Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykłady z HTML'a. Geneza języka HTML Konieczność stworzenia języka służącego do porozumiewania się w Internecie oraz tworzenia zasobów internetowych -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykłady z HTML'a. Geneza języka HTML Konieczność stworzenia języka służącego do porozumiewania się w Internecie oraz tworzenia zasobów internetowych -"— Zapis prezentacji:

1 Wykłady z HTML'a

2 Geneza języka HTML Konieczność stworzenia języka służącego do porozumiewania się w Internecie oraz tworzenia zasobów internetowych - stron WWW (World Wide Web) Język HTML (HyperText Markup Language) został stworzony w Szwajcarii (cztery języki urzędowe) przez programistów pracujących w laboratoriach badawczych CERN-u. HTML ma pełnić rolę języka Esperanto.

3 Edytory HTML-a Każdy edytor tekstowy (notepad, notatnik, Word, Word Perfect, Lotus AmiPro etc.,) może być wykorzystany jako edytor języka HTML (zalety – małe rozmiary plików, możliwość kontroli składni),

4 Edytory HTML-a Specjalistyczne programy: Home Site 5.0, 1st Page 2000 (2.0), Hot Dog Pro 6.6, Zajączek (2.2), Ace HTML 5.05, Kicia 4.0, ezHTML 2.0, FrontPage, Front Page Express Webmajster, Pajączek 2000 (4.8.1) (Power Chip Tip 2002),

5 Możliwości języka HTML HTML umożliwia formatowanie tekstu, kreślenie linii, dołączanie grafiki, dźwięków i filmów video. HTML umożliwia wykorzystanie następujących plików: 1.Filmy Quick Time (*.qt, *.mov) 2.Video (*.avi, *.mpg) 3.Audio (*.au, *.snd, *.wav) 4.Pliki skompresowane (*.zip, *.gz) 5.Skrypty i aplety Java (*.jav, *.js) 6.Tekstowe (*.txt, *.tex) 7.Obrazy skompresowane (*.gif, *.jpg)

6 Przeglądarki internetowe Przeglądarki internetowe (browsers) interpretują stronę HTML (oraz skrypt Java) i wyświetlają ją w zadanym formacie UWAGA: nie wszystkie polecenia HTML-a są poprawnie interpretowane przez wszystkie przeglądarki !

7 Przeglądarki internetowe Microsoft Internet Explorer – przeglądarka jest częścią systemu operacyjnego Windows, i podobnie jak system operacyjny, równie popularną. Standardowo w systemie Vista umieszczana jest wersja 7.0 tej przeglądarki (różne wersje językowe).

8 Przeglądarki internetowe Netscape Navigator – działa w następujących SO: Windows 3.x, 9x, ME, 2000, XP, UNIX, Macintosh. Przeglądarka posiada odtwarzacz video i wspomaganie dźwięku. Dosyć często ukazują się nowe wersje przeglądarki.

9 Przeglądarki internetowe Opera (9.25) – większość systemów operacyjnych, wbudowana wyszukiwarka, wbudowane karty i blokada wyskakujących okien. Firefox 2 (mozilla) – darmowa, większość systemów operacyjnych, wbudowana wyszukiwarka,

10 Przeglądarki internetowe NSCA Mosaic – najpopularniejsza przeglądarka w czasie, gdy Internet rozpoczynał swoją pracę. Lynx – przeglądarka stosowana na komputerach systemem operacyjnym UNIX. Przeglądarka pozwala na bardzo szybkie i efektywne przeglądanie stron WWW ale graficzne elementy nie są wyświetlane.

11 Tworzenie dokumentu HTML – uwagi wstępne Różnorodność komputerów, za pomocą których dokument HTML będzie odczytywany (możliwości hardwareowe – różne szybkości pracy procesorów, etc.) Różnorodność systemów operacyjnych

12 Tworzenie dokumentu HTML – uwagi wstępne Różnorodność przeglądarek internetowych (nie wszystkie komendy HTML-a są dostępne w każdej przeglądarce) Różne rodzaje połączeń komputera z Internetem (modem analogowy, modem cyfrowy (SDI, ISDN), karta sieciowa 10 MBps, 100 MBps, WiFi (2.4 GHz, 5 GHz) – różne czasy dostępu do zasobów sieciowych (dokumentów HTML)

13 Tworzenie dokumentu HTML – pożyteczne uwagi Projektując dokument HTML należy bezwzględnie unikać komunikatów typu: strona w budowie (web side under construction) Zakończony dokument koniecznie należy przetestować, najlepiej używając monitora monochromatycznego (czarno-białego)

14 Tworzenie dokumentu HTML Znaczniki (tagi) HTML – rozkazy pisane pomiędzy znakami mniejszości ( ). Większość znaczników istnieje w dwóch odmianach: otwierającej: i zamykającej.

