Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja na studia na rok 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja na studia na rok 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja na studia na rok 2013/2014
Marek Dzida współpraca Dział Kształcenia i Programów Studiów II SEMINARIUM DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ

2 Liczba osób zdających maturę 2010-2013r.
Dynamika r. -14%

3 Rekrutacja 2013/2014 dane MNiSW dla całej Polski
STUDIA I STOPNIA OGÓŁEM: SZKOŁY PUBLICZNE SZKOŁY NIEPUBLICZNE (76,7 %) (23,3 %) STACJONARNE (67,3%) (91%) (9%) NIESTACJONARNE (32,7%) STOSUNEK STUDENTÓW STACJONARNYCH/ NIESTACJONARNYCH 3,9 : : 2,8

4 Najpopularniejsze kierunki w zgłoszeniach 31782 Informatyka 21787
Prawo 3 21623 Zarządzanie 4 18926 Budownictwo 5 18294 Budowa Maszyn 6 17298 Ekonomia 7 17234 Zarządzanie i inżynieria produkcji 8 17062 Automatyka i Robotyka 9 16662 Inżynieria Środowiska 10 16275 Finanse i Rachunkowość 11 16227 Pedagogika 12 14059 Psychologia

5 Ilość kandydatów na jedno miejsce
7,3 Politechnika Warszawska 6,9 Politechnika Gdańska Politechnika Poznańska 6,5 Politechnika Łódzka 5,8 Akademia Górniczo-Hutnicza 5,7 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 4,3 Uniwersytet Warszawski Ilość kandydatów na jedno miejsce 4,1 Uczelnie techniczne 3,5 Uniwersytety rolnicze 3 Uniwersytety

6 Wzór na obliczanie punktów
Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata: W = P + 0,1JP + a ∙ JO W – liczba punktów kandydata w konkursie, P – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin, P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy, JP – liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin, JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy, JO – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin, JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr lub JO = 1,0*Md, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy, a = 0,15 – dla klas dwujęzycznych, a = 0,1 – dla pozostałych, Mp – liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym, Mr – liczba punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym. Md – liczba punktów uzyskana na poziomie dwujęzycznym Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (Wu) na danym kierunku studiów: Wu = W/Wmax ∙ 100 gdzie Wmax – maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku. Dla kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek architektura i urbanistyka: Wa = S + WU S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

7 Rok Liczba zgłoszeń Liczba kandydatów Liczba przyjętych -11% -5%
Studia stacjonarne I stopnia Rok Liczba zgłoszeń Liczba kandydatów Liczba przyjętych 2010 39 816 9 457 5 362 2011 41 362 9 886 5 404 2012 41 991 9 998 5 698 2013 35 360 8 960 5 108 Dynamika 2010/2013 -11% -5%

8 Rok Liczba zgłoszeń Liczba kandydatów Liczba przyjętych -46% -48% -12%
Studia niestacjonarne I stopnia Rok Liczba zgłoszeń Liczba kandydatów Liczba przyjętych 2010 2 359 1 258 645 2011 1 983 1 056 637 2012 1 533 817 553 2013 1 259 659 565 Dynamika 2010/2013 -46% -48% -12%

9 l.p. Kierunek Wydział wiodący 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Liczba zgłoszeń na jedno miejsce w latach 2010/2013 l.p. Kierunek Wydział wiodący 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 1 Architektura i urbanistyka ARCH 3,65 3,69 3,61 2,75 2 Automatyka i robotyka EIA 6,14 6,05 6,62 3 ETI 9,66 10,3 11,39 11,48 4 Biotechnologia CHEM 8,13 7,97 7,14 7,01 5 Budownictwo ILIŚ 7,64 8,3 6,43 5,27 6 Chemia 5,71 7,32 5,74 4,52 7 Chemia budowlana - 18,19 17,44 12,13 8 Elektronika i telekomunikacja 6,12 6,51 6,68 6,31 9 Elektrotechnika 5,29 5,3 5,46 5,49 10 Energetyka EIA, MECH, OIO 9,11 10,87 10,89 10,65 11 Europeistyka ZIE 3,76 4,47 3,04 3,86 12 Fizyka techniczna FTIMS 6,72 6,28 4,99 5,23 13 Geodezja i kartografia 31,88 30,4 24,35 18,94 14 Gospodarka przestrzenna 30,62 18,87 15 Informatyka 5,16 5,36 5,88 6,08 16 Informatyka i ekonometria 9,22 12,15 9,39 8,48 17 Inżynieria biomedyczna 9,83 8,45 8,44

