Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wybrane wzorce projektowe Gang of Four.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wybrane wzorce projektowe Gang of Four."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wybrane wzorce projektowe Gang of Four

2 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (2) Agenda 1.Motywacja dla stosowania i definiowania wzorców 2.Struktura wzorca projektowego 3.Katalog wzorców projektowych

3 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (3) Motywacja Różne dziedziny inżynierii stawiają sobie podobne pytania: Czy typowe problemy można rozwiązywać w powtarzalny sposób? Czy te problemy można przedstawić w sposób abstrakcyjny, tak aby były pomocne w tworzeniu rozwiązań w różnych konkretnych kontekstach?

4 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (4) Geneza wzorców Wzorzec opisuje problem, który powtarza się wielokrotnie w danym środowisku, oraz podaje istotę jego rozwiązania w taki sposób, aby można było je zastosować miliony razy bez potrzeby powtarzania tej samej pracy Christopher Alexander A pattern language, 1977

5 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (5) Wzorce w budownictwie lądowym Czy zbudować most, opierając przęsło na kolejnych filarach połączonych łukiem, tak aby łuk usztywniał przęsło, stanowiąc jego podparcie na całej długości przęsła, czy też mocując przęsło z obu stron za pomocą lin stalowych o kolejno coraz krótszych długościach do pylonów umieszczonych pośrodku długości mostu? na podstawie przykładu R. Johnsona

6 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (6) Wzorce w budownictwie lądowym Czy zbudować most łukowy czy podwieszany? na podstawie przykładu R. Johnsona

7 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (7) Wzorce w inżynierii oprogramowania wzorce architektoniczne – poziom integracji komponentów wzorce projektowe – poziom interakcji między klasami wzorce analityczne – poziom opisu rzeczywistości wzorce implementacyjne – poziom języka programowania Wzorzec projektowy identyfikuje i opisuje pewną abstrakcję, której poziom znajduje się powyżej poziomu abstrakcji pojedynczej klasy, instancji lub komponentu. E. Gamma, R. Johnson, R. Helm, J. Vlissides, 1994

8 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (8) Systematyka wzorców projektowych Wzorce kreacyjne –abstrakcyjne metody tworzenia obiektów –uniezależnienie systemu od sposobu tworzenia obiektów Wzorce strukturalne –sposób wiązania obiektów w struktury –właściwe wykorzystanie dziedziczenia i kompozycji Wzorce behawioralne –algorytmy i przydział odpowiedzialności –opis przepływu kontroli i interakcji

9 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (9) Szablon wzorca projektowego Wzorzec projektowy jest opisany przez: nazwę – lakoniczny opis istoty wzorca klasyfikację – kategorię, do której wzorzec należy cel – do czego wzorzec służy aliasy – inne nazwy, pod którymi jest znany motywację – scenariusz opisujący problem i rozwiązanie zastosowania – sytuacje, w których wzorzec jest stosowany strukturę – graficzną reprezentację klas składowych wzorca

10 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (10) Szablon wzorca projektowego cd. uczestników – nazwy i odpowiedzialności klas składowych wzorca współdziałania – opis współpracy między uczestnikami konsekwencje – efekty zastosowania wzorca implementację – opis implementacji wzorca w danym języku przykład – kod stosujący wzorzec pokrewne wzorce – wzorce używane w podobnym kontekście

11 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (11) Katalog wzorców projektowych Katalog wzorców projektowych Gang of Four (Gamma, Johnson, Helm, Vlissides) obejmuje 23 wzorce: –kreacyjne: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton –strukturalne: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Composite, Facade, Proxy, Flyweight –behawioralne: Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Mediator, Iterator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor Lista wzorców jest sukcesywne uzupełniana przez innych autorów

12 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (12) Singleton: cel Zapewnienie, że klasa posiada jedną instancję wewnątrz całej aplikacji Stworzenie punktu dostępowego do tej instancji Gang of Four

13 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (13) Singleton: struktura i uczestnicy Singleton –definiuje statyczną metodę getInstance() udostępniającą instancję klasy –ogranicza dostęp do konstruktora do własnej klasy i podklas –jest odpowiedzialny za tworzenie instancji własnej klasy

