Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Smoliński Transport, II stopień niestacjonarne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Smoliński Transport, II stopień niestacjonarne"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Smoliński Transport, II stopień niestacjonarne
DELTA TRANSPORT 1.1 Paweł Smoliński Transport, II stopień niestacjonarne

2 Delta Transport jest programem przeznaczonym dla firm spedycyjnych, firm kurierskich, producentów, którzy rozwożą swoje towary w Polsce i w Europie. Program Delta Transport umożliwia szybkie wyznaczanie trasy przejazdu, oraz sprawdzenie wielu wariantów trasy. Po wybraniu trasy można wydrukować czytelny raport. Pozwala to skrócić czas przejazdu, zmniejszyć koszty paliwa, a w konsekwencji zwiększyć uzyskany dochód.

3 Program Delta Transport umożliwia: - Łatwe wyznaczanie najkrótszej trasy dla zadanej listy miast - Zmniejszenie ilości zużytego paliwa - Skrócenie czasu rozwożenia towaru - Skrócenie czasu na wyznaczanie trasy przejazdu - Zdefiniowanie powtarzających się tras - Dodawanie do bazy danych dowolnych miast w Polsce i w Europie - Wyświetlenie odległości między miastami - Wydrukowanie lub zapisanie do pliku czytelnego raportu

4 Zasada działania programu Delta Transport
Delta Transport przechowuje w bazie danych informacje o kilkuset miastach. Użytkownik wybiera miasta leżące na trasie przejazdu. Samochód zawsze wyjeżdża z bazy firmy i po przejechaniu całej trasy wraca do bazy. Można wyznaczyć miasto, do którego należy pojechać najpierw (załadunek towaru). Program sprawdza wszystkie możliwe trasy i wyświetla listę najkrótszych tras. Użytkownik wybiera trasę z listy tras na podstawie długości trasy, kolejności miast na trasie, kosztu paliwa. Po wybraniu trasy program generuje czytelny raport.

5 JAK ZACZĄĆ Wybór trasy z listy stałych tras
Z menu Trasa przejazdu wybierz polecenie Stałe trasy. Wybierz z listy rozwijanej stałą trasę (np. Trasa Opole- Kraków-Kielce), następnie zatwierdź wybór: OK. Z menu Wybór trasy wybierz z listy rozwijanej najlepszą trasę. Trasy są posortowane wg długości trasy. Następnie zamknij okno. Zostanie wygenerowany raport. Raport można zapisać do pliku lub wydrukować.

6 Ustalenie trasy poprzez dodawanie miast:
Z menu Trasa przejazdu wybierz polecenie Ustal trasę. Wybierz kraj lub województwo (np. śląskie), następnie wybierz miasto, które ma znaleźć się na trasie (np. Bytom). Wybrane miasto dodaj do listy miast na trasie przyciskiem Dodaj miasto. Dodaj kolejne miasta. Po ustaleniu trasy naciśnij przycisk OK. Z menu Wybór trasy wybierz z listy rozwijanej najlepszą trasę, następnie zamknij okno. Zostanie wygenerowany raport.

7 DANE SAMOCHODU Marka i nr rejestracyjny samochodu, dla którego jest wyznaczana trasa. Opis okna dialogowego: Marka samochodu Marka samochodu, dodatkowe informacje o samochodzie, dla którego jest wyznaczana trasa. Numer rejestracyjny Nr rejestracyjny samochodu, dla którego jest wyznaczana trasa. OK Zatwierdzenie danych samochodu. Anuluj Anulowanie wprowadzonych danych samochodu.

8 DODAJ MIASTO Dodawanie nowego miasta do listy znanych miast. W celu dodania miasta należy znać jego współrzędne geograficzne. Można je znaleźć w atlasie geograficznym, lub wyznaczyć je na podstawie mapy. Opis okna dialogowego: Kraj, województwo Kraj i województwo, w którym znajduje się dodawane miasto. Lista znanych miast Wybór wcześniej wprowadzonego miasta w celu odczytania jego współrzędnych geograficznych. Można poprawić błędne współrzędne miasta. Nazwa miasta Nazwa nowego miasta do dodania lub nazwa wcześniej wprowadzonego miasta do zmiany jego współrzędnych. Szerokość geograficzna Szerokość geograficzna miasta - można ją odczytać z atlasu geograficznego lub z mapy. Sposoby zapisu współrzędnych: DDD.DDD [N,S] - stopnie i dziesiętne częsci stopnia, np N DDD MM [N,S] - stopnie i minuty, np N Długość geograficzna Długość geograficzna miasta - można ją odczytać z atlasu geograficznego lub z mapy. Sposoby zapisu współrzędnych: DDD.DDD [E,W] - stopnie i dziesiętne częsci stopnia, np E DDD MM [E,W] - stopnie i minuty, np E Dodaj Dodanie nowego miasta do listy znanych miast.