10 l.p. Kierunek Wydział 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
cd. Liczba zgłoszeń na jedno miejsce w latach 2010/2013 l.p. Kierunek Wydział 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 18 Inżynieria materiałowa CHEM, FTIMS, MECH 9,4 9,65 9,28 8,31 19 Inżynieria mechaniczno-medyczna MECH 8,64 8,08 6,65 8,04 20 Inżynieria środowiska ILIŚ 10,15 12,83 11,39 8,13 21 Matematyka FTIMS 5,56 5,08 4,24 22 Mechanika i budowa maszyn 6,96 6,89 6,41 7,8 23 Mechatronika 10,07 10,5 13,7 24 Nanotechnologia - 6,11 6,07 25 Oceanotechnika OIO 5,11 4,16 5,09 4,5 26 Ochrona środowiska (studia w jęz. ang.) CHEM 4,62 4,11 3,27 2,87 27 Technologia chemiczna 5,42 5,97 5,06 4,53 28 Technologie ochrony środowiska 6,19 5,04 4,61 29 Transport 4,66 4,7 30 17,21 19,61 17,83 15,91 31 Zarządzanie (studia w jęz. ang.) ZIE 6,4 6,84 4,13 32 Zarządzanie i inżynieria produkcji 10,08 10,24 9,53 12,71 33 Zarządzanie inżynierskie 8,9 7,98 7,94 7,01

11 Geodezja i kartografia (WILIŚ) Gospodarka przestrzenna (WARCH)
Pięć najpopularniejszych kierunków - studia stacjonarne I stopnia 2011/2012r. 2012/2013r. 2013/2014r. Geodezja i kartografia (WILIŚ) Gospodarka przestrzenna (WARCH) Transport (WILIŚ) Chemia budowlana (WCH) Energetyka (MECH) Energetyka (WMECH) Inżynieria środowiska (WILIŚ) Mechatronika (MECH)

12 Jakość kandydatów w latach 2012 i 2013 Wydział Kierunek
Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2012 Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2013 Maksymalna liczba pkt. jaką można było osiągnąć ARCH Architektura i urbanistyka 93,30 84,45 200 Gospodarka przestrzenna 73,96 70,40 100 CHEM Biotechnologia 62,26 59,77 Chemia 48,51 42,18 Chemia budowlana 62,36 58,92 Inżynieria Materiałowa 50,00 49,13 Ochrona środowiska - w jęz. ang. 0,00 26,80 Technologia chemiczna 46,71 46,85 Technologie ochrony środowiska 24,53 5,32 ETI Automatyka i robotyka 54,15 63,52 Elektronika i telekomunikacja 52,60 54,92 Inżynieria biomedyczna 53,68 56,18 Informatyka 59,50 67,67 EiA 47,30 52,53 Elektrotechnika 44,25 47,92 Energetyka 59,33 FTiMS Fizyka techniczna 25,68 19,02 30,65 39,60 Matematyka 53,00 49,35 Nanotechnologia 45,68 50,78 Jakość kandydatów w latach 2012 i 2013