14 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (14) Singleton: konsekwencje Singleton przejmuje odpowiedzialność za tworzenie instancji własnej klasy Klient nie zarządza instancją klasy; otrzymuje ją na żądanie Singleton może zarządzać także swoimi podklasami Singleton można łatwo rozszerzyć do puli obiektów Singleton jest zwykle obiektem bezstanowym Singleton zachowuje się podobnie do zmiennej globalnej Singleton może powodować zwiększenie liczby powiązań w systemie

15 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (15) Singleton: implementacja 2PL Istnienie obiektu instance jest sprawdzane dwukrotnie, na zewnątrz i wewnątrz bloku synchronizacji static public Tax getInstance() { if (instance == null) { synchronize (this) { if (instance == null) { instance == new TaxA(); } return instance; } Shalloway & Trott (2001)

16 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (16) Singleton: implementacja z class loaderami Class loader ładuje pojedynczą klasę TaxA.Instance, która przechowuje pojedynczą instancję klasy Tax public class TaxA extends Tax { private static class Instance { static final Tax instance = new TaxA(); } private TaxA() {} public static Taxt getInstance() { return Instance.instance; } Shalloway & Trott (2001)

17 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (17) Pool of Objects: cel Zarządzanie grupą obiektów reprezentujących zasoby wielokrotnego użycia Ograniczenie kosztów tworzenia i usuwania obiektów Shalloway & Trott (2001)

18 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (18) Pool of Objects: struktura

19 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (19) Pool of Objects: uczestnicy Pool –definiuje punkt dostępu do obiektów Reusable Object –zarządza cyklem życia obiektów Reusable Object Reusable Object –definiuje swój cykl życia –może być powtórnie wykorzystany Client –otrzymuje obiekty Reusable Object za pośrednictwem obiektu Pool

20 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (20) Pool of Objects: konsekwencje Zwiększona wydajność –obiekty ReusableObject są tworzone w ograniczonej liczbie instancji i wykorzystywane wielokrotnie –zrównoważone obciążenie zasobów Lepsza hermetyzacja –klient nie zajmuje się tworzeniem i obsługą obiektów ReusableObject

21 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (21) Observer: cel Utworzenie zależności typu jeden-wiele pomiędzy obiektami Informacja o zmianie stanu wyróżnionego obiektu jest przekazywana wszystkim pozostałym obiektom Gang of Four

22 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (22) Observer: struktura

23 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (23) Observer: uczestnicy Subject –utrzymuje rejestr obiektów Observer –umożliwia dołączanie i odłączanie obiektów Observer Observer –udostępnia interfejs do powiadamiania o zmianach Concrete Subject –przechowuje stan istotny dla obiektów Concrete Observer –powiadamia obiekty Concrete Observer Concrete Observer –aktualizuje swój stan na podstawie powiadomienia

24 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (24) Observer: konsekwencje Luźniejsze powiązania pomiędzy obiektami: –obiekt Subject komunikuje się z innymi obiektami przez interfejs Observer –obiekty Subject i Observers mogą należeć do różnych warstw abstrakcji Programowe rozgłaszanie komunikatów Spójność stanu pomiędzy obiektami Subject i Observers Skalowalność aktualizacji –push: Observers otrzymują kompletny stan obiektu Subject –pull: Observers otrzymują powiadomienie i referencję do obiektu Subject

25 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (25) Adapter: cel Umożliwienie współpracy obiektów o niezgodnych typach Tłumaczenie protokołów obiektowych Gang of Four

26 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (26) Adapter: struktura

27 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (27) Adapter: uczestnicy Target –definiuje interfejs specyficzny dla klienta Client –współpracuje z obiektami typu Target Adaptee –posiada interfejs wymagający adaptacji Adapter –adaptuje interfejs Adaptee do interfejsu Target

28 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (28) Adapter: konsekwencje Duża elastyczność –pojedynczy Adapter może współpracować z wieloma obiektami Adaptee naraz –Adapter może dodawać funkcjonalność do Adaptee (zob. wzorzec Decorator) Utrudnione pokrywanie metod Adaptera –konieczne utworzenie podklas obiektu Adaptee i bezpośrednie odwołania do nich Kompozycja i dziedziczenie jako mechanizmy adaptacji

29 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (29) Composite: cel Organizowanie obiektów w struktury drzewiaste reprezentujące relacje typu całość-część Jednolita obsługa pojednczych obiektów i złożonych struktur Gang of Four