15 Tworzenie dokumentu HTML Wiele znaczników posiada dodatkowe atrybuty (parametry). Atrybuty wpisywane są pomiędzy słowo kluczowe a kończący znak większości znacznik. Często można wpisać kilka atrybutów do jednego znacznika, pisząc je jeden po drugim i oddzielając spacją.

16 Tworzenie dokumentu HTML Cały dokument jest objęty znacznikami:. Między nimi powinna się znaleźć para znaczników, która stanowi ramy dla informacji nagłówkowych. Pozostałe informacje powinny się znaleźć pomiędzy znacznikami

17 Tworzenie dokumentu HTML UWAGA: gdy jako znaczników używamy dużych liter dokument HTML jest bardziej czytelny. Między znacznikami powinien się znaleźć znacznik Tytuł strony

18 Tworzenie dokumentu HTML Bardzo ważnym elementem strony WWW jest informacja o stronie kodowej dokumentu. Zalecana strona kodowa to ISO-8859-2 czyli ISO Latin 2. Informacja umieszczona jest w ramach znaczników i wygląda następująco: Strona kodowa Latin 2 wymaga klawiatury z tzw. ogonkami.

19 Tworzenie dokumentu HTML Tytuł strony Właściwa treść (ciało) dokumentu

20 Tworzenie dokumentu HTML- obróbka tekstu Podział wiersza: (na początku nowego wiersz);nie ma zamknięcia tego znacznika. Akapit: akapit (przenosi tekst i oddziela od poprzedniego szerszym odstępem) Nagłówek: nagłówek,np.. litery na 24 punkty, litery na 18 punktów itd. do : litery 8 pkt, Linie poziome: linia w kolorze tekst, 6 piksel szerokości, zmiana parametrów: SIZE – grubość linii, WIDTH – szerokość linii, NOSHADE – wyłącza trójwymiarowość, : wymiar 18 lub 200 w pkt

21 Tworzenie dokumentu HTML- obróbka tekstu Wyrównywanie: opcja ALIGN w znacznikach,. Ustawieniami tego parametru są słowa kluczowe: LEFT, CENTER, RIGHT, JUSTIFY (podobnie jak wszystkie pozostałe słowa kluczowe w HTML można pisać wielkimi i małymi literami oraz ewentualnie ujmować w cudzysłowy). Znacznik tekst : znacznik może być wykorzystany w każdym fragmencie tekstu

22 Tworzenie dokumentu HTML- obróbka tekstu Style czcionki: Pogrubienie:..., Kursywa:..., Powiększenie czcionki o dwa punkty:..., Pomniejszenie czcionki o dwa punkty:..., Indeks górny:..., Indeks dolny:....

23 Tworzenie dokumentu HTML- obróbka tekstu Znacznik:..., gdzie n jest liczbą z zakresu od 1 do 7. Znacznik: oznacza powiększenie (+) lub zmniejszenie (-) o n, Kroje czcionek: : arial, Times New Roman, Wingdings etc. ( wyświetlane są kroje czcionek zainstalowane w komputerze, np. w sys. Windows. Rózne przeglądarki, mają różne mechanizmy osadzania krojów czcionek).

24 Tworzenie dokumentu HTML- obróbka tekstu Kolor: definicja w znacznikach za pomocą nazw angielskich (ograniczenie!) lub za pomocą wartości szesnastkowych. Znacznik: Znacznik:... Listy (całe listy): znaczniki:... z parametrem: TYPE: DISC, CIRCLE, SQUARE, Wyróżnik listy: znacznik: i opcjonalnie

25 Tworzenie dokumentu HTML- obróbka tekstu Znaczniki wyodrębniające całość listy:... ; parametr TYPE: 1 (liczby), A lub a (litery wielkie i małe), I lub i (liczby rzymskie Kroje czcionek: używamy niewiele czcionek (kod HTML nie przenosi kroju czcionek): Arial, Curier New, Times New Roman.

