Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Meteorologia nauka o atmosferze ziemskiej (troposferze). Bada i opisuje zjawiska fizyczne procesów atmosferycznych, które określają pogodę i klimat. Pogoda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Meteorologia nauka o atmosferze ziemskiej (troposferze). Bada i opisuje zjawiska fizyczne procesów atmosferycznych, które określają pogodę i klimat. Pogoda."— Zapis prezentacji:

1 meteorologia nauka o atmosferze ziemskiej (troposferze). Bada i opisuje zjawiska fizyczne procesów atmosferycznych, które określają pogodę i klimat. Pogoda to stan fizyczny atmosfery ponad danym miejscem na kuli ziemskiej.

2 czynniki atmosferyczne  TEMPERATURA POWIETRZA – określa stan cieplny atmosfery, mierzymy termometrem  WILGOTNOŚĆ (względna) – stosunek ilości pary wodnej zawartej w powietrzu do tej ilości pary, która by to powietrze nasyciła w danej temperaturze lub ciśnieniu; mierzymy higrometrem i podajemy w procentach; punkt rosy – temp. w której powietrze staje się nasycone wilgocią po uzyskaniu max. zawartości pary wodnej w danej temperaturze,  CIŚNIENIE – ciężar słupa powietrza przypadający na jednostkę powierzchni; mierzymy barometrem, aneroidem, barografem; jednostką jest hPa; na mapie oznaczane izobarami

3 układy baryczne/siła Coriolisa  NIŻ BARYCZNY (cyklon) – obszar niskiego ciśnienia, wokół którego ciśnienie jest wyższe, na mapie oznaczony literą N; na półkuli północnej wiatr wieje przeciwnie do ruchu wskazówek zegara;  WYŻ BARYCZNY (antycyklon) – obszar wysokiego ciśnienia, wokół którego ciśnienie jest niższe, na mapie oznaczany literą W, na półkuli północnej wiatr wieje zgodnie z ruchem wskazówek zegara;

4  ZATOKA – obszar obniżonego ciśnienia pomiędzy dwoma obszarami o powietrzu podwyższonym;  KLIN – obszar ciśnienia podwyższonego pomiędzy dwoma obszarami ciśnienia obniżonego;  SIODŁO – obszar pomiędzy dwoma niżami (zatokami) i dwoma wyżami (klinami) układy baryczne

5

6 wiatr  ruch powietrza względem ziemi wywołany zmianami ciśnienia,  prędkość wiatru podawana jest w m/s, węzłach kt (0,5 m/s ≈ 1 kt),  prędkość wiatru zależy od gradientu (różnicy) ciśnienia pomiędzy dwoma punktami,  siłę wiatru określamy np. po wodzie, gałęziach lub wiatromierzem,  siła wiatru jest opisana za pomocą skali Beafourta,  kierunek wiatru zgodny jest z kierunkiem izobar na mapie, jest tylko nieznacznie odchylony o ok. 20 o na wodą i ok. 45 o na lądem

7 skala Beauforta

8 0 Cisza 1 Powiew 2 Słaby wiatr 3 Łagodny wiatr 4 Umiarkowany wiatr 5 Świeży wiatr 6 Silny wiatr 7 Bardzo silny wiatr 8 Sztorm (Gale) 9 Silny sztorm 10 Bardzo silny sztorm (Storm) 11 Gwałtowny sztorm 12 Huragan

9 skala Pedersena 1,3 - 2,0do 75 wyraźne, długie fale, pokryte białą pianą, poszum morza 5 ruchliwe4 0,75 - 1,25do 50 dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych; łamanie się fal wywołuje krótkotrwałe szmery 4 trochę ruchliwe 3 3 0,25 - 0,75do 25 krótka fala o szklistych grzbietach, sporadycznie pojawia się piana 2 prawie spokojne 2 0,1 - 0,25do 5 powierzchnia lekko zmarszczona (drobna łuskowata fala) 1spokojne1 --lustrzana tafla wody0 zupełnie spokojne 0 wysokość fal [m] długość fal [m] Wpływ wiatru na powierzchnię morzastopnie Bzdjęciestan morzastopnie P

10 skala Pedersena 12 powyżej 11 nawet powyże j 300 fale, tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinie przestają być widoczne; wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, ograniczający widoczność praktycznie do zera 11 nadzwyczaj rozszalał e 9 10 8,5-11,0do 250 tworzą się wysokie góry wodne; cała powierzchnia morza wygląda biało dzięki obfitej pianie łamiących się grzywaczy; morze grzmi 9 rozszalałe8 6,0-8,5do 200 fale coraz dłuższe i bardziej strome, gęsta piana układa się w długie pasma w kierunku wiatru; morze zaczyna huczeć 8 bardzo wzburzo ne 7 3,5-6,0do 135 fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego oddalenia 7 wzburzone6 2,0-3,5do 100 zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, szum morza 6 lekko wzburzo ne 5

