Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwaga: NIE uczcie się tego tekstu na pamięć, ma on być dla was tylko pomocą. Wygłoście swój referat WŁASNYMI słowami. Dlatego ważne jest, abyście zrozumieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwaga: NIE uczcie się tego tekstu na pamięć, ma on być dla was tylko pomocą. Wygłoście swój referat WŁASNYMI słowami. Dlatego ważne jest, abyście zrozumieli."— Zapis prezentacji:

1 Uwaga: NIE uczcie się tego tekstu na pamięć, ma on być dla was tylko pomocą. Wygłoście swój referat WŁASNYMI słowami. Dlatego ważne jest, abyście zrozumieli wszystkie slajdy. Jeśli coś jest dla was niejasne, poproście o pomoc kogoś z teamu akademii lub dorosłych (rodziców, nauczycieli). Dzień dobry, nazywam się ____________ i mam ____ lat. Jestem z ____________ i angażuje się od _______ lat/miesięcy dla Plant-for-the-Planet. Odpowiednie wykształcenie uzyskałam/uzyskałem na akademii w __________. Biorę udział w projekcie Plant-for-the-Planet, ponieważ uważam, że bardzo ważne jest zaangażowanie w naszą przyszłość, a nie pozostawianie jej tylko dorosłym. Dla dorosłych kryzys klimatyczny jest często tylko zjawiskiem naukowym, dla nas, dzieci, ważą się losy naszej przyszłości. Przyszłość oznacza dla dorosłych często tylko 30 albo 40 lat, dla dzieci to jednak 80, 90 lat. Ponieważ przyszłość jest dla mnie ważna, jestem jedną/jednym z ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej dla Plant-for-the-Planet. (Uwaga! Liczbę tę proszę porównać zawsze z tą na stronie internetowej! 1. wiersz) Naszym celem jest wykształcić na całym świecie 1 milion ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej do roku 2020. Cieszę się, że mogę wam dzisiaj opowiedzieć o naszym projekcie, oraz że mam możliwość wykształcenia was na tej akademii na ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej! 1

2 My, dzieci, sadzimy na całym świecie
Projekt Plant-for-the-Planet rozpoczął się w roku 2007 w klasie Felixa Finkbeinera w Starnbergu/na Bawarii/w Niemczech. Wygłosił on tam referat na temat kryzysu klimatycznego, który zakończył pomysłem posadzenia miliona drzew w każdym kraju na Ziemi. W roku 2012, to znaczy tylko 5 lat po wygłoszonym przez Felixa referacie, jesteśmy aktywni w ponad 193 krajach. (Uwaga! Liczbę tę proszę porównać zawsze z tą na stronie internetowej!) 2

3 Photo: Arne Naevra/Naturbilder
Wcześniej my, dzieci, myśleliśmy, że chodzi o to, żeby uratować niedźwiedzia polarnego. Dlatego też referat Felixa w styczniu 2007 roku nosił tytuł: „Koniec niedźwiedzia polarnego“. Ale niedźwiedź polarny jest tylko jedną z pierwszych ofiar kryzysu klimatycznego. W rzeczywistości ważą się losy naszej przyszłości! Photo: Arne Naevra/Naturbilder 3

4 Skutki kryzysu klimatycznego można już dziś zaobserwować, na przykład tutaj, w postaci wylewu i powodzi w Bangladeszu... 4

5 … oraz w tym samym czasie w innym miejscu na Ziemi w postaci ekstremalnych susz, do jakich dochodzi na przykład w Chinach … 5

6 … czy też w postaci rozprzestrzeniających się pustyń w Afryce.

7 Na całym świecie cierpią ludzie z powodu ekstremalnych sytuacji klimatycznych. W wyniku suszy dochodzi w niektórych miejscach do pożaru lasów. Tutaj widzicie pożary w Rosji. 7

8 01/29/10 W wielu krajach na świecie brakuje wody pitnej. Chłopiec ten nie obserwuje swojego odbicia w wodzie, on pije wodę! 8

9 Tak naprawdę, w całej tej dyskusji na temat kryzysu klimatycznego, ważą się losy także człowieka. My, ludzie, jesteśmy tak samo zagrożeni jak niedźwiedź polarny. Widać to na tej naklejce, na której niedźwiedź polarny trzyma szyld z napisem: „Ratujmy ludzi“. 9

10 Świat według masy lądowej…
Dlaczego mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym? I jak do tego doszło, że znajdujemy się w takiej sytuacji? Świat ma wiele barw. Tutaj widzicie świat, taki jaki znacie z atlasu. Im większy jest kraj pod względem powierzchni, tym większy jest on także na tej mapie. 10

11 Świat według samochodów…
Tutaj widzicie tę samą mapę, tyle tylko że zniekształcone zostały wielkości krajów. Największe są kraje, w których porusza się najwięcej samochodów. Kraje, w których znajduje się mało samochodów, są odpowiednio bardzo małe.

12 … według motorowerów & motorów
Największymi krajami na tej mapie są te kraje, w których jeździ najwięcej motorowerów i motorów.

13 … według liczby ludności
Tutaj widzicie, jak rozmieszczona jest ludność na całym świecie. I tak na przykład Azja jest o wiele większa, a Ameryka Północna mniejsza. W bogatej Ameryce Północnej oraz Europie żyje zaledwie 1,2 miliarda ludzi.

14 Ludzie z < $ 1,00 na dzień Ta mapa jest animowana. Przedstawia ona ludzi, którzy posiadają mniej niż 1,00 dolara na dzień, oraz tych, którzy mają więcej niż 200 dolarów na dzień. Przeliczając na złotówki: od około 3 złotych do około 600 złotych dziennie. Połowa ludności na świecie żyje zatem za około 8 złotych na dzień. Możecie sobie to wyobrazić? Co drugie dziecko musi przeżyć za mniej niż 8 złotych dziennie. Animowane odcinki mapy: PLN, , , , więcej niż 800 PLN. Uwaga: Jeśli animacja nie będzie działać, możecie przedstawić tę folię w następujący sposób: Kraje, w których większość ludzi musi przeżyć za mniej niż 1,00 $ na dzień są największe. Kraje, w których żyje najwięcej bogatych ludzi, są na mapie najmniejsze.

