Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja na studia na rok 2013/2014 II SEMINARIUM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ Marek Dzida współpraca Dział Kształcenia i Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja na studia na rok 2013/2014 II SEMINARIUM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ Marek Dzida współpraca Dział Kształcenia i Programów."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja na studia na rok 2013/2014 II SEMINARIUM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ Marek Dzida współpraca Dział Kształcenia i Programów Studiów

2 Liczba osób zdających maturę 2010-2013r. 2010r.2011r.2012r.2013r.Dynamika 2010-2013r. 366 723343 824330 018314 485-14%

3 Rekrutacja 2013/2014 dane MNiSW dla całej Polski STUDIA I STOPNIA OGÓŁEM: 341 327 SZKOŁY PUBLICZNE SZKOŁY NIEPUBLICZNE 261 958 79 369 (76,7 %) (23,3 %) STACJONARNE 229 629 (67,3%) 208 779 20 850 (91%) (9%) NIESTACJONARNE 111 698 (32,7%) 53 179 58 519 STOSUNEK STUDENTÓW STACJONARNYCH/ NIESTACJONARNYCH 3,9 : 1 1: 2,8

4 Najpopularniejsze kierunki w zg ł oszeniach 1 31782Informatyka 2 21787Prawo 3 21623Zarz ą dzanie 4 18926Budownictwo 5 18294Budowa Maszyn 6 17298Ekonomia 7 17234Zarz ą dzanie i inżynieria produkcji 8 17062Automatyka i Robotyka 9 16662Inżynieria Środowiska 10 16275Finanse i Rachunkowość 11 16227Pedagogika 12 14059Psychologia

5 Ilość kandydat ó w na jedno miejsce 7,3Politechnika Warszawska 6,9Politechnika Gdańska 6,9Politechnika Poznańska 6,5 Politechnika Ł ó dzka 5,8 Akademia G ó rniczo-Hutnicza 5,7Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 4,3Uniwersytet Warszawski Ilość kandydatów na jedno miejsce 4,1Uczelnie techniczne 3,5Uniwersytety rolnicze 3Uniwersytety

6 Wzór na obliczanie punktów Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata: W = P + 0,1JP + a ∙ JO W – liczba punktów kandydata w konkursie, P – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin, P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy, JP – liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin, JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy, JO – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin, JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr lub JO = 1,0*Md, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy, a = 0,15 – dla klas dwujęzycznych, a = 0,1 – dla pozostałych, Mp – liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym, Mr – liczba punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym. Md – liczba punktów uzyskana na poziomie dwujęzycznym Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (W u ) na danym kierunku studiów: W u = W/W max ∙ 100 gdzie W max – maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku. Dla kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek architektura i urbanistyka: W a = S + W U S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

7 Studia stacjonarne I stopnia RokLiczba zgłoszeńLiczba kandydatów Liczba przyjętych 201039 8169 4575 362 201141 3629 8865 404 201241 9919 9985 698 201335 3608 9605 108 Dynamika 2010/2013 -11%-5%

8 Studia niestacjonarne I stopnia RokLiczba zgłoszeńLiczba kandydatów Liczba przyjętych 20102 3591 258645 20111 9831 056637 20121 533817553 20131 259659565 Dynamika 2010/2013 -46%-48%-12%

9 Liczba zgłoszeń na jedno miejsce w latach 2010/2013 l.p. Kierunek Wydział wiodący2010/20112011/20122012/20132013/2014 1Architektura i urbanistyka ARCH 3,653,693,612,75 2Automatyka i robotyka EIA 6,14 6,056,62 3Automatyka i robotyka ETI 9,6610,311,3911,48 4Biotechnologia CHEM 8,137,977,147,01 5Budownictwo ILIŚ 7,648,36,435,27 6Chemia CHEM 5,717,325,744,52 7Chemia budowlana CHEM -18,1917,4412,13 8Elektronika i telekomunikacja ETI 6,126,516,686,31 9Elektrotechnika EIA 5,295,35,465,49 10Energetyka EIA, MECH, OIO 9,1110,8710,8910,65 11Europeistyka ZIE 3,764,473,043,86 12Fizyka techniczna FTIMS 6,726,284,995,23 13Geodezja i kartografia ILIŚ 31,8830,424,3518,94 14Gospodarka przestrzenna ARCH --30,6218,87 15Informatyka ETI 5,165,365,886,08 16Informatyka i ekonometria ZIE 9,2212,159,398,48 17Inżynieria biomedyczna ETI 9,838,458,447,14

