Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układ napędowy i podstawowe wyposażenie płytko zanurzonego statku śródlądowego Gdańsk 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układ napędowy i podstawowe wyposażenie płytko zanurzonego statku śródlądowego Gdańsk 2007."— Zapis prezentacji:

1 Układ napędowy i podstawowe wyposażenie płytko zanurzonego statku śródlądowego
Gdańsk 2007

2 Projekt instalacji wodno hydrantowej
pompy pożarowe zawory hydrantowe rurociągi doprowadzające wodę węże pożarnicze prądownice

3 Projekt instalacji na dwutlenek węgla do obrony przedziału maszynowego; Projekt wykrywania i sygnalizacji pożaru Butla CO2 (67,5 kg CO2) Zawór butlowy GV97 System uruchamiania Stojak do butli CO2 Dysza CO2 Rurociągi

4 Projekt wstępny instalacji ciepłej wody użytkowej oraz odprowadzania ścieków
Projektu instalacji zimnej wody użytkowej Projektu ciepłej wody użytkowej (cwu). Projektu instalacji ściekowej

5 Średnie, oszacowane zużycie wody
rodzaj poboru czas jednorazowego poboru zalecana temperatura wody zużyta objętość wody min doby ºC litry umywalka 1,5 - 3 35 5-10 prysznic 6-10 40 średnio na osobę 1 - hotel pokój z natryskiem 45 restauracja na osobę 12-30

6 Węzeł cieplny pchacza 1 – główny zbiornik cwu, 2 - wymiennik obierający ciepło z układu chłodzenia silnika, 3 – wymiennik współpracujący z kotłem na olej opałowy, 4 – pompa załączająca wymiennik nr.2, 5- pompa załączająca wymiennik nr. 3, 6 – mieszacz zabezpieczający, 7 – podgrzewacz elektryczny, 8 – naczynie wzbiorcze, 9 – moduł hydroforowy

7 Węzeł cieplny barki 1 – główny zbiornik cwu, 2 - wymiennik obierający ciepło z układu chłodzenia silnika, 3 – wymiennik współpracujący z kotłem na olej opałowy, 4 – pompa załączająca wymiennik nr.2, 5- pompa załączająca wymiennik nr. 3, 6 – mieszacz zabezpieczający, 7 – podgrzewacz elektryczny, 8 – naczynie wzbiorcze, 9 – moduł hydroforowy

8 Projekt wstępny instalacji balastowej dla członów pchacza i barki
1 3 4 2 6 5 Prowadzenie głównych rurociągów na śródokręciu 1-instalacja balastowa (kolor błękitny) , 2-doprowadzenie wody słodkiej (kolor niebieski) , 3-zimna woda rzutkowa (kolor niebieski) , 4-ciepła woda użytkowa (kolor niebieski) , 5-instalacja ściekowa (kolor czarny) , 6- instalacja ppoż. – hydrantowi (kolor czerwony)

9 Rozmieszczenie zbiorników na rufie pchacza
ZOH ZOP ZOH ZBRPB ZPR ZBR ZPLB ZOP ZPS ZPP ZOZ ZBRLB ZPPB-zapasowy zbiornik paliwa prawa burta, ZPLB-zapasowy zbiornik paliwa lewa burta, ZPR-rozchodowy zbiornik paliwa, ZPP-przelewowy zbiornik paliwa, ZPS-ściekowy zbiornik paliwa, ZOZ-zapasowy zbiornik oleju, ZOP-zbiornik pozostałości olejowych, ZOH-zbiornik oleju hydraulicznego, ZBR-rufowy zbiornik balastowy, ZBRLB-rufowy zbiornik balastowy lewa burta, ZRBPB-rufowy zbiornik balastowy prawa burta

10 Rozmieszczenie zbiorników na dziobie pchacza
ZF ZBDLB ZBDLB ZWS ZBDLB-rufowy zbiornik balastowy lewa burta, ZBDPB-rufowy zbiornik balastowy prawa burta, ZWS-zbiornik wody słodkiej, ZF-zbiornik fekaliów

