Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób. Wypadki związane z upadkami osób 2 Najczęstsze zdarzenia wypadkowe, którym ulegają rolnicy: Wypadki związane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób. Wypadki związane z upadkami osób 2 Najczęstsze zdarzenia wypadkowe, którym ulegają rolnicy: Wypadki związane."— Zapis prezentacji:

1 Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób

2 Wypadki związane z upadkami osób 2 Najczęstsze zdarzenia wypadkowe, którym ulegają rolnicy: Wypadki związane z upadkami osób stanowią około 50 % wszystkich zarejestrowanych wypadków, do jakich dochodzi w gospodarstwach rolnych. Wypadki śmiertelne: Co 9 - 10 wypadek śmiertelny z udziałem rolnika, spowodowany jest upadkiem. Wypadkom śmiertelnym najczęściej ulegają mężczyźni (ok. 90% poszkodowanych).

3 Wypadki związane z upadkami osób 3 Wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu: Liczne urazy głowy i wstrząśnienia mózgu, urazy kręgosłupa, złamania kończyn, to najczęściej występujące skutki upadków osób. Większość z nich powoduje trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Miejsca, gdzie dochodzi do wypadków: Ponad 3/4 wypadków ma miejsce na terenie gospodarstwa. 1) Do ponad 40% wypadków dochodzi na terenie podwórza i obejścia. 2) Ok. 30% wypadków to wypadki w pomieszczeniach produkcyjnych. 3) Do ok. 5% wypadków dochodzi w magazynach i składowiskach.

4 Wypadki związane z upadkami osób 4 Przyczyną większości wypadków jest niewłaściwa organizacja pracy (około 75% wypadków), w tym:  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy będąca przyczyną około jednej trzeciej wypadków. Drugą pod względem liczebności kategorią przyczyn wypadków jest niewłaściwy stan obiektów budowlanych i maszyn. Przyczyną wielu wypadków jest także stan psychofizyczny rolników, który nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy.

5 Analiza przyczyn i okoliczności wypadków w grupie „upadki osób” 5 Najczęstsze przyczyny wypadków w grupie „upadki osób”:  zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych;  brak obuwia roboczego lub obuwie zużyte, zabrudzone, nieodpowiednie;  nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep, wozów itp.;  wady konstrukcyjne budynków, schodów, stanowisk dla zwierząt;  niezabezpieczone otwory zrzutowe, kanały gnojowe;  nieodpowiednie przejścia i dojścia.

6 Analiza przyczyn i okoliczności wypadków w grupie „upadki osób” 6 Najczęstsze przyczyny wypadków w grupie „upadki osób” – cd:  nieprawidłowo skonstruowane drabiny;  niestosowanie drabin, podestów i bezpiecznych rusztowań przy pracach na wysokości;  niewłaściwe tempo pracy, pośpiech;  niedostateczna koncentracja uwagi;  warunki atmosferyczne.

7 Analiza przyczyn i okoliczności wypadków w grupie „upadki osób” 7 Miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do upadków osób: 1) upadki na powierzchniach płaskich podwórzy; 2) upadki z drabin i schodów; 3) upadki w pomieszczeniach inwentarsko – gospodarczych; 4) upadki z ciągników i maszyn rolniczych; 5) upadki ze środków transportu; 6) pozostałe upadki osób.

8 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny – metody zapobiegania wypadkom – dobre i złe praktyki 8

9 Upadki osób na powierzchni płaskiej - przyczyny 9 Przyczyny upadków osób na powierzchni płaskiej:  śliskie, nierówne, grząskie nawierzchnie;  nierówne podłoże;  bałagan, porozrzucane przedmioty i narzędzia;  nieodpowiednie obuwie;  niewłaściwe oświetlenie lub brak oświetlenia w miejscu pracy;  przenoszenie dużych ciężarów lub ładunków objętościowych.