15 … według emisji CO2 Na tej mapie przedstawione są kraje według emisji CO2. Jak widzicie, Ameryka Północna i Europa są na mapie bardzo duże. Afryka oraz Ameryka Południowa są natomiast na mapie prawie nierozpoznawalne. To znaczy, że Ameryka Północna emituje bardzo dużo CO2, zaś Afryka oraz Ameryka Południowa bardzo mało. Ale dlaczego na całym świecie wydalają ludzie tak różne ilości CO2? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) Związane jest to z ich poziomem życia, to znaczy ze sposobem w jaki każdy pojedynczy człowiek żyje. W Europie żyje około 10 % ludności świata, która wydala jednak około 20% CO2. Amerykę Północną zamieszkuje 5% ludności świata, która produkuje 20% CO2. Ogólnie rzecz biorąc, oba te kontynenty z 15 % liczbą ludności wydalają do 40 % globalnej emisji CO2. Afryka zaś z 15% liczbą ludności produkuje tylko 3% CO2. Widać zatem całkiem wyraźnie, że północna część Ziemi wydala największe ilości CO2. Jak myślicie, jakie ilości CO2 produkuje przeciętny Amerykanin w ciągu roku? Jakieś pomysły? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) 1 tonę? 5 ton? Więcej, może 10 albo 20 ton? 20 ton! Jeden Amerykanin produkuje w ciągu roku 20 ton CO2. Europejczycy nieco mniej. Jak myślicie ile CO2 w ciągu roku wydala do atmosfery przeciętny Europejczyk? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) 15 ton? 18 ton? 10 ton! A jeden mieszkaniec Chin? Jak myślicie? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) Przeciętny mieszkaniec Chin wydala w ciągu roku tylko 6 ton CO2.

16 Co to jest CO2? Wiecie w ogóle co to jest CO2? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) CO2 to wzór chemiczny i oznacza dwutlenek węgla. To gaz cieplarniany, który jest częścią atmosfery ziemskiej. Jest niewidoczny i znajduje się wszędzie. Człowiek sam składa się w dużej mierze z węgla. Poza CO2 są jeszcze inne gazy cieplarniane, takie jak: metan, gaz rozweselający (podtlenek azotu), fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, (poza CO2 zostały one zatwierdzone przez protokół z Kioto). 16

17 Dwutlenek węgla (CO2) - obieg
Wygłaszając swój referat, Felix zakończył go wówczas następującym zdaniem: Posadźmy w każdym kraju na świecie milion drzew. Ponieważ to tylko drzewa mają możliwość zamiany, produkowanego przez zwierzęta oraz ludzi, dwutlenku węgla ponownie w tlen. Tę wspaniałą zdolność posiadają tylko rośliny zielone. 17

18 Czym zajmują się nasze drzewa?
tlen O2 dwutlenek węgla CO2 cukier / węglowodany W jaki sposób odbywa się tak naprawdę zamiana dwutlenku węgla na tlen? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) Drzewa pobierają wodę i dwutlenek węgla, absorbują CO2 oraz węglowodany/cukier i oddają tlen. Proces ten nazywany jest fotosyntezą. Drzewa są zatem naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla. Przyczyniają się one także do ochładzania własnego otoczenia, zapewniając jednocześnie przestrzeń życiową dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Drzewa są dla nas symbolem sprawiedliwości klimatycznej. woda 18

19 Źródła emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery
Naturalne Związane z działalnością człowieka Skąd bierze się w ogóle dwutlenek węgla? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) W gruncie rzeczy, można wyróżnić dwie możliwości powstawania i uwalniania CO2. Po pierwsze: Powstawanie CO2 w naturalny sposób, na przykład przez wybuchy wulkanów, pożary lasów, rozkład biomasy, na przykład w kompoście. Znacznie większa część produkcji CO2 przypada jednak na człowieka. Prawie wszystko, co codziennie robimy, powoduje uwalnianie gazów cieplarnianych: wytwarzanie produktów, które kupujemy lub kiedy jedziemy samochodem, kiedy ogrzewamy nasze mieszkanie, bądź też kiedy używamy urządzeń elektrycznych. W rolnictwie, transporcie, przemyśle oraz w spalaniu ropy naftowej powstaje CO2. Szczególnie globalny transport samochodowy, ciężarowy, lotniczy oraz morski przyczyniają się do wydalania 25% CO2. Kolejne 22% emisji CO2 przypada na gospodarkę wypaleniskową. Gospodarka wypaleniskowa, to wypalanie terenów zielonych, najczęściej lasów, w celu uzyskania terenów pod uprawę ziemi lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Jak myślicie, jakie ilości CO2 wydala przeciętny człowiek w ciągu roku? Na przykład jeden mieszkaniec Ameryki? Jakieś pomysły? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności)

20 6 5 Średnia światowa emisji dwutlenku węgla w ciągu roku na osobę.
WBGU (2003) So könnte es in wenigen Jahren aussehen. 5 6 1 Amerykanin 1 Europejczyk 1 Chinczyk 1 Afrykanin 20 ton! Jeden Amerykanin produkuje w ciągu roku 20 ton CO2. Europejczycy nieco mniej. Jak myślicie ile CO2 w ciągu roku wydala do atmosfery przeciętny Europejczyk? (pytanie skierowane do publiczności) 15 ton? 18 ton? 10 ton! A jeden mieszkaniec Chin? Jak myślicie? (pytanie skierowane do publiczności) Przeciętny mieszkaniec Chin wydala w ciągu roku tylko 6 ton CO2. Jeden mieszkaniec Afryki produkuje natomiast w ciągu roku zaledwie pół tony CO2 . Możecie sobie to wyobrazić? Amerykanin 20 ton, a Afrykanin tylko pół tony CO2 na rok. Średnia światowa emisa dwutlenku węgla w ciągu roku wynosi 5 ton na osobę. Średnia światowa emisji dwutlenku węgla w ciągu roku na osobę.

21 Tyle mniej ton musimy wydalać:
So könnte es in wenigen Jahren aussehen. Tyle mniej ton musimy wydalać: 18,5 t 8,5 t 4,5 t 1 Amerykanin 1 Europejczyk 1 Chinczyk 1 Afrykanin 5 ton CO2 na osobę w ciągu roku oznacza wzrost średniej temperatury o 4 stopnie Celsjusza. Jeśli do tego dojdzie, stopnieje pokrywa lodowa na Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów. Żeby tego uniknąć, należy wydalać znacznie mniej ton CO2, maksymalnie 1,5 tony rocznie na jednego mieszkańca Ziemi. Mimo wszystko wzrośnie wtedy temperatura o 2 stopnie Celsjusza, ale uda nam się o mały włos uniknąć katastrofy. Na slajdzie tym widać, o ile każdy z nas musi zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Każdy Amerykanin musi obniżyć produkcję CO2 o 18,5 tony, każdy Europejczyk o 8,5 tony, każdy mieszkaniec Chin o 4,5 tony, tylko mieszkaniec Afryki nie ma się czym martwić, ponieważ tak czy owak wydala on tylko pół tony CO2. Niezbędne jest zmniejszenie emisji CO2 do maksymalnie 1,5 tony rocznie na jednego mieszkańca Ziemi! WBGU (2003)

