Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Iwaszko, dr 1  powtórka materiału  z 1 - 2 - 3 zajęć  znaki kartograficzne  powierzchniowe  liniowe  punktowe  napisy na mapach (nieskończone)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Iwaszko, dr 1  powtórka materiału  z 1 - 2 - 3 zajęć  znaki kartograficzne  powierzchniowe  liniowe  punktowe  napisy na mapach (nieskończone)"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Iwaszko, dr 1  powtórka materiału  z 1 - 2 - 3 zajęć  znaki kartograficzne  powierzchniowe  liniowe  punktowe  napisy na mapach (nieskończone) GIS (Geographical Information System)

2 Krzysztof Iwaszko, dr 2 GIS Znaki kartograficzne POWTÓRKA  zajęcia 1- rodzaje obiektów:  powierzchniowe / liniowe / punktowe  zajęcia 2 - mapy rodzaje:  rastrowe - fotografie sat. i lot. / skany map topo.  cyfrowe (numeryczna) - dane wektor, skalowanie  interaktywne - interakcja bierna / czynna  portale mapowe - integracja danych j.w.  zajęcia 3 - informacje - podział na: (liczba informacji)  dane jakościowe (rozróżnianie)  dane porządkowe (porządkowanie)  dane ilościowe (obliczenia - relacje)  zajęcia 3 - zmienne graficzne - cechy (rzadko osobno)  kształt / orientacja  ziarnistość / jasność  kolor / wielkość  różnicowanie informacji / danych WSAP 2011/20012

3 Krzysztof Iwaszko, dr 3 GIS Znaki kartograficzne  główny cel mapy - informacje o obiektach i zjawiskach związanych z powierzchnią Ziemi  metoda - umowne znaki graficzne  znaki kartograficzne  każdy znak:  ma określoną formę graficzną (kształt, wielkość, kolor, itp.) zmienne graficzne - zależne od rodzaju danych  jest (musi być) zdefiniowany w legendzie mapy WSAP 2011/20012

4 Krzysztof Iwaszko, dr 4 GIS Znaki kartograficzne  główne formy - odnoszą się do opisywanych obiektów  forma znaków informuje o o właściwościach (atrybutach) obiektów, procesów czy zjawisk na mapie  najważniejsze są jednak informacje (dane) przestrzenne  podział zjawisk z uwagi na rozmieszczenie:  ciągłe  zjawiska występujące na całym obszarze np. temperatura, ciśnienie, rzeźba powierzchni Ziemi;  wyspowe  (częściowo ciągły) - na „kawałkach” powierzchni np. lasy, jeziora, parki narodowe;  liniowe  obiekty których szerokości nie można przedstawić w danej skali mapy (symbole) oraz linie w sensie geometrycznym np. granice, działy wodne;  dyskretne  zbiory pojedynczych obiektów o określonym położeniu, które w danej skali mapy nie mogą być przedstawione (rozpatrywane) jako powierzchnie (symbole) WSAP 2011/20012 ZNAKI: powierz. liniowe punkt.

5 Krzysztof Iwaszko, dr 5  Znaki powierzchniowe - odnoszą się (ilustrują) zjawiska występujące w sposób ciągły (cała powierzchnia np. temperatura) lub wyspowy (części powierzchni np. lasy)  ale można też tą metodą przedstawiać:  wyliczone wskaźniki charakteryzujące obiekty liniowe czy dyskretne ale odnoszące się do danego obszaru np. gęstość dróg, zaludnienia i inne statystyczne czy gosp.  zasięgi występowania zjawisk przyrodniczych czy społecznych np. zasięg wilka, języka itp.  granice administracyjne, polityczne, naturalne (zlewnie)  linie łączące punkty o tych samych wartościach danego zjawiska - izolinie np. izotermy, izobaty, izobary...  próby nadania mapie 3-go wymiaru - cieniowanie, szrafa itp. WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - cz. 1 - powierzchniowe

6 Krzysztof Iwaszko, dr 6 Znaki powierzchniowe cd.  forma graficzna - różnicowanie  najczęściej  kolor, jasność (skala!) czasem deseń  wydzielanie obszarów - granica + opis etykieta (np województwa)  często wszystkie możliwe elementy (j.w.) (  mapy geologiczne)  znaki powierzchniowe stosujemy tylko wtedy gdy wielkość elementów umożliwia ich prawidłową interpretację muszą być widoczne kontury  przy doborze formy graficznej należy pamiętać o zachowaniu funkcji informacyjnej samego obiektu powierzchniowego forma graficzna nie może być „ważniejsza” od położenia, kształtu, rozciągłości, powierzchni czy kierunku (dla obiektów wydłużonych) np. w przypadku Świat  Europa muszą być widoczne: położenie, kształt itp poszczególnych kontynentów WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - cz. 1 - powierzchniowe

