Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ii i. i ó" piszemy w dopełniaczu l. mn. rzeczowników rodzaju męskiego: –butów –dębów –synów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ii i. i ó" piszemy w dopełniaczu l. mn. rzeczowników rodzaju męskiego: –butów –dębów –synów."— Zapis prezentacji:

1 ii i

2 i ó" piszemy w dopełniaczu l. mn. rzeczowników rodzaju męskiego: –butów –dębów –synów

3 w końcówkach -ów, -ówna, ówka: –Kraków –Tarnów –klasówka –pocztówka –złotówka wyjątki: –zasuwka –skuwka

4 na początku wyrazów bardzo rzadko: – ósmy –ów –ówczesny –ówdzie

5 ó" piszemy, gdy w formach pokrewnych wymienia się na "o","e" lub "a": dwóch - dwoje, szósty - sześć skrócić - skracać

6 "ó" pisane jest zawsze w wyrazach: chór, córka, góra, kłótnia, król, krótki, kłódka, mózg, płótno, próżny, późno, równy, skóra, złoto, żółty, żółw, tchórz, próba, róż, spódnica, odór, cóż, na umór, protokół, który, wówczas, w ogóle

7 i literę "u" piszemy w wielu przyrostkach najczęściej spotykane to -uch, -uga, -ulec, -un, -unek, -ur, -us, -uszek, - uszka, -utki: –leniuch –szaruga –hamulec –opiekun –rysunek –wilczur –dzikus –garnuszek –staruszka –malutki

8 w kocówkach czasowników -uję, - ujesz, -uje: –kupuje –hamujesz –psuje

9 w końcówce -uj w czasownikach: –spróbuj –rysuj wyjątki: -stój, -bój, -spokój, -pokój

10 zawsze przez u piszemy wyrazy: –bruzda, chrust, dłuto, kłuć, kurtyna, płakać, pruć, tłumaczyć tłumok, żuraw, zasuwka, skuwka, humor.

11 i "ż" piszemy gdy w innych formach wyrazów lub wyrazach pokrewnych wymienia się na g, z, ź, s, dz, h: może-mogę mrożony – mroźny papież – papieski, mosiężny - mosiądz; móżdżek - mózg; drużyna - druh

12 w końcówkach -aż, -eż rzeczowników rodzaju żeńskiego: –młodzież –odzież –sprzedaż Wyjątki: -twarz -macierz

13 po literach l, ł, n, r: – ulżyć –łżeć –branża –rżysko

14 w partykule -że: – skądże –róbże –także –mówże –jakże

15 w wyrazach: –gżegżółka, mżawka, żal, żur, żart, żyto, żenić się, żółty, żarłok, żuraw, żegluga, żyletka, żongler, żyrandol, żuk, żyrant, żubr, reportaż, żądać

16 o rz" piszemy gdy w innych formach wyrazów lub wyrazach pokrewnych wymienia się na r: dworzec - dworca; morze - morski; pierze - pióro

17 po spółgłoskach p, b, g, t, d, k, g, ch, j, w: – przygoda, brzoza, mistrz, drzewo, krzyk, grzywa, chrzan, ujrzeć, wrzesień –Wyjątki: kształt, bukszpan, kszyk (ptak), pszenica, pszczoła, gżegżółka, piegża

18 w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników po wyżej wymieniowych głoskach piszemy sz: – większy –młodszy –cieplejszy

19 rz" piszemy w przyrostkach -arz, - erz: – gospodarz –piekarz –macierz

20 "rz" piszemy w wyrazach: – rzut, rzeka, rząd, rzecz, rzadki, orzech, rzemień, rzepa, rzeźba

21 u ch" piszemy gdy wymienia się na sz: mucha - muszka piechota - pieszo ruchomy - ruszać blacha - blaszka

22 "ch" piszemy w wyrazach: – chory, chlustać, chwalić, chować, echo, chaos, chór, cholesterol, charakter, choleryk, chronologia, chirurg, chemia

23 u "h" piszemy gdy wymienia się na g, ż, z, ź, dz: błahy - błazen wahać - waga druh - drużyna

24 "h" piszemy w wyrazach: – hipoteza, heroizm, hipika, historia, handel, herbata, hańba, hardy.

25 "h" piszemy w wyrazach rozpoczynających się od hiper-, hipo- : -hiperbola, -hipokryta

26 i "ę" wymienia się na "ą", "ą" wymienia się na "ę": wziąłem - wzięłam zacząłem - zaczęłam

27 w rzeczownikach l. poj. piszemy -ą, a w l.mn. -om –idę z kobietą –daję kobietom

28 ę" piszemy w bierniku l. poj. rzeczowników rodzaju żeńskiego: –matkę –historię –mapę

29 ę" piszemy w pierwszej osobie l. poj. czasu teraźniejszego: –myję –szyję –sprzedaję

30 poprawnie czasownik włączyć w formie wielokrotnej brzmi włączać, a jego pochodnymi są: załączyć - załączać itp.

31 KoniecKoniec Za uwagę bardzo dziękuje Dominik Cybulski


Pobierz ppt "Ii i. i ó" piszemy w dopełniaczu l. mn. rzeczowników rodzaju męskiego: –butów –dębów –synów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google