Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział IV - Początki Średniowiecza

2 ŚREDNIOWIECZE Pojawienie sięczłowieka Wynalezieniepisma -4000 r. p.n.e. UpadekRzymu - 476 r.OdkrycieAmeryki -1492 r. Wybuch I wojnyświatowej -1914 r. Prehistoria StarożytnośćŚredniowieczeNowożytnośćWspółczesność https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ images?q=tbn:ANd9GcTFyTG4oVm29_ YzEHUxJ7txlCvGhETYkljtgWmH0RAY9sxmFl-g Gdy klikniesz, to przełączysz się na slajd Spis treści. Będziesz mogła/mógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz, to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem (Mapa, Powrót...). Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu.

3 BIZANCJUM Powstało w 395 r., gdy Teodozjusz Wielki podzielił cesarstwo rzymskie na zachodnie i wschodnie (Bizancjum. Tak też nazywano miasto Konstantynopol). Mapa Najwybitniejszym władcą był Justynian I Wielki: - zorganizował silną armię, - opanował część ziem po upadłym cesarstwie zachodnim, - nakazał wznieść kościół Mądrości Bożej (Hagia Sophia), - spisać dawne i nowe prawa rzymskie wraz z komentarzami (Kodeks Justyniana). W cesarstwie obowiązywała czołobitność. Bezpieczeństwa strzegła silna flota. Tajemniczą bronią był ogień grecki. http://old.orthodox.bialystok.pl/foto/hagia.jpe http://hamburgpol.w.interia.pl/ justynian_cesarz.jpg https://encrypted-tbn1.gstatic.com/ images?q=tbn:ANd9GcSPypaXDcY K7KtsJGaY3R1l1zQD_ hdixIxNC6THq2aWe6AaJB8O http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Greekfire-madridskylitzes1.jpg/280px-Greekfire-madridskylitzes1.jpg

4 POCZĄTKI PODZIAŁU KOŚCIOŁA Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego wzrosło znaczenie Kościoła, bowiem duchowni posiadali umiejętności nieznane barbarzyńcom. Z czasem biskup Rzymu zyskał większe uznanie niż pozostali biskupi i stał się papieżem. Jego władzy nie uznawał biskup Konstantynopola (Bizancjum) zwany patriarchą. Papież Leon IX Patriarcha Michał I Cerulariusz Na skutek różnic religijnych w 1054 r. – za Leona IX i Michała I Cerulariusza doszło do wielkiej schizmy wschodniej. Jednolity Kościół rozpadł się na katolicki i prawosławny. Ważne słowa związane z prawosławiem: Cerkiew w Turzańsku Świaszczennik (pop, batiuszka) św. Maksym Gorlicki Ikonostas http://www.brewiarz.pl/czytelnia/ swieci/img/04/0419-leonIX_1.gif https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ images?q=tbn:ANd9GcQLkaZi-ZW1tez V7kGLiv81GfkX73qN5y8g2ObOfz8AR9qYnPsN http://w-droge.pl/images/gallery/ cerkwie/turzansk/turzansk01_.jpg http://www.beskid-niski.pl/image.php?ID=183 http://www.sobor.cerkiew.net/ zdjecia/katedra/ikonostas.JPG Mapa

5 BIZANCJUMBIZANCJUMBIZANCJUMBIZANCJUM Powrót http://www.primus.com.pl/gim/galeria/udir_45/bizancjum_najazdy_wczesne_sredniowiecze.jpg

6 POCZĄTKI ISLAMU Na Półwyspie Arabskim mieszkali Beduini trudniący się głównie pasterstwem i kupiectwem. Jednym z najważniejszych miast była Mekka, w której znajdowała się świątynia Kaaba – centrum życia religijnego. Mapa Tam właśnie nową religię zaczął głosić Mahomet. Bóg nazywał się Allach, religia – islam, a wyznawca – muzułmanin. Zagrożony prześladowaniami Mahomet uciekł w 622 r. do Medyny. Wydarzenie to – hidżra – jest początkiem ery muzułmańskiej i islamskiego kalendarza. Muzułmanie modlą się w meczetach. http://islamgreatreligion.files.wordpress.com/2010/07/holy-kaaba-washed.jpg?w=480&h=384 http://1.bp.blogspot.com/_ FkmRGSHZjac/SQY-QiDil3I/ AAAAAAAAFaE/6IDJUfkW0U0/ s400/Jami_al-Tawarikh_ Gabriel.jpg http://burlinski.com/newblog/pictures/whazir_khan_meczet.JPG

