Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices

2 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel  Przeniesienie materiału zlecane automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia), z jednego zakładu do drugiego. Oba zakłady należą do tej samej organizacji, ale do różnych jednostek gospodarczych. Korzyści  Przejrzysty wgląd w zaległe przesunięcia magazynowe, zapasy w drodze  Wydajne przetwarzanie wewnętrznych przesunięć magazynowych Kluczowe kroki procesu  Zgłoszenie zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe (przy użyciu systemu MRP)  Zmiana zamówienia na przesunięcie magazynowe (przy użyciu systemu MRP)  Zlecenie przesunięcia magazynowego (bez użycia systemu MRP)  Dostawa dla zlecenia przesunięcia magazynowego  Robocza lista dostaw  Potwierdzenie pobrania  Wydanie materiałów  Przyjęcie przesuwanych materiałów  Faktury za dostawę i zamówienie  Rozliczenie wewnętrzne

3 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP  EHP5 for SAP ERP 6.0 Role  Pracownik działu zaopatrzenia  Planista produkcji  Magazynier  Sprzedawca  Kontroler faktury

4 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi Proces przesunięcia magazynowego rozpoczyna się od zapotrzebowania na przesunięcie materiału z jednego zakładu do drugiego. Oba zakłady należą do tej samej organizacji, ale do różnych jednostek gospodarczych. To zlecenie, które ma formę zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe, może zostać utworzone w zakładzie nabywającym automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia). Dane podstawowe materiału muszą istnieć zarówno w zakładzie nabywającym (przyjmującym), jak i zakładzie przekazującym (dostarczającym). Zamówienia dotyczące przesunięć magazynowych nie podlegają zatwierdzeniu jak inne zamówienia. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację dokładności zgłoszenia zapotrzebowania przesunięcia magazynowego i wykonuje jego konwersję na zamówienie przesunięcia magazynowego. Magazynier w zakładzie dostarczającym monitoruje materiały do wysyłki i tworzy dostawy zgodnie z wymaganiami. Po utworzeniu dostawy tworzona jest lista pobrania, a magazynier gromadzi materiały i potwierdza pobrane ilości. Po wykonaniu dostawy ilości dostawy są wydawane, generowana jest odpowiednia dokumentacja, a materiały zostają wysłane. Materiały zostają odebrane w zakładzie przyjmującym na podstawie referencji do numeru dostawy zawartej w dokumentach dostawy. W zakładzie dostarczającym referent ds. rozrachunków z odbiorcami tworzy fakturę i wysyła ją do zakładu nabywającego. W zakładzie nabywającym kontroler faktury otrzymuje tę fakturę z referencją do zamówienia.

5 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.5 Diagram przebiegu procesu Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi Magazynier Zdarzenie Pracownik działu zaopatrzenia Prognoza, planowanie i przebieg MRP Wymagany materiał Lista pobrania Przybycie materiału do rampy załadunkowe j Lista robocza codziennych dostaw, wystarczająca ilość zapasów Przetwarzanie dostawy dla zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe Księgowanie przyjęcia materiałów dla dostawy Przetwarzanie roboczej listy dostaw dla zamówienia (tworzenie dostawy wychodzącej) Dowód dostawy Pokwitowanie przyjęcia materiałów Zakończenie procesu Zmiana dostawy dla zlecenia przesunięcia magazynoweg o MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych Tworzenie dostawy dla zlecenia przesunięcia magazynowego (bez użycia MRP) bez użyc ia MRP Potwierdzenie pobrania Dostawa Księgowanie wydania materiałów Kontrola statusu przesunięcia magazynoweg o Sprze- dawca Kontroler faktury Przetwarzanie roboczej listy faktur dla sprzedaży (tworzenie faktury dla dostawy) Faktura Przybycie faktury do zakładu nabywająceg o Przetwarzanie faktury (tworzenie faktury dla zamówienia) Ni e Tak

6 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.6 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

7 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


Pobierz ppt "Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google