30 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (30) Composite: struktura

31 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (31) Composite: uczestnicy Component –deklaruje wspólny interfejs dla obiektów znajdujących się strukturze –implementuje wspólną funkcjonalność wszystkich obiektów Leaf –reprezentuje węzeł bez potomków Composite –reprezentuje węzeł z potomkami –przechowuje referencje do potomków –deleguje otrzymane polecenia do potomków

32 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (32) Composite: konsekwencje Elastyczna definicja struktur drzewiastych Proste dodawanie nowych komponentów Proste i spójne zarządzanie strukturą o dowolnej liczbie elementów

33 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (33) Proxy: cel Dostarczenie zamiennika dla obiektu w celu jego kontroli i ochrony Przezroczyste odsunięcie inicjalizacji obiektu w czasie Gang of Four

34 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (34) Proxy: struktura

35 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (35) Proxy: uczestnicy Proxy –posiada referencję do obiektu Real Subject i deleguje do niego żądania –kontroluje dostęp do obiektu Real Subject –jest zamiennikiem Real Subject dla klienta Subject –definiuje wspólny interfejs dla Proxy i Real Subject Real Subject –rzeczywisty obiekt wymagający kontroli i ochrony

36 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (36) Proxy: konsekwencje Zdalny obiekt Proxy jest lokalnym reprezentantem obiektu znajdującego się w innej przestrzeni adresowej Wirtualny obiekt Proxy pełni rolę zamiennika dla obiektu o dużch wymaganiach zasobowych (np. pamięciowych) Ochronny obiekt Proxy odostępnia obiekt Real Subject tylko uprawnionym obiektom

37 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (37) Command: cel Hermetyzacja poleceń do wykonania w postaci obiektów Umożliwienie parametryzacji klientów obiektami poleceń Wsparcie dla poleceń odwracalnych E. Gamma et al. (1995)

38 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (38) Command: struktura

39 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (39) Command: interakcje

40 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (40) Command: uczestnicy Command –definiuje interfejs obiektu reprezentującego polecenie Concrete Command –jest powiązany z właściwym obiektem Receiver –implementuje akcję w postaci metody execute() Client –tworzy Concrete Command Invoker –ustala odbiorcę akcji każdego obiektu Command –wywołuje metodę execute() obiektu Command Receiver –jest przedmiotem akcji wykonanej przez Command

41 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (41) Command: konsekwencje Usunięcie powiązania między nadawcą i przedmiotem polecenia Łatwe dodawanie kolejnych obiektów Command Możliwość manipulacji obiektami Command –polecenia złożone: wzorzec Composite Polecenia mogą być odwracalne –zapamiętanie stanu przez Concrete Command –wykorzystanie wzorca Memento

42 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (42) Command: przykład

43 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (43) Command: przykład cd. public class Bank { // Invoker, Client public void income(Account acc, long amount) { Operation oper = new Income(amount); acc.doOperation(oper); } public void transfer(Account from, Account to, long amount){ Operation oper = new Transfer(to, amount); from.doOperation(oper); } public class Account { // Reciever long balance = 0; Interest interest = new InterestA(); History history = new History(); public void doOperation(Operation oper) { oper.execute(this); history.log(oper); }

44 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (44) Command: przykład cd. abstract public class Operation { // Command public void execute(); } public class Income { // ConcreteCommand1 public Income(long amount) { // store parameters... } public void execute(Account acc) { acc.add(amount); } public class Transfer { // ConcreteCommand2 public Income(Account to, long amount) { // store parameters... } public void execute(Account from) { from.subtract(amount); to.add(amount); }

45 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (45) Factory Method: cel Zdefiniowanie interfejsu do tworzenia obiektów Umożliwienie przekazania odpowiedzialności za tworzenie obiektów do podklas Umożliwienie wyboru klasy i konstruktora użytego do utworzenia obiektu E. Gamma et al. (1995)

46 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (46) Factory Method: struktura

47 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (47) Factory Method: uczestnicy Product –definiuje interfejs obiektów tworzonych przez Factory Method Concrete Product –specyficzny produkt tworzony przez Factory Method Creator –definiuje interfejs do tworzenia obiektów typu Product Concrete Creator –tworzy obiekt typu Concrete Product