10 Upadki osób na powierzchni płaskiej – metody zapobiegania 10 Metody zapobiegania upadkom osób na powierzchni płaskiej to:  wyrównanie i utwardzenie nawierzchni podwórza;  odśnieżanie i posypywane piaskiem lub solą gospodarczą dróg komunikacyjnych w czasie zimy;  uporządkowanie terenu podwórza i obejścia – właściwe przechowywanie i składowanie na podwórzu maszyn, narzędzi i rzeczy codziennego użytku;  właściwe lokalizowanie i zabezpieczenie zbiorników;  brak progów i stopni w otworach drzwiowych pomieszczeń inwentarskich i gospodarskich;  zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc pracy na terenie podwórza i obejścia;  korzystanie z wózków gospodarczych i taczek do przemieszczania materiałów;  stosowanie odpowiedniego obuwia.

11 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 11 NIEUTWARDZONE I NIEODWODNIONE PODWÓRZE, ROZJEŻDZONE PRZEZ CIĄGNIKI W CZASIE OPADÓW DESZCZU STAJE SIĘ ŚLISKIE I GRZĄSKIE śliskie, grząskie nawierzchnie

12 12 śliskie, nierówne nawierzchnie (odchody zwierzęce) NIERÓWNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE, NIESTABILNE „KŁADKI” STAJĄ SIĘ NIEBEZPIECZNE, POWODUJĄC UTRATĘ RÓWNOWAGI, POTKNIĘCIA I UPADKI Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków

13 13 nierówne podłoże (wystające elementy, kamienie, cegły, szkło, …) Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków WYSTAJĄCE ELEMENTY, KAMIENIE, CEGŁY, SZKŁO ITP. SĄ NIEBEZPIECZNE, POWODUJĄC POTKNIĘCIA, UPADKI I URAZY

14 14 bałagan, porozrzucane przedmioty - narzędzia, urządzenia, rzeczy codziennego użytku BAŁAGAN NA TERENIE PODWÓRZA UTRUDNIA WYKONYWANIE PRACY I POWODUJE POTKNIĘCIA I UPADKI W TRAKCIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków

15 15 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki ZADBAJ, BY TWOJE PODWÓRZE MIAŁO WYRÓWNANĄ I UTWARDZONĄ NAWIERZCHNIĘ

16 16 ZADBAJ, BY OBEJŚCIE TWOJEGO GOSPODARSTWA BYŁO UPORZĄDKOWANE Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki

17 17 zaśnieżone i oblodzone podwórka w okresie zimowym ZAŚNIEŻONE I OBLODZONE PODWÓRKA W OKRESIE ZIMOWYM SĄ PRZYCZYNĄ POŚLIZGNIĘĆ I UPADKÓW W TRAKCIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków

18 18 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki ZIMĄ DROGI KOMUNIKACYJNE GOSPODARSTWA ODŚNIEŻAJ I POSYPUJ PIASKIEM LUB SOLĄ GOSPODARCZĄ

19 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 19 niezabezpieczone lub niewłaściwie zabezpieczone otwory i zagłębienia w ziemi (zbiorniki na gnojowicę, szamba, doły na wapno) BRAK ZABEZPIECZEŃ ZBIORNIKÓW TO PRZYCZYNA TRAGICZNYCH W SKUTKACH WPADNIĘĆ

20 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 20 niezabezpieczone lub niewłaściwie zabezpieczone otwory i zagłębienia w ziemi (zbiorniki na gnojowicę, szamba, studnie) NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA WPADNIĘCIA DO NIEZABEZPIECZONYCH STUDNI, STUDZIENEK SĄ DZIECI

21 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 21 zabezpieczenie otworów i zagłębień w ziemi STUDNIE, SZAMBA, WŁAZY DO ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ I GNOJOWICĘ ZABEZPIECZ SOLIDNYMI POKRYWAMI

22 Przyczyny upadków osób na powierzchni płaskiej – złe i dobre praktyki 22 zbiorniki na nieczystości płynne NIEZABEZPIECZONY ZBIORNIK O GŁĘBOKOŚCI OK. 1,6 M STWARZAŁ RYZYKO WPADNIĘCIA TEN SAM ZBIORNIK PROWIZORYCZNIE OGRODZONY SIATKĄ O WYS. OK. 1 M

