Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólna struktura programu w TP Uruchom TP Zacznij pisać nowy tekst Napisz słowo kluczowe PROGRAM Przywołaj pomoc na to słowo (Ctrl+F1) Zastanów się nad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólna struktura programu w TP Uruchom TP Zacznij pisać nowy tekst Napisz słowo kluczowe PROGRAM Przywołaj pomoc na to słowo (Ctrl+F1) Zastanów się nad."— Zapis prezentacji:

1 Ogólna struktura programu w TP Uruchom TP Zacznij pisać nowy tekst Napisz słowo kluczowe PROGRAM Przywołaj pomoc na to słowo (Ctrl+F1) Zastanów się nad znaczeniem i składnią poszczególnych deklaracji

2 Instrukcje wejścia-wyjścia

3 Instrukcja podstawienia (przypisania)

4 Instrukcje warunkowe

5 Pętle WHILE,REPEAT

6 Pętla FOR

7 Schemat blokowy (równanie kwadratowe)

8 Rozwiązanie równania kwadratowego Znajdź i popraw błędy w programie:

9 Uses crt; Var a,b,c,d:intiger; x1,x2:real; Begin Clrscr; Write(‘Podaj wspolczynniki rownania:a,b,c); Readln(a,b,c) d=b*b-4*a*c; If d>=0 then begin x1:=(-b-sqrt(d)) / (2*a); x2:=(-b-sqrt(d)) / (2a); Writeln(‘x1=‘, x1:0:4); Writeln(‘x2=‘, x2); end ; Else Writeln(‘Brak pierwiastkow’) ; Readln ; End. Program r-k

10 Przykład 1 Obliczyć sumę elementów brzegowych w tablicy dwu wymiarowej o n-tej liczbie wierszy i m-tej liczbie kolumn. Liczbę wierszy i kolumn oraz wartości elementów tablicy zadaje użytkownik z klawiatury przy założeniu: 2 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/8/2329495/slides/slide_10.jpg", "name": "Przykład 1 Obliczyć sumę elementów brzegowych w tablicy dwu wymiarowej o n-tej liczbie wierszy i m-tej liczbie kolumn.", "description": "Liczbę wierszy i kolumn oraz wartości elementów tablicy zadaje użytkownik z klawiatury przy założeniu: 2

11 uses crt; var n,m,i,j : integer; a : array[1..99,1..99] of real; suma : real; BEGIN clrscr; write ('Podaj liczbe wierszy n='); readln (n); write ('Podaj liczbe kolumn m='); readln (m); {czytanie elementow tablicy wierszami} for i:=1 to n do for j:=1 to m do begin write ('a[', i, ',', j, ']='); readln (a[i,j]); end; {obliczenie sumy} suma:=0; for j:=1 to m do suma:=suma+a[1,j]+a[n,j]; for i:=2 to n-1 do suma:=suma+a[i,1]+a[i,m]; {wypisanie wyniku} write ('Suma brzegowych wynosi ', suma:0:4); readln; END. Program P1

12 Przykład 2 Program wczytujący z klawiatury liczby całkowite i sumujący dodatnie z nich do momentu gdy ich suma nie przekracza wartości 100. Wykorzystać załączony schemat blokowy.

13 Schemat blokowy P2

14 Uses crt ; Var S, L : integer ; Begin Clrscr ; S := 0 ; Repeat Write ( ‘ Podaj liczbe calkowita : ‘ ) ; Readln ( L ) ; If L > 0 then S:= S+L; Writeln ( ‘ Suma dodatnich wynosi : ‘, S ) ; Until S>0 End. Program P2

15 Algorytm sortowania bąbelkowego n-wymiarowego wektora a

16 Program S_B uses crt; var a : array[1..100] of integer; i,n,pom : integer; przes : boolean; Begin clrscr; randomize; {start generatora liczb losowych} n:=20; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(50); write(a[i],' ') end; repeat przes:=FALSE; for i:=1 to n-1 do if a[i] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/8/2329495/slides/slide_16.jpg", "name": "Program S_B uses crt; var a : array[1..100] of integer; i,n,pom : integer; przes : boolean; Begin clrscr; randomize; {start generatora liczb losowych} n:=20; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(50); write(a[i], ) end; repeat przes:=FALSE; for i:=1 to n-1 do if a[i]


Pobierz ppt "Ogólna struktura programu w TP Uruchom TP Zacznij pisać nowy tekst Napisz słowo kluczowe PROGRAM Przywołaj pomoc na to słowo (Ctrl+F1) Zastanów się nad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google