Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Assoc. prof. dr. Anželika Dautartė

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Assoc. prof. dr. Anželika Dautartė"— Zapis prezentacji:

1 Assoc. prof. dr. Anželika Dautartė
Kurs-02 Biologia ryb Autorstwo i edycja: Assoc. prof. dr. Anželika Dautartė Aleksandras Stulginskis University, LT

2 Wstęp Ponad 26,000 ras ryb 44 % lub więcej ryb „zamieszkuje” słodkie wody. Ryby o użebrowaniu promieniowym stanowią około połowy wszystkich kręgowców Ponad 95% wszystkich organizmów wodnych nazywa się rybami.

3 Jako grupa, są tak różnorodne, że żadna szczególna cecha nie odróżnia ich od innych kręgowców.
Większość może jednak być scharakteryzowana przez obecność: - Pęcherza pławnego, - Płetw, - Kościstego szkieletu, - Łuskek kostnych osadzonych w skórze, - Otworu gębowego, - Pokrywy skrzelowej.

4 Ryby użebrowane promieniowo
Istnieją dwie główne grupy w zależności od łusek i rodzaju ogona. Łuski są ​​zwykle uważane za podstawową część ryb, ale nie wszystkie ryby je posiadają! Wielkość i rodzaj łuski, który posiada ryba jest wskaźnikiem jej życia. Ryby żebrowane promieniowoc mogą być sklasyfikowane w trzech głównych typach: cykloidalne, ganoidalne, ktenoidalne. cykloidalne - okrągłego kształtu, o tylnych brzegach gładkich ganoidalne - w kształcie rombu, powleczone ganoiną, występują m.in. u jesiotrokształtnych Ktenoidalne – o powierzchni szorstkiej w dotyku, z krawędzią ząbkowaną

5 Scales a b c a – łuski ganoidalne ; b – łuski cykloidalne; c – łuski ktenoidalne

6 Budowa zewnętrzna ryby

7 Budowa wewnętrzna ryby
Źródło :

8 Kształy ciała ryb

9 Szkielet ryby

10 RASY RYB W KRAJACH PARTNERSKICH I W EUROPIE
Rasa ryb Wolumen produkcji żywej wagi w tonach Wolumen procentowy Małże sródziemnomorskie 24 % Pstrąg tęczowy 15 % Omułek jadalny 14 % Łosoś atlantycki 12 % Ostrygi 8 % Leszcze 96 278 7 % Karpie 70 761 5 % Okonie europejskie 57 478 4 % Japońskie małże 34 406 3 % Turboty 9019

11 Główne rasy produkowane w krajach partnerskich(2009) (procent całkowitej produkcji)
Państwo Rasy ryb Islandia Włochy Węgry Litwa Polska Turcja Dorsz 35 % Łosoś 14 % Pstrąg 47 % Karp 70 % 94 % 50 % Karp wielkogłowy 2 % Srebrny karp 11 % Sum 12 % 3 % Okoń europejski 29 % Leszcz 18 % 22 % 1 % 41 % 51 %

12 Rasy w akwakulturze w krajach partnerskich
Państwa Rasy ryb hodowlanych w Europie Islandia Włochy Węgry Litwa Poland Turcja Arctic char Salvelinus alpinus + Atlantic cod Gadus morhua Atlantic salmon Salmo salar Bighead carp Aristichthys nobilis Crucian carp Carassius carassius Grass carp Ctenopharyngodon idella Silver carp Hypophthalmichthys molitrix Common carp Cyprinus carpio Common barbel Barbus barbus Common dentex (Dentex dentex) Eel Anguilla anguilla European catfish Silurus glanis Gilt-head sea bream Sparus aurata North African catfish Clarias gariepinus Northern Pike Esox lucius Peled Coregonus peled Perch Perca fluviatilis Brown trout Salmo trutta m. fario Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Sea trout Salmo trutta Sea bass Dicentrarchus labrax Senegal flounder Solea Senegalensis Sole Solea Solea Sturgeon Acipenser baerii Tench Tinca tinca Tilapia Oreochromis spp. Turbot Psetta maxima Zander Stizostedion lucioperca Sharpsnput seabream (Puntazzo puntazzo) Umbrina (Ombrina cirrosa) Wels catfish Silurus glanis

13 LINKI do kursu-02 Ontario, B. (2011). Fish morphology. Retrieved from Fish Body Forms and Lifestyles. Retrieved from The fish anatomy. Retrieved from Bony fishes. Retrieved from Aquaculture. Retrieved from Fish and shellfish species. Retrieved from

14 Dziękujemy za udział w kursie - 02.
‘FISHFARM project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein’


Pobierz ppt "Assoc. prof. dr. Anželika Dautartė"

Podobne prezentacje


Reklamy Google