Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział IV - Początki Średniowiecza

2 ŚREDNIOWIECZE Pojawienie sięczłowieka Wynalezieniepisma r. p.n.e. UpadekRzymu r.OdkrycieAmeryki r. Wybuch I wojnyświatowej r. Prehistoria StarożytnośćŚredniowieczeNowożytnośćWspółczesność https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ images?q=tbn:ANd9GcTFyTG4oVm29_ YzEHUxJ7txlCvGhETYkljtgWmH0RAY9sxmFl-g Gdy klikniesz, to przełączysz się na slajd Spis treści. Będziesz mogła/mógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz, to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem (Mapa, Powrót...). Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu.

3 BIZANCJUM Powstało w 395 r., gdy Teodozjusz Wielki podzielił cesarstwo rzymskie na zachodnie i wschodnie (Bizancjum. Tak też nazywano miasto Konstantynopol). Mapa Najwybitniejszym władcą był Justynian I Wielki: - zorganizował silną armię, - opanował część ziem po upadłym cesarstwie zachodnim, - nakazał wznieść kościół Mądrości Bożej (Hagia Sophia), - spisać dawne i nowe prawa rzymskie wraz z komentarzami (Kodeks Justyniana). W cesarstwie obowiązywała czołobitność. Bezpieczeństwa strzegła silna flota. Tajemniczą bronią był ogień grecki. justynian_cesarz.jpg https://encrypted-tbn1.gstatic.com/ images?q=tbn:ANd9GcSPypaXDcY K7KtsJGaY3R1l1zQD_ hdixIxNC6THq2aWe6AaJB8O

4 POCZĄTKI PODZIAŁU KOŚCIOŁA Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego wzrosło znaczenie Kościoła, bowiem duchowni posiadali umiejętności nieznane barbarzyńcom. Z czasem biskup Rzymu zyskał większe uznanie niż pozostali biskupi i stał się papieżem. Jego władzy nie uznawał biskup Konstantynopola (Bizancjum) zwany patriarchą. Papież Leon IX Patriarcha Michał I Cerulariusz Na skutek różnic religijnych w 1054 r. – za Leona IX i Michała I Cerulariusza doszło do wielkiej schizmy wschodniej. Jednolity Kościół rozpadł się na katolicki i prawosławny. Ważne słowa związane z prawosławiem: Cerkiew w Turzańsku Świaszczennik (pop, batiuszka) św. Maksym Gorlicki Ikonostas swieci/img/04/0419-leonIX_1.gif https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ images?q=tbn:ANd9GcQLkaZi-ZW1tez V7kGLiv81GfkX73qN5y8g2ObOfz8AR9qYnPsN cerkwie/turzansk/turzansk01_.jpg zdjecia/katedra/ikonostas.JPG Mapa

5 BIZANCJUMBIZANCJUMBIZANCJUMBIZANCJUM Powrót

6 POCZĄTKI ISLAMU Na Półwyspie Arabskim mieszkali Beduini trudniący się głównie pasterstwem i kupiectwem. Jednym z najważniejszych miast była Mekka, w której znajdowała się świątynia Kaaba – centrum życia religijnego. Mapa Tam właśnie nową religię zaczął głosić Mahomet. Bóg nazywał się Allach, religia – islam, a wyznawca – muzułmanin. Zagrożony prześladowaniami Mahomet uciekł w 622 r. do Medyny. Wydarzenie to – hidżra – jest początkiem ery muzułmańskiej i islamskiego kalendarza. Muzułmanie modlą się w meczetach. FkmRGSHZjac/SQY-QiDil3I/ AAAAAAAAFaE/6IDJUfkW0U0/ s400/Jami_al-Tawarikh_ Gabriel.jpg

7 Nauki Mahometa spisano w świętej księdze – Koranie. Do najważniejszych powinności muzułmanina należy pięć filarów islamu: - wyznanie wiary, - regularna modlitwa, - jałmużna, - post, - pielgrzymka do Mekki. Po śmierci Mahometa przywódcami zostali kalifowie. W wyniku podbojów – też dżihadu (świętej wojny) – Arabowie zajęli rozległe tereny. Mapa um/literature/karar/images/koran.jpg Pozostałe obowiązki określa prawo szariatu. Arabowie: Tłumaczyli dzieła greckie i rzymskie. Napisali Ksiegę tysiąca i jednej nocy. Upowszechnili cyfry. Tworzyli arabeski Arabskie słowa: algebra, algorytm, szachy, sofa, pantofel, alkohol, admirał... One_Nights17.jpg/300px-One_Thousand_and_One_Nights17.jpg ba0b0df/arabeski.jpg

