Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja dla bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja dla bezpieczeństwa
Sprzęt gaśniczy i zasady postępowania w wypadku pożaru. Wykonała Paulina Piasecka 3d

2 Co to jest pożar ? To niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania: materiał palny utleniacz źródło zapłonu Pożar nie powstanie jeżeli zabraknie któregoś ze składników trójkąta spalania. Za źródło zapłonu uznaje się nie tylko otwarty płomień, ale wszelkie obiekty o temperaturze powyżej 240 °C.

3 Środki gaśnicze To substancje używane do likwidacji zarzewi ognia i pożarów. W zależności od rodzaju i temperatury palącego się ciała należy wybrać odpowiedni środek gaśniczy. Wybór ten decyduje o skuteczności akcji, bezpieczeństwie ludzi i rozmiarze strat spowodowanych przez ogień i podczas gaszenia pożaru.

4 Rodzaje pożarów i środki gaśnicze
Grupa Rodzaj pożaru Środek gaśniczy A Ciała stałe najczęściej pochodzenia organicznego (papier, węgiel, drewno, wełna) Woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla B Ciecze palne i substancje stałe topiące się pod wpływem wysokiej temperatury (benzyna, ropa, alkohole, parafina, lakiery) Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla C Gazy (metan, propan, butan, acetylen) Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla D Metale (magnez, elektron, sód, potas) Piasek F Tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych Specjalne roztwory gaśnicze

5 Właściwości i zastosowanie środków gaśniczych
Środek gaśniczy Właściwości Zastosowanie Woda Niepalna. Wsiąka w palące się ciała, pobierając od nich ciepło, ochładza je. Może być podana w postaci zwartej lub rozproszonej cieczy albo mgły. Pod ciśnieniem zbija płomienie. Powstająca w czasie zetknięcia wody z gorącym przedmiotem para wodna hamuje palenie. Szerokie zastosowanie do gaszenia pożarów. Piana gaśnicza Powstaje przez wymieszanie środka pianotwórczego z wodą i powietrzem lub środków zasadowych z kwasami. Tłumi płomień, izolując od powietrza i obniżając temperaturę palącego się ciała. Na palącym się przedmiocie gaszonym pianą wytwarza się warstwa izolacyjna utrudniają parowanie i przenikanie powietrza. Piasek Odcina dostęp tlenu, zapobiega rozpryskiwaniu się ciała palnego, zmniejsza powierzchniowo temperaturę palącego się ciała i promieniowanie ciepła. Może przewodzić prąd. Piasek należy stosować do gaszenia niewielkich ognisk pożaru i śródków zapalających. Dwutlenek węgla W znacznym stopniu obniża temperaturę palącego się przedmiotu. Skutecznie izoluje od dostępu tlenu. Nie powoduje zniszczenia materiału. Nie przewodzi prądu. Nie niszczy urządzeń elektrycznych w ruchu. Gasi się nim pożary instalacji elektrycznych pod napięciem, farby, oleje, lakiery, gazy.

6 Piasku nie wolno stosować do gaszenia :
Maszyn Cieczy łatwopalnych w zbiornikach Cennej aparatury precyzyjnej (można ją uszkodzić).

7 Piany gaśniczej nie wolno stosować do gaszenia :
Ciał reagujących z wodą (karbid) Ciał żarzących się w wysokiej temperaturze ze względu na możliwość rozkładu na tlen i wodór Urządzeń elektrycznych pod napięciem

8 Wody nie wolno używać do gaszenia :
Instalacji elektrycznych pod napięciem Płynów łatwopalnych lżejszych od wody Sodu, karbidu, potasu (wydzielają gazy łatwopalne) Wapna palonego ( zwiększa temperaturę) Substancji palących się w postaci żaru Metalowych maszyn i urządzeń

9 Sprzęt gaśniczy podręczny
Używany jest do przyjazdu straży pożarnej. Zaliczamy : gaśnice, tłumice, koce gaśnicze, wiadra, beczki z wodą. Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne. Rodzaje gaśnic : pianowe proszkowe śniegowe

10 Gaśnice umieszcza się :
W miejscach, gdzie może wystąpić pożar W miejscach widocznych (wejście do budynku, korytarze, wyjścia z pomieszczeń) W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła W obiektach wielokondygnacyjnych, na każdym piętrze w tym samym miejscu.

