Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zarządzania treścią. 2008-12-18Systemy zarządzania treścią2 Statystyka 90% zasobów informacyjnych firm jest przechowywanych w dokumentach a nie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zarządzania treścią. 2008-12-18Systemy zarządzania treścią2 Statystyka 90% zasobów informacyjnych firm jest przechowywanych w dokumentach a nie."— Zapis prezentacji:

1 Systemy zarządzania treścią

2 2008-12-18Systemy zarządzania treścią2 Statystyka 90% zasobów informacyjnych firm jest przechowywanych w dokumentach a nie w bazach danych (Delloite & Touche) 92 miliardy dokumentów tworzonych co roku (AIIM)

3 2008-12-18Systemy zarządzania treścią3 Najczęściej stosowane systemy zarządzania dokumentami Tradycyjny system obiegu dokumentów papierowych (szafy, segregatory, asystentka, goniec). Poczta elektroniczna, wymiana przy pomocy dyskietek, pen-driveów, itp. Współdzielony system plików (dysk sieciowy).

4 2008-12-18Systemy zarządzania treścią4 Dostępność Większość z istniejących dokumentów, mimo iż dostępnych elektronicznie, jest nadal nieużyteczna. Powody: –zamknięte i niekompatybilne formaty (n.p. DTP, Ms Word), –niedostępne/nieznane miejsce przechowywania, –rozproszone, rozbieżne i nieaktualne wersje, –nieużywane już aplikacje.

5 2008-12-18Systemy zarządzania treścią5 Kiedy przestaje wystarczać system plików Zasoby informacyjne: –o dużej objętości, –o skomplikowanej strukturze i powiązaniach, –o dużej wartości, –o długim cyklu życia informacji, –o dużej częstości aktualizacji informacji. Organizacja: –wieloosobowe zespoły, –wysoka specjalizacja członków zespołu, –rozproszenie geograficzne.

6 2008-12-18Systemy zarządzania treścią6 Kiedy przestaje wystarczać system plików Przykłady: –wydawnictwo encyklopedyczne, –wydawnictwo prawnicze, –wydawca czasopism, –koncern przemysłowy, producent zaawansowanych technicznie urządzeń, –operator rozległej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej,..., –organizacja oparta na wiedzy, –administracja państwowa.

7 2008-12-18Systemy zarządzania treścią7 Proste (i tanie) rozwiązania Centralne repozytoria, np.: –CVS (Concurrent Versions System), –SVN (Subversion). Typowe funkcje: –centralne składowanie dokumentów, –lokalne kopie, synchronizowane z repozytorium, –blokowanie dokumentów do edycji i zwalnianie blokady po edycji, –wersjonowanie dokumentów, –możliwość równoległej edycji dokumentów przez wiele osób i scalanie dokumentów. Rozwiązania typu wiki, np. MediaWiki, MoinMoin.

8 2008-12-18Systemy zarządzania treścią8 Budowa typowego systemu zarządzania treścią Repozytorium dokumentów. Warstwa aplikacji: –funkcjonalność biznesowa, –system przepływu prac, –silnik wyszukiwania, –silnik sprawdzający poprawność dokumentów, –silniki przekształceń, –system publikacyjny. Interfejs użytkownika: –system nawigacji, –system edycyjny.

9 2008-12-18Systemy zarządzania treścią9 Repozytorium Przechowywanie dokumentów: –dowolne typy dokumentów, –wersjonowanie, –blokowanie dokumentów do edycji, –specjalne wsparcie dla XML-a. Metainformacje: –informacje o dokumentach (np. autorzy, data publikacji, wersja), –przechowywane poza dokumentami (np. w bazie relacyjnej), –konfigurowalne w dowolny sposób, –metainformacje strukturalne (listy, struktury), –synchronizacja metainformacji z zawartością dokumentu, –wyszukiwanie w metainformacjach.