8 Powrót

9 Powrót W nowej stolicy – Bagdadzie – założono akademię zwana Domem Mądrości.

10 PAŃSTWO FRANKÓW Cesarstwo zachodniorzymskie upadło również na skutek wędrówek ludów. Nowopowstałe państwa z czasem przyjęły wiarę chrześcijańską. Mapa Także władca Franków - Chlodwig – z rodu Merowingów – w 496 r. przyjął chrzest, jego państwo rozrastało się (jako rolnicze). wikipedia/commons/thumb/f/ fa/Bapteme_de_clovis.jpg/ 200px-Bapteme_de_clovis.jpg Z czasem rzeczywistą władzę sprawowali zarządcy dworu – majordomowie. Znaczenie jednego z nich – Karola Młota – wzrosło, gdy pod Poitiers (732 r.) pokonał wkraczających muzułmanów. img/Karol_Mlot_walka.jpg Jego syn – Pepin Mały (Krótki) – w 751 r. obalił króla Childeryka, zapoczątkowując rządy dynastii Karolingów, a współpracując z papieżem, i pokonując Longobardów, przyczynił się do powstania w 756 r. Państwa Kościelnego. Po śmierci Pepina władzę przejął syn – Karol Wielki.

11 EKSPANSJA FRANKÓW Powrót do Państwo Franków pictures/13553_religia5.jpg Chrystianizacja barbarzyńskich plemion Powrót do Karol Wielki Sasi Karol Wielki ( r. Rządzi od 768 r.) Akwizgran

12 KAROL WIELKI: Powiększył Państwo Franków. Ujednolicił system miar i wag. Uporządkował prawo. Wprowadził jednolitą walutę – srebrnego denara. Podzielił państwo na hrabstwa i marchie. Zmusił Sasów do przyjęcia chrześcijaństwa. Ochraniał Państwo Kościelne przed Longobardami. numizmatykahistoria_pieniadza/il_ 16_rv.JPG encyklopedia/ nimg/karol_1_7.jpg Mapa commons/e/e8/PapalStates1700.png Za jego czasów nastąpił renesans karoliński: - rozbudował Akwizgran (stolicę), - powstały szkoły kościelne, - nauczano siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka) - zreformowano pismo (minuskuła karolińska) i gramatykę Łacińską, - utworzono akademię pałacową, -... W Rzymie, w 800 r., został koronowany na cesarza.

13 Po Karolu Wielkim władzę przejął syn Ludwik I Pobożny, a w 843 r. na zjeździe w Verdun jego synowie podzielili Państwo Franków na trzy części. Ludwik I Pobożny commons/thumb/1/1a/Ludwik_I_Pobo %C5%BCny.jpg/250px-Ludwik_I_ Pobo%C5%BCny.jpg Dało to początek Francji, Niemcom i Włochom.

14 Historia Państwa Franków

15 RZESZA OTTONÓW Po wymarciu, we wschodniej części imperium, dynastii Karolingów (911 r.), królów w rodzącej się Rzeszy Niemieckiej wybierali książęta. W 936 r. został nim Otton I, którego po wyprawie do Rzymu (962 r.), koronowano na cesarza. Mapa media/uploads/otton1.jpg Po Ottonie II władzę przejął małoletni Otton III, któremu z czasem zaczęło marzyć się państwo uniwersalne. W jego skład wchodziłyby równoprawne prowincje: Słowiańszczyzna, Germania, Galia i Rzym. Na wzór Imperium Rzymskiego: jedność przez wspólną wiarę chrześcijańską, rządy jednego świeckiego władcy, papież pomaga w sprawach religijnych. Nagła śmierć Ottona III utorowała drogę do władzy Henrykowi II Świętemu, który był zwolennikiem polityki podbojów. historia/images/HenrykII.jpg

16 https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9K4LY- mUukpqX2U44nvcMdPpakGtBAM2pdQ1Fn8bjnu1BUitENg Powrót

17 Mapa NAJAZDY NORMANÓW Zwani też są wikingami lub waregami. Zamieszkiwali górzystą i chłodną Skandynawię. Wikingowie posługiwali się pismem runicznym. Wyznawali politeizm. Czcili Odyna - bóg mądrości i wojny, Thora – gromowładny bóg wojny... Budowali drakkary i snekkary. Aby uniknąć głodu i bratobójczych walk organizowali wyprawy rabunkowe, ale też i kupieckie. W ich wyniku odkrywali nowe lądy. Pomimo prób nie udało się zjednoczyć Normanów i w efekcie powstały trzy państwa: Norwegia, Dania i Szwecja. Dom wikinga Temat nadobowiązkowy

18 Powrót Wikingowie, którzy od 911 r. zamieszkiwali Normandię, pod wodzą Wilhelma Zdobywcy dokonali podboju Anglii zwyciężając pod Hastings w 1066 r. Skandynawia