26 Standardowy zestaw kolorów Nazwa koloruKolorWartość Aquaturkusowy00FFFF Blackczarny000000 Blueniebieski0000FF Fuchsia różowofioletowy FF00FF Grayszary808080 Greenzielony008000 Limeseledynowy00FF00 Maroonbrązowy800000

27 Standardowy zestaw kolorów Nazwa koloruKolorWartość Navygranatowy000080 Oliveoliwkowy808000 Purplefioletowy800080 Red czerwony FF0000 SilverjasnoszaryC0C0C0 TealMorska zieleń008080 WhitebiałyFFFFFF YellowżółtyFFFF00

28 Odsyłacze Hipertext: znacznik: opis odsyłacza (URL- Uniwersal Resourse Locator, czyli adres strony lub zasobu. Standardowo odsyłacze mają kolor niebieski (nie odwiedzane) lub purpurowy (odwiedzanie). Kolory te można zmienić za pomocą parametrów znacznika BODY:

29 Odsyłacze Kotwice: znacznik: nazwa. Przy tworzeniu odsyłacza do kotwicy należy podać jej nazwę poprzedzoną krzyżykiem #: nazwa Jeśli odnośnikiem jest plik znajdujący się w katalogu w którym jest plik index.htm znacznik jest następujący: nazwa

30 Odsyłacze Struktury wielostronicowe

31 Odsyłacze Adres poczty elektronicznej: znacznik wyślij do mnie e-maila Odsyłacz typu: FILE: znacznik: nazwa Grupy dyskusyjne: znacznik: nazwa

32 Grafika – formaty plików Format *.gif – rysunki o ostrych konturach i jednolitym wypełnieniu, grafika komputerowa oraz tekst (maksymalnie 256 kolorów,) Format *.jpg – przeznaczony do zdjęć i grafiki o płynnych przejściach między kolorami (miliony kolorów, wielkość pliku zależy od rozmiarów ilustracji a nie od liczby kolorów)

33 Grafika – umieszczanie Grafika w tle: znacznik:. Jeśli obrazek nie pokrywa całej strony, to zostanie on powielony tak, aby pokrył całą stronę Umieszczanie grafiki w dokumencie HTML: znacznik:

34 Grafika – pozycja i wyrównywanie Opcja ALIGN określana w obrębie znacznika z parametrami: TOP, MIDDLE, LEFT, RIGHT: Tekst alternatywny, opcja ALT:

35 Grafika – rozmiar Opcje: WIDTH i HIGHT: znacznik:. (W procentach podajemy jeden z parametrów; przeglądarka sama przeskaluje obrazek zachowując proporcje. Jeśli wprowadzimy oba parametry (różne) obrazek zostanie zniekształcony )

36 Grafika – krawędzie i odstępy Parametr BORDER (w pikselach, kolor taki jak kolor tekstu). Znacznik: Parametr HSPACE i VSPACE (w pikselach). Znacznik:

37 Grafika – odsyłacze Grafika może być odsyłaczem. Znacznik:. Jako odsyłacz zostaje wyróżniony obwódką, którą można usunąć, korzystając z parametru BORDER=0.

38 Tabele – definicje Kod tworzący tabelę rozpoczyna się od znacznika:. Definicje kolejnych wierszy podajemy w znacznikach:. W wierszach rozmieszczane są kolumny za pomocą znacznika:. Koniec tabeli – znacznik:

39 Tabele - krawędzie Krawędzie - parametr BORDER: znacznik: Opis tabeli: opis. Opis jest wyśrodkowany i umieszczony nad tabelą. Znacznik w formie: wyświetla opis pod tabelą.

40 Tabele – formatowanie Formatowanie tabel – parametry znacznika : WIDTH (szerokość w pikselach lub procent szerokości okna), ALIGN (wyrównywanie do środka, do prawa – tak samo jak dla grafiki), BGCOLOR (kolor tła tabeli), BACKGROUND (grafika zamiast koloru tła), CELLSPACING (odległość między kolejnymi wierszami i kolumnami – obramowania), CELLPADDING (odległość w pikselach między zawartością a jej krawędziami)

41 Tabele – formatowanie komórek Formatowanie dla każdej komórki niezależnie; parametry w znaczniku : ALIGN w poziomie, VALIGN w pionie.Znacznik z parametrami: Właściwości tła: BGCOLOR i BACKGROUND. Znacznik z parametrami:,,

42 Tabele – formatowanie Znacznik musi być zastosowany niezależnie do każdej komórki (między znacznikami ) Rozmiar komórki: parametr WITDH umieszczony w każdym znaczniku : tekst tekst

43 Tabele – łączenie komórek Łączenie komórek leżących w sąsiednich kolumnach: parametr COLSPAN w znaczniku:.... Łączenie wierszy leżących w sąsiednich komórkach: parametr ROWSPAN w znaczniku:....