23 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 23 otwarte zbiorniki na nieczystości płynne OTWARTE ZBIORNIKI W GOSPODARSTWIE ZABEZPIECZONE OGRODZENIEM O WYSOKOŚCI ZGODNEJ Z PRZEPISAMI

24 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 24 bałagan, niewłaściwie przechowywane maszyny, urządzeń i narzędzi POZOSTAWIONE W POBLIŻU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH OSTRE NARZĘDZIA I MASZYNY BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MOGĄ OKAZAĆ SIĘ POWAŻNYM ZAGROŻENIEM W RAZIE UPADKU

25 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 25 składowiska maszyn MASZYNY I NARZĘDZIA PRZETRZYMUJ W WYZNACZONYCH, STAŁYCH MIEJSCACH

26 Przyczyny upadków osób na powierzchni płaskiej – złe i dobre praktyki 26 niewłaściwe oświetlenie lub brak oświetlenia na terenie podwórza SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE OŚWIETLENIE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA TERENIE PODWÓRZA I OBEJŚCIA BRAK OŚWIETLENIA TERENU PODWÓRZA TO RYZYKO UPADKU

27 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 27 progi w drzwiach wejściowych PROGI W DRZWIACH ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO POTKNIĘCIA I UPADKU

28 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 28 progi w drzwiach wejściowych PODESTY MINIMALIZUJĄ RYZYKO UPADKÓW PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKÓW, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ RÓŻNICE POZIOMÓW

29 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 29 oznakowanie progów i innych miejsc niebezpiecznych OZNAKUJ NIE TYLKO PROGI!

30 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 30 przenoszenie dużych ciężarów lub ładunków objętościowych PRZENOSZENIE CIĘŻARÓW O DUŻEJ MASIE POTĘGUJE RYZYKO POTKNIĘCIA I UPADKU ORAZ PRZYCZYNIA SIĘ DO POWSTAWANIA URAZÓW MIĘŚNIOWO - SZKIELETOWYCH

31 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 31 stosowanie wózków gospodarskich i taczek do przemieszczania materiałów DO PRAC TRANSPORTOWYCH UŻYWAJ WÓZKÓW GOSPODARSKICH I TACZEK, KTÓRE UŁATWIAJĄ PRZEMIESZCZANIE CIĘŻARÓW.

32 Upadki osób na powierzchni płaskiej – przyczyny wypadków 32 nieodpowiednie, zużyte obuwie STOSOWANIE NIEODPOWIEDNIEGO, ZUŻYTEGO OBUWIA ZWIĘKSZA RYZYKO UPADKU I URAZÓW

33 Zapobieganie upadkom osób na powierzchni płaskiej - dobre praktyki 33 odpowiednie obuwie i ubranie robocze NOŚ OBUWIE O PODESZWIE PROTEKTOROWANEJ I ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCE DO STOPY PRACUJ W ODPOWIEDNIM UBRANIU ROBOCZYM, CO ZABEZPIECZY CIĘ TAKŻE PRZED ZAHACZENIEM

34 Upadki osób z drabin i schodów – przyczyny – metody zapobiegania wypadkom – dobre i złe praktyki 34

35 Upadki osób z drabin i schodów - przyczyny 35 Przyczyny upadków osób z drabin:  zły stan techniczny drabin;  zbyt krótka drabina lub nieodpowiednio ustawiona;  brak uchwytów przyściennych;  nieprawidłowe wchodzenie po drabinie;  wchodzenie więcej, niż jednej osoby na drabinę;  wnoszenie po drabinie dużych ciężarów;  ustawienie drabiny na niestabilnym podłożu;

36 Upadki osób z drabin i schodów - przyczyny 36 Przyczyny upadków osób ze schodów:  brak barierek przy schodach;  stopnie wykonane ze śliskich materiałów, nierówne, zanieczyszczone;  chodzenie po schodach z dużymi ładunkami;  nieodpowiednie obuwie;  niewłaściwe oświetlenie lub brak oświetlenia.

