Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Barbara Tomkowiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Barbara Tomkowiak"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Barbara Tomkowiak
KREW TO ŻYCIE Przygotowała: Barbara Tomkowiak

2 Z TEJ PREZENTACJI DOWIESZ SIĘ:
Co to jest krew? Z czego składa się krew? Gdzie i jak powstają krwinki? Jakie są choroby krwi? Poznasz podstawowe badania krwi.

3 Co to jest krew? Krew jest mieszaniną płynnego osocza oraz zawieszonych w nim krwinek. Wypełnia ona naczynia krwionośne w całym organizmie, zarówno tętnicze, włosowate jak i żylne.

4 Podstawowe funkcje krwi:
przenoszenie tlenu, niezbędnego do życia każdej komórki organizmu, z płuc do wszystkich tkanek i narządów przenoszenie dwutlenku węgla, z tkanek i narządów do płuc, w których zostaje wydalony z organizmu wraz z wydychanym powietrzem przenoszenie substancji odżywczych do wszystkich tkanek i narządów obrona organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi

5 Z czego składa się krew? Ponad połowę objętości krwi stanowi osocze, czyli żółtawy płyn zawierający strawione pokarmy, sole mineralne i hormony. Około 45% krwi stanowią krwinki albo ciałka krwi. Istnieją trzy rodzaje krwinek:

6 Krwinki CZERWONE (erytrocyty)
Zawdzięczają swój kolor obecności hemoglobiny. Erytrocyty powstają w szpiku kostnym, a dojrzewają w węzłach chłonnych, śledzionie, grasicy i migdałkach. Ich liczba jest zmienna i zależy od wieku, stanu zdrowia, stosowanej diety a nawet pory dnia. Tak wygląda krwinka czerwona.

7 Krwinki BIAŁE (leukocyty)
Pod mikroskopem krwinki przybierają różne kształty; monocyt neutrofil limfocyt bazofil eozynofil Leukocyty stanowią niejednorodną grupę komórek, do zadań których należy pochłanianie drobnoustrojów i unieszkodliwienie ich.

8 Płytki krwi (trombocyty)
Płytki krwi czyli trombocyty są odpowiedzialne za prawidłowe krzepnięcie krwi. Są to małe, mniejsze od erytrocytów, komórki pozbawione jąder komórkowych, przylegające w miejscu uszkodzenia do ściany naczynia krwionośnego. Przykłady płytek krwi widzianych pod mikroskopem

9 Gdzie i jak powstają krwinki?
We wnętrzu twardej zewnętrznej warstwy Twoich kości leży miękka galareta zwana szpikiem kostnym. To właśnie tu powstają krwinki czerwone. Kiedy jesteś młody większość Twojego szpiku nadal produkuje krwinki czerwone, gdy będziesz starszy będą wytwarzane głównie przez kości czaszki, kręgosłupa, kości biodrowych oraz niektórych kości kończyn górnych i dolnych.

10 Każda krwinka czerwona „żyje” około trzech, czterech miesięcy
Każda krwinka czerwona „żyje” około trzech, czterech miesięcy. W tym czasie wykonuje około okrążeń po Twoim organizmie. Kiedy krwinki się „zużyją” następuje ich rozkład, a hemoglobina zostaje przetransportowana do wątroby, w której odzyskiwane jest i magazynowane żelazo, wykorzystywane ponownie do produkcji krwinek czerwonych.

11 CHOROBY KRWI !!! Choroby krwi i układu krwiotwórczego są mniej znaną, ale bardzo ważną częścią nauk medycznych. Stykamy się z nimi na co dzień, począwszy od stosunkowo "łagodnej" niedokrwistości z niedoboru żelaza do bardzo złośliwych i niebezpiecznych białaczek.

12 NIEDOKRWISTOŚĆ Właśnie niedokrwistości są najczęstszą z chorób hematologicznych. Nazywamy tak zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi), hematokrytu (stosunku objętości krwinek czerwonych do objętości pełnej krwi) lub liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych.

13 Najważniejszą i najczęściej występującą grupą niedokrwistości są anemie z niedoboru żelaza. Stanowią prawie 80% wszystkich niedokrwistości i dotyczą głównie kobiet.

14 BIAŁACZKA Leukemia, łacińska nazwa białaczki, oznacza dosłownie białą krew i odnosi się do koloru krwi u chorych z bardzo znaczna liczbą białych krwinek. Białaczka jest chorobą nowotworową, polegającą na rozroście w całym organizmie leukocytów (białych krwinek).

15 Kolejną dużą grupą chorób krwi są tzw. skazy krwotoczne
Kolejną dużą grupą chorób krwi są tzw. skazy krwotoczne. Jest to stan, w którym różne defekty hemostazy (utrzymywania krwi w naczyniach krwionośnych) powodują nieprawidłową, patologiczną skłonność do krwawień.

16 HEMOFILIA Genetyczne zaburzenie krzepnięcia krwi związane z brakiem lub niedoborem czynnika krzepnięcia. Ryzyko krwotoku istnieje przy wszelkich zabiegach, dlatego chorzy na hemofilię powinni informować np. stomatologów o swoim schorzeniu.

17 PODSTAWOWE BADANIA KRWI:
OB (Odczyn Biernackiego) miara szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej, a czasem dwóch godzinach.

18 MORFOLOGIA Podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi.


Pobierz ppt "Przygotowała: Barbara Tomkowiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google