Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu tu wszystko może się zdarzyć… Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 imienia Stanisława Staszica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu tu wszystko może się zdarzyć… Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 imienia Stanisława Staszica."— Zapis prezentacji:

1 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu tu wszystko może się zdarzyć… Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu

2 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok 201 5 /201 6 Otwieramy cztery klas y pierwsz e. Oferujemy do wyboru trzy profile: matematyczny – dwie klasy b iologiczn o-chemiczny – jedna klasa politologiczno-prawny – jedna klasa

3 Profil matematyczny kółka przedmiotowe, konkursy krajowe i zagraniczne, olimpiady, w trzeciej klasie tzw. zerowy kurs studiów (współpraca z AGH w Krakowie)

4 PROFIL MATEMATYCZNY W klasie pierwszej: r ozszerzona matematyka – 5 godzin tygodniowo W klasie drugiej: r ozszerzona m atematyka – 8 godz./tydz. Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka albo chemia, albo geografia – 5 godz./tydz. Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: wiedza o społeczeństwie albo informatyka (3 godz./tydz.), albo język angielski (6 godz./tydz.) W klasie trzeciej: r ozszerzona m atematyka – 7 godz./tydz. Wybrany wcześniej drugi przedmiot rozszerzony – 5 godz./tydz. Wybrany wcześniej trzeci przedmiot rozszerzony – 3 lub 6 godz./tydz – w zależności od wyboru.

5 Profil matematyczny Po co wybierać ten profil? Żeby po maturze dostać się na studia: politechniczne, informatyczne, inżynierskie, mechatronikę, architekturę, ekonomię, bankowość, finanse, geologię i geodezję. One zapewniają miejsca pracy w Polsce i całej Europie!

6 Profil biologiczno- chemiczny Kółka przedmiotowe, konkursy krajowe i zagraniczne, olimpiady, wykłady akademickie, zajęcia na uczelniach, medical English

7 PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY W klasie pierwszej: wszystkie przedmioty obowiązkowe realizowane będą na poziomie podstawowym. Do obowiązkowego wymiaru godzin z matematyki dołożona zostanie dodatkowa godzina. W klasie drugiej: p ierwszym obowiązkowym przedmiotem rozszerzonym jest biologia – 7 godz./ tydz. Drugi obowiązkowy przedmiot rozszerzony to chemia – 6 godz./ tydz. W klasie trzeciej: kontynuujesz rozszerzoną biologię - 6 godz. tydz., kontynuujesz rozszerzona chemię – 6 godz./tydz. Dla zainteresowanych zajęcia dodatkowe medical English – 1 godz./tydz

8 Profil biologiczno-chemiczny Po co wybierać ten profil? Żeby po maturze dostać się na studia: medycynę, farmację, biotechnologię, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynarię, biologię, ochronę środowiska, psychologię. Wiedzę uzupełnisz korzystając z dobrego wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i audiowizualne oraz dzięki wykładom pracowników naukowych

9 Profil politologiczn o- prawny kółka przedmiotowe, konkursy krajowe i zagraniczne, olimpiady, wycieczka na dawne kresy wschodnie, klub polityczny, sesje i projekty ed ukacyjne, warsztaty dziennikarskie, spotkania z prawnikami, English law

10 Profil politologiczn o-prawny Po co wybierać ten profil? Żeby po maturze dostać się na studia: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, politologia, dziennikarstwo, socjologia Oprócz zajęć lekcyjnych uczestniczyć będziesz w projektach i programach ogólnopolskich, spotkasz się z prawnikami, posłami i senatorami, zobaczysz jak pracuje R ada M iejska i sąd.

11 W klasie pierwszej: r ozszerzony język angielski – 4 godziny tygodniowo PROFIL POLITOLOGICZNO-PRAWNY W klasie drugiej: r ozszerzony język angielski – 6 godzin tygodniowo Pierwszy obowiązkowy przedmiot rozszerzony: wiedza o społeczeństwie – 4 godziny tygodniowo Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: historia lub geografia – 6 godzin tygodniowo. W klasie trzeciej: r ozszerzony język angielski – 6 godzin tygodniowo. Rozszerzona wiedza o społeczeństwie – 3 godziny tygodniowo. Rozszerzona historia lub geografia – 5 godzin tygodniowo. Przedmiot uzupełniający wiedza o prawie z modułem English law – 1 godz ina ty godniowo

12 Lektoraty W naszej szkole kontynuujesz naukę języka poznanego w gimnazjum, Zajęcia z drugiego języka oraz rozszerzonego angielskiego mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych czyli lektoratach ROSYJSKI FRANCUSKI NIEMIECKI

13 Jeśli wolisz zestawienia w postaci tabel, obejrzyj następne slajdy:

14 PROFIL POLITOLOGICZNO-PRAWNY Klasa IKlasa IIKlasa III Pierwszy rozszerzony wosPodstawa 1 Rozszerzenie 4 Rozszerzenie 3 Drugi rozszerzony od kl. II do wyboru przez ucznia: historia albo geografia Podstawa 2 1 65 Trzeci rozszerzonyjęzyk angielskiPodstawa i rozszerzenie 4 Podstawa i rozszerzenie 6 Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniającywiedza o prawie z modułem English law __ 1 Uzupełniającyprzyroda albo historia i społeczeństwo w zależności od wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego _ 3 1