22 Emisja CO2 na osobę USA Europa średnia światowa Chiny Afryka
Emissionen pro Kopf (t) Emisja CO2 na osobę Tutaj możecie ponownie zobaczyć całość wyświetloną na inny sposób. Odległość między liniami przedstawia różnicę między podanymi obszarami. Na osi poziomej umieszczone są lata, jak na osi czasu. Na osi pionowej można zobaczyć ilość wydalanego dwutlenku węgla na osobę. Im wyżej znajduje się linia na osi pionowej, tym większa jest emisja CO2. Jeśli obliczymy średnią wszystkich linii, to otrzymamy 5 ton CO2 na obywatela świata rocznie. 5 ton CO2 na osobę w ciągu roku oznacza wzrost średniej temperatury o 4 stopnie Celsjusza. Jeśli do tego dojdzie, stopnieje pokrywa lodowa na Grenlandii, a poziom mórz podniesie się o 7 metrów. Żeby tego uniknąć, należy wydalać znacznie mniej ton CO2, maksymalnie 1,5 tony rocznie na jednego mieszkańca Ziemi. Mimo wszystko wzrośnie wtedy temperatura o 2 stopnie Celsjusza, ale uda nam się o mały włos uniknąć katastrofy. Na slajdzie tym widać, jak duża musiałaby być zmiana emisji CO2 w bogatych krajach. I tak, na przykład w USA należy w nadchodzących dziesięcioleciach znacznie obniżyć pomarańczową linię. Legenda: AFR: Afryka na południe od Sahary, CPA: Azja Centralna i Chiny, EEU: Europa Środkowa i Wschodnia, FSU: Kraje byłego Związku Radzieckiego, LAM: Ameryka Łacińska i Karaiby, MEA: Bliski Wschód, NAM: Ameryka Północna (USA, Kanada), PAO: Pacyfik, PAS: Azja Pacyfiku, SAS: Azja Południowa  (wraz z Indiami), WEU: Europa Zachodnia (włącznie z Turcją) Rok 22

23 Efekt cieplarniany Ale co ma do czynienia wydalanie przez człowieka dwutlenku węgla z kryzysem klimatycznym, a przede wszystkim ze wzrostem średniej temperatury na świecie? Czy słyszeliście już coś o efekcie cieplarnianym? Zatem efekt cieplarniany, dla dzieci, które jeszcze tego nie wiedzą, działa tak... 23

24 Na zdjęciu tym widzicie Ziemię bez atmosfery
Na zdjęciu tym widzicie Ziemię bez atmosfery. Atmosfera jest przezroczystą powłoką gazową, która otacza planetę. Jest ona podstawą całego życia na Ziemi. Jeśli nie byłoby atmosfery, jak na tym zdjęciu, docierające do Ziemi promienie słoneczne odbijałyby się natychmiast z powrotem w kosmos. Wtedy byłoby dla życia na Ziemi zbyt zimno – średnio byłoby minus 18 stopni Celcjusza. 24

25 Na szczęście mamy jednak atmosferę
Na szczęście mamy jednak atmosferę. To bardzo cienka warstwa wokół całego świata. Promienie słoneczne przenikają przez atmosferę do Ziemi. Niektóre promienie słoneczne odbijają się od powierzchni Ziemi i wracają w kosmos, ale nie wszystkie. Część promieni cieplnych pozostaje w atmosferze i to dobrze, ponieważ bez nich nie moglibyśmy żyć na świecie. W jaki sposób dochodzi właściwie do ocieplenia? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) Powodem tego jest efekt cieplarniany. W efekcie cieplarnianym wchodzą w grę tak zwane gazy cieplarniane, do których zalicza się, oprócz CO2, także metan. Oba są niewidoczne i znajdują się wszędzie. 25

26 Gazy cieplarniane doprowadzają do tego, że atmosfera robi się coraz grubsza. Jednak im grubsza atmosfera, tym mniej promieni słonecznych lub też promieni cieplnych może uchodzić z powrotem w kosmos, co w efekcie doprowadza do wzrostu temperatury. Możecie to porównać z grubą warstwą ubrania: Co stanie się, jeśli ubierzecie w swoim pokoju, w którym na ogół jest bardzo przyjemnie, dodatkowy sweter, grubą kurtkę, wełnianą czapkę, szal i rękawiczki? Po pewnym czasie zaczniecie się pocić. Jesteście po prostu za grubo ubrani – warstwa ubrań jest za gruba, dlatego też nie może uchodzić ciepłota ciała. Podwyższona emisja CO2 doprowadza zatem do coraz grubszej atmosfery. Przez co mniej promieni cieplnych ma możliwości powrotu w kosmos. Doprowadza to do większego wzrostu średniej temperatury na świecie. My, dzieci, nazywamy to zjawisko kryzysem klimatycznym. 26

27 Nasze lodowce W wyniku wysokiej emisji gazów cieplarnianych, my, ludzie, w ostatnich stu latach spowodowaliśmy podniesienie średniej temperatury na świecie o około 1 stopień Celsjusza. To ocieplenie klimatu można już dziś zaobserwować, na przykład na podstawie topnienia lodowców. Tutaj możecie zobaczyć 3 zdjęcia tego samego lodowca alpejskiego. Zdjęcia te zostały wykonane w różnych latach. Na zdjęciu z 1948 roku można jeszcze bardzo dobrze rozpoznać lodowiec, który w ciągu niecałych 60 lat prawie całkowicie zniknął. Tylko jezioro po nim zostało. 1948 2002 2006

28 1980 Tutaj możecie zobaczyć jeden z przykładów ocieplenia klimatu .
Zdjęcie to przedstawia morski lód arktyczny oraz powłokę lodową Grenlandii na biegunie północnym w roku 1980. Źródło: NASA Goddard - minimum Arctic sea ice extent from September 1980 ( 28

29 2007 A tak wyglądał morski lód arktyczny niecałe 30 lat później w 2007 roku. Prawie połowa arktycznego lodu stopniała. Pokrywa lodowa Grenlandii jeszcze jest. Źródło: NASA Goddard - minimum Arctic sea ice extent from September 2007 ( 29

30 Teraz przyjrzyjmy się północnej części naszej Ziemi
Teraz przyjrzyjmy się północnej części naszej Ziemi. Widzicie tutaj arktyczny lód oraz powłokę lodową Grenlandii. Położone są one dokładnie obok siebie. Wiecie jaka jest różnica między arktycznym lodem, a powłoką lodową Grenlandii? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) Arktyczny lód znajduje się w wodzie. Jeśli się roztopi, poziom wody nie podniesie się. To tak, jak ze szklanką coli, w której pływają kostki lodu. Kiedy lód w coli roztopi się, mimo wszystko napój nie wyleje się ze szklanki. Powłoka lodowa Grenlandii leży jednak na lądzie. Jeśli doszłoby do jej stopnienia, woda spłynęłaby do morza, podwyższając jednocześnie jego poziom. Wiecie jaka jest między nimi jeszcze jedna różnica? (pytanie retoryczne lub pytanie skierowane bezpośrednio do publiczności) Arktyczny lód ma tylko 2 metry grubości, podczas gdy lód Grenlandii ma 2 kilometry grubości. Możemy sobie zatem bardzo dobrze wyobrazić, że jeśli roztopiłaby się powłoka lodowa Grenlandii, miałoby to ogromny wpływ na poziom morza, który mógłby sie podnieść o około 7 metrów. 40% ludności na świecie straciłaby dach nad głową, co oznacza, prawie co druga osoba! I tak też się stanie, jeśli średnia temperatura podniesie się o 4 stopnie Celcjusza! 30