11 Koncepcja napędu pchacza z przekładnią hydrostatyczną
Koncepcja napędu pchacza z przekładnią hydrostatyczną. Analiza porównawcza wariantów napędu głównego Diesel-elektrycznego i Diesel-hydraulicznego dla pasażerskiego statku śródlądowego 19 20 11 9 12 13 1 10 18 3 14 15 16 6 5 4 17 10 2 8 Wariant napędu głównego Diesel-elektrycznego. 1 - Generatory prądu, 2 - Agregat prądotwórczy, 3 - Silniki elektryczne, 4 - Szafy elektryczne, 5 - Przetworniki częstotliwości, 6 - Pędniki azymutalne,8 - Silniki hydrauliczne osadzone na przekładniach planetarnych stanowiące mechanizm obrotu, 9 - Chłodnica centralna, 10 - Rury wydechowe, 11 - Pompa wody zaburtowej, 12 - Zbiornik i pompa transportowa oleju smarnego, 13 - Zbiornik i pompa transportowa paliwa, Pompa balastowa, Pompa pożarowa, 16 - Pompa zęzowa, 17 – Akumulator, 18 - Zbiornik hydroforowy, 19 - Elektryczny podgrzewacz wody, 20 - Podgrzewacz wody

12 Koncepcja napędu pchacza z przekładnią hydrostatyczną
Koncepcja napędu pchacza z przekładnią hydrostatyczną. Analiza porównawcza wariantów napędu głównego Diesel-elektrycznego i Diesel-hydraulicznego dla pasażerskiego statku śródlądowego 20 19 11 9 12 13 1 18 10 24 14 7 15 21 16 4 6 17 2 22 23 8 10 Wariant napędu głównego Diesel-hydraulicznego. 1 – Silniki spalinowe, 2 - Agregat prądotwórczy, 4 - Szafy elektryczne, 6 - Pędniki azymutalne, 7 - Zbiornik oleju hydraulicznego z zasilaniem, 8 - Silniki hydrauliczne osadzone na przekładniach planetarnych stanowiące mechanizm obrotu, 9 - Chłodnica centralna, 10 - Rury wydechowe, 11 - Pompa wody zaburtowej, 12 - Zbiornik i pompa transportowa oleju smarnego, 13 - Zbiornik i pompa transportowa paliwa, Pompa balastowa, Pompa pożarowa, 16 - Pompa zęzowa, 17 – Akumulator, 18 - Zbiornik hydroforowy, 19 - Elektryczny podgrzewacz wody, 20 - Podgrzewacz wody, 21 - Silniki hydrauliczne, 22 - Przekładnia pasowa – redukcyjna, 23 - Pompa hydrauliczna – o zmiennym wydatku, 24 - Generator prądu.

13 Analiza porównawcza wariantów napędu głównego Diesel-elektrycznego i Diesel-hydraulicznego dla pasażerskiego statku śródlądowego Porównanie mas systemów: – Diesel-elektrycznego z silnikami elektrycznymi umieszczonymi pionowo, 2 – Diesel-hydraulicznego Porównanie nakładów inwestycyjnych systemów: 1 – Diesel-elektrycznego z silnikami elektrycznymi umieszczonymi pionowo, 2 – Diesel-hydraulicznego

14 Schemat ideowy układu napędowego i sterowania statku

15 Ogólna koncepcja napędu i sterowania członu pchanego statku śródlądowego
1 2 3 6 5 4 Układ napędowy ze śrubosterem napędzanym silnikiem hydraulicznym ,Proponowane rozmieszczenie podstawowych zespołów układu napędu i sterowania barki. 1-agregat prądotwórczy; 2- silnik elektryczny; 3- pompa hydrauliczna; 4- zbiornik oleju; 5- śruboster; 6 - mechanizm obrotu kolumny śrubosteru