11 Hydranty Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża. Umieszcza się je na przeciwpożarowej sieci wodociągowej. Wyróżniamy hydranty naziemne i podziemne. Znajdują się także na zewnątrz i wewnątrz budynków.

12 Tłumice Są to miotły obszyte z zewnątrz łatwo nasiąkającą i trudnopalną tkaniną. Moczy się je w wodzie i uderza w miejsca, gdzie spadają iskry lub bezpośrednio w płomienie. Wytłumiają płomienie, gaszą plące się żagwie i iskry przenoszone przez wiatr.

13 Koc gaśniczy Niepalna płachta z włókna szklanego pow. ok.2m2 . Służy do gaszenia pożaru poprzez odcięcie dostępu tlenu. Może być użyty do gaszenia palącego się ubrania.

14 Drogi przeciwpożarowe
Mają utwardzoną powierzchnię, tak aby dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej był zapewniony niezależnie od pogody i pory roku. Droga przeciwpożarowa nie może być węższa niż 4 m i musi się kończyć placem manewrowym.

15 Prowadzenie akcji ratowniczej
Wymaga zebrania informacji na temat osób przebywających w budynku. Każdy, kto spostrzeże ogień, powinien zaalarmować ludzi znajdujących się w obiekcie i wezwać jednostki straży pożarnej. Do chwili przybycia oddziałów straży pożarnej akcję ratowniczą kieruje gospodarz obiektu lub świadkowie pożaru. W akcji ratowniczej najważniejsze jest ratowanie ludzi.

16 Nie wolno dopuścić do wybuchu paniki
Nie wolno dopuścić do wybuchu paniki. Jeżeli budynek jest jedno- lub dwupiętrowy osoby zdrowe i sprawne mogą ewakuować się przez okno. Należy wtedy najpierw opuścić się na długość ramion, a potem zeskoczyć. W razie silnego zadymienia należy poruszać się w pozycji pochylonej blisko ścian, w miarę możliwości trzeba zabezpieczyć drogi oddechowe.

17 Jeżeli na kimś zapali się odzież, nie wolno pozwolić mu uciekać
Jeżeli na kimś zapali się odzież, nie wolno pozwolić mu uciekać. U biegnących płomienie spalają głębsze warstwy ubrania, powodując większe oparzenia. Jeżeli dojdzie do oparzenia dróg oddechowych płomieniem lub gorącymi oparami, człowiek ma niewielkie szanse na uratowanie życia. Osoby, na których pali się ubranie, należy natychmiast przewrócić i przykryć kocem, odzieżą lub tarzać je po ziemi. Nie wolno gasić palącej się na człowieku odzieży gaśnica.

18 Zasady ratowania zwierząt z pożaru
Zwierzęta boją się ognia i dymu. Spłoszone, mogą stratować ludzi, którzy usiłują przyjść im z pomocą. Osoby ratujące bydło lub koine z obory albo stajni musza zadbać o poczucie bezpieczeństwa zwierząt. Wyprowadzone lub wyniesione zwierzęta umieszcza się w bezpiecznej odległości od miejsca pożaru.

19 Zasady ewakuacji zwierząt z pożaru
Konie i krowy Przykryć głowy płachtami lub workami, aby nie widziały ognia i wyprowadzić je na zewnątrz Świnie Ratuje się siła, ciągnąc je za tylne nogi. Owce Wyprowadzić przewodnika stada lub inna owce tak, aby jej beczenie przywołało resztę stada. Drób Łapie się do worków, klatek i wynosi razem Króliki Łapie się je do klatek lub skrzyń i wynosi razem

20 Podsumowanie Do podstawowych środków gaśniczych zalicza się : wodę, pianę gaśniczą, proszki gaśnicze, piasek i dwutlenek węgla. Ich wybór zależy przede wszystkim od rodzaju palącego się materiału. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy : gaśnice, tłumice, koce gaśnicze, wiadra, beczki z wodą. Wykorzystujemy także hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Organizacja walki z pożarami obejmuje : rozpoznawanie sytuacji, ratowanie ludzi i zwierząt, wybór sprzętu gaśniczego i ugaszenie pożaru. Najważniejsze jest ratowanie ludzi.

21 Koniec Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Edukacja dla bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google