31 Jeśli stopnieje lód na biegunach, to dojdzie nie tylko do podniesienia się poziomu mórz.
Śnieg i lód, jak ogromne lustro, odbijają promienie słoneczne. Prawie wszystkie promienie słoneczne odbijają się i wracają z powrotem w kosmos, jeszcze zanim są wstanie podnieść temperaturę na Ziemi. Ten proces nazywa się albedo, inaczej odbijalność. 31

32 Jeśli dojdzie jednak do roztopów tych ogromnych powierzchni lustrzanych, zniknie również „planetarna lodówka“. W porównaniu do jasnych powierzchni, takich jak lód, te ciemne nie posiadają takich możliwości odbijania promieni słonecznych, a co za tym idzie, pochłaniają więcej energii słonecznej. Jeśli stopnieje lód, a słońce będzie promieniować bezpośrednio na wodę, to będzie ona pochłaniać 90%, albo nawet i więcej, promieni cieplnych. Ciepło to pozostanie zaś w „obiegu ziemskim“. Zamiast lodówki z lodem, na biegunie północnym będzie znajdował się ogromny piec, który doprowadzi do jeszcze szybszego stopnienia lądolodów, a zatem w pierwszej lini znajdującej sie po sąsiedzku powłoki lodowej na Grenlandii. W wyniku tego poziom wód w morzu bedzie wzrastał coraz szybciej.

33 Topnieje wieczna zmarzlina
Uwalnianie metanu (CH4) CH4 W wyniku globalnego ocieplenia dochodzi również do roztopów wiecznej zmarzliny. Czy ktoś słyszał już coś o wiecznej zmarzlinie? (pytanie skierowane do publiczności) Wieczna zmarzlina oznacza, że grunt jest trwale zamrożony przez cały rok, ponieważ jest tak zimno. W wyniku jednak kryzysku klimatycznego robi się coraz cieplej, a co za tym idzie, topnieje grunt - „rozpuszcza się“. No cóż, może Kanadyjczycy się cieszą, bo wreszcie także oni mogą uprawiać ziemniaki. Ale jednocześnie dochodzi do zniszczenia domów i dróg, które zostały wybudowane na tymże gruncie. O wiele gorsze jest jenak to, że poprzez topnienie wiecznej zmarzliny, uwalnianiany zostaje znajdujący się tam metan. A metan, podobnie jak CO2, jest gazem cieplarnianym, tyle tylko że jego oddziaływanie jest o 20 razy silniejsze niż CO2. Dzięki temu dochodzi dodatkowo do przyspieszenia kryzysu klimatycznego. Metan pochodzi jednak nie tylko z wiecznej zmarzliny. Wiecie, kto jeszcze emituje duże ilości metanu? (pytanie skierowane do publiczności)

34 CH4 = metan CH4 Tak, krowy i bydło emitują duże ilości metanu. Dlatego też intensywny chów bydła przyczynia się do globalnego ocieplenia i kryzysu klimatycznego.

35 Podniesienie poziomu wód
Tutaj widzicie tylko Europę. Jeśli podniesie się średnia temperatura na świecie o 4 stopnie Celsjusza, stapiać się będzie także pokrywa lodowa Grenlandii, a poziom wód wzrośnie o 7 metrów. Tak więc dojdzie do zalania obszarów przybrzeżnych, jak widać po jasnoniebieskim kolorze.  Łącznie 40 procent ludności na świecie, mieszkających na obszarach przybrzeżnych, to znaczy prawie co druga osoba, byłaby dotknięta wzrostem poziomu mórz. Zniknęłyby nie tylko miasta, ale także całe wyspy. Ludzie straciliby dach nad głową i byliby zmuszeni do poszukiwania nowego domu w innym zakątku Ziemi! Byliby oni zatem uchodźcami klimatycznymi.

36 Uchodźcy klimatyczni Tak może to wyglądać, jeśli uchodźcy klimatyczni będą musieli szukać nowego domu. Podobnie niebezpieczne jest to, co dzieje się z wieloma rzekami. Wiele strumieni i rzek uzyskuje swoją wodę z lodowców. Jeśli nie zostaną one „dokarmione“ wodą powstającą wskutek topnienia lodu, ponieważ nie będzie lodowców, rzeki mogą zamienić się w strumienie lub nawet strumyki, które tylko sporadycznie uzyskają wodę z deszczu. W taki oto sposób dojdzie do braku wody pitnej, głodu, miliony ludzi będzie migrować przed suszą i głodem w poszukiwaniu lepszych regionów. Stanie się bardzo, bardzo ciasno, na przykład w Europie oraz Ameryce Północnej i we wszystkich tych krajach, których ten problem mniej dotyczy, i które najczęściej zaliczają się do krajów bogatszych. Dojdzie do wybuchu wojen o dostęp do wody pitnej oraz o pokarm. 36

37 Skąd wiemy właściwie, jak dużo dwutlenku węgla znajdowało się w przeszłości w atmosferze? (pytanie skierowane do publiczności) Na podstawie wywiertów z rdzenia lodowego naukowcy mogą zmierzyć zawartość CO2. A żeby to osiągnąć, pobierają oni próbki rdzeniowe z wieloletniej akumulacji śniegu i lodu – wygląda to podobnie, jak przy wyciąganiu korka z butelki. A tak oto wyglądają próby rdzeniowe, które wyciągają naukowcy z lodu. Próbki lodowe są odczytywane podobnie jak roczne pierścienie na pniu drzewa. Każdego roku przybywa na szczycie lodu kolejna warstwa, w przypadku drzewa kolejny pierścień. W warstwach lodu uwięzione są małe pęcherzyki powietrza z różnych okresów czasowych, a więc sprzed 100, czy też 1000 lat. W laboratorium naukowcy mogą zbadać te pęcherzyki powietrza i na ich podstawie stwierdzić, z czego składało się wtedy powietrze. Dzięki temu mogą oni także określić ilość CO2, jaka znajdowała się wtedy w powietrzu. Aby lepiej zrozumieć wartości, naukowcy sporządzają tabele. 37

38 Obraz ten przedstawia wyniki naukowców.
Na osi poziomej umieszczone są lata, jak na osi czasu, który sięga daleko w przeszłość. Oś pionowa ukazuje wahania temperatury (czarna linia) oraz zawartość CO2 (niebieska linia) na przestrzeni czasu. Ilość CO2 w atmosferze mierzona jest w jednostkach „parts per million“ (po polsku: części na milion), skrót ppm. Wartość ppm pokazuje zatem, jakie jest stężenie CO2 w milionie cząsteczek powietrza. Powietrze, które wdychamy, jest mieszanką różnych gazów, których skład może być zróżnicowany. Naukowcy odkryli, że ilość CO2 w powietrzu na przełomie ostatnich lat nie była nigdy większa niż 280 ppm. Obecnie ilość ta przekracza wartość 385 ppm! Jeśli nadal tak będziemy robić jak do tej pory, i średnia emisja CO2 na świecie będzie wynosić 5 ton na osobę, to zdaniem naukowców ilość CO2 w kolejnych 40 latach podniesie się do wartości 600 ppm. Byłoby to prawie dwa razy tyle co dzisiaj. Im wyższa wartość ppm, tym wyższy poziom ilości CO2 w powietrzu, tym silniejszy efekt cieplarniany, a co za tym idzie – globalny wzrost temperatury! Wykres ten daje nam do zrozumienie, że sytuacja jeszcze nigdy nie była tak ekstremalna jak teraz. Na przełomie ostatnich lat koncentracja CO2 w powietrzu nie była jeszcze nigdy tak wysoka jak dzisiaj

39 31.03.2017 Już sporo dowiedzieliście się o kryzysie klimatycznym.
Ale wiecie właściwie, co to jest Plant-for-the-Planet i jak powstał?

