Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody matematyczno-ekonomiczne oraz informatyka w biznesie Studia podyplomowe Blok I6 Nowoczesne postaci dokumentów - tworzenie i wymiana dokumentów komputerowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody matematyczno-ekonomiczne oraz informatyka w biznesie Studia podyplomowe Blok I6 Nowoczesne postaci dokumentów - tworzenie i wymiana dokumentów komputerowych."— Zapis prezentacji:

1 Metody matematyczno-ekonomiczne oraz informatyka w biznesie Studia podyplomowe Blok I6 Nowoczesne postaci dokumentów - tworzenie i wymiana dokumentów komputerowych semestr letni 2006/2007 Szymon Zioło

2 Dokumenty2 Dzień dobry! O mnie: –absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, –starszy analityk w firmie Bull Polska: kierowanie pracami analitycznymi w projektach, kursy, szkolenia, merytoryczne wsparcie sprzedaży, zainteresowania: systemy obiegu dokumentów i zarządzania treścią; –autor wykładu XML i nowoczesne techniki zarządzania treścią na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, –inicjator powstania grupy newsowej pl.comp.xml, –redaktor prowadzący wydań 62001, 6'2003 i 6'2004 czasopisma Software 2.0 poświęconych XML-owi, –autor kursów komercyjnych Podstawy XML-a i Modelowanie informacji w XML-u. A kim są Państwo?

3 Dokumenty3 Program bloku I6 Wykłady: –systemy zarządzania dokumentami, –poczta elektroniczna, załączniki, typy MIME, szyfrowanie, podpis elektroniczny, –HTML, CSS, –TeX, –XML i standardy pokrewne. Dodatkowo na pracowni: –eleganckie formatowanie dokumentów Ms Word, –kodowanie znaków narodowych, –formaty graficzne i kompresja, –XML Schema, –XSLT.

4 Dokumenty4 Sprawy organizacyjne Strona internetowa wykładu: Zaliczenie przedmiotu: –laboratorium: 1 punkt za każdą godzinę – maksymalnie 20 punktów, kryteria: aktywność, wykonanie zadań; –wykład: egzamin złożony z 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru, 1 punkt za każde pytanie – maksymalnie 20 pytań; –aby zaliczyć, trzeba zdobyć łącznie co najmniej 25 punktów.

5 Dokumenty

6 Dokumenty6 Statystyka 90% zasobów informacyjnych firm jest przechowywanych w dokumentach a nie w bazach danych (Delloite & Touche) 92 miliardy dokumentów tworzonych co roku (AIIM)

7 Dokumenty7 Dokument Słownik Języka Polskiego PWN: –pismo urzędowe, –materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakikolwiek przedmiot, mający wartość dowodową lub informacyjną, –plik komputerowy zawierający informacje zapisane w odpowiednim formacie. Wikipedia: –rzeczowe świadectwo jakiegoś fenomenu sporządzone we właściwej dla danego czasu i miejsca formie, –w bibliotekoznawstwie: utrwalony z przeznaczeniem do rozpowszechniania wyraz myśli ludzkiej.

8 Dokumenty8 Klasyfikacja dokumentów Wg sposobu sporządzenia: –wizualne: piśmiennicze (np. rękopisy, druki, książki, czasopisma), niepiśmiennicze (np. fotografie, plany, mapy, dzieła sztuki); –audialne (np. taśmy i płyty dźwiękowe); –audiowizualne (np. filmy). Wg wzajemnych odniesień: –pierwotne (w formie jaką nadał im twórca); –wtórne, dokładnie odwzorowane (duplikat, odpis, kopia); –pochodne, zawierające informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości. Źródło: Wikipedia,

9 Dokumenty9 Znakowanie tekstu Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie. wytłuszczyć odstęp wcięcie Markup: the process of marking manuscript copy for typesetting with directions for use of type fonts and sizes, spacing, indentation, etc. The Chicago Manual Of Style

10 Dokumenty10 Znakowanie tekstu w epoce komputerów Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie Treść {nowy_wiersz}{bold}{wyłącz_bold}{wcięcie} Formatowanie, adjustacja + {bold}Hamlet{wyłącz_bold}{nowy_wiersz}{wcięcie} Być albo nie być. Oto jest pytanie. Dokument = Hamlet Być albo nie być. Oto jest pytanie.

11 Dokumenty11 Baza danych vs. dokument URLOPY NazwiskoOdDoStatus Kowalski Jan Do akceptacji Zawadzki Zenon Zaakceptowany Nowak Janina Odrzucony

12 Dokumenty12 Dokument plik Plik – ciąg danych zapisany w systemie plików, stanowiący całość dla systemu operacyjnego. Możliwe fizyczne reprezentacje dokumentu: –kartka papieru, –plik, –rekord w bazie danych, –strona internetowa wyświetlona w przeglądarce internetowej, –wiadomość SMS, –zapis na taśmie VHS, –...