7 Nauki Mahometa spisano w świętej księdze – Koranie. Do najważniejszych powinności muzułmanina należy pięć filarów islamu: - wyznanie wiary, - regularna modlitwa, - jałmużna, - post, - pielgrzymka do Mekki. Po śmierci Mahometa przywódcami zostali kalifowie. W wyniku podbojów – też dżihadu (świętej wojny) – Arabowie zajęli rozległe tereny. Mapa http://sara.theellisschool.org/worldciv/muse um/literature/karar/images/koran.jpg Pozostałe obowiązki określa prawo szariatu. Arabowie: Tłumaczyli dzieła greckie i rzymskie. Napisali Ksiegę tysiąca i jednej nocy. Upowszechnili cyfry. Tworzyli arabeski Arabskie słowa: algebra, algorytm, szachy, sofa, pantofel, alkohol, admirał... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/One_Thousand_and_ One_Nights17.jpg/300px-One_Thousand_and_One_Nights17.jpg http://i.pinger.pl/pgr487/b47f907a 001412704ba0b0df/arabeski.jpg http://tramp.travel.pl/photo/00112/duze/cyfry.gif

8 Powrót http://img.interia.pl/encyklopedia/nimg/saba15_map.gif

9 http://www.historycznebitwy.info/obrazki/bitwy/sredniowiecze/poitiers732/mapa1.jpg Powrót W nowej stolicy – Bagdadzie – założono akademię zwana Domem Mądrości.

10 PAŃSTWO FRANKÓW Cesarstwo zachodniorzymskie upadło również na skutek wędrówek ludów. Nowopowstałe państwa z czasem przyjęły wiarę chrześcijańską. Mapa Także władca Franków - Chlodwig – z rodu Merowingów – w 496 r. przyjął chrzest, jego państwo rozrastało się (jako rolnicze). http://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/thumb/f/ fa/Bapteme_de_clovis.jpg/ 200px-Bapteme_de_clovis.jpg Z czasem rzeczywistą władzę sprawowali zarządcy dworu – majordomowie. Znaczenie jednego z nich – Karola Młota – wzrosło, gdy pod Poitiers (732 r.) pokonał wkraczających muzułmanów. http://www.edupedia.pl/entry_ img/Karol_Mlot_walka.jpg Jego syn – Pepin Mały (Krótki) – w 751 r. obalił króla Childeryka, zapoczątkowując rządy dynastii Karolingów, a współpracując z papieżem, i pokonując Longobardów, przyczynił się do powstania w 756 r. Państwa Kościelnego. Po śmierci Pepina władzę przejął syn – Karol Wielki. http://www.edupedia.pl/images/img300/Pepin_Maly.jpg

11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Franks_expansion.gif/350px-Franks_expansion.gif EKSPANSJA FRANKÓW Powrót do Państwo Franków http://www.interklasa.pl/portal/staticfiles/pictures/ pictures/13553_religia5.jpg Chrystianizacja barbarzyńskich plemion Powrót do Karol Wielki Sasi Karol Wielki (742-814 r. Rządzi od 768 r.) Akwizgran

12 KAROL WIELKI: Powiększył Państwo Franków. Ujednolicił system miar i wag. Uporządkował prawo. Wprowadził jednolitą walutę – srebrnego denara. Podzielił państwo na hrabstwa i marchie. Zmusił Sasów do przyjęcia chrześcijaństwa. Ochraniał Państwo Kościelne przed Longobardami. http://www.nbportal.pl/dyskm/ numizmatykahistoria_pieniadza/il_ 16_rv.JPG http://img.interia.pl/ encyklopedia/ nimg/karol_1_7.jpg Mapa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/e/e8/PapalStates1700.png Za jego czasów nastąpił renesans karoliński: - rozbudował Akwizgran (stolicę), - powstały szkoły kościelne, - nauczano siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka) - zreformowano pismo (minuskuła karolińska) i gramatykę Łacińską, - utworzono akademię pałacową, -... W Rzymie, w 800 r., został koronowany na cesarza. http://biografie.eu.interia.pl/biografie/img/karol_wielki.jpg

13 http://www.niemcy.ovh.org/images/701px-Traktat_verdun.svg.png Po Karolu Wielkim władzę przejął syn Ludwik I Pobożny, a w 843 r. na zjeździe w Verdun jego synowie podzielili Państwo Franków na trzy części. Ludwik I Pobożny http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/thumb/1/1a/Ludwik_I_Pobo %C5%BCny.jpg/250px-Ludwik_I_ Pobo%C5%BCny.jpg Dało to początek Francji, Niemcom i Włochom.