40 Wangari Maathai Małe rzeczy, duży efekt.
Będzie to miało znaczenie na dłuższą metę. Moje małe rzeczy, to sadzenie drzew. W 2007 roku Felix miał wygłosić w swojej klasie referat na temat kryzysu klimatycznego. Przygotowując się do niego, obejrzał film Al Gore pt.: „Niewygodna prawda“. Podczas swoich dalszych poszukiwań w internecie natknął się on na historię Wangari Maathai. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z Kenii w Afryce posadziła w ciągu 30 lat 30 milionów drzew. Pomagało jej przy tym wiele innych kobiet z Afryki. Wangari Maathai jest wzorem do naśladowania. Niestety zmarła ona we wrześniu 2011 roku, jej dzieło realizujemy dalej!

41 Pierwsze drzewo posadzono 28 marca 2007 roku przed szkołą w Starnbergu
Felix zakończył wówczas swój referat takim zdaniem: Posadźmy w każdym kraju na świecie milion drzew. Jego nauczycielka stwierdziła, że to świetny pomysł. Wysłała go także do innych klas, aby zaprezentował on swój referat. Dyrektor szkoły, do której uczęszczał Feliks, wysłała go również do innych szkół w pobliżu. Po wygłoszonym referacie wielu innych uczniów chciało wesprzeć Felixa, dlatego wspólnie rozpoczęli sadzenie drzew. 2 miesiące później posadzono pierwsze drzewo przed szkołą Felixa w Starnbergu. Niedługo potem miały miejsce kolejne akcje sadzenia drzewek w innych szkołach i rozgorzała swego rodzaju rywalizacja, kto posadzi najwięcej drzewek – 100, 500 albo nawet i 1000 drzew. Ile drzewek z inicjatywy Plant-for-the-Planet posadzono do tej pory, możecie sprawdzić na naszej stronie internetowej, w tak zwanym światowym liczniku drzew.

42 “Milionowa obietnica” złożona Achimowi Steinerowi, UNEP
Achimowi Steinerowi, szefowi Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych – zwanego po angielsku UNEP (United Nations Environmental Programme) – Felix złożył obietnicę, że my, dzieci, posadzimy w każdym kraju na świecie milion drzew. Na skutek tego wielu dorosłych zaczęło nagle zapraszać Felixa, żeby wygłaszał referaty.

43 W 2008 roku Felix spotkał się z Al Gore w Monachium.
Czy ktoś z was wie, dlaczego Al Gore jest tak ważną osobą? (pytanie skierowane do publiczności) W roku 2000 w USA Al Gore brał udział w wyborach prezydenckich, w których nie został jednak wybrany. Al Gore przyczynia się na całym świecie do walki z kryzysem klimatycznym, wygłasza referaty oraz pisze książki. Jedna z jego książek jest bardzo znana, została ona nawet zekranizowana w filmie pt.: „Niewygodna prawda“. Al Gore, październik 2008

44 Tutaj widzicie Felixa razem z Kofi Annanem, to ta osoba po lewej stronie w ciemnym krawacie.
Kofi Anan - były sekretarz generalny ONZ, zatem były szef Organizacji Narodów Zjednoczonych (po angielsku „United Nations“) jest silnie zaangażowany w lepszy i bardziej pokojowy świat. Za to otrzymał on również Pokojową Nagrodę Nobla. Kofi Annan, czerwiec 2009 44

45 Konferencja z udziałem dzieci w Korei Południowej w sierpniu 2009 roku z obietnicą posadzenia miliona drzew w każdym kraju na świecie W 2008 Felix został wybrany dziecięcym członkiem zarządu UNEP - Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dlatego też mógł on wygłosić referat podczas konferencji z udziałem dzieci w Korei Południowej przed grupą 800 dzieci ze 100 krajów. Felix opowiadał wówczas o działaniach podjętych w Niemczech. Następnie poprosił on o przybycie na scenę wszystkich tych, którzy chcą posadzić milion drzew w swoim własnym kraju. Miał nadzieję, że chociaż 3 albo 4 dzieci wejdą na scenę i złożą obietnicę, ale w pierwszych 10 sekundach nikt się nie poruszył. Następnie wyszła jedna dziewczynka z Indii, po 2 sekundach wyszedł chłopiec z Korei Południowej, a po 3 minutach pojawiło się na scenie 500 dzieci z 58 krajów, które obiecały, że będą sadzić drzewa w swojej ojczyźnie. 45

46 Milionowe drzewko - 4 maj 2010 rok na górze Petersberg w Bonn
Milionowe drzewko w Niemczech zostało posadzone 4 maja 2010 roku na górze Petersberg w Bonn. Pomógł nam urzędujący w tym czasie niemiecki minister środowiska Norbert Röttgen oraz również 45 innych europejskich ministrów środowiska. Spotkali się oni w Bonn po to, żeby wspólnie przygotować szczyt klimatyczny COP16 w Cancún. W roku 2012 posadziliśmy już prawie 3 miliony drzewek w Niemczech. Milionowe drzewko - 4 maj 2010 rok na górze Petersberg w Bonn 46

47 To my, dzieci, sadzimy drzewka na całym świecie
W 2012 roku dzieci z ponad 193 krajów świata biorą udział w Plant-for-the-Planet. To my, dzieci, sadzimy drzewka na całym świecie 47

48 … dziś w 193 krajach Tutaj widzicie logo w rozmaitych językach oraz kilka zdjęć ze światowych akcji sadzenia drzewek.