10 2008-12-18Systemy zarządzania treścią10 Metainformacje – przykład Nr protokołu:1313/2001 Miejsce:Dołowice Górne Data:13.01.2001 Czas:13.13 Rodzaj:potrącenie pieszego Sprawca:Walenty Pechowy Sprawę prowadzi:st. asp. Jan Łapówka Wypadek dnia 13.01.2001r o godzinie 13.13 ( piątek ) miał miejsce nie z mojej winy. Alojzy M. nie miał żadnego pomysłu w którą stronę uciekać, więc go przejechałem.

11 2008-12-18Systemy zarządzania treścią11 Przepływ prac Dwa podejścia: –tradycyjnie: działania osób popychają przepływ prac. –elektroniczny przepływ prac: steruje działaniami osób. Redakcja Start Korekta Aprobata Automatyczna konwersja Gotowy Redaktor Korektor Redaktor prowadzący

12 2008-12-18Systemy zarządzania treścią12 Interfejs użytkownika Nawigacja w zasobach repozytorium: –drzewiasta struktura katalogów, –wyświetlanie (wybranych) metainformacji, –struktura katalogów może przenosić istotną informację semantyczną o zależnościach między obiektami. Edycja dokumentów: –SGML/XML: edytor strukturalny, –obiekty dowolnego typu: aplikacje przeznaczone do ich edycji.

13 2008-12-18Systemy zarządzania treścią13 System uniwersalny Konfiguracja: –typów dokumentów: XML: każdy schemat (DTD, XML Schema) definiuje osobny typ, –katalogów i ich dopuszczalnej zawartości, –metainformacji, –typów dowiązań, –schematu przepływu prac, –uprawnień, –...

14 2008-12-18Systemy zarządzania treścią14 System otwarty Możliwość implementacji logiki biznesowej na bazie funkcjonalności systemu: –operacje wyzwalane przed lub po standardowych operacjach, –przedefiniowanie standardowych operacji, –dodawanie nowych funkcjonalności. Wymagania: –API pozwalające na dostęp do obiektów logiki systemu, –rozszerzalny interfejs użytkownika.

15 2008-12-18Systemy zarządzania treścią15 Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami Analiza wymagań: –konfrontacja wymagań z podstawową funkcjonalnością systemu, –wybór systemu zarządzania dokumentami. Projektowanie: –projekt konfiguracji (w tym: typy dokumentów, DTD), –projekt warstwy logiki biznesowej, –projekt implementacji logiki biznesowej w oparciu o logikę systemu. Implementacja logiki biznesowej. Wdrożenie: –instalacja, konfiguracja, –integracja z innymi systemami (np. systemem składu), –konwersja zastanych danych, zasilenie systemu. Szkolenia. Pielęgnacja, wsparcie.

16 2008-12-18Systemy zarządzania treścią16 Rodzaje i odmiany systemów zarządzania dokumentami/treścią Web Content Management Systems – zarządzanie zawartością witryny internetowej. Enterprise Content Management Systems – zarządzanie dokumentami biznesowymi organizacji. System obiegu dokumentów kancelaryjnych. System publikacyjny. Portal korporacyjny. System do pracy grupowej. Elektroniczne archiwum.

17 2008-12-18Systemy zarządzania treścią17 Dwa podejścia do zarządzania dokumentami Podejście treścio-centryczne – zarządzanie treścią: –wszystkie zasoby dostępne dla (uprawnionych) użytkowników, –użytkownik decyduje, z których zasobów w danej chwili korzysta, –typowy sposób dostępu: przeglądanie katalogów, wyszukiwanie. Podejście procesowe – obieg dokumentów: –ściśle zdefiniowane role i kompetencje, –użytkownik wykonuje zadania wskazane przez system, –system zarządza przekazywaniem dokumentu (zadania) kolejnym osobom, –typowy sposób dostępu: lista zadań do wykonania.