37 37 O czym powinieneś pamiętać korzystając z drabin: góra drabiny zabezpieczona przed obsunięciem za pomocą haków szczeble o przekroju prostokątnym wpuszczane w podłużnicę rozstaw szczebli około 30 cm rozstaw podłużnic min. 28 cm Upadki osób z drabin i schodów – metody zapobiegania dół drabiny zabezpieczony przed przesuwaniem się po podłożu za pomocą:  gumowych nakładek lub  stalowych ostróg

38 38 Upadki osób z drabin – metody zapobiegania O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ KORZYSTAJĄC Z DRABIN:

39 39 Upadki osób z drabin – metody zapobiegania O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ KORZYSTAJĄC Z DRABIN:

40 Upadki osób z drabin i schodów – metody zapobiegania 40 Schody powinny być:  wykonane z mocnego materiału,  nieuszkodzone, bez ubytków,  nieśliskie, niezastawione i niezabrudzone;  dobrze oświetlone. barierka (poręcz) przy schodach o wysokości 1,1 m poprzeczka w połowie wysokości barierki

41 41 nieprawidłowa konstrukcja drabin i zły stan techniczny Upadki osób z drabin i schodów – przyczyny wypadków STOSOWANIE DRABIN W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM GROZI UPADKIEM I KALECTWEM

42 42 zbyt krótka drabina lub nieodpowiednio ustawiona, brak uchwytów, porozrzucane przy drabinie przedmioty Upadki osób z drabin i schodów – przyczyny wypadków STOSOWANIE ZBYT KRÓTKICH, NIEWŁAŚCIWIE USTAWIONYCH DRABIN ZWIĘKSZA RYZYKO UPADKU, ZOSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW TUŻ PRZY DRABINIE, MOŻE TYLKO POGORSZYĆ SKUTKI UPADKU

43 43 niewłaściwe korzystanie z drabiny, w tym nieprawidłowe wchodzenie po drabinie i schodzenie z drabiny, niewłaściwe obuwie Upadki osób z drabin i schodów – przyczyny wypadków NIEPRAWIDŁOWE WCHODZENIE I SCHODZENIE PO DRABINIE MOŻE SKOŃCZYĆ GROŹNYM UPADKIEM

44 44 właściwe wchodzenie po drabinie, stosowanie uchwytów przyściennych i odpowiednich drabin Zapobieganie upadkom osób z drabin i schodów – dobre praktyki PRZY WCHODZENIU PO DRABINIE PAMĘTAJ O TRZECH PUNKTACH PODPARCIA

45 45 brak zabezpieczeń wejść na silosy i zbiorniki Upadki osób z drabin i schodów – przyczyny wypadków BRAK ZABEZPIECZENIA WEJŚCIA NA SILOS, TO ZAGROŻENIE, SZCZEGÓLNIE DLA MAŁYCH DZIECI

46 46 zabezpieczenia wejść na silosy i zbiorniki Zapobieganie upadkom osób z drabin i schodów – dobre praktyki ZABEZPIECZENIE WEJŚCIA NA SILOS PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO

47 47 Upadki osób z drabin i schodów – przyczyny wypadków niewłaściwy stan techniczny schodów, brak barierek ochronnych, przedmioty porozrzucane na stopniach lub w pobliżu schodów ZŁY STAN TECHNICZNY SCHODÓW I BRAK PORĘCZY ZWIĘKSZA RYZYKO WYPADKU, A UPADEK NA POZOSTAWIONE PRZY SCHODACH PRZEDMIOTY, POTĘGUJE JEGO SKUTKI

48 48 schody w dobrym stanie technicznym, wyposażone w barierki Zapobieganie upadkom osób z drabin i schodów – dobre praktyki SCHODY WYPOSAŻ W BARIERKI, NIE POZOSTAWIAJ NA NICH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW

49 49 korzystanie z rusztowań nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, źle ustawionych Upadki osób z rusztowań – przyczyny wypadków STOSOWANIE RUSZTOWAŃ, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ BHP, TO RYZYKO TRAGICZNYCH W SKUTKACH UPADKÓW

50 50 korzystanie z rusztowań nie spełniających wymagań bezpieczeństwa Upadki osób z rusztowań – przyczyny wypadków PRACA NA TAKICH RUSZTOWANIACH TO ZAGROŻENIE UPADKIEM!

