Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices

2 Przegląd scenariusza — 1
Cel i korzyści: Cel Przeniesienie materiału zlecane automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia), z jednego zakładu do drugiego. Oba zakłady należą do tej samej organizacji, ale do różnych jednostek gospodarczych. Korzyści Przejrzysty wgląd w zaległe przesunięcia magazynowe, zapasy w drodze Wydajne przetwarzanie wewnętrznych przesunięć magazynowych

3 Przegląd scenariusza — 2
Wymagane aplikacje SAP: EHP3 for SAP ERP 6.0 Pracownik działu zaopatrzenia Planista produkcji Magazynier Sprzedawca Kontroler faktury Zgłoszenie zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe (przy użyciu systemu MRP) Zmiana zamówienia na przesunięcie magazynowe (przy użyciu systemu MRP) Zlecenie przesunięcia magazynowego (bez użycia systemu MRP) Dostawa dla zlecenia przesunięcia magazynowego Robocza lista dostaw Potwierdzenie pobrania Wydanie materiałów Przyjęcie przesuwanych materiałów Faktury za dostawę i zamówienie Rozliczenie wewnętrzne Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza — 3
Szczegółowy opis procesu: Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi Proces przesunięcia magazynowego rozpoczyna się od zapotrzebowania na przesunięcie materiału z jednego zakładu do drugiego. Oba zakłady należą do tej samej organizacji, ale do różnych jednostek gospodarczych. To zlecenie, które ma formę zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe, może zostać utworzone w zakładzie nabywającym automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia). Dane podstawowe materiału muszą istnieć zarówno w zakładzie nabywającym (przyjmującym), jak i zakładzie przekazującym (dostarczającym). Zamówienia dotyczące przesunięć magazynowych nie podlegają zatwierdzeniu jak inne zamówienia. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację dokładności zgłoszenia zapotrzebowania przesunięcia magazynowego i wykonuje jego konwersję na zamówienie przesunięcia magazynowego. Magazynier w zakładzie dostarczającym monitoruje materiały do wysyłki i tworzy dostawy zgodnie z wymaganiami. Po utworzeniu dostawy tworzona jest lista pobrania, a magazynier gromadzi materiały i potwierdza pobrane ilości. Po wykonaniu dostawy ilości dostawy są wydawane, generowana jest odpowiednia dokumentacja, a materiały zostają wysłane. Materiały zostają odebrane w zakładzie przyjmującym na podstawie referencji do numeru dostawy zawartej w dokumentach dostawy. W zakładzie dostarczającym referent ds. rozrachunków z odbiorcami tworzy fakturę i wysyła ją do zakładu nabywającego. W zakładzie nabywającym kontroler faktury otrzymuje tę fakturę z referencją do zamówienia.

5 Diagram przebiegu procesu
Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi Zdarzenie Wymagany materiał Lista robocza codziennych dostaw, wystarczająca ilość zapasów Przybycie materiału do rampy załadunkowej Przybycie faktury do zakładu nabywającego Prognoza, planowanie i przebieg MRP bez użycia MRP Tak Magazynier Nie Dostawa Dowód dostawy Przetwarzanie roboczej listy dostaw dla zamówienia (tworzenie dostawy wychodzącej) Potwierdzenie pobrania Lista pobrania Księgowanie przyjęcia materiałów dla dostawy Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów Pokwitowanie przyjęcia materiałów Pracownik działu zaopatrzenia Tworzenie dostawy dla zlecenia przesunięcia magazynowego (bez użycia MRP) Przetwarzanie dostawy dla zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe Zmiana dostawy dla zlecenia przesunięcia magazynowego Sprze-dawca Przetwarzanie roboczej listy faktur dla sprzedaży (tworzenie faktury dla dostawy) Faktura Kontroler faktury Przetwarzanie faktury (tworzenie faktury dla zamówienia) Zakończenie procesu MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Połączenie z diagramem
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Obecna wersja/Dane Referencja procesu podrzędnego Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Decyzja dotycząca procesu

7 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google