13 Dokumenty13 Formaty dokumentów wizualnych Formaty tekstowe: –czysty tekst (ang. plain text), –Hypertext Markup Language (HTML), –Standard Generalized Markup Language (SGML), Extensible Markup Language (XML), –Rich Text Format (RTF), –TeX, LaTeX. Formaty binarne: –Portable Document Format (PDF), –Postscript (PS), –Microsoft Office (doc, xls, ppt), –OASIS Open Document Format for Office Applications (OpenDocument).

14 Dokumenty14

15 Dokumenty15 Formaty dokumentów graficznych Grafika rastrowa: –JPEG (Joint Photographic Experts Group), –Tagged Image File Format (TIFF); –Graphics Interchange Format (GIF); –Windows Bitmap (BMP). Grafika wektorowa: –Scalable Vector Graphics (SVG), –Adobe Flash, –Encapsulated Postscript (EPS).

16 Dokumenty16 Technologia komputerowa Miejsce: –rylca, –dłuta, –pióra, –maszyny do pisania zajął komputer. Ale czy w istocie wiele się zmieniło? –kalka copy –gumka back-space

17 Dokumenty17 Dostępność Większość z istniejących dokumentów, mimo iż dostępnych elektronicznie, jest nadal nieużyteczna. Powody: –zamknięte i niekompatybilne formaty (n.p. DTP, Ms Word), –niedostępne/nieznane miejsce przechowywania, –rozproszone, rozbieżne i nieaktualne wersje, –nieużywane już aplikacje.

18 Dokumenty18 Programy i ich formaty Prawie każda aplikacja wprowadza swój wewnętrzny format. Nowe wersje tej samej aplikacji wprowadzają zmiany do używanego formatu: –wsteczna kompatybilność, –brak możliwości zapisu do formatu poprzednich wersji. Aplikacje dostarczają konwerterów: –tylko do najpopularniejszych formatów, –możliwość utraty danych podczas konwersji.

19 Dokumenty19 Formaty zamknięte i otwarte Format zamknięty: –binarny, –opracowany o rozwijany przez producenta oprogramowania obsługującego ten format, –niedostępna specyfikacja formatu. Format otwarty: –pełna specyfikacja formatu dostępna publicznie bez opłat, –nie związany z konkretną platformą sprzętową, systemem operacyjnym, pakietem biurowym, –nie obwarowany żadnymi patentami ani licencjami, –uznany przez międzynarodową organizację normalizacyjną, –tekstowy.

20 Dokumenty20 Najczęściej stosowane systemy zarządzania dokumentami Tradycyjny system obiegu dokumentów papierowych (szafy, segregatory, asystentka, goniec). Poczta elektroniczna, wymiana przy pomocy dyskietek, pen-driveów, itp. Współdzielony system plików (dysk sieciowy).

21 Dokumenty21 Kiedy przestaje wystarczać system plików Zasoby informacyjne: –o dużej objętości, –o skomplikowanej strukturze i powiązaniach, –o dużej wartości, –o długim cyklu życia informacji, –o dużej częstości aktualizacji informacji. Organizacja: –wieloosobowe zespoły, –wysoka specjalizacja członków zespołu, –rozproszenie geograficzne.

22 Dokumenty22 Kiedy przestaje wystarczać system plików Przykłady: –wydawnictwo encyklopedyczne, –wydawnictwo prawnicze, –wydawca czasopism, –koncern przemysłowy, producent zaawansowanych technicznie urządzeń, –operator rozległej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej,..., –organizacja oparta na wiedzy, –administracja państwowa.

23 Dokumenty23 Proste rozwiązania Centralne repozytoria, np.: –CVS (Concurrent Versions System), –SVN (Subversion). Typowe funkcje: –centralne składowanie dokumentów, –lokalne kopie, synchronizowane z repozytorium, –blokowanie dokumentów do edycji i zwalnianie blokady po edycji, –wersjonowanie dokumentów, –możliwość równoległej edycji dokumentów przez wiele osób i scalanie dokumentów. Rozwiązania typu wiki, np. MediaWiki, MoinMoin.

24 Dokumenty24 Rozwiązania z wyższej półki Rodzaje i odmiany systemów zarządzania dokumentami: –Web Content Management Systems – zarządzanie zawartością witryny internetowej, –Enterprise Content Management Systems – zarządzanie dokumentami biznesowymi organizacji, –systemy obiegu dokumentów i spraw, –systemy publikacyjne, –portale korporacyjne, –system do pracy grupowej, –elektroniczne archiwa.


Pobierz ppt "Metody matematyczno-ekonomiczne oraz informatyka w biznesie Studia podyplomowe Blok I6 Nowoczesne postaci dokumentów - tworzenie i wymiana dokumentów komputerowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google