18 2008-12-18Systemy zarządzania treścią18 Dwa podejścia do zarządzania dokumentami dokumenty procesy draftkorektaakceptacjapublikacja

19 2008-12-18Systemy zarządzania treścią19 Zarządzanie treścią w wydawnictwie Treść – podstawowy produkt biznesowy wydawnictwa. Typowe problemy: –planowanie zawartości publikacji i zarządzanie przygotowywaniem treści, –wielokrotne wykorzystanie zasobów treści: w różnych publikacjach, w różnych mediach; –personalizacja dostarczanej treści. Ciekawe przypadki: –wydawnictwo encyklopedyczne, słownikowe, –wydawca zbiorów aktów prawnych, –wydawca czasopism.

20 2008-12-18Systemy zarządzania treścią20 Dowiązania Rodzaje dowiązań: –między (całymi) dokumentami, –między zawartościami dokumentów, –jedno- lub dwukierunkowe, –o dwóch lub więcej końcach. Funkcje dowiązań: –dołączanie grafiki, –dołączanie subdokumentów, –zarządzanie wersjami (wariantami), –linki semantyczne, przenoszące znaczenie specyficzne dla projektu: typ linku, metainformacje na linkach.

21 2008-12-18Systemy zarządzania treścią21 Linki semantyczne Powiązanie dokumentów (fragmentów dokumentów) z innymi dokumentami (fragmentami). Nadanie znaczenia linkom: –wyszukiwanie z użyciem faktów, –efektywna nawigacja, –automatyczne przetwarzanie. Hamlet Dania jest więzieniem. książę - kraj

22 2008-12-18Systemy zarządzania treścią22 Linki semantyczne – przykłady Encyklopedia: –urodzony w, –syn – ojciec, –tworzył pod wpływem, –jest/był prezydentem. Prawo: –na podstawie aktu, –zmiana aktu, –uchylenie aktu. Dokumentacja techniczna: –składa się z, –nadklasa – podklasa.

23 2008-12-18Systemy zarządzania treścią23... Przywóz wody nie jest objęty cłem Cło na przywóz śniegu wynosi 30%... Subdokumenty... Przywóz wody nie jest objęty cłem.... Dotychczasowy artykuł 3. o treści: zastępuje się nowym o treści:... Cło na przywóz śniegu wynosi 30%.

24 2008-12-18Systemy zarządzania treścią24 Zarządzanie wersjami Przechowywanie wersji dokumentu z kolejnych edycji: –możliwość łatwego powrotu do wcześniejszej wersji. Wydania (releases) / rewizje: –dokument w momencie publikacji jest zamrażany, –aby wprowadzić zmiany, trzeba założyć nowe wydanie, –nowe wydanie przechodzi cały cykl życia w systemie, aż do publikacji. Warianty: –zarządzanie zmianami semantycznymi w dokumentach, –przykłady: nowelizacje aktów prawnych, dokumentacja kolejnych wersji urządzenia; –zapobieganie redundancji części dokumentu wspólnych dla wszystkich wersji.

25 2008-12-18Systemy zarządzania treścią25 Wydania / rewizje

26 2008-12-18Systemy zarządzania treścią26 Warianty dokumentów (1)... Przywóz wody nie jest objęty cłem. Cło na przywóz śniegu wynosi 30%.... Przywóz wody nie jest objęty cłem. Cło na przywóz zamrożonej wody wynosi 30%.... 19.01.2006

27 2008-12-18Systemy zarządzania treścią27 Warianty dokumentów (2)... Przywóz wody nie jest objęty cłem.... Cło na przywóz zamrożonej wody wynosi 30%. Cło na przywóz śniegu wynosi 30%. od=* do=18.01.2006 od=19.01.2006 do=*

28 2008-12-18Systemy zarządzania treścią28 Aktualizacja twardych faktów Twarde fakty: –dane liczbowe, statystyczne, –okresowo się zmieniające lub uaktualniane. Ta sama informacja (np. liczba mieszkańców Danii) występuje w wielu miejscach: –w tekście hasła Dania, –w tabeli pokazującej zmiany liczby mieszkańców Danii w czasie, –w zbiorczej tabeli danych krajów europejskich. Jak nie dopuścić do redundancji: –przechowujemy twarde fakty w jednej kopii w tabeli, –modelujemy w dokumentach miejsce ich wstawienia.