10 cd. Liczba zgłoszeń na jedno miejsce w latach 2010/2013 l.p. Kierunek Wydział2010/20112011/20122012/20132013/2014 18Inżynieria materiałowa CHEM, FTIMS, MECH 9,49,659,288,31 19 Inżynieria mechaniczno- medyczna MECH 8,648,086,658,04 20Inżynieria środowiska ILIŚ 10,1512,8311,398,13 21Matematyka FTIMS 5,56 5,084,24 22Mechanika i budowa maszyn MECH 6,966,896,417,8 23Mechatronika MECH 10,0710,59,413,7 24Nanotechnologia FTIMS --6,116,07 25Oceanotechnika OIO 5,114,165,094,5 26 Ochrona środowiska (studia w jęz. ang.) CHEM 4,624,113,272,87 27Technologia chemiczna CHEM 5,425,975,064,53 28Technologie ochrony środowiska CHEM 6,195,044,615,56 29Transport OIO 4,164,664,624,7 30Transport ILIŚ 17,2119,6117,8315,91 31Zarządzanie (studia w jęz. ang.) ZIE -6,46,844,13 32 Zarządzanie i inżynieria produkcji MECH 10,0810,249,5312,71 33Zarządzanie inżynierskie ZIE 8,97,987,947,01

11 Pięć najpopularniejszych kierunków - studia stacjonarne I stopnia 2011/2012r.2012/2013r.2013/2014r. Geodezja i kartografia (WILIŚ) Gospodarka przestrzenna (WARCH) Transport (WILIŚ)Geodezja i kartografia (WILIŚ) Chemia budowlana (WCH) Energetyka (MECH) Energetyka (WMECH)Transport (WILIŚ) Inżynieria środowiska (WILIŚ) Energetyka (WMECH)Mechatronika (MECH)

12 Jakość kandydatów w latach 2012 i 2013 WydziałKierunek Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2012 Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2013 Maksymalna liczba pkt. jaką można było osiągnąć ARCH Architektura i urbanistyka93,3084,45200 Gospodarka przestrzenna73,9670,40100 CHEM Biotechnologia62,2659,77100 Chemia48,5142,18100 Chemia budowlana62,3658,92100 Inżynieria Materiałowa50,0049,13100 Ochrona środowiska - w jęz. ang.0,0026,80100 Technologia chemiczna46,7146,85100 Technologie ochrony środowiska24,535,32100 ETI Automatyka i robotyka54,1563,52100 Elektronika i telekomunikacja52,6054,92100 Inżynieria biomedyczna53,6856,18100 Informatyka59,5067,67100 EiA Automatyka i robotyka47,3052,53100 Elektrotechnika44,2547,92100 Energetyka52,6059,33100 FTiMS Fizyka techniczna25,6819,02100 Inżynieria Materiałowa30,6539,60100 Matematyka53,0049,35100 Nanotechnologia45,6850,78100

13 cd. Jakość kandydatów w latach 2012 i 2013 WydziałKierunek Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2012 Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2013 Maksymalna liczba pkt. jaką można było osiągnąć ILiŚ Budownictwo58,8155,53100 Geodezja i Kartografia67,8565,35100 Inżynieria środowiska54,2551,90100 Transport55,2054,63100 MECH Energetyka54,6062,70100 Inżynieria Materiałowa45,9047,13100 Inżynieria mechaniczno-medyczna51,3557,85100 Mechanika i budowa maszyn49,5552,38100 Mechatronika50,2555,55100 Zarządzanie i inżynieria produkcji48,0853,45100 OiO Energetyka36,0044,30100 Transport18,0537,02100 Oceanotechnika19,7532,88100 ZiE Europeistyka3,5517,35100 Informatyka i ekonometria50,1348,85100 Zarządzanie (studia w jęz. ang.)43,6335,65100 Zarządzanie inżynierskie49,8048,90100

14 Liczba przyjętych w latach 2011-2013 na studia stacjonarne i niestacjonarne Rok akademicki Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia OgółemKobietyLaureaci olimpiad OgółemKobietyLaureaci olimpiad 2011/201256422280129772211 2012/201360332594199112290 2013/201454232320438411930

15 Rekrutacja 2013/2014 POLITECHNIKA GDAŃSKA STUDIA I STOPNIA OGÓŁEM: 5673 STACJONARNE NIESTACJONARNE 5108 565 (90%) (10%) STOSUNEK STUDENTÓW STACJONARNYCH/ NIESTACJONARNYCH 9 : 1

16 Liczba przyjętych wg województw na rok 2013/2014 WojewództwoLiczba przyjętych Procent Pomorskie2885 56,5% Warmińsko-Mazurskie920 18,0% Kujawsko-Pomorskie705 13,8% Podlaskie176 3,4% Mazowieckie175 3,4% Zachodniopomorskie96 1,9% Lubelskie34 0,7% Wielkopolskie27 0,5% Łódzkie21 0,4% Śląskie18 0,4% Świętokrzyskie11 0,2% Lubuskie10 0,2% Dolnośląskie7 0,1% Podkarpackie4 0,1% Małopolskie3 0,1% Opolskie2 0,0% Inne14 0,3%