44 Tabele - nagłówki Komórka nagłówkowa: znacznik: tekst, Wiersz nagłówkowy: Tekst tekst... Kolumna nagłówkowa: tekst tekst..., tekst dane...,

45 Tabele – grupy wierszy i kolumn Podział tabel na grupy wierszy lub kolumn i formatowanie komórek w danej grupie. Grupa wierszy: znaczniki: (dla części zasadniczej), (dla wierszy nagłówkowych), (dla stopki), po tych znacznikach występują znaczniki i.

46 Tabele – linie i krawędzie Parametr FRAME – definiuje krawędź zewnętrzną – opcje: VOID – brak krawędzi (ustawienia domyślne) ABOVE – tylko krawędź górna BELOW – tylko krawędź dolna HSIDES – tylko krawędzie poziome (górna i dolna) VSIDES – tylko krawędzie pionowe (lewa i prawa) LHS – tylko krawędzie lewe RHS – tylko krawędzie prawe BOX lub BORDER – wszystkie krawędzie

47 Tabele – linie i krawędzie Parametr RULES definiuje krawędzie między komórkami – opcje: NONE – brak linii GROUPS – linie tylko między grupami kolumn i grupami wierszy ROWS – linie tylko między wierszami COLS – linie tylko między kolumnami ALL – linie między wszystkimi komórkami

48 Ramki Znacznik: określa rozmiar i kształt ramek. Wartość bezwzględna w pikselach lub w procentach, znak gwiazdki (*) powoduje wypełnienie pozostałego miejsca:, Znacznik: przypisuje każdej z ramek nazwę (parametr NAME):

49 Wypełnianie ramek Dokumenty stanowiące treść wypełniającą ramki definiowane są poprzez atrybuty SRC:

50 Odsyłacze i ramki docelowe Aby wyświetlać zawartość odsyłaczy w poszczególnych ramkach należy to zadeklarować w znaczniku użyć parametru TARGET:

51 Odsyłacze i ramki docelowe Opcje parametru TARGET: TARGET=_self – domyślne działanie odsyłacza TARGET=_top – zastępuje całą stronę nową – wszystkie ramki zostaną usunięte TARGET=_parent – zastępuje zestaw ramek zawierający odsyłacz, z usunięciem w nim podziałów TARGET=_blank – powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki i wyświetlenie w nim strony

52 Arkusze stylów (standard CSS) Określenie rozmiaru tekstu i odstępu między literami, wyrazami i wierszami, Określenie marginesów, obramowania i kolorów dla stron i akapitów – kolor tła można też zdefiniować wewnątrz akapitu, Sterowanie sposobem wyświetlania obrazów w tle strony i używanie grafiki jako znaków wypunktowania na listach.

53 Arkusze stylów Wprowadzanie stylu do dokumentu: 1.Utworzenie odsyłacza do zewnętrznego arkusza stylów lub zaimportowanie go. 2.Użycie pary znaczników:... (zwykle w obszarze ). Parametrem TYPE=text/css określa on język definicji arkuszy stylów); np.: 3.Przedefiniowanie znacznika w części przy użyciu parametru STYLE np. w znaczniku.

54 Arkusze stylów – elementy i dziedziczenie Element – znacznik wraz z tekstem lub grafiką, której dotyczy, np. cała część zasadnicza ze znacznikami, cały nagłówek ze znacznikiem, akapit ze znacznikiem wyraz wyróżniony znacznikami pogrubienia. Element znajdujące się wewnątrz innego elementu – np. pogrubiony wyraz w akapicie – nazywa się elementem potomnym, a element go zawierający, nadrzędnym. Elementy potomne dziedziczą charakterystykę elementów nadrzędnych.

