierz ppt "Obiektowe metody projektowania systemów Command Pattern."

Podobne prezentacje


Reklamy Google