Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej
Report from archeological trip

2 ZAPRASZAMY DO OGLADĄNIA!
WSTEP ● ● ● │Dnia 4 kwietnia 2008r. odbyła się wyprawa na wykopaliska znajdujące się w Bratkowicach k. Rzeszowa. Pogoda nam niestety nie dopisała, ale nie zniechęciło nas to. Wraz z dwiema Paniami wychowawczyniami: mgr Anną Miechwicz i mgr Anna Gargałą dotarliśmy na miejsce i wraz już z archeologami niezwłocznie wyruszyliśmy w teren. Pan archeolog opowiadał nam o jego pracy wraz z całą załogą; jak dokonuje się odkryć archeologicznych; co trzeba zrobić, aby otrzymać jak najdokładniejsze datowania niektórych odnalezionych przedmiotów; ile zajmuje eksploracja danego stanowiska archeologicznego. Każdy szczegół naszego spotkania został pracowicie udokumentowany przez grupę uczniów uczestniczących w tej wycieczce czego owocem jest ta prezentacja multimedialna. ZAPRASZAMY DO OGLADĄNIA! INTRODUCTION ● ● ● │On 4th April 2008 an expediton on archeologic excavation which are in Bratkowice nearby Rzeszow took place. The weather wasn’t nice, but we weren’t discouraged. Our group with two classteachers: mgr Anna Miechowicz and mgr Anna Gargała reached the place and immediately sat of with archeologists into the land. An archeologist told us about his work with the entire crew; how to do archeologic discoveries; what you have to do to give exact dates of found things; how long it takes to explore the archeological place. Each detail of our meeting has been busily documented by a group of students who participated in this trip which resulted in this multimedia project. WELCOME TO WATCH!

3 ● ● ● │Pan archeolog, który
oprowadził nas po wykopaliskach i opowiedział o swojej pracy ● ● ● │The archaeologist who showed us round the excavations and told about his work

4 ● ● ● │Miejsce to otaczają rozległe pola, przeorane w
poszukiwaniu śladów dawnych kultur, oraz wały piaskowe ● ● ● │This place is surrounded by extensive fields ploughed in the search of traces of former cultures and sand ramparts

5 ● ● ● │Naszym oczom ukazuje się cel podróży - stanowisko archeologiczne
● ● ● │ The archaeological position, the aim of our trip, appeared to our eyes

6 ● ● ● │He is telling us about the investigations of soil sections
● ● ● │Pan opowiada nam o badaniach przekrojów glebowych ● ● ● │He is telling us about the investigations of soil sections

7 ● ● ● │W takich miejscach
można znaleźć pozostałości węgla ● ● ● │In such places you can find the remains of carbon

8 ● ● ● │Podglądamy pracę archeologów…
● ● ● │We’re spying on the archaeologists' work…

9 ● ● ● │W czasie wycieczki mogliśmy oglądnąć takie oto obiekty eksploracyjne. Poziomy odkrywane kolejno co 20 cm są badane, rysowane, opisywane i fotografowane ● ● ● │During the trip we could see exploration objects like that. Next levels uncovered every 20 cm are studied, drawn,described and photographed

10 ● ● ● │Our guide is showing us
● ● ● │Nasz przewodnik pokazuje nam krzemień znaleziony w czasie wykopalisk ● ● ● │Our guide is showing us the flint found during the excavations

11

12 ● ● ● │The positions of this type can take varied shapes
● ● ● │Stanowiska tego typu mogą przyjmować różne skomplikowane kształty ● ● ● │The positions of this type can take varied shapes

13 ZAKONCZENIE ● ● ● │Wyprawa zajęła nam 2 godziny. Około godziny 4 cali ubrudzeni powróciliśmy do Rzeszowa zachowując miłe wspomnienia. Trzy osoby otrzymały od Pana archeologa pamiątki: łupane krzemienie oraz kawałeczek bardzo starej ceramiki celtyckiej. Byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy przyglądnąć się mozolnej pracy fachowców. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! ENDING ● ● ● │The trip lasted for 2 hours. At about 4 o’clock, we came back completely dirty to Rzeszow, to our school, keeping in mind all the nice memories. Three persons got some suvenires from the archeologist: flints and a piece of very old Celtic ceramic. We were very pleased with the possibility to look at the specialists’ slog. THANK YOU FOR WATCHING!

14 Prezentację wykonały: The project was prepared by:
/ Martyna Świerk Joanna Babula pomocy udzieliła / granted help: Karolina Mamczarz Kl.IIa Rok szkolny/ School year: 2007/2008


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google