55 Arkusze stylów – atrybuty czcionek Atrybut FONT-FAMILY wraz z nazwą ogólną pisaną dokładnie w taki sposób, jak są wyświetlane w systemie. Atrybut FONT-STYLE (np. italic, normal). Atrybut FONT-WEIGH (np. bold, bolder, lighter, normal, lub liczby od 100 do 900, przy czym 500 to czcionka normalna) Atrybut FONT-SIZE (np. small, medium, large, larger, x-large, xx-large)

56 Arkusze stylów – atrybuty tekstu Atrybuty tekstu dotyczą układu tekstu i mogą być stosowane niezależnie od atrybutów stylu czcionki. Atrybut TEXT-ALIGN (parametry: left, right, center, justify). Atrybut TEXT-INDENT (wcięcie pierwszego wiersza akapitu). Atrybut TEXT-DECORATION (underline, line- through, overline, blink).

57 Arkusze stylów – atrybuty tekstu Atrybut TEXT-TRANSFORM (capitalize, uppercase, lowercase, none). Atrybut WORD-SPACING (normal lub wartość zdefiniowana - MIE). Atrybut LATTER-SPACING (odległość między literami - MIE). Atrybut VERTICAL-ALIGN (sub, super - MIE).

58 Kolory i właściwości tła Atrybut COLOR (określa kolor tekstu, linii i krawędzi. Można go określić za pomocą angielskich nazw potocznych lub za pomocą parametru RGB z zakresu od 0 do 255 (w systemie dziesiętnym)). Atrybut BACKGROUND-COLOR (nazwa koloru lub RGB lub słowa TRANSPARENT). Atrybut BACKGROUND-IMAGE (argument w postaci adresu URL).

59 Kolory i właściwości tła Atrybut BACKGROUND-REPEAT (parametry repeat, repeat-x, repeat-y, norepead). Atrybut BACKGROUND-ATTACHMENT (parametry scroll, fixed). Atrybut BACKGROUND-POSITION (parametry top, center, bottom, left).

60 Marginesy i krawędzie Parametry: obramowanie (BOX), margines (MARGIN), krawędź (BORDER), odstęp (PADDING). Rozmiar obramowania okreslają atrybuty: WIDTH i HEIGHT. Wartości definiowane są w cm, em (szerokość litery m) lub w pikselach (px).

61 Marginesy i krawędzie Definiuje się również wygląd każdego boku niezależnie za pomocą parametrów typu: MARGIN-TOP, BORDER-WIDTH-BOTTOM, PADDING-RIGHT itp. Kolor i styl krawędzi – parametry: BORDER- COLOR, BORDER-TOP-COLOR, BORDER- STYLE (parametry: SOLID, DOUBLE, GROOVE, INSET, OUTSET, NONE) itp.

62 Klasy i identyfikatory Klasy i identyfikatory umożliwiają zastosowanie dowolnej liczby stylów wobec tego samego znacznika HTML (np. H1 {FONT-SIZE:30pt; COLOR:green}, H1.czerwony {FONT-STYLE:italic; COLOR:red}, H1niebieski {COLOR:blue}, )

63 Klasy i identyfikatory Istnieją klasy, które mogą być stosowane wobec wszystkich znaczników. (np. all.jasnoczerwony {font-weight:300; color green},...,

64 Klasy i identyfikatory Identyfikatory – definicja formatu, który może być stosowany wobec dowolnego znacznika. Definicja jest umieszczana w obszarze STYLE, koniecznie ze znakiem # przed nazwą: #czerw-obram {border-color: red; border- width:10px; padding: 5px}

65 Klasy i identyfikatory Stosowanie stylu w postaci identyfikatora wymaga użycia parametru ID oraz nazwy pozbawionej znaku #:...

66 Style zależne Definicja stylu znaczników śródtekstowych może być powiązana z elementem nadrzędnym. Styl ma zastosowanie wtedy, gdy znajdzie się w bloku tekstu oznaczonym tym elementem: (znacznik wyróżnia tekst zwykle za pomocą kursywy) H1 EM {FONT-WEIGHT:900;COLOR:BLUE} P EM {FONT-STYLE:normal; FONT-WEIGHT:700;COLOR:GREEN}

67 Style zależne Przy takiej deklaracji znacznik będzie dawał bardzo gruby, niebieski tekst wewnątrz elementu, oraz cieńszy, zielony i wyprostowany tekst wewnątrz elementu. We wszystkich innych sytuacjach znacznik zachowuje swoje standardowe działanie.