14 http://www.panstwo-frankow.za.pl/wczesne-sredniowiecze-panstwo-frankow.jpg Historia Państwa Franków

15 RZESZA OTTONÓW Po wymarciu, we wschodniej części imperium, dynastii Karolingów (911 r.), królów w rodzącej się Rzeszy Niemieckiej wybierali książęta. W 936 r. został nim Otton I, którego po wyprawie do Rzymu (962 r.), koronowano na cesarza. Mapa http://www.fronda.pl/site_media/ media/uploads/otton1.jpg Po Ottonie II władzę przejął małoletni Otton III, któremu z czasem zaczęło marzyć się państwo uniwersalne. W jego skład wchodziłyby równoprawne prowincje: Słowiańszczyzna, Germania, Galia i Rzym. http://joystamps.com/images/stamps/masterStamps/5946_0.jpg Na wzór Imperium Rzymskiego: jedność przez wspólną wiarę chrześcijańską, rządy jednego świeckiego władcy, papież pomaga w sprawach religijnych. Nagła śmierć Ottona III utorowała drogę do władzy Henrykowi II Świętemu, który był zwolennikiem polityki podbojów. http://www.wiking.edu.pl/upload/ historia/images/HenrykII.jpg

16 https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9K4LY- mUukpqX2U44nvcMdPpakGtBAM2pdQ1Fn8bjnu1BUitENg Powrót

17 Mapa NAJAZDY NORMANÓW Zwani też są wikingami lub waregami. Zamieszkiwali górzystą i chłodną Skandynawię. Wikingowie posługiwali się pismem runicznym. http://www.torques.webd.pl/Historia/runy/pismo.gif Wyznawali politeizm. Czcili Odyna - bóg mądrości i wojny, Thora – gromowładny bóg wojny... http://lh6.ggpht.com/_VdD4LPPvsBA/S7jmSsXzq5I/AAAAAAAAAOE/LXazy5Nl_zw/odyn3.jpg Budowali drakkary i snekkary. http://www.zaglowce.ow.pl/typy/wikingowie/drakar.jpg Aby uniknąć głodu i bratobójczych walk organizowali wyprawy rabunkowe, ale też i kupieckie. W ich wyniku odkrywali nowe lądy. Pomimo prób nie udało się zjednoczyć Normanów i w efekcie powstały trzy państwa: Norwegia, Dania i Szwecja. http://free.of.pl/w/wikingowie/dom/dom.gif Dom wikinga Temat nadobowiązkowy

18 Powrót http://www.historycznebitwy.info/obrazki/bitwy/sredniowiecze/hastings1066/wyprawy.jpg Wikingowie, którzy od 911 r. zamieszkiwali Normandię, pod wodzą Wilhelma Zdobywcy dokonali podboju Anglii zwyciężając pod Hastings w 1066 r. Skandynawia

19 Mapa W wielkiej wędrówce ludów w IV i V w. uczestniczyli także Słowianie. państwo data powstania założyciel przyjęcie chrześcijaństwa Samona 622 r. Samon ? bułgarskie¹ 680 r. Asparuch 864 r. z Bizancjum wielko- morawskie Lata 30. IX w. Mojmir 865 r. z Bizancjum; działalność Cyryla i Metodego 2, liturgia w j. słowiańskim; alfabet – głagolica 3, później cyrylica czeskie IX w. Dynastia Przemyślidów - Borzywoj wg Legendy Borzywoj przyjął chrzest z rąk Metodego polskie Ok.. 960 r. Dynastia Piastów – Mieszko I 966 r. z Czech ruskie IX w. Włodzimierz I 988 r. z Bizancjum SŁOWIANIE I WĘGRZY pierwsze państwa słowiańskie Źródło; H. Tomalska, Historia w szkole średniej -inaczej, Część 1 ¹Bułgarzy - ulegli slawinizacji, to lud słowiańsko-protobułgarsko-tracki. 2 Cyrul i Metody – misjonarze, chrystianizowali Państwo Wielkomorawskie. 3 Głagolicą pisano latopisy – kroniki ruskie w języku słowiańskim. Wędrówki

20 http://www.staff.amu.edu.pl/~hjp/teksty/PICT0006.JPG Powrót do tematu Powrót do mapy - Węgrzy wędrując w IX w. wzdłuż Dunaju na zachód zostali powstrzymani w 955 r., przez Ottona I, w bitwie na Lechowym Polu. - Po tej klęsce zrezygnowali z wędrówek i na Nizinie Panońskiej utworzyli państwo. - U schyłku X w. Stefan Wielki Święty przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Słowianie, na przełomie V i VI w., dotarli do rzeki Łaby oraz osiedlili się na Półwyspie Bałkańskim.