48 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (48) Factory Method: konsekwencje Przeniesienie odpowiedzialności za tworzenie obiektów Product z klienta na obiekt Creator Możliwość rozszerzania hierarchii klas Product niezależnie od klienta

49 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (49) Abstract Factory: cel Stworzenie interfejsu do tworzenia grup powiązanych ze sobą produktów Rozszerzenie Factory Method na grupy produktów E. Gamma et al. (1995)

50 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (50) Abstract Factory: struktura

51 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (51) Abstract Factory: uczestnicy Abstract Factory –definiuje interfejs do tworzenia obiektów Abstract Product Concrete Factory –tworzy obiekty Concrete Product należące do jednej grupy Abstract Product –deklaruje interfejs obiektów Product Concrete Product –definiuje obiekt Product

52 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (52) Abstract Factory: konsekwencje Łatwa zmiana całych grup produktów poprzez zmianę używanej Concrete Factory Wydzielenie interfejsu do tworzenia obiektów Odseparowanie klienta od szczegółów implementacji obiektów Product Utrudnione dodawanie kolejnych obiektów Product we wszystkich grupach

53 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (53) Chain of Responsibility: cel Usunięcie powiązania pomiędzy nadawcą i odbiorcą żądania Umożliwienie wielu obiektom obsługi żądania E. Gamma et al. (1995)

54 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (54) Chain of Responsibility: struktura Obiekty Handler tworzą listę jednokierunkową (łańcuch), wzdłuż której są przekazywane żądania.

55 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (55) Chain of Responsibility: uczestnicy Handler –definiuje interfejs do obsługi żądań Concrete Handler –obsługuje jeden rodzaj żądania, pozostałe przekazuje do następnika w łańcuchu –posiada referencję typu Handler do następnika Client –inicjuje przetwarzanie, przekazując żądanie do pierwszego obiektu Handler w łańcuchu

56 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (56) Chain of Responsibility: konsekwencje Ograniczone powiązania –Klient i każdy obiekt Handler nie wiedzą, który z pozostałych obiektów Handler obsługuje dany typ żądania –nadawca i odbiorca żądania nie mają o sobie żadnej wiedzy Możliwość elastycznego przydziału odpowiedzialności do obiektów Handler Ułatwione testowanie Brak gwarancji obsłużenia żądania

57 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (57) Chain of Responsibility: przykład 1 Obiekt Inbox wywołuje pierwszy obiekt Filter w łańcuchu. Kolejne filtry przekazują sobie sterowanie

58 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (58) Chain of Responsibility: przykład 2 Obiekt Inbox wywołuje kolejno obiekty Filter. Nie występuje bezpośrenie przekazywanie sterowania z jednego filtra do drugiego.

59 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (59) Facade: cel Dostarczenie jednorodnego interfejsu wyższego poziomu do zbioru różnych interfejsów w systemie Ukrycie złożoności podsystemów przed klientem E. Gamma et al. (1995)

60 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (60) Facade: struktura Klient może odwołać się zarówno do obiektu Facade, jak i bezpośrednio do podsystemów

61 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (61) Facade: uczestnicy Facade –zna zakres odpowiedzialności poszczególnych podsystemów –deleguje żądania klienta do podsystemów subsystems –nie wiedzą o obiekcie Facade –wykonują żądania od klienta i obiektu Facade

62 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (62) Facade: konsekwencje Odseparowanie klienta od podsystemów –łatwiejsze korzystanie z podsystemów –niższe koszty pielęgnacji podsystemów –możliwość wymiany/rozbudowy podsystemów Elastyczny dostęp do podsystemów –klient może odwołać się do obiektu Facade lub bezpośrednio do podsystemów

63 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (63) Facade: przykład public class Email { // facade MimeMessage msg = null; // podsystem 1 Session session = Session.getInstance(null, props); // podsystem 2 public Email(String subject, String text) { msg = new MimeMessage(session); msg.setFrom(DEFAULT_FROM); msg.setSubject(subject); msg.setText(text, "UTF-8"); } public void sendTo(String[] to) { msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, convert(to)); Transport transport = session.getTransport("smtp"); transport.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients() } public void sendTo(String[] to, String[] cc) { msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO, convert(to)); msg.setRecipients(Message.RecipientType.CC, convert(Cc)); Transport transport = session.getTransport("smtp"); transport.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients() }

64 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (64) Builder: cel Odseparowanie sposobu reprezentacji i metody konstrukcji złożonych struktur obiektowych Wykorzystanie jednego mechanizmu konstrukcyjnego do tworzenia struktur o różnej reprezentacji E. Gamma et al. (1995)

65 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (65) Builder: struktura Klient zleca prace, Director zna sposób reprezentacji, a obiekty typu Builder tworzą specjalizowane obiekty typu Product.