68 Arkusze ze strukturą Znacznik oddziela fragment strony w którym można zastosować format specjalny.... Wewnątrz znacznika można zastosować parametr. Znacznik może być formatowany także z użyciem klasy lub identyfikatora zdefiniowanych w obszarze STYLE.

69 Arkusze ze strukturą Znacznik wyróżnia fragmenty wewnątrz tekstu. Formatowanie odbywa się wyłącznie przez arkusze stylów, np.: Ten kolor jest czerwony. Styl znacznika może być definiowany też klasą lub identyfikatorem (podobnie jak ).

70 Pozycjonowanie elementów Atrybut FLOAT wyrównuje grafikę do lewej lub prawej krawędzi okna (łącznie z atrybutami MARGIN-LEFT, MARGIN- RIGHT). (efekt pływania obrazu nad tekstem).

71 Pozycjonowanie elementów Atrybut CLEAR określa potrzebne dla tekstu puste miejsce. Możliwe są cztery ustawienia: none – tekst wyświetlany obok lub między pływającymi grafikami, left i right – miejsce z lewej lub z prawej strony musi być wolne na tekst. Początek tekstu zostanie umieszczony w następnym wierszu pod pływającym obrazem, both – tekst zostanie umieszczony tam, gdzie po obu stronach nie będzie żadnych elementów pływających.

72 Warstwy Dodając do znacznika informacje o położeniu, można umieścić element w dowolnym miejscu ekranu. Elementy wyświetlane są w takiej kolejności, w jakiej występują w kodzie, przy czym późniejsze zakrywają wcześniejsze – stąd warstwy. Pozycje elementów można określić np. w obszarze STYLE lub w znaczniku.

73 Zewnętrzne arkusze stylów Pliki z definicjami stylów są wykorzystywane za pomocą odwołań do różnych stron jednocześnie. Instrukcja dołączenia zewnętrznego arkusza stylów (styl_1.css) jest następująca : Dalsze modyfikacje atrybutów odbywają się za pośrednictwem ustawień STYLE w kodzie stron.

74 Tworzenie pliku z arkuszem stylów Definicje znaczników. Klas i identyfikatorów, są zapisywane w dokładnie taki sam sposób jak w obszarze STYLE, lecz bez znaczników. Plik zapisywany jest w formacie tekstowym z rozszerzeniem.css. Komentarze umieszczane są między symolami /*.......... */.

75 Formularze Otwarcie formularza: znacznik Parametr: Action – zawiera URL w postaci adresu mailto, lub programu, który w pewien sposób przetworzy wprowadzone do formularza informacje. Parametr: Method – ma dwa ustawienia: POST i GET.

76 Formularze Wpisz nazwę firmy: Wybierz kolor koszuli z listy: Czerwony Zielony Biały

77 Formularze Ustawienie GET – skomplikowane serwisy np.. Z mechanizmem wyszukiwania (coraz rzadziej używane). Ustawienie POST – poleca przeglądarce przesłać dane formularza pod adresem wskazanym parametrem ACTION. Wewnątrz formularz muszą się znaleźć: element edytowalny przez użytkownika (INPUT) oraz przycisk powodujący wysłanie formularza (SUBMIT).

78 Formularze Każdy element edytowalny w formularzu powinien być identyfikowany przez nazwę wpisywaną w parametrze NAME. Odpowiedziami są wartości (VALUE) elementu, wpisywane lub wybierane przez użytkownika. Dane formularza są zwracane w postaci nazwa=wartość.

79 Formularze Pola tekstowe: TEXT BOX – zawiera pojedynczy wiersz, TEXT AREA – obszar o definiowalnym rozmiarze Dla jednego wiersza: Obszar tekstowy:

80 Formularze Pola wyboru. (Wrtość parametru VALUE staje się aktywna i jest zwracana z wynikami formularza). Przyciski opcji.

81 Formularze Listy rozwijane. Morska zieleń Błękit nieba Ciemny brąz

82 Formularze Parametry Jeśli pierwsza pozycja służy jako opis listy stosujemy parametr DISABLED

83 Formularze Przyciski: Wyślij polecony

84 Formularze Przyciski niestandardowe. Wyczyść formularz!


Pobierz ppt "Wykłady z HTML'a. Geneza języka HTML Konieczność stworzenia języka służącego do porozumiewania się w Internecie oraz tworzenia zasobów internetowych -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google