Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odwzorowania relacyjno-obiektowe Hibernate Klasy trwałe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odwzorowania relacyjno-obiektowe Hibernate Klasy trwałe."— Zapis prezentacji:

1 Odwzorowania relacyjno-obiektowe Hibernate Klasy trwałe

2 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 2 Klasy trwałe Podstawowym pojęciem w Java Persistence jest encja. Encja to lekki obiekt służący do reprezentacji trwałych danych Klasyczne POJO - (PlainOldJava Objects) –Bezargumentowy konstruktor oznaczony jako public lub protected –Brak oznaczenia final dla klasy, jak i dla pól i metod –Implementacja interfejsu Serializable w przypadku transferu encji

3 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 3 Definiowanie klasy trwałej (I) Klasa oznaczona Możliwość zdefiniowania nazwy tabeli dzięki Adnotacje dla metod get pól klasy lub zmiennych Każda encja musi posiadać klucz główny. dla klucza głównego

4 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 4 Definiowanie klasy trwałej (II) Pola odpowiadające kolumnom tabeli Opcjonalna określająca nazwę kolumny Adnotacje odpowiedzialne za relacje Pola nie odpowiadające kolumnom w bazie oznaczone

5 Odwzorowania relacyjno-obiektowe Entity { String name() default ""; }

6 Odwzorowania relacyjno-obiektowe Table { String name() default ""; String catalog() default ""; String schema() default ""; UniqueConstraint []uniqueConstraints() default {}; }

7 Odwzorowania relacyjno-obiektowe package Basic { FetchType fetch() default EAGER; boolean optional() default true; }

8 Odwzorowania relacyjno-obiektowe Column { String name() default ""; boolean unique() default false; boolean nullable() default true; boolean insertable() default true; boolean updateable() default true;.....

9 Odwzorowania relacyjno-obiektowe (II)..... String columnDefinition() default ""; String table() default ""; int length() default 255; int precision() default 0; int scale() default 0; boolean specified() default true; }

10 Odwzorowania FIELD}) Retention(RUNTIME) Id { }

11 Odwzorowania GeneratedValue { GenerationType strategy() default AUTO; String generator() default ""; }

12 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 12 Typy generatorów kluczy głównych IDENTITY – baza danych generuje klucze główne - SERIAL, IDENTITY SEQUENCE TABLE – wykorzystanie tabeli do generowania kluczy głównych IDCLASS AUTO –MySQL - IDENTITY –Resin - IDENTITY –Postgres - SEQUENCE –Oracle - SEQUENCE

13 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 13 Inne private Date private Typ String opisXML;

14 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 14 max=)

15 Odwzorowania private int optLock;

16 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 16 Klasy public class Uzytkownik private Long id; private String imie; public Long getId() {return id;} private void setId(Long id) {this.id = id;} public String getImie() {return imie;} public void setImie(String imie) { this.imie = imie;} } CREATE TABLE uzytkownik ( id bigint NOT NULL, imie character varying(255), CONSTRAINT uzytkownik_pkey PRIMARY KEY (id) )

17 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 17 Przykładowy obiekt domenowy public class Uzytkownik = "Uzytkownik_SEQUENCE", sequenceName = "Uzytkownik_SEQ") private int id; private String nazwisko=""; private String imie=""; private String telefon="";....

18 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 18 Przykładowy obiekt domenowy (II) private String login = ""; private String haslo = private = "pokoj_id") private Pokoj pokoj;.....

19 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 19 Przykładowy obiekt domenowy private Integer = false, scale = 2) private Float = 1000) private String opis; }

20 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 20 Unikalność = true, length = 20) private String name=spotkania", uniqueConstraints = dzien"})} )

21 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 21 Cykl życia (I) W pewnych sytuacjach synchronizacja stanu obiektów z bazą danych może nastąpić przed wykonaniem pewnych zapytań, aby zapewnić spójność odczytu. Hibernate posiada mechanizm umożliwiający określenie, które obiekty zostały zmodyfikowane w ramach transakcji. Mechanizm ten powoduje, że synchronizacji są poddawane tylko obiekty zmodyfikowane. W Hibernate mechanizm ten nazywa się automatic dirty checking. Cecha transparent transaction-level write-behind odpowiada ze synchronizacje stanu obiektu z bazą danych, aby odbywała się ona najpóźniej jak to jest tylko możliwe.