51 51 korzystanie z rusztowań spełniających wymagania bezpieczeństwa Zapobieganie upadkom osób z rusztowań – dobre praktyki

52 52 korzystanie z ochron indywidualnych przy pracach na wysokości Zapobieganie upadkom osób z rusztowań – dobre praktyki STOSUJ OCHRONY INDYWIDUALE PRZY PRACY NA WYSOKOŚCI

53 Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych: – przyczyny – metody zapobiegania wypadkom – dobre i złe praktyki 53

54 Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych - przyczyny 54 Przyczyny upadków osób w pomieszczeniach inwentarsko - gospodarczych:  śliskie i nierówne powierzchnie ciągów komunikacyjnych;  bałagan na przejściach i dojściach lub nieodpowiednie przejścia i dojścia;  wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk dla zwierząt,  niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe;  niestosowanie drabin i podestów przy wchodzeniu na podwyższenia;  niestosowanie barier o wysokości 1,1 m i listew przypodłogowych o wys. 0,15 m;  praca na wysokości bez zabezpieczeń;  niedostosowanie pomieszczeń do rodzaju prowadzonej produkcji;  nieodpowiednie obuwie;  niewłaściwe oświetlenie lub jego brak.

55 55 Aby zapobiegać upadkom osób w pomieszczeniach inwentarsko – gospodarczych:  nie montuj progów i stopni w otworach drzwiowych pomieszczeń gospodarskich;  wyrównaj powierzchnie ciągów komunikacyjnych i zadbaj by nie były śliskie;  nie stawiaj żadnych przedmiotów na schodach i w pobliżu wejść do pomieszczeń, uporządkuj przejścia i dojścia;  wyeliminuj wady konstrukcyjne schodów, dostosuj stanowiska dla zwierząt do wymagań bytowych;  dostosuj pomieszczenia do rodzaju prowadzonej produkcji;  zabezpiecz otwory zrzutowe i kanały gnojowe;  stosuj drabiny i podesty przy wchodzeniu na podwyższenia;  stosuj zabezpieczenia przy pracach na wysokości;  stosuj odpowiednie obuwie;  zapewnij właściwe oświetlenie. Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – metody zapobiegania

56 Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- - gospodarczych – metody zapobiegania 56 Zabezpieczenie otworu stropowego: przykrywa w otworze podłogowym barierka ochronna o wysokości 110 cm listwa krawężnikowa o wysokości minimum 15 cm

57 Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – metody zapobiegania 57 Zabezpieczenie otworu ściennego: barierka ochronna drzwi otwierane na czas pracy uchwyty na ościeży umożliwiające przytrzymanie się - zwiększające bezpieczeństwo przy wchodzeniu i schodzeniu

58 58 śliskie i nierówne powierzchnie ciągów komunikacyjnych, ciasne ganki Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – przyczyny wypadków NIERÓWNE, ŚLISKIE CIĄGI KOMUNIKACYJNE ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO UPADKU

59 59 bałagan w przejściach Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – przyczyny wypadków BAŁAGAN W PRZEJŚCIACH TO RYZYKO UPADKU

60 60 bałagan w pomieszczeniach gospodarczych (warsztatach, stodołach) Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – przyczyny wypadków BAŁAGAN NIE TYLKO STWARZA ZAGROŻENIE UPADKIEM, ALE RÓWNIEŻ UTRUDNIA PRACĘ

61 61 przed i po modernizacji pomieszczenia warsztatowego w gospodarstwie Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – dobre i złe praktyki ŁAD I PORZĄDEK W WARSZTACIE TO WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