16 1 2 7 3 4 5 3 Układ napędowy ze śrubosterem napędzanym silnikiem elektrycznym Proponowane rozmieszczenie podstawowych zespołów układu napędowego ze śrubosterem napędzanym silnikiem elektrycznym. Oznaczenia: 1-agregat prądotwórczy; 2- silnik elektryczny napędzający pędnik; 3- przetwornik częstotliwości (falownik); 4- silnik elektryczny napędzający pompę olejową; 5- zbiornik oleju; 6- mechanizm obrotu; 7 – śruboster (dysza obrotowa z pędnikiem)

17 Koncepcja urządzenia sprzęgającego zestaw pchany segmentów statku śródlądowego i przybrzeżnego
1 2 3 Elementy Konstrukcyjne. Człony rozchylone względem siebie o ok. 12 stopni. 1- zespół pompowy siłowników głównych, 2 – główny siłownik hydrauliczny, 3 – siłownik hydrauliczny pomocniczy - blokady sworzni w obudowie. W miejscach urządzeń, pokładom nadano przezroczystość

18 1 2 3 Zespół mechanizmu blokującego. 1- główny siłownik hydrauliczny.2 – siłownik pomocniczy – blokady sworzni, 3 – sworzeń ucha.

19 Ideowy schemat hydrauliczny napędu i sterowania siłowników głównych urządzenia sprzęgającego

20 Ideowy schemat hydrauliczny napędu i sterowania siłowników sworzni urządzenia sprzęgającego

21 Koncepcje wyposażenia kotwiczno-cumowniczego dla barki i pchacza
Rozmieszczenia wyposażenia kotwiczno cumowniczego pchacza

22 Koncepcje wyposażenia kotwiczno-cumowniczego dla barki i pchacza
Rozmieszczenia wyposażenia kotwiczno cumowniczego barki

23 Opracowanie projektu koncepcyjnego otwieranej kładki z poręczą między pchaczem a barką
Usytuowanie kładki opuszczanej na pokładzie

24 4 3 5 2 6 1 Rysunek szczegółowy kładki ruchomej, wraz z barierkami towarzyszącymi. 1 – podnoszona kładka; 2 – barierka obrotowa w okuł osi pionowej; 3 – szlaban otwarty, współpracujący z kładką; 4 – szlaban ruchomy, blokowany ręcznie; 5 – pokład barki; 6 – pokład pchacza.

25 7 8 7 6 5 4 2 3 1 Rysunek złożeniowy mechanizmu podnoszenia i opuszczania kładki. 1- stalowy pręt okrągły; 2 – płyta kładki; 3 – tuleja łożyskowa; 4 – przekładnia kątowa o przełożeniu 1:1; 5 – łożysko baryłkowe, dwurzędowe, dolne; 6 –barierka wykonana z rury stalowej; 7 – łożysko baryłkowe, dwurzędowe górne; 8 – rura stalowa

26 Projekt koncepcyjny składanych balustrad dwusegmentowego statku śródlądowego
Widok aksonometryczny na złączone człony statku śródlądowego

27 B A C A D Balustrada. A – profil aluminiowy o wymiarach 60x60 i grubości ścianki 4mm; B – panel z poliwęglanu komorowego o wymiarach 1880x875x16; C - ceownik aluminiowy o wymiarach 25x25 i grubości ścianki 3mm; D – ceownik aluminiowy o wymiarach 40x40 i grubości ścianki 5mm

28 Mechanizm składania blokowania balustrad
4 4 4 3 6 3 2 5 1 4 6 2 1 1 Mechanizm składania balustrad. Poręcze postawione. 1- Podstawa; 2- Żebra usztywniające; 3 – stalowy swożeń; 4 – słupek aluminiowy; 5 – stalowa wkładka; 6 – pręt blokujący

29 Projekt koncepcyjny składanego masztu anteny radarowej dla pchacza dwusegmentowego statku śródlądowego Maszt 1 – stalowy profil prostokątny, 2 – półka stanowiąca podstawę anteny radarowej, 3 – antena radarowa RAYMARINE, 4 – pręt stalowy o średnicy 10mm, 5 – siłownik hydrauliczny 3 2 1 4 5