9 MIASTO POCZĄTKOWE - BAZA FIRMY
Wybór miasta, które jest bazą firmy. Z bazy firmy samochody wyjeżdżają na trasę. Po rozwiezieniu towaru samochody wracają do bazy, czyli do miasta początkowego. Opis okna dialogowego: Kraj, województwo Kraj lub województwo, w którym znajduje się baza firmy. Miasto początkowe Wybór miasta, które jest bazą firmy. OK Zatwierdzenie wyboru miasta początkowego. Anuluj Anulowanie wyboru miasta początkowego.

10 MIASTO ZAŁADUNKU TOWARU
Wybór miasta w którym jest ładowany towar. Samochód po wyjechaniu z bazy firmy zawsze najpierw jedzie do miasta załadunku towaru, a dopiero później rozwozi towar do innych miast na trasie. Załadunek towaru może się odbywać w mieście początkowym (baza firmy). Opis okna dialogowego: Kraj, województwo Wybór kraju lub województwa. Miasto załadunku towaru Wybór miasta, w którym następuje załadunek towaru. OK Zatwierdzenie wyboru miasta. Anuluj Anulowanie wyboru miasta.

11 PALIWO Wprowadzenie informacji o cenie paliwa, oraz ilości paliwa zużywanego na 100 km. Opis okna dialogowego: Cena litra paliwa Cena 1 litra paliwa. Ilość litrów/100 km Średnia ilość paliwa zużywana na przejechanie 100 km. OK Zatwierdzenie danych o paliwie. Anuluj Anulowanie wprowadzonych danych.

12 STAŁE TRASY Wybór stałej trasy. Stałe trasy są zapamiętane w pliku z danymi. Po zdefiniowaniu stałej trasy jest ona zawsze dostępna. Opis okna dialogowego: Wybierz stałą trasę Wybór stałej trasy. Trasy są przechowywane w pliku z danymi. Miasto początkowe Nazwa miasta początkowego dla wybranej trasy. Miasto załadunku towaru Nazwa miasta załadunku towaru dla wybranej trasy. Lista miast na trasie Alfabetyczna lista miast dla wybranej trasy. W celu wyznaczenia najkrótszej trasy - czyli wyznaczenia właściwej kolejności miast należy wybrać stałą trasę i wygenerować raport. OK Zatwierdzenie trasy, miasta początkowego i miasta załadunku towaru. Anuluj Anulowanie wyboru trasy.

13 USTALANIE TRASY ROZWOŻENIA TOWARU
Ustalenie miast, do których ma zostać rozwieziony towar. Można wybrać wcześniej zdefiniowaną trasę z listy stałych tras. Listę miast można dodać do stałych tras. Opis okna dialogowego: Wybierz stałą trasę Lista miast na trasie będzie identyczna jak w stałej trasie. Miasto początkowe i miasto załadunku towaru nie zmienią się. Usuń trasę Usunięcie stałej trasy. Nazwa trasy Nazwa trasy, która będzie użyta przy dodawaniu listy miast do stałych tras. Dodaj trasę Dodanie bieżącej trasy do stałych tras. Nazwa stałej trasy będzie taka jak pole nazwa trasy. Miasto początkowe i miasto załadunku towaru będzie również dodane do stałej trasy. Kraj, województwo Wybór kraju lub województwa, w którym znajduje się miasto, do którego ma zostać rozwieziony towar. Nazwa miasta Wybór miasta, do którego ma zostać zawieziony towar. Dodaj miasto Dodanie wybranego miasta do listy miast na trasie. Ze względu na czas wykonywania obliczeń na trasie może być maksymalnie 10 miast. Usuń miasto Usunięcie zaznaczonego miasta z listy miast. Zeruj listę Wyzerowanie listy miast na trasie. Lista miast na trasie Alfabetyczna lista miast, do których ma zostać rozwieziony towar. Lista nie zawiera miasta początkowego i miasta załadunku towaru. OK Zatwierdzenie trasy przejazdu. Anuluj Anulowanie wyboru trasy.

14 ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIASTAMI
Wyświetlanie odległości między miastami. Program oblicza przybliżone odległości na podstawie współrzędnych geograficznych miast. W większości przypadków przybliżone wyniki są wystarczające. Można jednak wprowadzić własne dane, co spowoduje wzrost dokładności obliczeń. Wprowadzone dokładne odległości są zapamiętywane w pliku z danymi. Opis okna dialogowego: Kraj, województwo początkowe Wybór kraju lub województwa, w którym znajduje się miasto początkowe. Miasto początkowe Wybór miasta początkowego. Kraj, województwo docelowe Wybór kraju lub województwa, w którym znajduje się miasto docelowe. Miasto docelowe Wybór miasta docelowego. Odległość między miastami Odległość obliczona przez komputer na podstawie współrzędnych geograficznych miasta. Istnieje możliwość poprawienia tej odległości. Należy wpisać dokładniejszą odległość i kliknąć w przycisk Popraw odległość. Popraw odległość Jeżeli odległość obliczona przez program jest za mało dokładana - wpisz dokładną odległość w polu Odległość między miastami i kliknij w przycisk Popraw odległość.