49 01/29/10 Felix już dawno nie jest jedyną osobą, która wygłasza referaty. Wiele dzieci w Niemczech, Austrii, Włoszech, Meksyku i i wielu innych krajach świata wygłaszają prezentacje, sadzą drzewka oraz angażują się w Plant-for-the-Planet. Tak samo jak wy dzisiaj, otrzymali oni wykształcenie ambasadora sprawiedliwości klimatycznej. 49

50 Dzieci motywują dzieci podczas akademii
01/29/10 Latem 2012 roku było już więcej niż wyszkolonych ambasadorów. W wielu krajach na świecie odybyły się już akademie Plant-for-the-Planet. Dzieci motywują dzieci podczas akademii 50 50

51 Akademia w Chinach, listopad 2009
Nawet w Chinach jesteśmy już aktywni. Pierwsza akademia odbyła się tam w 2009 roku. Wspierał nas w tym Wei Wei, chiński gwiazdor pop. Akademia w Chinach, listopad 2009 51

52 Cztery akademie w USA, luty 2011
Na początku 2011 roku odbyły się pierwsze akademie w USA. Cztery akademie w USA, luty 2011

53 Akademie w Afryce, lipiec 2011
A w lipcu 2011 roku odbyły się pierwsze akademie w Afryce, podczas których wykształciło się prawie 6000 dzieci na ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej. Także w Ameryce Południowej w latach 2011 oraz 2012 miały miejsce akademie. Akademie w Afryce, lipiec 2011

54 Szkolenie na ambasadora sprawiedliwości klimatycznej
Po odbytej akademii otrzymacie miano ambasadora sprawiedliwości klimatycznej oraz otrzymacie dyplom. Obiecacie, że będziecie aktywni dla Plant-for-the-Planet. To znaczy, na przykład wygłosicie referat, zorganizujecie akcję sadzenia drzewek, albo po prostu opowiecie znajomym lub też rodzinie o Plant-for-the-Planet i jego koncepcji. Dyplom jest oficjalym wyróżnieniem dla ambasadora sprawiedliwości klimatycznej. Szkolenie na ambasadora sprawiedliwości klimatycznej 54

55 Cele do 2020 roku b miliardów posadzonych drzewek na świecie = 150 drzew na osobę b 1 milion ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej Razem z Wangari Maathai, która jest naszym wzorcem, chcemy my, dzieci, posadzić miliardów drzewek na świecie do 2020 roku, żeby coś zrobić przeciwko kryzysowi klimatycznemu. To 150 drzew na osobę, oczywiście można posadzić ich także więcej. Do roku 2020 chcemy także, aby było na całym świecie 1 milion ambasadorów sprawiedliwości klimatycznej i przez to stworzyć sieć globalną. 55

56 Nasz światowy zarząd 2012/13 Światowy zarząd dziecięcy
01/29/10 Nasz światowy zarząd 2012/13 Fundację Plant-for-the-Planet założono w marcu 2011 roku. Nasz światowy zarząd składa się z 14 dzieci w światowym zarządzie dziecięcym, 14 młodych ludzi w światowym zarządzie młodzieżowym oraz jednej osoby dorosłej, która przejmuje takie zadania jak budżet, zagadnienia prawne, gdzie niezbędne jest być pełnoletnim. Dzieci i młodzież światowego zarządu opiekują się globalną działalnością inicjatywy uczniowskiej i określają w jakim kierunku będzie się rozwijać fundacja. Światowy zarząd dziecięcy Światowy zarząd młodzieżowy 56

57 Potrójny plan ocalenia naszej przyszłości
Posadźcie 1000 milionów drzewek! Zwalczajcie ubóstwo poprzez sprawiedliwość klimatyczną! Pflanzt Milliarden Bäume! Pozostawcie kopalne źródła energii w ziemi! Bekämpft Armut mit Klimagerechtigkeit! Lasst die fossilen Energieträger im Boden! Dzieci i młodzież w globalnej dyskusji postanowili „potrójny plan ocalenia naszej przyszłości“. W tym „potrójnym planie ocalenia naszej przyszłości“ wyjaśniamy, w jaki sposób my, dzieci i młodzież, uratowalibyśmy świat. Po pierwsze żądamy posadzenia miliardów drzewek, po drugie pozostawienia kopalnych źródeł energii w ziemi, po trzecie zwalczania ubóstwa poprzez sprawiedliwość klimatyczną. 2 1 3

58 My, dzieci, zabieramy się już taraz do pracy i zaczynamy sadzić!
Potrójny plan Plant-for-the-Planet Posadzenie miliardów drzew jako dodatkowego rezerwuaru węgla dla corocznie przybywających 10 miliardów ton CO2 Ile to jest miliardów drzew? tylko w Chinach zasadzono w 2009 roku ok. 2,7 miliardów drzew drzewa, które wykarczowane w ostatnich 100 latach ich liczba, jeśli każda osoba posadzi 150 drzewek dla miliardów drzew znajduje się na świecie wystarczająco miejsca Wymagamy posadzenia miliardów drzewek na świecie. Drzewa służyłyby jako dodatkowy rezerwuar węgla i wiązałyby 10 miliardów ton CO2. Jak myślicie, ile to jest 10 miliardów ton CO2? Ile razy można byłoby polecieć samolotem z Frankfurtu do Nowego Jorku? 10 razy, 100 razy, razy, a może więcej? (pytanie skierowane do publiczności) Byłoby to 2,5 miliarda razy! Te 10 miliardów ton CO2 są czymś w rodzaju dżokera czasowego, który daje nam możliwość obniżenia emisji CO2. 1.000 miliardów drzewek, wydaje się w pierwszym momencie bardzo dużo, ale tak naprawdę to niewiele drzew. Tylko w Chinach, w ramach „UNEP-Billion Tree Campaign“ (UNEP-Kampania Miliarda Drzew) posadzono w 2009 roku 2,7 miliarda drzew. Z drugiej strony miliardów drzew to ilość, którą tylko w ostatnich 100 latach wykarczowano i nie posadzono na nowo miliardów drzewek brzmi mimo wszystko, jakby to było bardzo dużo, ale tę liczbę możemy bardzo łatwo osiągnąć, jeśli każda osoba posadzi 150 drzew - może to być oczywiście więcej niż 150 drzew. My, dzieci, zabieramy się już teraz do pracy i zaczynamy sadzić drzewa w każdym zakątku Ziemi! My, dzieci, zabieramy się już taraz do pracy i zaczynamy sadzić!

59 Potrójny plan Plant-for-the-Planet
Niech kopalne źródła energii pozostaną w ziemi! Już dawno znana jest technologia przyszłości wolnej od emisji CO2. My, ludzie na całym świecie, musimy najpóźniej do 2050 roku ograniczyć w poziomie życia emisję CO2 do zera. Po drugie my, dzieci, wymagamy, aby kopalne źródła energii pozostały w ziemi, ponieważ już od dawna znana jest technologia przyszłości wolnej od emisji CO2. Energię można uzyskać z wiatru, słońca oraz wody. My, ludzie na całym świecie, musimy najpóźniej do 2050 roku uzyskiwać energię w 100% z odnawialnych źródeł energii, bez udziału elektrowni jądrowych. __________ INFORMACJE OGÓLNE: Źródło: Doniesienie prasowe niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska, lipiec 2010 (