13 cd. Jakość kandydatów w latach 2012 i 2013 Wydział Kierunek
Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2012 Minimalna liczba pkt. jaka zapewniła przyjęcie 2013 Maksymalna liczba pkt. jaką można było osiągnąć ILiŚ Budownictwo 58,81 55,53 100 Geodezja i Kartografia 67,85 65,35 Inżynieria środowiska 54,25 51,90 Transport 55,20 54,63 MECH Energetyka 54,60 62,70 Inżynieria Materiałowa 45,90 47,13 Inżynieria mechaniczno-medyczna 51,35 57,85 Mechanika i budowa maszyn 49,55 52,38 Mechatronika 50,25 55,55 Zarządzanie i inżynieria produkcji 48,08 53,45 OiO 36,00 44,30 18,05 37,02 Oceanotechnika 19,75 32,88 ZiE Europeistyka 3,55 17,35 Informatyka i ekonometria 50,13 48,85 Zarządzanie (studia w jęz. ang.) 43,63 35,65 Zarządzanie inżynierskie 49,80 48,90 cd. Jakość kandydatów w latach 2012 i 2013

14 Studia niestacjonarne
Liczba przyjętych w latach na studia stacjonarne i niestacjonarne Rok akademicki Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne Ogółem Kobiety Laureaci olimpiad 2011/2012 5642 2280 12 977 221 1 2012/2013 6033 2594 19 911 229 2013/2014 5423 2320 43 841 193

15 Rekrutacja 2013/2014 POLITECHNIKA GDAŃSKA
STUDIA I STOPNIA OGÓŁEM: STACJONARNE NIESTACJONARNE (90%) (10%) STOSUNEK STUDENTÓW STACJONARNYCH/ NIESTACJONARNYCH 9 : 1

16 Województwo Liczba przyjętych Procent Pomorskie 2885 56,5% Warmińsko-Mazurskie 920 18,0% Kujawsko-Pomorskie 705 13,8% Podlaskie 176 3,4% Mazowieckie 175 Zachodniopomorskie 96 1,9% Lubelskie 34 0,7% Wielkopolskie 27 0,5% Łódzkie 21 0,4% Śląskie 18 Świętokrzyskie 11 0,2% Lubuskie 10 Dolnośląskie 7 0,1% Podkarpackie 4 Małopolskie 3 Opolskie 2 0,0% Inne 14 0,3% Liczba przyjętych wg województw na rok 2013/2014

17 GDAŃSK: XX Liceum Ogólnokształcące – 118
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 GDAŃSK: XX Liceum Ogólnokształcące – 118 II Liceum Ogólnokształcące – 108 I Liceum Ogólnokształcące – 93 V Liceum Ogólnokształcące – 85 VIII Liceum Ogólnokształcące – 82 IX Liceum Ogólnokształcące – 71 Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum” – 71 III Liceum Ogólnokształcące – 56 XIX Liceum Ogólnokształcące - 55 XV Liceum Ogólnokształcące – 53 Zespół Szkół Energetycznych - 38 Zespół Szkół Łączności – 37 Liceum Autonomiczne – 24 VII Liceum Ogólnokształcące – 18 XII Liceum Ogólnokształcące – 14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 – 14 Państwowe Szkoły Budownictwa – 12 VI Liceum Ogólnokształcące – 12

18 GDYNIA: VI Liceum Ogólnokształcące – 121
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 GDYNIA: VI Liceum Ogólnokształcące – 121 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 64 I Akademickie Liceum Ogólnokształcące – 47 X Liceum Ogólnokształcące – 47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – 46 IX Liceum Ogólnokształcące – 45 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 36 Technikum Transportowe – 15 Jezuickie Liceum Ogólnokształcące – 12 IV Liceum Ogólnokształcące – 11 Gdyńskie Liceum Katolickie – 10

