Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices

2 Przegląd scenariusza 1 Cel Proces Podwykonawstwo obejmuje wysyłanie składników do dostawcy w celu przetworzenia w ramach konkretnego procesu produkcyjnego oraz przyjmowanie przetworzonych produktów gotowych z powrotem do zapasów. Korzyści Rozwinięcie specyfikacji materiałowej wywołuje kolejne funkcje, takie jak dostawa do podwykonawcy itd. Automatyczne księgowanie przepływu wartości Automatyczne księgowanie zapasów do odpowiednich rodzajów zapasów Cel i korzyści:

3 Przegląd scenariusza 2 EHP3 for SAP ERP 6.0 Pracownik działu zaopatrzenia Kierownik działu zaopatrzenia Magazynier Księgowy ds. rozrachunków z dostawcami Scenariusz dotyczy następujących działań podejmowanych przy dostawie materiałów: Tworzenie zamówienia na podstawie zaharmonogramowanego zgłoszenia zapotrzebowania utworzonego podczas ostatniego przebiegu MRP Opcjonalnie: ręczne tworzenie zamówienia Zatwierdzanie zamówienia (w razie potrzeby) Dostawa wychodząca Wydanie materiałów do dostawy i wysyłka do dostawcy Scenariusz dotyczy następujących działań podejmowanych przy przyjęciu materiałów: Przyjęcie materiałów dla zamówienia dostarczonego przez podwykonawcę Rezerwacja składników i zużycie ich ilości jako materiałów dostarczonych z zewnątrz Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej Weryfikacja faktur i walidacja kwot podatku Płatność własna Wymagane aplikacje SAP: Role firmy zaangażowane w przebiegi procesów Uwzględnione kluczowe przebiegi procesów

4 Przegląd scenariusza 3 Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa Zgłoszenie zapotrzebowania na podwykonawstwo jest generowane przy użyciu procesu Planowanie zapotrzebowań materiałowych (MRP) lub ręcznie przez osobę wnioskującą. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację dokładności zgłoszenia zapotrzebowania i wykonuje jego konwersję na zamówienie. Przed wysłaniem do dostawcy zamówienie musi zostać zatwierdzone na podstawie wstępnie zdefiniowanych parametrów. Zużycie wysłanych składników jest rejestrowane przy przyjęciu przetworzonych produktów gotowych. Dostawca wysyła fakturę za dostarczone usługi, która podlega płatności w ramach zwykłego cyklu. Szczegółowy opis procesu:

5 Diagram przebiegu procesu Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier Rozrachunki z dostawcami Zdarzenie Dostawca Odbiór materiału z rampy załadunkowej Lista pobrania dla dostawy Przyjęcie materiałów/faktury odchylenie ceny zakupu dla dostawcy Faktura przychodząca dostawcy Dowód dostawy Zamówienie na podwykonawstwo Przyjęcie faktury (Opcjonalne) Generowanie zlecenia przeniesienia (Opcjonalne) Potwierdzenie pobrania Przyjęcie materiałów Potwierdzenie zlecenia przeniesienia (opcjonalne) Księgowanie wydania materiałów Tworzenie żądania dostawy Zatwierdzanie zamówienia Tworzenie zamówienia na podwykonawstwo Przyjęcie materiałów/faktury do zapasów Usługi podwykonawstwa/Zużycie Drukowanie pokwitowania przyjęcia materiałów Zapotrzebowanie na materiał podwykonawstwa

6 Legenda SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę. Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu SymbolOpisKomentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Zewnętrzne dla systemu SAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędneg o Decyzja dotycząc a procesu Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dan e Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeni u:

7 Copyright 2009 SAP AG All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.


Pobierz ppt "Podwykonawstwo – gospodarka materiałowa SAP Best Practices Baseline Package (Polska) SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google