15 ANALIZA KOSZTÓW TRANSPORTU, WYBÓR WARIANTU TRASY
Lista najkrótszych tras. Po wybraniu dogodnej dla siebie trasy jest generowany raport. Po podaniu danych o przewożonym towarze: pojemności palety i ilości palet - obliczany jest koszt przewiezienia 1 sztuki towaru. Analiza kosztów transportu - należy podać ilość przewożonego towaru: pojemność palety i ilość palet. Można podać dodatkowe stałe koszty transportu Analiza kosztów transportu Podaj pojemność palety Ilość towaru przewożonego na każdej palecie. Podaj ilość palet Ilość przewożonych palet wypełnionych towarem. Podaj koszty stałe Wszystkie koszty transportu poza kosztami paliwa, np. opłata za parking, opłata za przejazd autostradą. Ilość towaru Całkowita ilość sztuk towaru przewożonego na paletach. Koszt przewozu 1 szt. towaru Koszt przewiezienia 1 sztuki towaru (całkowity koszt transportu / ilość towaru) Koszt przewozu 1 palety towaru Koszt przewiezienia 1 palety towaru (całkowity koszt transportu / ilość palet) Całkowity koszt Koszt przewiezienia towaru (koszt paliwa + koszty stałe). Zamknij Zamknięcie okna dialogowego i wygenerowanie raportu.

16 Wybór wariantu trasy - z listy rozwijanej można wybrać kolejność miast, którą powiniej jechać samochód. Długość trasy, ilość paliwa oraz koszt przejazdu są obliczane na bieżąco. Informacje o trasie przejazdu Wybierz trasę Lista najkrótszych tras. Miasto początkowe Nazwa miasta początkowego - baza firmy. Miasto załadunku towaru Nazwa miasta załadunku towaru. Kolejne miasta na trasie Lista miast na trasie w odpowiedniej kolejności. Długość trasy Długość trasy: baza firmy - miasto załadunku towaru - miasta na trasie w odpowiedniej kolejności - baza firmy Ilość paliwa Ilość paliwa potrzebna do przejechania wybranej trasy. Koszt paliwa Koszt paliwa potrzebny do przejechania wybranej trasy.

17 PRZYKŁADOWY RAPORT Raport z dn r. Marka samochodu: STAR        Numer rejestracyjny: KBE0001 Baza firmy - miasto początkowe i końcowe: KATOWICE Miasto załadunku towaru: BYTOM Wybrana trasa: Nazwa miasta                                   Długość odcinka    Długość trasy B. KATOWICE - Baza firmy                                  0.00             0.00 Z. BYTOM - Załadunek                                     16.08             Kluczbork                                             97.14            Kalisz                                               103.55            Zielona Góra                                         207.01            Legnica                                              108.57            Wrocław                                               69.54            Opole                                                 91.89            B. KATOWICE - Baza firmy                                103.87            Długość trasy: km Cena 1 litra paliwa: 3.20 zł Ilość litrów paliwa zużywana na 100 km: litry Całkowita ilość litrów paliwa zużyta na trasie: litry Całkowity koszt paliwa: zł Koszty stałe transportu: zł

18 Pojemność palety: 40. 00 jedn. Ilość palet: 24 szt. Ilość jedn
Pojemność palety: jedn. Ilość palet: 24 szt. Ilość jedn. towaru: jedn. Koszt przewozu 1 jedn. towaru: 0.59 zł Koszt przewozu 1 palety towaru: zł Całkowity koszt: zł Wykaz 10 najkrótszych tras przejazdu: km : Baza, Załadunek, Kluczbork, Kalisz, Zielona Góra, Legnica, Wrocław, Opole, Baza km : Baza, Załadunek, Opole, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Kalisz, Kluczbork, Baza km : Baza, Załadunek, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Kalisz, Kluczbork, Opole, Baza km : Baza, Załadunek, Opole, Kluczbork, Kalisz, Zielona Góra, Legnica, Wrocław, Baza km : Baza, Załadunek, Kalisz, Zielona Góra, Legnica, Wrocław, Kluczbork, Opole, Baza km : Baza, Załadunek, Opole, Kluczbork, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Kalisz, Baza km : Baza, Załadunek, Kluczbork, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Kalisz, Opole, Baza km : Baza, Załadunek, Kluczbork, Opole, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Kalisz, Baza km : Baza, Załadunek, Opole, Kalisz, Zielona Góra, Legnica, Wrocław, Kluczbork, Baza km : Baza, Załadunek, Kalisz, Zielona Góra, Legnica, Wrocław, Opole, Kluczbork, Baza

19 POBRANIE WERSJI TESTOWEJ PROGRAMU DELTA TRANSPORT NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI OPŁATAMI


Pobierz ppt "Paweł Smoliński Transport, II stopień niestacjonarne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google