19 I Liceum Ogólnokształcące – 50 SOPOT: II Liceum ogólnokształcące – 50
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 KOŚCIERZYNA: I Liceum Ogólnokształcące – 50 SOPOT: II Liceum ogólnokształcące – 50 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 35 III Liceum ogólnokształcące – 34 TCZEW: I Liceum Ogólnokształcące – 82 II Liceum Ogólnokształcące – 18 Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 16 WEJHEROWO: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 73 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr

20 I Liceum Ogólnokształcące – 29 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych – 1
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 BYTÓW: I Liceum Ogólnokształcące – 29 Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych – 1 CHOJNICE: II Liceum Ogólnokształcące – 33 Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich – 13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 4 Technikum im. Stefana Bieszka – 3 Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 2 ZSL Liceum Ogólnokształcące – 2 Technikum nr 3 w Chojnicach – 1 Zespół Szkół - 1

21 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Czarnieckiego – 14
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 CZŁUCHÓW: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Czarnieckiego – 14 Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 5 I Liceum Ogólnokształcące – 4 Technikum Geodezyjne - 1 KARTUZY: I Liceum Ogólnokształcące – 69 II Liceum Ogólnokształcące – 3 III Liceum Ogólnokształcące – 2 Technikum Zawodowe nr 1 – 2

22 I Liceum Ogólnokształcące – 40 II Liceum Ogólnokształcące – 34
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 KWIDZYN: I Liceum Ogólnokształcące – 40 II Liceum Ogólnokształcące – 34 Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 2 Sportowe Liceum Ogólnokształcące – 2 Technikum nr 4 – 2 Technikum nr 2 – 1 LĘBORK: I Liceum Ogólnokształcące – 57 II Liceum Ogólnokształcące – 29 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobioznesu – 6 Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych – 5 Technikum nr 3 – 1 Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 1

23 I Liceum Ogólnokształcące – 37 II Liceum Ogólnokształcące – 10
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 MALBORK: I Liceum Ogólnokształcące – 37 II Liceum Ogólnokształcące – 10 Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – 3 Liceum Ekonomiczne – 2 Liceum Ogólnokształcące nr 1 – 2 Technikum nr 3 - 2 Liceum Plastyczne – 1 NOWY DWÓR GDAŃSKI: Liceum Ogólnokształcące nr 1 – 9 Liceum Ogólnokształcące nr 2 – 1

24 I Liceum Ogólnokształcące – 49 II Liceum Ogólnokształcące – 2
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 PRUSZCZ GDAŃSKI: I Liceum Ogólnokształcące – 49 II Liceum Ogólnokształcące – 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 2 Technikum nr 1 – 1 PUCK: I Liceum Ogólnokształcące – 22 II Liceum Ogólnokształcące – 1 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 1

25 I Liceum Ogólnokształcące – 32 II Liceum Ogólnokształcące – 20
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 SŁUPSK: I Liceum Ogólnokształcące – 32 II Liceum Ogólnokształcące – 20 V Liceum Ogólnokształcące – 14 IV Liceum Ogólnokształcące – 5 IX Liceum Ogólnokształcące – 3 Zespół Szkół Agrotechnicznych – 3 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1 Liceum Plastyczne – 1 Technikum Elektryczne – 1 Technikum Mechaniczne – 1 Technikum nr 3 – 1 Zespół Szkół Informatycznych – 1

26 I Liceum Ogólnokształcące – 90 II Liceum Ogólnokształcące – 29
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 STAROGARD GDAŃSKI: I Liceum Ogólnokształcące – 90 II Liceum Ogólnokształcące – 29 Liceum Ekonomiczne – 1 Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące – 1 SZTUM: Liceum Ogólnokształcące – 9 TCZEW: I Liceum Ogólnokształcące – 82 II Liceum Ogólnokształcące – 18 Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 16 Zespół Szkół Technicznych – 6 Zespół Szkół Ekonomicznych – 4 Liceum Handlowe – 1

27 Technikum Mechaniczne – 1
Przyjęci na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2013/2014 Technikum Mechaniczne – 1

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rekrutacja na studia na rok 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google