29 2008-12-18Systemy zarządzania treścią29 Aktualizacja twardych faktów Dania... Liczba mieszkańców: ( ). select akt_lm from liczba_mieszk where panstwo=dk select akt_lm_rok from liczba_mieszk where panstwo=dk

30 2008-12-18Systemy zarządzania treścią30 Zarządzanie dokumentami vs. publikowanie Czy system zarządzania dokumentami powinien być jednocześnie systemem publikacyjnym (zawierać system publikacyjny)? Za: –zarządzamy po to, aby opublikować, –niekiedy konieczność przechowania informacji zwrotnej z systemu składu (np. informacji o łamaniu stron). Przeciw: –istnieją wyspecjalizowane systemy składu, –niebezpieczeństwo podporządkowania procesów zarządzania dokumentami kształtowi przyszłej publikacji.

31 2008-12-18Systemy zarządzania treścią31 Paradygmat neutralnej puli zasobów Przetwa- rzanie, skład Selekcja materiału Scentralizowana pula zasobów Przeglądarka

32 2008-12-18Systemy zarządzania treścią32 Przykład: Planeta Actimedia Planeta Actimedia: –jedno z największych hiszpańskojęzycznych wydawnictw encyklopedycznych, –publikuje na rynek hiszpański oraz Ameryki Łacińskiej. Działalność: –wydaje wiele encyklopedii, –przygotowuje kilka encyklopedii w tym samym czasie. Cele wdrożenia systemu zarządzania treścią: –kontrola struktury treści haseł, –wielokrotne wykorzystanie treści haseł, –wsparcie planowania zawartości encyklopedii, –zautomatyzowanie współpracy z zewnętrznymi autorami.

33 2008-12-18Systemy zarządzania treścią33 Neutralna pula zasobów w Planecie Lemma Pool woda woda (chem.) woda (leks.) wódka wódka woda ognista Entry Pool woda woda (encykl.) woda (chem.) woda (leks.) woda (słown.) woda (leks.) woda ognista woda (enc. chem.) woda (chem.) Works Encyklpopedia Powszechna woda (encykl.)... Encyklopedia Chemii woda (enc. chem.)... Słownik Jęz. Polskiego woda (słown.) used in automatic creation

34 2008-12-18Systemy zarządzania treścią34 Organizacja pracy w Planecie Osobne zespoły: –autorzy pojęć w neutralnej puli zasobów (Lemma Pool): zewnętrzni współpracownicy, koordynatorzy; –planerzy zawartości encyklopedii, –przygotowanie haseł encyklopedii (Entry Pool). Typowy proces: –planer wybiera pojęcia, korzystając z informacji o ich objętości: planer może zlecić przygotowanie wariantu pojęcia o zadanej objętości; –system przypisuje (istniejące i nowe) warianty do encyklopedii, –autorzy przygotowują treść brakujących wariantów pojęć, –system tworzy hasła złożone z wariantów pojęć, –utworzone hasła są ręcznie dostosowywane.

35 2008-12-18Systemy zarządzania treścią35 Planowanie zawartości encyklopedii – planning sheet

36 2008-12-18Systemy zarządzania treścią36 Współpraca z zewnętrznymi autorami w Planecie Open Validated Codified Closed Open & AssignedOpen & Sent Open & Returned Validated & AssignedValidated & Sent Validated & Returned Codified & AssignedCodified & Sent Codified & Returned Released


Pobierz ppt "Systemy zarządzania treścią. 2008-12-18Systemy zarządzania treścią2 Statystyka 90% zasobów informacyjnych firm jest przechowywanych w dokumentach a nie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google