17 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 GDAŃSK: XX Liceum Ogólnokształcące – 118 II Liceum Ogólnokształcące – 108 I Liceum Ogólnokształcące – 93 V Liceum Ogólnokształcące – 85 VIII Liceum Ogólnokształcące – 82 IX Liceum Ogólnokształcące – 71 Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum” – 71 III Liceum Ogólnokształcące – 56 XIX Liceum Ogólnokształcące - 55 XV Liceum Ogólnokształcące – 53 Zespół Szkół Energetycznych - 38 Zespół Szkół Łączności – 37 Liceum Autonomiczne – 24 VII Liceum Ogólnokształcące – 18 XII Liceum Ogólnokształcące – 14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 – 14 Państwowe Szkoły Budownictwa – 12 VI Liceum Ogólnokształcące – 12

18 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 GDYNIA: VI Liceum Ogólnokształcące – 121 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 64 I Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 47 X Liceum Ogólnokształcące – 47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 46 IX Liceum Ogólnokształcące – 45 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 36 Technikum Transportowe – 15 Jezuickie Liceum Ogólnokształcące – 12 IV Liceum Ogólnokształcące – 11 Gdyńskie Liceum Katolickie – 10

19 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 KOŚCIERZYNA: I Liceum Ogólnokształcące – 50 SOPOT: II Liceum ogólnokształcące – 50 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 35 III Liceum ogólnokształcące – 34 TCZEW: I Liceum Ogólnokształcące – 82 II Liceum Ogólnokształcące – 18 Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 16 WEJHEROWO: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 73 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 16

20 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 BYTÓW: I Liceum Ogólnokształcące – 29 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych – 1 CHOJNICE: II Liceum Ogólnokształcące – 33 Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich – 13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 4 Technikum im. Stefana Bieszka – 3 Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 2 ZSL Liceum Ogólnokształcące – 2 Technikum nr 3 w Chojnicach – 1 Zespół Szkół - 1

21 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 CZŁUCHÓW: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Czarnieckiego – 14 Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 5 I Liceum Ogólnokształcące – 4 Technikum Geodezyjne - 1 KARTUZY: I Liceum Ogólnokształcące – 69 II Liceum Ogólnokształcące – 3 III Liceum Ogólnokształcące – 2 Technikum Zawodowe nr 1 – 2

22 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 KWIDZYN: I Liceum Ogólnokształcące – 40 II Liceum Ogólnokształcące – 34 Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 2 Sportowe Liceum Ogólnokształcące – 2 Technikum nr 4 – 2 Technikum nr 2 – 1 LĘBORK: I Liceum Ogólnokształcące – 57 II Liceum Ogólnokształcące – 29 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobioznesu – 6 Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych – 5 Technikum nr 3 – 1 Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 1

23 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 MALBORK: I Liceum Ogólnokształcące – 37 II Liceum Ogólnokształcące – 10 Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – 3 Liceum Ekonomiczne – 2 Liceum Ogólnokształcące nr 1 – 2 Technikum nr 3 - 2 Liceum Plastyczne – 1 NOWY DWÓR GDAŃSKI: Liceum Ogólnokształcące nr 1 – 9 Liceum Ogólnokształcące nr 2 – 1

24 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 PRUSZCZ GDAŃSKI: I Liceum Ogólnokształcące – 49 II Liceum Ogólnokształcące – 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 2 Technikum nr 1 – 1 PUCK: I Liceum Ogólnokształcące – 22 II Liceum Ogólnokształcące – 1 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 1

25 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 SŁUPSK: I Liceum Ogólnokształcące – 32 II Liceum Ogólnokształcące – 20 V Liceum Ogólnokształcące – 14 IV Liceum Ogólnokształcące – 5 IX Liceum Ogólnokształcące – 3 Zespół Szkół Agrotechnicznych – 3 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1 Liceum Plastyczne – 1 Technikum Elektryczne – 1 Technikum Mechaniczne – 1 Technikum nr 3 – 1 Zespół Szkół Informatycznych – 1

26 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 STAROGARD GDAŃSKI: I Liceum Ogólnokształcące – 90 II Liceum Ogólnokształcące – 29 Liceum Ekonomiczne – 1 Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące – 1 SZTUM: Liceum Ogólnokształcące – 9 TCZEW: I Liceum Ogólnokształcące – 82 II Liceum Ogólnokształcące – 18 Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 16 Zespół Szkół Technicznych – 6 Zespół Szkół Ekonomicznych – 4 Liceum Handlowe – 1

27 Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 Technikum Mechaniczne – 1

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rekrutacja na studia na rok 2013/2014 II SEMINARIUM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ Marek Dzida współpraca Dział Kształcenia i Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google