66 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (66) Builder: uczestnicy Builder –definiuje interfejs do tworzenia obiektów typu Product Concrete Builder –tworzy specjalizowany obiekt typu Product Director –zna sposób realizacji struktury i jej algorytm –zarządza grupą obiektów Builder i podzleca im wykonanie obiektów Product Product –reprezentuje element składowy struktury –posiada interfejs umożliwiający łączenie z innymi obiektami Product

67 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (67) Builder: konsekwencje Zmiana implementacji obiektów Product nie wpływa na proces konstrukcji struktury Odseparowanie reprezentacji i konstrukcji struktur obiektowych Precyzyjna kontrola nad procesem konstrukcji struktury Ułatwione testowanie elementów struktury

68 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (68) Memento: cel Umożliwienie zachowania stanu obiektu na zewnątrz w celu jego późniejszego odtworzenia Zachowanie hermetyzacji tego obiektu E. Gamma et al. (1995)

69 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (69) Memento: struktura Originator zapisuje i odtwarza swój stan w postaci obiektu Memento. Obiekt Caretaker przechowuje obiekty Memento, ale nie ma dostępu do ich danych

70 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (70) Memento: uczestnicy Memento –przechowuje zapisany stan obiektu Originator –uniemożliwia dostęp do tego stanu obiektowi Caretaker Originator –tworzy obiekt Memento ze swoim aktualnym stanem –odtwarza stan na podstawie obiektu Memento Caretaker –przechowuje obiekty Memento –nie ma dostępu do ich zawartości

71 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (71) Memento: konsekwencje Zachowanie hermetyzacji obiektu Memento Uproszczenie obiektu Originator –odpowiedzialność za zapis stanu przeniesiona na Memento Podwójny interfejs obiektu Memento –wąski: dla obiektu Caretaker –szeroki: dla obiektu Originator Potencjalny wzrost złożoności pamięciowej –stan może być obszerny –Caretaker nie zna tego rozmiaru i nie może optymalizować sposobu zarządzania nim

72 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (72) Memento: implementacja Realizacja podwójnego interfejsu wymaga wsparcia ze strony języka programowania –Java: klasy wewnętrzne Klasa wewnętrzna jest znana tylko swojej klasie zewnętrznej –C++: klasy zaprzyjaźnione Klasy zaprzyjaźnione są uprzywilejowane w dostępie do swoich składowych niepublicznych

73 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (73) Memento: przykład public class Account { private int balance = 0; public void credit(int amount) { balance += amount; } public void debit(int amount) { balance -= amount; } public void setMemento(Memento memento) { memento.restoreState(); } public Memento createMemento() { Memento mementoToReturn = new Memento(); mementoToReturn.setState(); return mementoToReturn; }

74 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (74) Memento: przykład cd. public class Account { // continued... class Memento { int mementoBalance = 0; private void setState() { mementoBalance = balance; } private void restoreState() { balance = mementoBalance; } Prywatna klasa wewnętrzna pozwala osiągnąć efekt podwójnego interfejsu: tylko klasa zewnętrzna może odwoływać się do jej stanu

75 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (75) Prototype: cel Umożliwienie tworzenia obiektów na podstawie przykładowej instancji, a nie poprzez wywołanie konstruktora E. Gamma et al. (1995)

76 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (76) Prototype: struktura Wywołanie metody clone() powoduje utworzenie dokładnej kopii przekazanego obiektu Prototype.