62 62 niezabezpieczone otwory ścienne Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych – przyczyny wypadków UŻYTKOWANIE TAKICH OTWORÓW TO RYZYKO TRAGICZNYCH UPADKÓW

63 63 zabezpieczone otwory ścienne Zapobieganie upadkom osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych – dobre praktyki ZABEZPIECZENIE OTWORÓW ŚCIENNYCH PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO PRACY

64 64 niezabezpieczone otwory zrzutowe stropowe Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – przyczyny wypadków BRAK ZABEZPIECZEŃ TYCH OTWORÓW DOPROWADZIŁ DO UPADKÓW

65 65 zabezpieczone otwory zrzutowe stropowe Zapobieganie upadkom osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych – dobre praktyki ROLNICY W TYCH GOSPODARSTWACH ZADBALI O BEZPIECZEŃSTWO PRACY

66 66 krawędzie stropów w budynkach inwentarsko-gospodarczych BRAK ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI STROPU DEMONTOWALNA BARIERKA OCHRONNA LISTWA KRAWĘŻNIKOWA Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – dobre i złe praktyki

67 67 wady konstrukcyjne schodów wewnętrznych i ich zanieczyszczenie Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych – przyczyny wypadków NIE KORZYSTAJ Z TAKICH SCHODÓW PRZED ICH UPORZĄDKOWANIEM I WŁAŚCIWYM ZABEZPIECZENIEM

68 68 niezabezpieczone kanały gnojowe Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych – przyczyny wypadków

69 69 zabezpieczone kanały gnojowe Zapobieganie upadkom osób w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych – dobre praktyki ZABEZPIECZONE KANAŁY TO BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA

70 70 korzystanie z wyciągu towarowego Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – przyczyny wypadków WYCIĄG TOWAROWY TO NIE ŚRODEK KOMUNIKACJI PIONOWEJ LUDZI!

71 71 oświetlenie w miejscu pracy SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE OŚWIETLENIE POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO PRACY W POMIESZCZENIACH Upadki osób w pomieszczeniach inwentarsko- gospodarczych – dobre i złe praktyki

72 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu: – przyczyny – metody zapobiegania wypadkom – dobre i złe praktyki 72

73 73 Przyczyny upadków osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu:  wysiadanie, schodzenie po schodkach tyłem do ciągnika lub maszyny,  nieodpowiednie obuwie,  zabrudzone śliskie stopnie i podesty maszyn,  niestosowanie drabin do wchodzenia i schodzenia z ładunków objętościowych,  brak elementów konstrukcyjnych maszyn, zabezpieczających przed upadkiem,  jazda na ładunkach lub na maszynach nieprzystosowanych do transportu ludzi,  nieprawidłowy przewóz ładunku, bez zabezpieczenia przed osunięciem i upadkiem ze środka transportu,  stosowanie prowizorycznych podestów podwyższających do prac na wysokości,  niewłaściwe oświetlenie lub jego brak. Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny

74 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – metody zapobiegania 74 Podczas pracy ciągnikiem i maszynami rolniczymi powinieneś pamiętać, aby:  wysiadać, schodzić z ciągnika lub maszyny zawsze przodem do niego trzymając się oburącz (tak jak przy schodzeniu z drabiny stosować trzy punkty podparcia);  stosować właściwe obuwie robocze,  dbać o czystość stopni i podestów maszyn,  stosować drabiny do wchodzenia i schodzenia z ładunków objętościowych, załadowanych na przyczepach,  używać podestów i elementów konstrukcyjnych zabezpieczających przed upadkiem z maszyny,  nie jeździć na ładunkach lub na maszynach nieprzystosowanych do transportu ludzi,  prawidłowo układać ładunki na środkach transportu i zabezpieczać je przed osunięciem,  stosować podesty i elementy podwyższające, do prac na wysokości,  stosować właściwe oświetlenie.

