Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 1/19 markery, nanocząstki, kropki kwantowe Idea  przyłączenie chromoforu (fluoryzującego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 1/19 markery, nanocząstki, kropki kwantowe Idea  przyłączenie chromoforu (fluoryzującego)"— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 1/19 markery, nanocząstki, kropki kwantowe Idea  przyłączenie chromoforu (fluoryzującego) do biomolekuły sondy fluorescencyjnej  wizualizacja przez oświetlenie odpow. światłem  obrazowanie (możliwe poniżej dyfrakcyjnego ograniczenia rozdzielczości) DNA w jądrze wybarwione DAPI

2 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 2/19 Przykłady [z artykułu Jerzego Karpiuka (IChF PAN) Wiedza i Życie IX, 2011] Zachód słońca na plaży w San Diego (kolonie zmutowanych żywych bakterii, wytwarzających białka fluoresc. w 8 kolorach)   diagnostyka Choroby Alzheimera (fluorescencja znaczników amyloidu odkładających się w gałkach ocznych ) chemosensory fluorescencyjne dla wykrywania ciężkich metali

3 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 3/19 zielone: Cy2, fluoresceina (wzbudzana światłem niebieskim), czerwone: rodamina (wzbudzana światłem zielono-żółtym), Texas red, podczerwone: Cy5, Cy7, Alexa dyes (głównie do znakowania przeciwciał) żółte: Cy3, Alexa 568 niebieskie: DAPI (absorbuje UV, fluoryzuje na jasnoniebiesko, stabilny barwnik dla DNA, zwłaszcza w utrwalonych komórkach); Hoest 33342 – zasada działania analogiczna do DAPI; może być stosowany w żywych, nieutrwalonych komórkach Oranż akrydynowy (AO) – selektywny, niespecyficzny barwnik DNA i RNA. Zielona fluorescencja dla DNA, czerwona dla RNA. Może być stosowany w żywych, nieutrwalonych komórkach. Rodzaje markerów – 1) barwniki fluorescencyjne

4 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 4/19 GFP (green fluorescent protein) – zielone (wyizolowane z Aequoria victori, kodowane przez pojedynczy gen, można klonować i wprowadzać do komórek innych gat. CFP – cyjan YFP – żółte DsRed (z Discosoma striata) – czerwone BFP – niebieskie Inżynieria genetyczna  białka „etykiety”

5 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 5/19 Rodzaje markerów – 2) centra barwne (F-centres), np. w NaCl

6 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 6/19 Widmo absorpcji centrów barwnych w NaCl

7 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 7/19 Energie stanów centrów barwnych

8 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 8/19

9 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 9/19 syntetyczne diamenty a) HPHT (High Pressure High Temperature) b) CVD (Chemical Vapor Deposition)  cena, kontrola parametrów (koncentracja N: 6 –600 ppm, 10 18 –10 20 cm –3, zawartość azotu - typ Ia lub IIa ) wytwarzanie centrów - naświetlanie wiązką jonizującą (e, p, He +,... @ 1.7–3 MeV, 10 16 –10 18 cm – 2 ) V N Centra barwne nitrogen vacancy (NV)

10 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 10/19 6 elektronów (2 dziury) → stan podst. S = 1 rzadkość! 3 E 3 A 2 1 A 1 ( e 2 ) ( e 1 a 1 1 ) ( e 2 ) Własności spektroskopowe Struktura elektronowa NV – 100  W @ 532 nm ZPL NV – Zero-Phonon Line  18 518 cm -1 14 706 cm -1

11 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 11/19 Centra NV - optyczna detekcja stanu spinowego Różne prawdopodobieństwa absorpcji; |0  rozprasza 30% więcej fotonów niż |±1  T ransfer atomów z |±1  do |0  (pompowanie optyczne)  polaryzacja spinowa (P>80%)  |0  : stan jasny  |±1  : stan ciemny Technika ODMR (Optically Detected Magnetic Resonance) (ADMR, FDMR) – transfer populacji między podpoziomami spinowymi przez rezonansowe pole  w, ESR (podwójny rezonans) – detekcja zmian absorpcji, fluorescencji,... 2.88 GHz absorpcja fluorescencja |M S =0> |M S = ±1>

12 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 12/19 Obserwacja pojedynczych centrów kryształ 2x2x0.32 mm sprawdzanie czy emituje pojedyncze centrum – pomiar funkcji korelacji

13 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 13/19 Definicja: 3) Kropki kwantowe (Quantum Dots QD): struktury półprzewodnikowe (studnie potencjału), w których ruch nośników prądu: elektronów, dziur, a także związanych par elektron-dziura (ekscytonów), jest ograniczony w 3D

14 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 14/19 Rodzaje QD: 1)samoorganizujące się półprzewodnikowe w warunkach epitaksji na odpow. podłożu możliwość przestrajania widm potencjałem bramki

15 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 15/19 Zależność widm luminescencji od temperatury dla kropek CdMnTe/Zn0.79Cd0.21Te, xMn=0.04, wzbudzanych laserem He-Cd 442 nm (2.8 eV) [Piotr Wojnar, IF PAN ]

16 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 16/19 2)kropki koloidalne Powstają w wyniku wytrącania kryształów półprzewodnikowych z roztworów: 1 – nukleacja @ ~260 o C prekursorów Se, Cd 2 – powstają nanocząstki CdSe 3 – wzrost do pożądanego rozmiaru (czas reakcji)

17 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 17/19 Rozmiary: 2-10nm, 50 -100 atomów - bok 100 – 100 000 atomów łącznie

18 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 18/19 poprawa świecenia – kropki core-shell (różne materiały)

19 Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 19/19 Zastosowania - biofotoniczne – markery (tagowanie)


Pobierz ppt "Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 6 1/19 markery, nanocząstki, kropki kwantowe Idea  przyłączenie chromoforu (fluoryzującego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google