77 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (77) Prototype: uczestnicy Prototype –deklaruje metodę clone() –znacznik obiektów, które mogą się sklonować Concrete Prototype –implementuje metodę clone() tworzącą klon własnego obiektu

78 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (78) Prototype: konsekwencje Możliwość tworzenia obiektów poprzez przykład Uproszczona konstrukcja podobnych obiektów –pominięcie wyboru konstruktora –ograniczenie liczby podklas w systemie

79 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (79) Prototype: przykład public class Employee implements Cloneable { private String name = null; public Employee(String name) { this.name = name; } public Object clone() throws CloneNotSupportedException { // tutaj: specyficzne operacje związane z klonowaniem return super.clone(); } Employee emp = new Employee("John Smith"); Employee emp2 = (Employee) emp.clone(); assertEquals(emp, emp2);

80 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (80) State/Strategy: cel State –umożliwienie zmiany zachowania obiektu w momencie zmiany jego stanu –pozorna zmiana klasy obiektu Strategy –umożliwienie zmiany algorytmu realizacji pewnej funkcji –algorytmy są wymienne E. Gamma et al. (1995)

81 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (81) State/Strategy: struktura Stan jest obiektem. Zmiana stanu oznacza zmianę obiektu go reprezentującego. Delegowane do niego metody są wywoływane polimorficznie.

82 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (82) State/Strategy: uczestnicy Context –posiada referencję do obiektu reprezentującego bieżący stan State –definiuje interfejs pozwalający hermetyzować zachowanie związane z każdym stanem Concrete State –definiuje własne metody implementujące zachowanie specyficzne dla tego stanu

83 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (83) State/Strategy: konsekwencje Podział zachowania obiektu wg stanów –kod związany ze jednym stanem jest zapisany w jednym obiekcie zmiana stanu jest realizowana przez zmianę obiektu stanu na inny ochrona przed stanem niespójnym możliwość współdzielenia obiektów State –obiekty State zwykle definiują tylko zachowanie –obiekty State zwykle są bezstanowe

84 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (84) State: przykład public class Account { private int balance = 0; private String owner = null; private boolean isOpen = false; public Account(String owner, int balance) { this.owner = owner; this.balance = balance; this.isOpen = true; } public void credit(int amount) { if (isOpen) { balance += amount; } else { alert("Konto nieaktywne!"); }

85 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (85) State: przykład cd. public interface AccountState { public void credit(Account acc, int amount); } public class AccountOpen implements AccountState { public void credit(Account acc, int amount) { acc.balance += amount; } public class AccountClosed implements AccountState { public void credit(Account acc, int amount) { alert("The account is closed!"); }

86 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (86) State: przykład cd. public class Account { private int balance = 0; private String owner = null; private AccountState state = null; public Account(String owner, int balance) { this.owner = owner; this.balance = balance; this.state = new AccountOpen(); } public void credit(int amount) { this.state.credit(this, amount); // delegacja } public void close() { this.state = new AccountClosed(); }

87 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (87) Strategy: przykład Sorter zleca operację wybranej strategii sortowania. Każda strategia to jeden algorytm. Zmiana strategii nie wpływa na obiekt Sorter.

88 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (88) Decorator: cel Umożliwienie dynamicznego dodawania funkcjonalności do obiektu Stworzenie elastycznej alternatywy dla tworzenia podklas E. Gamma et al. (1995)

89 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (89) Decorator: struktura Klient wysyła komunikat do obiektu Decorator, który przekazuje go obiektowi ConcreteComponent oraz wykonuje dodatkowe operacje (dekoracje)

90 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (90) Decorator: uczestnicy Component –definiuje wspólny interfejs obiektów, które można dekorować Concrete Component –realizuje podstawową funkcjonalność obiektu Decorator –posiada referencję typu Component i do tego obiektu deleguje komunikaty –rozszerza funkcjonalność obiektu ConcreteComponent

91 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (91) Decorator: konsekwencje Większa elastyczność w przydziale odpowiedzialności niż w przypadku dziedziczenia Możliwość dodawania funkcjonalności w trakcie wykonywania programu, gdy jest ona potrzebna Tożsamość obiektu z którym komunikuje się klient może się zmieniać wskutek dekoracji Łatwiejsze testowanie poszczególnych dekoratorów

92 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (92) Bridge: cel Oddzielenie interfejsu i implementacji obiektu, tak aby mogły zmieniać się niezależnie od siebie Realizacja funkcji interfejsu niezależnie od możliwości języka programowania Gang of Four

93 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (93) Bridge: struktura

94 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (94) Bridge: uczestnicy Abstraction –definiuje interfejs zewnętrzny (abstrakcję) –posiada referencję do obiektu typu Implementor –deleguje żądania do obiektu typu Implementor Refined Abstraction –rozszerza interfejs Abstraction Implementor –definiuje interfejs wewnętrzny (implementację) –niespokrewniony z typem Abstraction Concrete Implementor –implementuje typ Implementor