22 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 22 Cykl życia (II) Hibernate synchronizuje sesje w następujących przypadkach: –Przed wykonaniem pewnych zapytań. W celu zachowania spójności transakcji –Przy zatwierdzaniu transakcji –W przypadku jawnego wywołania metody flush() Kolejność wykonywania operacji przy synchronizacji: –Zapis wszystkich obiektów, w kolejności w jakiej były wywołane metody save() –Aktualizacja wszystkich obiektów –Dodanie, aktualizacja, usunięcie obiektów z kolekcji –Usunięcie obiektów

23 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 23 Cykl życia (III) Nowy (new) – obiekt utworzony, jednak nie włączony do żadnego trwałego kontekstu Zarządzany (managed) – obiekt utworzony i włączony do kontekstu przy pomocy menadżera encji, posiada klucz główny Oddzielony (detached) – obiekt posiada klucz główny, jednak nie jest obecnie skojarzony z żadnym kontekstem Usunięty (removed) – obiekt posiada klucz główny, jest skojarzony z trwałym kontekstem i został wskazany do usunięcia z bazy danych

24 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 24 Cykl życia (IV)

25 Odwzorowania relacyjno-obiektowe public class UzytkownikDAOImpl implements UzytkownikDAO protected SessionFactory sessionFactory; Klasa DAO (I)

26 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 26 public class UzytkownikDAOImpl extends HibernateDaoSupport implements UzytkownikDAO { public void actory") SessionFactory factory) { setSessionFactory(factory); }..... Klasa DAO (II)

27 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 27 public Uzytkownik get(int id) { Uzytkownik u = (Uzytkownik) sessionFactory.getCurrentSession().load(Uzytkownik.class, id); return u; } public Uzytkownik get(int id) { Uzytkownik u = (Uzytkownik) sessionFactory.getCurrentSession().get(Uzytkownik.class, id); return u; } Pobieranie obiektu (I)

28 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 28 Pobieranie obiektu (II) public Uzytkownik get(int id) { Uzytkownik u = null; u = (Uzytkownik) getHibernateTemplate().load(Uzytkownik.class, id); return u; } public ArrayList findAll() { ArrayList u = (ArrayList ) getHibernateTemplate().find("from Uzytkownik"); return u; }

29 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 29 Pobieranie obiektu (III) public ArrayList findByPokojId(int id) { ArrayList u = (ArrayList ) getHibernateTemplate().find("from Uzytkownik where pokoj_id = ?", id); return u; } public Uzytkownik findByLogin(String login) { ArrayList u = (ArrayList ) getHibernateTemplate().find("from Uzytkownik where login = ?", login); if ( u==null || u.isEmpty()) return null; return u.get(0); }

30 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 30 Pobieranie obiektu (IV) public Uzytkownik getUzytkownikDoEdycji(int id) { Uzytkownik uzytkownik = this.get(id); if (uzytkownik != null) { getHibernateTemplate().initialize(uzytkownik.getDzieciLista()); } return uzytkownik; }

31 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 31 Zapisywanie obiektu public void persist(Uzytkownik u) { sessionFactory.getCurrentSession().persist(u); } public void save(Uzytkownik u) { sessionFactory.getCurrentSession().save(u); }

32 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 32 Edycja obiektu public void update(Uzytkownik u) { sessionFactory.getCurrentSession().update(u); } public void saveOrUpdate(Uzytkownik u) { sessionFactory.getCurrentSession().saveOrUpdate(u); } public final void refresh(Uzytkownik u) { sessionFactory.getCurrentSession().refresh(u); }

33 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 33 Usuwanie obiektu public void delete(Uzytkownik u) { sessionFactory.getCurrentSession().delete(u); }

34 Odwzorowania relacyjno-obiektowe 34 getSession() getHibernateTemplate().getSessionFactory(). getCurrentSession() Pobieranie obiektu session


Pobierz ppt "Odwzorowania relacyjno-obiektowe Hibernate Klasy trwałe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google