15 PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Klasa IKlasa IIKlasa III Pierwszy rozszerzony biologiaPodstawa 1 Rozszerzenie 7 Rozszerzenie 6 Drugi rozszerzonychemiaPodstawa 1 Rozszerzenie 6 Rozszerzenie 6 Uzupełniającyhistoria i społeczeństwo _Rozszerzenie 3 Rozszerzenie 1 Dla zainteresowanych moduł językowy medical English _ 1

16 PROFIL MATEMATYCZNY Klasa IKlasa IIKlasa III Pierwszy rozszerzony matematykaPodstawa i rozszerzenie 5 Podstawa i rozszerzenie 8 Podstawa i rozszerzenie 7 Drugi rozszerzonyod kl. II do wyboru przez ucznia: fizyka albo chemia albo geografia Podstawa 1 Rozszerzenie 5 Rozszerzenie 5 Trzeci rozszerzonyod kl. II do wyboru przez ucznia: wos albo informatyka albo j. angielski Podstawa 1 Podstawa i rozszerzenie 3 Rozszerzenie 3 Podstawa i rozszerzenie 6 Rozszerezenie 3 Podstawa i rozszerzenie 6 Uzupełniającyhistoria i społeczeństwo Rozszerzenie 3 Rozszerzenie 1

17 „Staszic” – to szkoła Twojego dobrego wyboru! Ty sam wybierasz część przedmiotów profilowych a w ybierając Liceum „Staszica” wybierasz: własną drogę rozwoju, solidne wykształcenie, trzy lata w doborowym Towarzystwie.

18 Oprócz nauki umożliwimy Ci uczestnictwo w: konkursach, zawodach; ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładach akademickich; spotkaniach z politykami, artystami, ludźmi sztuki i mediów; uczniowskich i studenckich projektach naukowych i społecznych. Podczas obozu zimowego nauczymy Cię jeździć na nartach!

19 W naszej szkole są bardzo dobre warunki do rozwoju fizycznego! Do dyspozycji uczniów są: hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, stoły tenisowe, nowoczesne boiska przyszkolne.

20 … poza tym do ciągłej dyspozycji uczniów są: stanowiska internetowe w bibliotece, darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu, bufet – smacznie i tanio, ksero, piłkarzyki, automaty z napojami, przerwy zaś umila nam muzyka płynąca z uczniowskiego RADIOWĘZŁA!

21 Oczywiście na każdego pierwszoklasistę czeka wycieczka integracyjna – na początku roku szkolnego oraz… całotygodniowy obóz narciarski i snowboardowy w Zakopanem ;) Jest to doskonała okazja, aby nie tylko odpocząć od szkoły (w końcu to tydzień ferii gratis), ale także poszaleć na stoku i dobrze się bawić w klasowym zespole!

22 W każdym roku organizujemy: Regaty „Staszic”-”Plater”, 4 wewnątrzszkolne turnieje sportowe, Okołomaturalny Konkurs Polonistyczny, konkursy poetyckie i recytatorskie, prezentację artystyczną „O- Twórz się!”, Tydzień Tolerancji (prezentacje, dyskusje, wykłady ), nocne maratony filmowe spotkania klubu politycznego, festiwal nauki, wykłady akademickie, wymiany międzynarodowe, zawody sportowe, wyjazdy do teatrów i muzeów, oraz mnóstwo innych przedsięwzięć!

23 … a teraz zapraszamy Cię do krótkiej wycieczki po naszym L iceum

24 Hala Studniówka Regaty „Staszic”-„Plater” Rozwiniesz się sportowo i choreograficznie

25 Dywanik Bufet Biblioteka Odpoczniesz czynnie i biernie

26 i stare pomoce naukowe w s zkoln ym muzeum nowoczesne s al e multimedialn e Zobaczysz

27 Posnujesz się po k orytarz ach

28 nietypowe szatnie dziwne drzwi… dziwne imprezy… Zobaczysz

29 W koleżeńskiej atmosferze spotkasz się osobiscie z wybitnymi absolwentami, albo chociaż zanucisz Staszicaka Janka Kiepury: „Brunetki, blondynki…”

30 I nie zdziw się, gdy niespodziewanie na swojej drodze spotkasz zebrę, tańcząca z nauczycielem chemii. Ona należy do „Staszica”, bo też ma paski…

31 bo to jest „Staszic” – tu wszystko może się zdarzyć…

32 DZIEŃ OTWARTY 18.04.2015 r. godz. 10:00-13:00 Zapraszamy IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Plac Zillingera 1 41-206 Sosnowiec 032 291 37 84

33 Odwiedź naszą stronę: www.staszic.edu.pl tu wszystko może się zdarzyć…


Pobierz ppt "IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu tu wszystko może się zdarzyć… Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 imienia Stanisława Staszica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google