11 wiatry okresowe  MONSUNY –w ciepłej porze roku wieje od morza na ląd, a w porze chłodnej znad lądu w stronę morza; wraz ze zmianą kierunku następuje nagła zmiana pogody; monsunowi zimowemu (lądowemu) towarzyszy przeważnie pogoda sucha, monsunowi letniemu (morskiemu) deszczowa; monsuny są wywołane sezonowymi zmianami ciśnienia atmosferycznego nad kontynentem i oceanem  BRYZA – wiatr lokalny o cyklu dobowym w dzień (lato) wieję od morza w kierunku lądu a w nocy (zimie) odwrotnie,

12 wiatry lokalne  BORA – chłody, suchy porywisty wiatr wiejący na Dalamatyńskim wybrzeżu Adriatyku  MISTRAL – suchy, zimny, porywisty wiatr, wiejący w południowej Francji,  TRAMONTANA – chłodny wiatr północny lub północno-wschodni wiejący na zachodnim wybrzeżu Włoch i Korsyki,  JUGO – to ciepły i wilgotny wiatr wiejący z południa wzdłuż wschodniego wybrzeża Adriatyku, zazwyczaj wieje kilka dni i towarzyszy mu pogorszenie pogody,  MELTEMI – silny północny wiatr występujący m. in. na Cykladach, może wiać nawet 10 dni, osiąga siłę do 9oB, bardzo wychładza powietrze i powoduje duże fale,  GARBIN – występuje na Adriatyku, wieje z SW a siła przekracza 10oB, trwa krótko bo do dwóch godzin, jest wiatrem burzowym, towarzyszą mu wyładowania atmosferyczne, deszcze a ciśnienie spada gwałtownie w dół,  TRĄBA POWIETRZNA – popularne określenie wiru powietrznego powstającego w chmurach

13 wiatry lokalne - pasaty Pasaty są najbardziej stałymi ze wszystkich wiatrów oceanicznych. Stały, suchy, ciepły wiatr występujący w strefie międzyzwrotnikowej, wiejący od wyżów zwrotnikowych ku niżowi równikowemu. Na półkuli północnej ma kierunek N-E, na południowej S-E. Pasatowa cyrkulacja spowodowała powstanie pustyń zwrotnikowych. Wiatry pasatowe zdecydowanie ułatwiają oceaniczną żeglugę jachtową w kierunku na zachód.

14 zjawiska meteo - dysza

15 zjawiska meteo - odbicie

16 zjawiska meteo – zakłócenie

17 chmury CHMURA (naukowo) - jest to obłok o groźnym wyglądzie ;) Dzielimy na różne sposoby:  ze względu na wysokość występowania na: chmury wysokie (cirro) chmury średnie (alto) chmury niskie  ze względu na kształt na: chmury pierzaste (cirro) chmury warstwowe (staratus) chmury kłębiaste (cumulus)  ze względu na budowę wewnętrzną: chmury o rozciągłości poziomej (np. nimbostaratus) chmury rozbudowane w pionie (np. cumulus, cumulonimbus ).  ze względu na sposób powstania: chmury falowe (np. stratus) chmury konwekcyjne (np. cumulus) chmury frontowe (np. altostratus) to zbiorowiska unoszących się w powietrzu cząstek w postaci kropelek wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny.

18  pada z nimbusów  ze staratusów może – ale to i tak nie dolatuje zwykle do ziemi  Cirrostaratus wywołuje efekt halo  Cumulusy wpływają na szkwały  Cumulonimbus – wielka czarna burzowa chmura  Cirro – wysokie  Alto – średnie  Stratus – niskie  Cb i Cu - pionowe

19 cumulus

20 cumulonimbus

21 zachmurzenie, opady, widzialność  ZACHMURZENIE – określane jest za pomocą prostej tabelki  OPADY, MGŁY – nie mają wpływu bezpośrednio na bezpieczeństwo żeglugi, pogarszają jedynie jej komfort; jednak przy gęstej mgle żegluga jest utrudniona bo widzialność jest często ograniczona do kliku dziesięciu metrów;