30 Schemat hydrauliczny sterowania siłownika. 1 – siłownik hydrauliczny,
2 – zawór bezpieczeństwa, 3 rozdzielacz hydrauliczny , trójpołożeniowy czterodrogowy, 4 – zawór zaporowo zwrotny, 5 – zawór dławiący, regulowany 6 – gałąź hydrauliczna wysokociśnieniowa, 7 – gałąź hydrauliczna niskociśnieniowa – spływowa, 8 – zawór zaporowo zwrotny, sterowany. 1 2 8 3 5 4 6 7

31 Wizualizacja przedstawiająca składany maszt anteny radarowej

32 Projekt wstępny składanego zadaszenia dla dwusegmentowego statku śródlądowego
1 2 Widok z boku góry na moduł pchacza z zadaszeniem. 1 – okrycie; 2 – lina napinająca

33 5 5 4 3 3 1 2 Konstrukcja zadaszenia. 1,2 – ramiona profil kwadratowy, 3 – ramiona profil „c”, 4 – okrycie; 5 – profil okrągły

34 Projekt wstępny głównych drzwi wejściowych na pchaczu
3 2 6 1 5 4 Prowadnice górne. (Drzwi otwarte) 1 – prowadnica pozioma; 2 – prowadnica pionowa; 3 – wysięgnik; 4 – sznur silikonowy uszczelniający; 5 – ucho; 6 - łącznik

35 Opracowanie projektu wstępnego żurawia łodziowego dla statku śródlądowego
2 3 Żurawik łodziowy. 1 – Wygięty profil rurowy będący wysięgnikiem i kolumną obrotową zarazem; 2 – rolki prowadzące usytuowane z boku profilu; 3 – wciągarka ręczna PFAFF SW-WBR; 4 – drążek (przedstawiono dwa położenia); 5 –oprawka łożyskowa; 6 – pokład główny statku z przyspawanymi usztywnieniami; 7 – wspornik główny; 8 – wspornik podpierający. 1 8 4 5 6 7

36 Projekt wstępny śrubosteru ze śrubą stałą umieszczoną w dyszy KORTA, statku śródlądowego
Pędnik azymutalny: Średnica śruby – 850mm Maksymalna moc na wale śrubowym pędnika – 170kW

37 5 1 6 2 4 7 3 9 8 12 10 11 Zespół górny; 1. Szybkoobrotowy silnik hydrauliczny, 2. sprzęgło, 3 – wał pionowy (zębnika), 4 – pokrywa, 5 –szybkoobrotowy silnik hydrauliczny; 6 – przekładnia planetarna MULTIPROJEKT, 7 – koło zębate, 8 – łożysko wieńcowe, 9 – łożysko baryłkowe dwurzędowe, 10 – uszczelnienie promieniowe, 11 – kołnierz mocujący, 12 – kadłub ( przedstawiony w sposób symboliczny czerwoną linią przerywaną)

38 1 Zespół dolny śrubosteru. 1- łożysko stożkowe, 2 – łożysko baryłkowe wzdłużne, 3 – wał pionowy (zębnika), 4 – łożysko baryłkowe dwurzędowe poprzeczne, 5 – łożysko walcowe, 6 – sprężyny napinające, 7 – pokrywka łożyskowa, 8 – zębnik, 9 – wał poziomy (śrubowy), 10 – łożysko stożkowe – wzdłużne, 11 – łożysko stożkowe – poprzeczne, 12 – łożysko baryłkowe dwurzędowe poprzeczne, 13 – przewód , 14 – uszczelnienie pochwy wału śrubowego, 15 – koło zębate, 16 – piasta koła zębatego, 17 – kołki, 18 – śruba napędowa, 19 – tarcza zabezpieczająca, 20 – kołpak. 21 – dysza korta, 3 21 13 7 6 18 2 4 8 5 19 17 20 14 16 15 11 12 9 10


Pobierz ppt "Układ napędowy i podstawowe wyposażenie płytko zanurzonego statku śródlądowego Gdańsk 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google