Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI. Modele warstwowe a sieci komputerowe Modele sieciowe to schematy funkcjonowania, które ułatwią zrozumienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI. Modele warstwowe a sieci komputerowe Modele sieciowe to schematy funkcjonowania, które ułatwią zrozumienie."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

2 Modele warstwowe a sieci komputerowe Modele sieciowe to schematy funkcjonowania, które ułatwią zrozumienie zasad działania elementów sieci komputerowych. W 1984 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna — ISO zaproponowała model OSI (Open Systems Interconnect): model łączenia systemów otwartych, opisujący sposób przepływu informacji między aplikacjami jednej stacji roboczej (hosta), a oprogramowaniem drugiej. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

3 Modele warstwowe a sieci komputerowe PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

4 Modele warstwowe a sieci komputerowe Model OSI jest modelem koncepcyjnym, skomponowanym z siedmiu warstw, z których każda opisuje określone funkcje sieciowe. Dzieli zadanie przesyłania informacji między stacjami sieciowymi na siedem mniejszych zadań składających się na poszczególne warstwy. Zadanie przypisane każdej warstwie ma charakter autonomiczny i może być implementowane niezależnie. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

5 Modele warstwowe a sieci komputerowe 1. Warstwa fizyczna (Physical Layer) — zapewnia zestawienie połączenia fizycznego. Z warstwą tą związane są takie pojęcia, jak: poziomy napięcia stosowane w procesie transmisji danych, maksymalne odległości transmisyjne itp. Przykładowo, protokół V.35 zapewnia funkcjonalność warstwy fizycznej. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

6 Modele warstwowe a sieci komputerowe Warstwa łącza danych (Data Link Layer) — zapewnia niezawodne dostarczanie danych przez medium transmisyjne i poprawne adresowanie na poziomie adresów fizycznych urządzeń (np. adresów MAC), wykrywa również błędy. Przykładem procesu realizowanego w warstwie łącza danych jest przełączanie (switching). PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

7 Modele warstwowe a sieci komputerowe Warstwa sieciowa (Network Layer) — odpowiedzialna jest za wybór ścieżek (tras) między dwoma odległymi hostami. Routing (trasowanie) jest przykładem procesu związanego z trzecią warstwą modelu OSI. Protokół IP jest protokołem warstwy sieciowej. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

8 Modele warstwowe a sieci komputerowe Warstwa transportowa (Transport Layer) — zapewnia transport danych, określa mechanizmy i i korekcji błędów po obu stronach połączenia. Ustanawia, utrzymuje i prawidłowo zamyka “obwody” między systemami. Protokoły TCP i UDP są przykładami protokołów warstwy czwartej. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

9 Modele warstwowe a sieci komputerowe Warstwa sesji (Session Layer) — ustanawia i zarządza sesjami łączącymi aplikacje Warstwa prezentacji (Presentation Layer) — określa strukturę danych przekazywanych między aplikacjami. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

10 Modele warstwowe a sieci komputerowe Warstwa aplikacji (Application Layer) — stanowi połączenie między programami, które wykorzystują transmisję w sieci, a niższymi warstwami modelu. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

11 Formaty danych a Model OSI Każda warstwa używa specyficznych dla siebie jednostek danych protokołu PDU (Protocol Data Unit). Warstwy siódma, szósta i piąta używają danych (data) jako PDU, warstwa transportowa — segmentów (segments), sieciowa — pakietów (w przypadku protokołu IP pakiet nazwany jest datagramem), warstwa łącza danych — ramek (frames), fizyczna — bitów PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

12 Formaty danych a Model OSI Ramka (Frame) to jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa Łącza danych (warstwa 2) modelu OSI. Ramka składa się z trzech elementów: Nagłówka warstwy Łącza danych, Danych warstwy wyższej i Końcówki warstwy Łącza danych. Każda technologia sieciowa (np. Ethernet, Token Ring, FDDI) ma swój specyficzny format ramki. Nagłówek i końcówka zawierają informację sterującą przeznaczoną dla warstwy Łącza danych w stacji odbiorczej PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

13 Formaty danych a Model OSI Pakiet (Packet) to jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa Sieciowa (warstwa 3) modelu OSI. Pakiet składa się z trzech elementów: Nagłówka warstwy Sieciowej, Danych warstwy wyższej, Końcówki warstwy Sieciowej. PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

14 Formaty danych a Model OSI warstwa: wydzielone układy sprzętowe i programowe (tzw. obiekty ) realizujące w procesie komunikacji pewne niezależne, wyodrębnione zadania (etapy). Klasę obiektów rozwiązujących dane zagadnienie nazywa się warstwą. warstwy danego modelu komunikacji tworzą stos protokołów wymiany danych funkcje danej warstwy mogą być wykonywane przez kilka różnych protokołów PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH - MODEL ISO/OSI. Modele warstwowe a sieci komputerowe Modele sieciowe to schematy funkcjonowania, które ułatwią zrozumienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google