22 WIDZIALNOŚĆ – to odległość, z której dany obiekt w danych warunkach meteorologicznych jest jeszcze widoczny, tabela widzialności jest 9 – stopniowa stopienokreslenie słowneprzyczyna obniżenia widzialnościzasięg widzialności 0 widzialność bardzo zła (very bad) wyjątkowo gęsta mgła0 - 50 m 1 widzialność bardzo zła (very bad) gęsta mgła, bardzo gęsty śnieg50 m - 0.1 Mm 2 widzialność zła (bad) umiarkowana mgła, gęsty śnieg, niezmiernie intensywny opad deszczu 0.1 - 0.3 Mm 3 widzialność obniżona (low) słaba mgła, umiarkowany śnieg, bardzo intensywny opad deszczu0.3 - 0.5 Mm 4 widzialność słaba (poor) umiarkowany śnieg, silny opad deszczu, zamglenie 0.5 - 1.0 Mm 5 widzialność słaba (poor) słaby śnieg, umiarkowany opad deszczu, gęsta mżawka, zamglenie1.0 - 2.0 Mm 6 widzialność umiarkowana (moderate) słaby opad deszczu, mżawka, bardzo słaby śnieg, słabe zamglenie, silne zmętnienie 2.0 - 5.0 Mm 7 widzialność dobra (good) zazwyczaj bez opadów i zamgleń, zmętnienie5 - 11 Mm 8 widzialność bardzo dobra (very good) bez opadów i zmętnień11 - 28 Mm 9 widzialność niezwykle dobra (doskonała) (exceptional) powietrze wyjątkowo przezroczyste, wystąpie nie refrakcji anomalnej (superrefrakcja) > 28 Mm

23 fronty atmosferyczne jest to strefa przejściowa rozgraniczająca dwie różne masy powietrza  FRONT STACJONARNY: powstaje gdy ciepła masa powietrza przeciwstawia się chłodnej oraz na odwrót; w rezultacie, żadna z mas powietrza nie wygrywa „bitwy” i sytuacja taka przynosi kilka dni pochmurnej i wilgotnej pogody; front taki porusz się bardzo wolno;  FRONT ZOKLUDOWANY: tzw. okluzja; zachodzi wtedy gdy powietrze w cieplejszej części frontu jest wznoszone ku górze; istnieją dwa typy okluzji; pierwsza o charakterze frontu chłodnego powstaje gdy powietrze za frontem jest chłodniejsze od powietrza za frontem; druga o charakterze frontu ciepłego gdy powietrze za frontem jest cieplejsze od powietrza na czele frontu;

24 fronty atmosferyczne jest to strefa przejściowa rozgraniczająca dwie różne masy powietrza  FRONT CIEPŁY: to granica rozdzielająca masę powietrza ciepłego od masy powietrza zimnego z tym, że powietrze ciepłe napiera na chłodne; występuje na wschodnim brzegu niżu;  FRONT ZIMNY: to granica pomiędzy powietrzem ciepłym a zimnym z tym, że powietrze chłodniejsze napiera na powietrze cieplejsze, masa powietrza za frontem nie musi być zimna, zwłaszcza latem; prędkość przemieszczania się frontu to ok. 40 km/h;

25 fronty atmosferyczne Przekrój pionowy przez front atmosferyczny: a - ciepły, b - chłodny, c i d - zokludowany o charakterze frontu ciepłego (c) i chłodnego (d).

26 nadejście frontu ciepłego  front zaczyna się cirrusami  później stopniowo pojawiają się chmury z niższych partii: cirrostratus nimbostratus i stratus,  począwszy od altostratusa występują opady,  ciśnienie spada, przy froncie gwałtownie  wiatr zachodzi (skręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara)  siła wiatru zależy od głębokości niżu,  w momencie przejścia frontu temperatura podnosi się o kilka stopni

27 nadejście frontu zimnego  powstają silne prądy wstępujące i przed powierzchnią frontową tworzą się wysoko wypiętrzone chmury Cb  przejściu frontu towarzyszą ulewne opady i burze ponadto silne porywiste wiatry i szkwały  przed frontem ciśnienie maleje a po natychmiast rośnie  po przejściu frontu wzrasta siła wiatru  widzialność w trakcie opadów bardzo słaba ale po przejściu frontu znacznie się poprawia  temperatura przed frontem minimalnie spada, a w trakcie przechodzenia frontu gwałtownie spada po czym się ustala na danym poziomie lub nieznacznie maleje

28 nadejście frontu front ciepły front zimny front zokludowany

29 działanie frontu na człowieka ;)

30 zasady !  każdy żeglarz zobowiązany jest prawem do zapoznania się z komunikatami meteo na najbliższy czas (bosmanaty, kapitanaty, radio, navtex, www, sms…) na morzu z przynajmniej 3 różnych źródeł  zawsze bierzemy najgorszą możliwą pogodę jako prawdziwą  na naszej półkuli uciekamy z niżu bajdewindem prawego halsu  cirrusy wróżą zawsze pogorszenie pogody  dżentelmeni w sztormie pod wiatr nie pływają ;)  na jeziorach NIE pływamy pod Cb  większość łódek na jeziorze (+ Adriatyk) ubezpieczenie ma tylko na czas żeglugi do 6B  w żegludze śródlądowej sztorm jest najniebezpieczniejszy na wodzie, zaś w żegludze morskiej – w strefie przybrzeżnej


Pobierz ppt "Meteorologia nauka o atmosferze ziemskiej (troposferze). Bada i opisuje zjawiska fizyczne procesów atmosferycznych, które określają pogodę i klimat. Pogoda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google