Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 1 Wrzesień. 2000 Specjalność kursu magisterskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 1 Wrzesień. 2000 Specjalność kursu magisterskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik."— Zapis prezentacji:

1 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 1 Wrzesień. 2000 Specjalność kursu magisterskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych: Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania Prowadzący: Kazimierz Subieta (dr hab. inż.) Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (profesor kontraktowy) oraz Instytut Podstaw Informatyki PAN (docent) subieta@ipipan.waw.pl http://www.ipipan.waw.pl/~subieta

2 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 2 Wrzesień. 2000 Katedra Systemów Informacyjnych - personel Mgr inż. Piotr Habela Mgr inż. Andrzej Jodłowski (umowa) Mgr inż. Eryk Laskowski (umowa) DrAgnieszkaMykowiecka(umowa) Dr Jacek Płodzień (umowa) Mgr inż. Alina Stasiecka (umowa) Dr inż. Ewa Stemposz Dr hab. inż. Kazimierz Subieta Inż. Mariusz Trzaska (umowa) kierownik

3 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 3 Wrzesień. 2000 Cel specjalności Kształcenie w zakresie inżynierii oprogramowania, baz danych i systemów rozproszonych (w tym technologii Internetowych). Prowadzenie prac magisterskich w w/w zakresie. Kształcenie jest przede wszystkim nastawione na zdobycie wiedzy i umiejętności inżynierskich bezpośrednio przydatnych praktycznie w późniejszej pracy zawodowej. Kształcenie dotyczy także ważnych aspektów teoretycznych, których praktyczna wartość została zweryfikowana w wiarygodny sposób. Akademickie teorie nie zweryfikowane praktycznie (w tym matematyczne metody specyfikacji i weryfikacji oprogramowania, niektóre modele formalne w bazach danych, formalne podstawy tzw. baz wiedzy, itp.) nie będą nauczane i promowane. Wynika to z pragmatycznej orientacji tej specjalności.

4 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 4 Wrzesień. 2000 Perspektywy pracy Obecna oferta pracy dla absolwentów tej specjalności jest ogromna i wyjątkowa. Jak dotąd, popyt na specjalistów z tego zakresu znacznie przewyższa podaż. Początkowe uposażenie absolwenta tej specjalności w firmach komercyjnych jest na ogół nie niższe niż 3000 PLN netto (często jest wyższe). Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach programistycznych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, bankach, urzędach centralnych i administracji państwowej, spółkach handlowych, itd. Bardziej ambitni absolwenci mogą podjąć się pracy dydaktyczno-naukowej oferowanej przez uczelnie prywatne i państwowe oraz instytuty naukowe. Absolwenci tej specjalności łatwo znajdą pracę w krajach zachodnich i USA, w tym w przedstawicielstwach firm zachodnich i amerykańskich w Polsce. Charakter pracy: analiza i projektowanie dużych systemów informatycznych, konstrukcja oprogramowania, prace badawcze, kształcenie w zakresie oprogramowania, kierowanie projektami informatycznymi, audyt i zarządzanie jakością oprogramowania, pielęgnacja oprogramowania, projektowanie aplikacji Internetowych, w tym e-commerce oraz portale biznesowe (B2B), itd.

5 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 5 Wrzesień. 2000 Przebieg studiów Zgodnie z regulaminem, studia magisterskie trwają 4 semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej. Warunkiem ukończenia jest uzyskanie absolutorium, tj. zaliczenie lub zdanie egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ze wszystkich przedmiotów. Na tej specjalności każda praca magisterska powinna być poparta działającą implementacją. Wyjątkiem mogą być niektóre prace z analizy i projektowania oprogramowania oraz prace teoretyczne. Seminarium magisterskie jest prowadzone przez 4 semestry, przy czym w ostatnim semestrze liczba godzin jest podwójna (z czego połowa ma być poświęcona na prezentowanie, prowadzenie i sprawdzanie prac magisterskich). Prace magisterskie są wykonywane indywidualnie. Mogą być również prace wykonywane przez dwie osoby lub więcej osób, z wyraźnym podziałem pracy na części i/lub tematy wykonywane przez poszczególne osoby.

6 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 6 Wrzesień. 2000 Przykładowe tematy prac magisterskich Trójwarstwowa architektura zarządzania treścią w aplikacjach internetowych Systemowe zarządzanie jakością w cyklu wytwarzania oprogramowania Interfejs do zarządzania konfiguracją oprogramowania Personalizacja w serwisach internetowych Język zapytań dla obiektów CORBA Narzędzia analityczne w systemach zarządzania wiedzą Narzędzia wspomagające pracę sklepu internetowego typu zShop Generyczne repozytorium dokumentów

7 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 7 Wrzesień. 2000 Tematyka (1) Niżej znajduje się lista przykładowych tematów, które są lub mogą być przedmiotem kształcenia i/lub prac magisterskich. Lista nie jest zamknięta. Analiza i projektowanie SI; Metodyki analizy i projektowania; notacje; w tym UML, OPEN, BON, encja - związek, itd.; Modelowanie pojęciowe; narzędzia i języki wspomagające modelowanie pojęciowe; Narzędzia CASE; narzędzia wspomagające zarządzanie projektem; Inżynieria oprogramowania w rozbiciu na fazy cyklu życia oprogramowania (analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, itd.); Zarządzania przedsięwzięciem programistycznym; zarządzanie ryzykiem; audyt i zarządzanie jakością oprogramowania; Miary złożoności i jakości oprogramowania;