21 Powrót http://www.mielecin.pl/images/histor/slowianie-x-w.jpg Wędrówki Słowian i Węgrów

22 MIĘDZY PAPIESTWEM A CESARSTWEM Duchowni wraz ze stanowiskami otrzymywali majątki ziemskie (inwestytura) i przez to bardziej byli związani ze swoim władcą niż z papieżem. Takie i inne niemoralności spowodowały potrzebę odnowy Kościoła (idea benedyktynów z klasztoru w Cluny). Z czasem Kościół odzyskał świetność, a miał w tym duży udział papież Sylwester II. http://www.paranormalium.pl/ ilustracje/artykuly2/sylwester_ ii_papiez.gif Inny problem, z którym borykał się Kościół to wspomniana wcześniej schizma wschodnia. Gdy papieżem został Grzegorz VII – w 1075 r. – sformułował Dictatus Papae (Dyktat papieski), z szerokim programem reform ograniczającym uprawnienia władców a wzmacniąjącym Kościół. Przeciwny temu cesarz niemiecki Henryk IV został wyklęty i w 1077 r. w Canossie musiał prosić o przebaczenie. http://wiara.pl/files/old/kosciol.wiara.pl/grafika/ 2008/12/12/1229073681/1229073771_7.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Heinrich_4_g.jpg Spory miedzy stronami trwały aż do 1122 r., do konkordatu wormackiego, kiedy to ustalono, że inwestytury biskupów dokonywać będzie papież. http://historyk.eu/images/obraz1335798538.jpg Mapa

23 Chrześcijaństwo i islam w Europie około roku 1000 (wg J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, ryc. ?); przerysowała I. Jordan. a, d – chrześcijaństwo łacińskie; b, e – chrześcijaństwo bizantyńskie ; c – islam http://www.archeolog.pl/vdata/_obrazki/europa/arch%5B4438%5D_ryc.4.jpg Cluny Canossa Powrót do Między papiestwem a cesarstwem Powrót do Początki podziału Kościoła

24 SPIS TREŚCI Koniec Średniowiecze ( przedział czasowy ). Bizancjum ( Bizancjum, Justynian I Wielki, Hagia Sophia ). Początki podziału Kościoła ( patriarcha, 1054 r. – wielka schizma wschodnia, katolicyzm, prawosławie, cerkiew, świaszczennik, ikonostas ). Początki islamu ( beduini, Mekka, świątynia Kaaba, Mahomet, Allach, islam, muzułmanin, kalif, Medyna, 622 r. - hidżra, meczet, Koran, pięć filarów islamu, szariat, dżihad, arabeski, Bagdad). Państwo Franków ( Frankowie, Chlodwig, majordom, Karol Młot, Karolingowie, Państwo Kościelne, Karol Wielki ). Karol Wielki ( hrabstwa, marchie, renesans karoliński, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła karolińska, 800 r, 843 r. - Verdun ). Rzesza Ottonów ( Rzesza Niemiecka, Otton I, 962 r., Otton III, państwo uniwersalne, Henryk II Święty ). Najazdy Normanów ( wiking, runy, Odyn, Thor, drakkary, snekkary, 1066 r. - Hastings ). Słowianie i Węgrzy ( państwa: Samona, wielkomorawskie, czeskie, polskie, ruskie, Cyryl, Metody, głagolica, cyrylica, Włodzimierz I Wielik, 955 r. - Lechowe Pole, Stefan Wielki Święty ). Między papiestwem a cesarstwem ( inwestytura, Cluny, Sylwester II, Grzegorz VII, Henryk IV, Canossa, 1122 r. – konkordat wormacki). Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy pierwszej gimnazjum, S. Roszak, Anna Łaszkiewicz, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2009


Pobierz ppt "HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google