7 Krzysztof Iwaszko, dr 7 WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - powierzchniowe dane jakościowe

8 Krzysztof Iwaszko, dr 8  Znaki liniowe - odnoszą się (ilustrują) obiekty (liniowe)  których szerokości nie da się przedstawić (w danej skali mapy) w czytelny sposób (skala 1:100 tys, droga symb. 10 m  0,8 „czyli”  80 m)  lub przedstaw. dane jakościowe  rozróżnianie norm / elektr  lub przedstaw. dane porządkowe  klasa drogi, torów, kanału  lub przedstawiają dane ilościowe  natężenie ruchu, przepływ  metoda jest stosowana też do:  umownych / administracyjnych podziałów jak: granice administracyjne, działy wodne, poziomice  zasięgi danych zjawisk -np. występowania przymrozków  konturów - np. budynków, jezior,  połączeń lub związków - migracje ludności,  kierunków występowania zjawisk - wiatry, tsunami  zmienne graficzne znaków liniowych - ich walor optyczny:  linowe  szerok./grub., kolor / jasność, ciągłość, kształt elem.  dla ob. powierzchniowych tylko - położ., dług., kształt, kier WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - cz. 2 - liniowe

9 Krzysztof Iwaszko, dr 9 WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - liniowe

10 Krzysztof Iwaszko, dr 10 WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - liniowe - tu zasięgi zasięgi - klasy

11 Krzysztof Iwaszko, dr 11 Znaki punktowe  teoretycznie - punkty w sensie geometrycznym (pkt. geod)  w praktyce - obiekty, których z uwagi na skalę, nie da się czytelnie pokazać w formie znaku powierz. lub konturu  na mapach topo. - pomniki, kominy, wieże, stacje itd.  na mapach ogólnogeogr. - np wsie i miasta  do konstrukcji wykorzystuje się  zmienne graficzne  dane jakościowe (rozróżnianie) - kształt, orientacja, kolor  dane porządkowe (porządkowanie) - wielkość, skala barw  dane ilościowe (relacje) - wszystkie zmienne WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - cz. 3 - punktowe

12 Krzysztof Iwaszko, dr 12  identyfikacja położenia znaku punktowego  proste figury - środek  symbole z podstawą - jej środek  znaki złożone - środek dolnej figury  ale też jako graficzny opis miejscowości - symbole obok nazwy WSAP 2011/20012 GIS Znaki kartograficzne - cz. 3 - punktowe

13 Krzysztof Iwaszko, dr 13 Napisy na mapach  uzupełniająca lub główna funkcja przekazywania informacji  zależnie od charakteru opracowania (mapy)  mapa polityczna / mapa konturowa zjawiska  zasadnicze rodzaje napisów:  nazwy własne obiektów (nazwy geograficzne) identyfikacja znaków / symboli (nazwy własne)  napisy objaśniające - uzupełniające  dotyczące cech jakościowych obiektów, które nie są przedstawiane w formie znaków umownych, często skróty (jez., Al., plac, zatoka)  liczbowe charakterystyki obiektów - najczęściej rzędne  wysokości i głębokości, ale i liczebności, daty wydarzeń,  ale też informacje techniczne - współrzędne, siatka geogr.  TOPOMASTYKA - dyscyplina zajmująca się badaniem nazw umieszczanych na mapach  kartografia i geografia ale i historia, etnografia, językoznawstwo, nauki społeczne... WSAP 2011/20012 GIS Napisy na mapach - etykiety

14 Krzysztof Iwaszko, dr 14 Napisy na mapach - cd.  kategorie nazw geograficznych  nazwy oficjalne  urzędowe - endonimy (PL - egzonimy) zatwierdzone na danym obszarze - czasem polityczne w PL w Dz. U.  Min. Spraw Wew. i Adm.  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych  samorządy lokalne - ulice, place, dzielnice itp.  nazwy nieoficjalne - lokalne - małe obiekty fizjograficzne potoczne nazwy małych osad, przysiółków, kolonii później często oficjalne - po wzroście znaczenia - ludności  Nazwy geograficzne  ważny element komunikowania się relacje wewnętrzne i zagraniczne - kontakty pryw, i oficjal. stosunki dyplomatyczne, transport, łączność, wojsko WSAP 2011/20012 GIS Napisy na mapach - etykiety

15 Krzysztof Iwaszko, dr 15 Napisy na mapach - cd.  EGZONIMY - nazwy tradycyjne (spolszczone) różne od nazw oficjalnych najczęściej w stosunku do zagranicznych obiektów (W-w)  także zagraniczne nazwy przyswojone (Praga)  wymagające transkrypcji (wymowa) i / lub transliteracji (ßë)  stosowane w dydaktyce + materiały historyczne  zastosowanie też w materiałach narodowych - atlasy samochodowe, przewodniki itp.  EGZONIMY angielskie - powszechnie używane w komunikacji lotniczej, morskiej + strony WWW  coraz popularniejsze - zaczynają wypierać nazwy lokalne Praga - Praha WSAP 2011/20012 GIS Napisy na mapach - etykiety

16 Krzysztof Iwaszko, dr 16 GIS Portale mapowe  END: WSAP 2011/20012


Pobierz ppt "Krzysztof Iwaszko, dr 1  powtórka materiału  z 1 - 2 - 3 zajęć  znaki kartograficzne  powierzchniowe  liniowe  punktowe  napisy na mapach (nieskończone)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google