95 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (95) Bridge: konsekwencje Usunięcie zależności klienta od implementacji Wprowadzenie podziału na niezależne interfejs (Abstraction) i implementację (Implementor) Możliwość niezależnego rozszerzania typów Abstraction i Implementor

96 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (96) Flyweight: cel Współdzielenie obiektów w celu zwiększenia wydajności Wydzielenie z obiektu stanu wewnętrznego (współdzielonego) i zewnętrznego (specyficznego) E. Gamma et al. (1995)

97 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (97) Flyweight: struktura

98 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (98) Flyweight: uczestnicy Flyweight –podlega współdzieleniu między klientów –definiuje interfejs do przyjmowania i odtwarzania stanu zewnętrznego obiektu Concrete Flyweight –przechowuje stan wewnętrzny (współdzielony) –jest niezależny od kontekstu (z wyjątkiem stanu zewnętrznego) Flyweight Factory –tworzy i przechowuje obiekty Flyweight Client –otrzymuje obiekty Flyweight za pośrednictwem Flyweight Factory

99 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (99) Flyweight: konsekwencje Zmniejszenie wymagań pamięciowych programu –zmniejszenie ogólnej liczby obiektów –zmniejszenie rozmiaru stanu obiektów –stan zewnętrzny może być przechowywany lub wyliczany Wzrost złożoności obliczeniowej –dodatkowy nakład na zarządzanie stanem zewnętrznym

100 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (100) Mediator: cel Uproszczenie komunikacji wielu obiektów Hermetyzacja mechanizmu wymiany komunikatów E. Gamma et al. (1995)

101 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (101) Mediator: struktura Obiekty Colleague i obiekt Mediator tworzą topologię gwiazdy. Komunikaty między obiektami Colleague są przekazywane za pośrednictwem mediatora

102 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (102) Mediator: uczestnicy Mediator –definiuje interfejs dołączania i odłączania kolegów Concrete Mediator –implementuje mechanizm komunikacji pomiędzy obiektami Colleague –posiada referencje do zarejestrowanych obiektów Colleague Colleague –definiuje wspólny interfejs dla komunikujących się obiektów –posiada referencję do obiektu Mediator –komunikuje się z innymi obiektami za pośrednictwem obiektu Mediator

103 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (103) Mediator: konsekwencje Centralizacja mechanizmu komunikacji –wyłączna odpowiedzialność obiektu Mediator –zmiana mechanizmu wymaga tylko zmiany Mediatora –prostota komunikacji vs. złożoność Mediatora Niezależność obiektów Colleague od siebie Uproszczenie protokołów obiektowych –Zamiana relacji wiele-wiele na relacje jeden-wiele

104 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (104) Mediator: przykład public class Mediator { private boolean slotFull = false; private int number; public synchronized void storeMessage(int num) { while (slotFull) { try { wait(); } catch (InterruptedException ex ) { } } number = num; slotFull = true; notifyAll(); } public synchronized int retrieveMessage() { while (slotFull) { try { wait(); } catch (InterruptedException ex ) { } } notifyAll(); slotFull = false; return number; }

105 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (105) Mediator: przykład cd. public class Producer extends Thread { private Mediator m; private int no; private static int count = 1; public Producer(Mediator m) { mediator = m; no = count++; } public void run() { int num; while (true) { m.storeMessage(num = (int)(Math.random()*100)); System.out.print("p" + no + "-" + num + " "); }

106 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (106) Mediator: przykład cd. public class Consumer extends Thread { private Mediator m; private int no; private static int count = 1; public Consumer(Mediator m) { count = m; id = count++; } public void run() { while (true) { System.out.print("c" + no + "-" + m.retrieveMessage()); }

107 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (107) Template Method: cel Stworzenie szkieletu algorytmu w postaci klasy Przesunięcie niektórych operacji do podklas E. Gamma et al. (1995)

108 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (108) Template Method: struktura Metody klasy AbstractClass są dziedziczone lub implementowane przez jej podklasy. Metody odwołujące się do metod abstrakcyjnych są ukonkretniane w podklasach.