60 1,5 ton CO2 na osobę w ciągu roku, kto chce więcej, musi płacić!
Potrójny plan Plant-for-the-Planet Zwalczajcie ubóstwo poprzez sprawiedliwość klimatyczną! Aby ograniczyć dalsze ocieplanie klimatu do obiecanych 2˚C, do 2050 roku możemy emitować jeszcze tylko 600 miliardów ton CO2. 600 ÷ 40 = 15 (600 miliardów ton CO2 podzielone przez 40 lat) 15 ÷ 10 = 1,5 (15 miliardów ton CO2 podzielone przez 10 miliardów ludzi) Po trzecie wymagamy, aby zwalczać biedę poprzez sprawiedliwość klimatyczną. Sprawiedliwość klimatyczna oznacza, że wszyscy ludzie na świecie mają te same prawa co do emisji CO2. Aby do 2050 roku ograniczyć ocieplenie klimatu o 2 stopnie Celsjusza, możemy wydalić do tegoż roku jeszcze tylko 600 miliardów ton CO2. Do takich wniosków doszli naukowcy. Ale dlaczego właśnie 2 stopnie Celsjusza? (pytanie skierowane do publiczności) Do 2050 roku musimy zmniejszyć ocieplenie klimatu o 2 stopnie Celsjusza, ponieważ w innych warunkach dojdzie do stopnienia powłoki lodowej Grenlandii oraz podniesie się poziom mórz o 7 matrów. To znaczy, że ocieplenie o 2 stopnie Celsjusza jest swego rodzaju granicą, której do 2050 roku nie wolno nam przekroczyć. Dla nas, dzieci, istnieje tylko jedno rozwiązanie: Każdy człowiek na świecie ma do dyspozycji tę samą ilość emisji CO2. Teraz trochę matmy: 600 miliardów ton podzielonych przez 40 lat (licząc od 2010 do 2050 roku) oraz ludność świata (do 2050 roku będzie około 10 miliardów ludzi), wynosi 1,5 tony CO2 na osobę w ciągu roku. Kto chce wydalać więcej CO2, musi nabyć prawa od tych, którzy nie w pełni wyczerpali swój zapas 1,5 tony. W taki sposób nie zwiększy się ogólna ilość emisji CO2, lecz ta sama ilość pozostanie w obiegu. __________ INFORMACJE OGÓLNE: Źródło: Naukowa Rada Doradcza Niemieckiego Rządu Federalnego ds. Globalnych Zmian Środowiska WBGU ( Każdy otrzyma to samo: 1,5 ton CO2 na osobę w ciągu roku, kto chce więcej, musi płacić!

61 Sprawiedliwość klimatyczna = to samo prawo do emisji CO2
Każdy człowiek ma prawo do emisji tylko 1,5 tony w ciągu roku. Na obrazku przedstawione są fabryki o równomiernej emisji CO2. Jednak my, Europejczycy, wydalamy przeciętnie w ciągu roku 10 ton CO2, a mieszkaniec Afryki tylko pół tony.

62 Sprawiedliwość klimatyczna = to samo prawo co do emisji CO2
My, Europejczycy, moglibyśmy odkupić od mieszkańców Afryki część praw na emisję CO2. Dzięki temu Afrykanie mieliby więcej pieniędzy, natomiast my moglibyśmy wyrównać zbyt dużą emisję CO2 poprzez zakupione od nich prawa. Emisja CO2 nie uległaby zmianie, tylko zostałyby wymienione pieniądze na prawa do emisji CO2.

63 Sprawiedliwość klimatyczna = to samo prawo co do emisji CO2
Afrykanie zatem wymieniliby niewykorzystane prawa do emisji CO2 na pieniądze, które mogliby wtedy zainwestować w żywność, wykształcenie, opiekę medyczną i w czyste technologie. Niektórzy mogliby powiedzieć, przecież to niesprawiedliwie, ponieważ bogaci mogą kupić wszystko od biednych. Ale po pierwsze, Afrykanin nie musi odsprzedać swoich praw. Po drugie, cena będzie zależeć od sytuacji na rynku, i będzie dość wysoka, jeśli uprawnienia do emisji CO2 zostaną na całym świecie ograniczone do 1,5 tony na osobę w ciągu roku. I po trzecie, na dzień dzisiejszy wydalamy o wiele więcej CO2, nic za to nie płacąc.

64 W 2010 i ponownie w 2011 my, dzieci, zaprezentowaliśmy w prywatnych listach do szefów rządów nasz „potrójny plan“ i wezwaliśmy do przemyślenia i zabezpieczenia naszej przyszłości. 64

65 Odpowiedzi szefów rządów
01/29/10 Odpowiedzi szefów rządów Niemcy Szwajcaria Kanada Angola W 2011 roku otrzymaliśmy niestety tylko 12 odpowiedzi, na przykład z Niemiec, Szwajcarii, Angoli, Maroko oraz Kanady. Ale odpowiedzi szefów rządów nie były konkretnymi odpowiedziami, tylko polityczną paplaniną. Nie mieli oni konkretnej odpowiedzi na nasze pytania, w jaki sposób chcą ocalić naszą przyszłość. My, dzieci, byliśmy dosyć rozczarowani. Mam teraz do was jedno pytanie: Jeśli ktoś przyszedłby do was w tym momencie, i twierdziłby „Nie zagraża nam kryzys klimatyczny!“, co odpowiecie na to? Ma ktoś z was jakiś pomysł? (pytanie skierowane do publiczności) Musimy wtedy odpowiedzieć tej osobie, że nie ma racji. Najprostszym sposobem przekonania tejże osoby jest zatem powiedzieć: „jeśli posłuchamy tego, co mówią naukowcy, którzy są przekonani o kryzysie klimatycznym i zmniejszymy emisję CO2, a następnie za 20 lat stwierdzimy, że ci naukowcy się jednak pomylili, to mimo wszystko nie zrobiliśmy nic złego. Niższa emisja CO2 nikomu nie szkodzi. Ale jeśli teraz posłuchamy sceptyków, którzy mówią, że nie ma kryzysu klimatycznego, a za 20 lat stwierdzimy, że jednak mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, to będzie już za późno, by ocalić naszą przyszłość! Rozumiecie? To bardzo prosta argumentacja, aby przełamać opór krytyków i sceptyków kryzysu klimatycznego. Maroko 65

66 Same rozmowy nie rozwiążą naszych problemów
Zdajemy sobie z tego sprawę, że tylko rozmowy nie rozwiążą naszych problemów, dlatego też rozpoczeliśmy kampanię (akcję) „Stop talking. Start planting“. Po polsku oznacza to: „Przestań gadać, zacznij sadzić“. 66

67 Aby skupić uwagę dorosłych, potrzebujemy jednocześnie ich wsparcie
Aby skupić uwagę dorosłych, potrzebujemy jednocześnie ich wsparcie. I im sławniejsze są te osoby, tym łatwiej jest przesłać w świat nasze przesłanie. Już teraz wspiera nas bardzo dużo sławnych osób – z wielu krajów na całym świecie. 67

68 Wielkie nazwiska. Wielka uwaga.
68

69 Księżniczka Haya z Jordanii Mary Robinson
Gisele Bündchen Wei Wei Han Seung-soo Księżniczka Haya z Jordanii Mary Robinson Anote Tong Michael Stich Hans Küng Książe Albert II z Monako Wspierają nas, na przykład: Gisele Bündchen, światowej sławy fotomodelka oraz Książe Albert II - książe Monako... Mohammad Yunus Achim Steiner Wangari Maathai Michael Otto 69