8 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 8 Wrzesień. 2000 Tematyka (2) Ponowne użycie oprogramowania, dokumentacji i procesów wytwarzania oprogramowania; Wzorce projektowe, szkielety aplikacji; Graficzne interfejsy użytkownika; Rozproszone i federacyjne bazy danych; replikacje w rozproszonych bazach danych, migracja obiektów; przetwarzanie zapytań w rozproszonych bazach danych; Architektury systemów oprogramowania, w tym architektury klient-serwer, architektury wielowarstwowe, itd.; Oprogramowanie middlewareowe i komponentowe; Interoperacyjność (współdziałanie) systemów heterogenicznych i/lub rozproszonych; odwzorowanie heterogenicznych ontologii; mediatory i osłony;

9 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 9 Wrzesień. 2000 Tematyka (3) Standardy w zakresie rozproszonych obiektów, w tym standardy CORBA/IIOP, JavaBeans, RMI i COM/DCOM/ActiveX; brokery (ORB) zbudowane wg tych standardów, np. Orbix, Visibroker, i inne; Zarządzanie przepływem prac (workflow); technologie mobilnych agentów; Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych: anatomia, projektowanie, pielęgnacja, użycie; Standardy obiektowych baz danych, w tym standard ODMG; systemy zbudowane wg tych standardów, np. ObjectStore, Versant, Poet, O2; Fizyczna organizacja składów trwałych obiektów, repozytoria multimediów, dane temporalne i przestrzenne (geograficzne), optymalizacja dostępu do danych multimedialnych, temporalnych i przestrzennych; Optymalizacja fizycznej organizacji i dostępu do danych, organizacja indeksów, buforowanie danych, przemiana wskaźników (pointer swizzling); Systemy obiektowo-relacyjne, w tym Oracle-8, Informix Dynamic Server, DB/2 Universal Server, Sybase, i inne; standard SQL3 i jego następcy;

10 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 10 Wrzesień. 2000 Tematyka (4) Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań do baz danych; Integracja języków zapytań z językami programowania; Tranzytywne domknięcia, zadania rekurencyjne, bill-of-material (BOM); Języki programowania baz danych (z trwałymi zmiennymi lub obiektami), w tym SQL, Java z trwałością; interfejsy ODBC, JDBC i SQLJ; Języki czwartej generacji (4GL), narzędzia RAD i RAP; Teoria typów, w tym typów polimorficznych; nowe typy danych; Optymalizacja obiektowych języków zapytań; Teoria obiektowych wirtualnych i zmaterializowanych perspektyw; Hurtownie danych, kostki danych, przetwarzanie analityczne (OLAP); Przetwarzanie transakcji, rozproszone transakcje, monitory transakcji; Aktywne reguły, aktywne bazy danych, programowanie zdarzeniowe;

11 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 11 Wrzesień. 2000 Tematyka (5) Przetwarzanie transakcji, rozproszone transakcje, monitory transakcji; Aktywne reguły, aktywne bazy danych, programowanie zdarzeniowe; Technologie WWW, w tym WAP i technologie oparte na XML; repozytoria XML, języki zapytań dla XML, perspektywy w XML, odwzorowania na/z XML, w tym XSLT; Bazy danych w Internecie; systemy zarządzania treścią (content management); Repozytoria danych sformatowanych, tekstowych i multimedialnych; Systemy pracy grupowej (CSCW), w tym wspomaganie grup współpracujących poprzez Internet; Pełno-tekstowe bazy danych; wyszukiwanie w danych pełnotekstowych; Internetowe wyszukiwarki informacji w pełnym tekście; Przetwarzanie danych półstrukturalnych; języki zapytań i repozytoria danych półstrukturalnych;

12 K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 12 Wrzesień. 2000 Tematyka (6) Projektowanie i programowanie generycznych aplikacji; szablony (templates), programowanie poprzez refleksję lingwistyczną; Bezpieczeństwo i ochrona danych i systemów; prywatność i autoryzacja dostępu; ochrona przed wirusami, wandalizmem, sabotażem, odmową płatności; Elektroniczna komercja, sklepy internetowe, portale biznesowe; Internetowe systemy wspomagania dziedzin życia i gospodarki (vortale): ochrona zdrowia, handel, telekomunikacja, bankowość, giełda, mała i średnia przedsiębiorczość, szkolnictwo, ubezpieczenia, finanse, leasing, usługi, itd.; Biblioteki cyfrowe; systemy wspomagania dużych archiwów dokumentów. Zarządzanie konfiguracjami i wersjami; dokumentowanie oprogramowania i procesów wytwarzania oprogramowania;


Pobierz ppt "K.Subieta. Bazy Danych i Inżynieria Oprogramowania, slajd 1 Wrzesień. 2000 Specjalność kursu magisterskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google