109 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (109) Template Method: uczestnicy Abstract Class –definiuje szkielet algorytmu w postaci metody –szkielet odwołuje się do prostych metod abstrakcyjnych Concrete Class –implementuje proste metody abstrakcyjne –pokrywa inne, wybrane metody odziedziczone z AbstractClass

110 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (110) Template Method: konsekwencje za Gang of Four Odwrócona struktura odwołań –zasada hollywoodzka: proszę nie dzwonić, to my oddzwonimy –nadklasa odwołuje się do metod w podklasach

111 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (111) Iterator: cel Umożliwienie sekwencyjnego dostępu do elementów kolekcji bez ujawniania jej wewnętrznej implementacji E. Gamma et al. (1995)

112 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (112) Iterator: struktura Każdy Aggregate tworzy specyficzny dla siebie iterator. Klient odwołuje się do niego poprzez abstrakcyjny interfejs.

113 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (113) Iterator: uczestnicy Aggregate –ogólny interfejs każdej kolekcji –deklaruje interfejs do tworzenia iteratora Concrete Aggregate –tworzy iterator specyficzny dla własnej struktury Iterator –definiuje interfejs sekwencyjnego dostępu do obiektu Aggregate (getFirst(), getNext(), hasNext()) Concrete Iterator –implemenetacja interfejsu Iterator specyficzna dla konkretnej kolekcji

114 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (114) Iterator: konsekwencje Abstrakcyjny dostęp do elementów kolekcji Niezależność od implementacji kolekcji Możliwość współistnienia różnych iteratorów w jednej kolekcji Możliwość istnienia wielu iteratorów naraz –każdy iterator przechowuje informacje o aktualnym przebiegu –iteratory są obiektami stanowymi

115 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (115) Visitor: cel Reprezentacja operacji do wykonania na elementach heterogenicznej struktury Realizacja operacji w sposób specyficzny dla typu odwiedzanego elementu Umożliwienie tworzenia nowych operacji bez konieczności modyfikacji klas wewnątrz struktury E. Gamma et al. (1995)

116 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (116) Visitor: struktura

117 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (117) Visitor: interakcje

118 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (118) Visitor: uczestnicy Visitor –definiuje przeciążone metody dla każdego obiektu ConcreteElement do odwiedzenia Element –definiuje metodę accept() przyjmującą obiekt Visitor jako parametr Object Structure –posiada iterator pozwalający na dostęp do każdego elementu struktury

119 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (119) Visitor: konsekwencje Możliwość odwiedzenia obiektów niespokrewnionych ze sobą Łatwe dodawanie nowych obiektów Visitor Utrudnione dodawanie nowych typów Element –konieczność modyfikacji klasy Visitor i jej podklas Możliwość zbierania informacji z elementów struktury w sposób dla nich specyficzny Naruszenie hermetyzacji obiektów Visitor i Element –obiekty muszą odwoływać się do swoich publicznych metod

120 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (120) Visitor: przykład public class Bank { List products = new ArrayList (); public List doReport(Report report) { List result = new ArrayList (); for (BankingProduct product : products) { result.add(product.accept(report)); } return result; }

121 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (121) Visitor: przykład cd. public abstract class BankingProduct { } public interface Element { public BankingProduct accept(Report report); } public class Account extends BankingProduct implements Element { public BankingProduct accept(Report report) { if (isPriviliged(report)) { return report.visit(this); } return null; } public class Credit extends BankingProduct implements Element { public BankingProduct accept(Report report) { return report.visit(this); }

122 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (122) Visitor: przykład cd. public class Over1000Report implements Visitor { public BankingProduct visit(Account acc) { if (acc.balance > 1000) return acc; return null; } public BankingProduct visit(Credit credit) { if (credit.draft > 1000 && credit.isActive()) return credit; return null; } public class PassAllReport implements Visitor { public BankingProduct visit(Account acc) { return this; } public BankingProduct visit(Credit credit) { return this; }

123 Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wzorce projektowe cz. I (123) Podsumowanie Wzorce projektowe są gotowymi szablonami rozwiązań typowych problemów projektowych Wzorzec posiada określony zestaw atrybutów Katalog wzorców obiektowych stanowi elementarz projektanta oprogramowania


Pobierz ppt "Szkolenie dla NaviExpert, 21.02.2011 Wybrane wzorce projektowe Gang of Four."

Podobne prezentacje


Reklamy Google