Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej Report from archeological trip.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej Report from archeological trip."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej Report from archeological trip

2 WSTEP Dnia 4 kwietnia 2008r. odbyła się wyprawa na wykopaliska znajdujące się w Bratkowicach k. Rzeszowa. Pogoda nam niestety nie dopisała, ale nie zniechęciło nas to. Wraz z dwiema Paniami wychowawczyniami: mgr Anną Miechwicz i mgr Anna Gargałą dotarliśmy na miejsce i wraz już z archeologami niezwłocznie wyruszyliśmy w teren. Pan archeolog opowiadał nam o jego pracy wraz z całą załogą; jak dokonuje się odkryć archeologicznych; co trzeba zrobić, aby otrzymać jak najdokładniejsze datowania niektórych odnalezionych przedmiotów; ile zajmuje eksploracja danego stanowiska archeologicznego. Każdy szczegół naszego spotkania został pracowicie udokumentowany przez grupę uczniów uczestniczących w tej wycieczce czego owocem jest ta prezentacja multimedialna. ZAPRASZAMY DO OGLADĄNIA! INTRODUCTION On 4 th April 2008 an expediton on archeologic excavation which are in Bratkowice nearby Rzeszow took place. The weather wasnt nice, but we werent discouraged. Our group with two classteachers: mgr Anna Miechowicz and mgr Anna Gargała reached the place and immediately sat of with archeologists into the land. An archeologist told us about his work with the entire crew; how to do archeologic discoveries; what you have to do to give exact dates of found things; how long it takes to explore the archeological place. Each detail of our meeting has been busily documented by a group of students who participated in this trip which resulted in this multimedia project. WELCOME TO WATCH!

3 Pan archeolog, który oprowadził nas po wykopaliskach i opowiedział o swojej pracy The archaeologist who showed us round the excavations and told about his work

4 Miejsce to otaczają rozległe pola, przeorane w poszukiwaniu śladów dawnych kultur, oraz wały piaskowe This place is surrounded by extensive fields ploughed in the search of traces of former cultures and sand ramparts

5 Naszym oczom ukazuje się cel podróży - stanowisko archeologiczne The archaeological position, the aim of our trip, appeared to our eyes

6 Pan opowiada nam o badaniach przekrojów glebowych He is telling us about the investigations of soil sections

7 W takich miejscach można znaleźć pozostałości węgla In such places you can find the remains of carbon

8 Podglądamy pracę archeologów… Were spying on the archaeologists' work…

9 W czasie wycieczki mogliśmy oglądnąć takie oto obiekty eksploracyjne. Poziomy odkrywane kolejno co 20 cm są badane, rysowane, opisywane i fotografowane During the trip we could see exploration objects like that. Next levels uncovered every 20 cm are studied, drawn,described and photographed

10 Our guide is showing us the flint found during the excavations Nasz przewodnik pokazuje nam krzemień znaleziony w czasie wykopalisk

11

12 Stanowiska tego typu mogą przyjmować różne skomplikowane kształty The positions of this type can take varied shapes

13 ZAKONCZENIE Wyprawa zajęła nam 2 godziny. Około godziny 4 cali ubrudzeni powróciliśmy do Rzeszowa zachowując miłe wspomnienia. Trzy osoby otrzymały od Pana archeologa pamiątki: łupane krzemienie oraz kawałeczek bardzo starej ceramiki celtyckiej. Byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy przyglądnąć się mozolnej pracy fachowców. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! ENDING The trip lasted for 2 hours. At about 4 oclock, we came back completely dirty to Rzeszow, to our school, keeping in mind all the nice memories. Three persons got some suvenires from the archeologist: flints and a piece of very old Celtic ceramic. We were very pleased with the possibility to look at the specialists slog. THANK YOU FOR WATCHING!

14 Prezentację wykonały: The project was prepared by: Martyna Świerk Joanna Babula pomocy udzieliła / granted help: Karolina Mamczarz Kl.IIa Rok szkolny/ School year: 2007/2008 /


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej Report from archeological trip."

Podobne prezentacje


Reklamy Google