75 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 75 brak lub zabrudzone śliskie, uszkodzone stopnie i podesty ciągników i maszyn

76 Zapobieganie upadkom osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – dobre praktyki 76 stopnie i podesty ciągników i maszyn DBAJ O CZYSTOŚĆ STOPNI I PODESTÓW WEJŚCIOWYCH, ZAMONTUJ STOPNIE W PRZYPADKU ICH BRAKU, NA CIĄGNIKACH I MASZYNACH

77 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 77 wysiadanie tyłem do ciągnika lub maszyny, niewłaściwe obuwie

78 Zapobieganie upadkom osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – dobre praktyki 78 wysiadanie z ciągnika, schodzenie z przyczepy lub maszyny, właściwe obuwie

79 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 79 niestosowanie drabin do wchodzenia i schodzenia z przyczep oraz maszyn TAKIE WCHODZENIE NA PRZYCZEPĘ GROZI UPADKIEM I POWAŻNYMI W SKUTKACH OBRAŻENIAMI

80 Zapobieganie upadkom osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – dobre praktyki 80 drabiny i rozwiązania ułatwiające wchodzenie i schodzenie z przyczep i maszyn ZAWSZE KORZYSTAJ Z DRABINEK WCHODZĄC NA PRZYCZEPY I MASZYNY

81 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 81 niestosowanie drabin do wchodzenia i schodzenia z ładunków objętościowych PODAJNIK PRASY TO NIE DRABINA!

82 Zapobieganie upadkom osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – dobre praktyki 82 stosowanie drabin do wchodzenia i schodzenia z ładunków objętościowych PRZY ZWÓZCE MATERIAŁÓW OBJĘTOŚCIOWYCH KORZYSTAJ Z DRABIN

83 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 83 jeżdżenie na błotnikach ciągników, zaczepach i w nieprzystosowanych przyczepach TAKA JAZDA GROZI UPADKIEM NA JEZDNIĘ I DOSTANIEM SIĘ POD KOŁA INNEGO POJAZDU!

84 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 84 jeżdżenie na stopniach wejściowych ciągników lub na zaczepach TAKA JAZDA GROZI UPADKIEM NA JEZDNIĘ I DOSTANIEM SIĘ POD KOŁA INNEGO POJAZDU!

85 Zapobieganie upadkom osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – dobre praktyki 85 bezpieczny przewóz osób w przyczepie: podwyższone burty siedziska drabinka do wchodzenia

86 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 86 jeżdżenie na pomostach kombajnów

87 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 87 stosowanie prowizorycznych podestów i jeżdżenie na nich, chodzenie przy krawędzi

88 88 Zapobieganie upadkom osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – dobre praktyki praca zespołowa – sygnały porozumiewawcze KAŻDE RUSZENIE ORAZ ZATRZYMANIE MASZYNY POWINNO BYĆ POPRZEDZONE UZGODNIONYM SYGNAŁEM

89 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 89 jeżdżenie na ładunkach

90 Upadki osób z ciągników, maszyn rolniczych i środków transportu – przyczyny wypadków 90 inne zagrożenia TAKIE PRAKTYKI NIE NALEŻĄ DO BEZPIECZNYCH!

91 91 Wśród innych przyczyn wypadków w grupie „upadki osób” występują:  nadmierny wysiłek fizyczny, przemęczenie,  wykonywanie pracy przy niepełnej obsadzie osobowej,  wykonywanie pracy przy niedyspozycji zdrowotnej,  nagłe zachorowanie lub niedyspozycja fizyczna,  stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,  niewłaściwe tempo pracy, pośpiech;  niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej pracy,  zmienne/niesprzyjające warunki atmosferyczne. Upadki osób – przyczyny wypadków

92 92 wykonywanie pracy przy niedyspozycji zdrowotnej lub po spożyciu alkoholu Upadki osób – przyczyny wypadków

93 93 TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO TO TWOJA ROLA !

94 94 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.pip.gov.pl www.bhpwrolnictwie.pl


Pobierz ppt "Zapobieganie wypadkom związanym z upadkami osób. Wypadki związane z upadkami osób 2 Najczęstsze zdarzenia wypadkowe, którym ulegają rolnicy: Wypadki związane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google