70 Księżniczka Haya z Jordanii Mary Robinson
Gisele Bündchen Kumi Naidoo Wei Wei Pete Postlethwhaite Wolfgang Schüssel John D. Liu Ashok Khosla Han Seung-soo Liz Mohn Alexandra Wandel Malini Mehra Księżniczka Haya z Jordanii Mary Robinson Yasar Özbek Günter Thielen Anote Tong Rajendra Pachauri Michael Stich Hans Küng Książe Albert II z Monako … i wiele innych… Tiémoko Sangaré Mohammad Yunus Davis Suzuki Michael Nikalubo Achim Steiner Wangari Maathai Michael Otto 70

71 Księżniczka Haya z Jordanii Mary Robinson
Gisele Bündchen Aubrey Meyer Kumi Naidoo Wei Wei Pete Postlethwhaite Fernando Nilo Wolfgang Schüssel John D. Liu Ashok Khosla Han Seung-soo Bill McKibben Liz Mohn Alexandra Wandel Zilore S. Mumba Malini Mehra Księżniczka Haya z Jordanii Mary Robinson Anwar Fazal Yasar Özbek Emmanuel Gavert Günter Thielen Anote Tong Rajendra Pachauri Jörg Haas Michael Stich Hans Küng Książe Albert II z Monako Goh Kee Nguan … i jeszcze więcej… Tiémoko Sangaré Caroline Howe Mohammad Yunus Davis Suzuki Michael Nikalubo Mathis Wackernagel Achim Steiner Wangari Maathai Michael Otto 71

72 Na całym świecie. … na całym świecie… 72

73 Sri Lanka Panama Germany USA Costa Rica India Panama Fiji Islands
Bahrain Swasiland Vietnam Kazakhstan Norway Ukraine Philippines China Botswana Haiti Argentina Saudi Arabia Namibia South Korea Gambia Austria Bolivia Indonesia Madagascar UK Ecuador Nepal Côte d´Ivoire Zambia Bangladesh Venezuela …na przykład w Niemczech, Hiszpanii, Chinach, Japonii i USA. Malaysia Lebanon Mongolia Zimbabwe Guyana Domenican Republic Japan Trinidad & Tobagoa Canada Lithuania Azerbajan 73

74 Gisele Bündchen, modelka
Tutaj widzicie kilka zdjęć z kampanii „Stop talking. Start planting“. Na tym zdjęciu można zobaczyć Giselle Bündchen, światowej sławy fotomodelkę. Gisele Bündchen, modelka 74

75 Książe Albert II z Monako Apl.de.Ap, muzyk (BlackEyedPeas)
Na tych zdjęciach widzicie Księcia Alberta II z Monako oraz Apl.de.Ap, piosenkarza amerykańskiej grupy hip hopowej BlackEyedPeas. Książe Albert II z Monako Apl.de.Ap, muzyk (BlackEyedPeas) 75

76 Nina Eichinger, prezenterka Till Schweiger, aktor
Na kolejnych zdjęciach: Peter Maffay (muzyk), Nina Eichinger (prezenterka telewizyjna) und Till Schweiger (aktor). Peter Maffay, muzyk Nina Eichinger, prezenterka Till Schweiger, aktor 76

77 … i wielu, wielu innych. 77

78 Tak może wyglądać sesja fotograficzna do naszej kampanii „Stop Talking
Tak może wyglądać sesja fotograficzna do naszej kampanii „Stop Talking. Start Planting“. 78

79 Powstające zdjęcia podczas kampanii „Stop Talking
Powstające zdjęcia podczas kampanii „Stop Talking. Start Planting“, szczególnie te, na których widnieją sławne osoby, są szczególnie interesujące dla prasy. Tutaj widoczny jest Książe Hiszpanii wraz z Felixem, jako zdjęcie tytułowe jednego z hiszpańskich dzienników. Poprzez takie działania, możemy szerzyć nasze przesłanie w mediach.

80 Im większą uwagę skupimy na sobie, tym więcej ludzi dowie się o Plant-for-the-Planet.

81 A to dopiero początek. … A to dopiero początek… 81

82 My, dzieci, napisaliśmy również wspólnie książkę : „Baum für Baum – Jetzt retten wir Kinder die Welt!“ („Drzewo za drzewem – Teraz my, dzieci, ratujemy świat!“) Wyjaśnia ona, jak się wszystko zaczęło, co to jest Plant-for-the-Planet i jak wygląda przebieg akademii. Książka ta wydana została w różnych językach, na przykład w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim oraz portugalskim.

83 W 2011 roku wydaliśmy naszą własną czekoladę - „Die Gute Schokolade“ („Dobra Czekolada“), po angielsku „The Change Chocolate“. Chcielibyśmy, aby także inne produkty były takie, jak nasza Dobra Czekolada – to znaczy neutralnie wyprodukowane bez dwutlenku węgla oraz w ruchu Sprawiedliwego Handlu. Chcemy, aby dzieci rolników uprawiających kakao, mogły chodzić do szkoły, zamiast zbierać dla nas ziarna kakaowca. Dzięki temu nasza czekolada jest prawdziwą czekoladą dla dzieci. My, dzieci, dużo wiemy na temat czekolady. Wyprodukowanie 100 gram czekolady doprowadza do powstania 300 gram CO2. Żeby wyrównać tę emisję CO2, sadzimy drzewa razem z rolnikami kakao. Nauczyliśmy się także, że dzieci, większości z 2 milionów rolników uprawiających kakao, muszą pracować na farmie kakao, zamiast chodzić do szkoły. U nas wygląda to inaczej: Ta czekolada została wyprodukowana dokładnie w taki sposób, jak my, dzieci, wyprodukowałybyśmy inne produkty: sprawiedliwie i neutralnie klimatycznie.

84 Co moglibyście zrobić? 01/29/10
Zapytajcie się samych siebie, co moglibyście zrobić. Każdy może być aktywny i może pomóc. 84

85 1. Opowiedz innym o. Plant-for-the-Planet 2. Wygłaszaj referaty 2
1. Opowiedz innym o Plant-for-the-Planet 2. Wygłaszaj referaty 2. Sadź drzewa 3. Załóż klub 4. Zostań członkiem klubu Każdy może wygłaszać referaty i przekazywać nasz pomysł dalej, każdy może sadzić drzewa i ofiarować datki, każdy może założyć swój własny klub lub zostać jego członkiem, każdy może nam pomóc zorganizować akademię i każdy może zostać ambasadorem sprawiedliwości klimatycznej.

86 Dziękuję za uwagę! Nadszedł czas na dyskusję i wasze pytania. Co jest jeszcze niezrozumiałe? O czym chcielibyście dowiedzieć się więcej? 86


Pobierz ppt "Uwaga: NIE uczcie się tego tekstu na pamięć, ma on być dla was tylko pomocą. Wygłoście swój referat WŁASNYMI słowami. Dlatego ważne jest, abyście zrozumieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google