19 Mapa W wielkiej wędrówce ludów w IV i V w. uczestniczyli także Słowianie. państwo data powstania założyciel przyjęcie chrześcijaństwa Samona 622 r. Samon ? bułgarskie¹ 680 r. Asparuch 864 r. z Bizancjum wielko- morawskie Lata 30. IX w. Mojmir 865 r. z Bizancjum; działalność Cyryla i Metodego 2, liturgia w j. słowiańskim; alfabet – głagolica 3, później cyrylica czeskie IX w. Dynastia Przemyślidów - Borzywoj wg Legendy Borzywoj przyjął chrzest z rąk Metodego polskie Ok r. Dynastia Piastów – Mieszko I 966 r. z Czech ruskie IX w. Włodzimierz I 988 r. z Bizancjum SŁOWIANIE I WĘGRZY pierwsze państwa słowiańskie Źródło; H. Tomalska, Historia w szkole średniej -inaczej, Część 1 ¹Bułgarzy - ulegli slawinizacji, to lud słowiańsko-protobułgarsko-tracki. 2 Cyrul i Metody – misjonarze, chrystianizowali Państwo Wielkomorawskie. 3 Głagolicą pisano latopisy – kroniki ruskie w języku słowiańskim. Wędrówki

20 Powrót do tematu Powrót do mapy - Węgrzy wędrując w IX w. wzdłuż Dunaju na zachód zostali powstrzymani w 955 r., przez Ottona I, w bitwie na Lechowym Polu. - Po tej klęsce zrezygnowali z wędrówek i na Nizinie Panońskiej utworzyli państwo. - U schyłku X w. Stefan Wielki Święty przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Słowianie, na przełomie V i VI w., dotarli do rzeki Łaby oraz osiedlili się na Półwyspie Bałkańskim.

21 Powrót Wędrówki Słowian i Węgrów

22 MIĘDZY PAPIESTWEM A CESARSTWEM Duchowni wraz ze stanowiskami otrzymywali majątki ziemskie (inwestytura) i przez to bardziej byli związani ze swoim władcą niż z papieżem. Takie i inne niemoralności spowodowały potrzebę odnowy Kościoła (idea benedyktynów z klasztoru w Cluny). Z czasem Kościół odzyskał świetność, a miał w tym duży udział papież Sylwester II. ilustracje/artykuly2/sylwester_ ii_papiez.gif Inny problem, z którym borykał się Kościół to wspomniana wcześniej schizma wschodnia. Gdy papieżem został Grzegorz VII – w 1075 r. – sformułował Dictatus Papae (Dyktat papieski), z szerokim programem reform ograniczającym uprawnienia władców a wzmacniąjącym Kościół. Przeciwny temu cesarz niemiecki Henryk IV został wyklęty i w 1077 r. w Canossie musiał prosić o przebaczenie /12/12/ / _7.jpg Spory miedzy stronami trwały aż do 1122 r., do konkordatu wormackiego, kiedy to ustalono, że inwestytury biskupów dokonywać będzie papież. Mapa

23 Chrześcijaństwo i islam w Europie około roku 1000 (wg J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, ryc. ?); przerysowała I. Jordan. a, d – chrześcijaństwo łacińskie; b, e – chrześcijaństwo bizantyńskie ; c – islam Cluny Canossa Powrót do Między papiestwem a cesarstwem Powrót do Początki podziału Kościoła

24 SPIS TREŚCI Koniec Średniowiecze ( przedział czasowy ). Bizancjum ( Bizancjum, Justynian I Wielki, Hagia Sophia ). Początki podziału Kościoła ( patriarcha, 1054 r. – wielka schizma wschodnia, katolicyzm, prawosławie, cerkiew, świaszczennik, ikonostas ). Początki islamu ( beduini, Mekka, świątynia Kaaba, Mahomet, Allach, islam, muzułmanin, kalif, Medyna, 622 r. - hidżra, meczet, Koran, pięć filarów islamu, szariat, dżihad, arabeski, Bagdad). Państwo Franków ( Frankowie, Chlodwig, majordom, Karol Młot, Karolingowie, Państwo Kościelne, Karol Wielki ). Karol Wielki ( hrabstwa, marchie, renesans karoliński, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła karolińska, 800 r, 843 r. - Verdun ). Rzesza Ottonów ( Rzesza Niemiecka, Otton I, 962 r., Otton III, państwo uniwersalne, Henryk II Święty ). Najazdy Normanów ( wiking, runy, Odyn, Thor, drakkary, snekkary, 1066 r. - Hastings ). Słowianie i Węgrzy ( państwa: Samona, wielkomorawskie, czeskie, polskie, ruskie, Cyryl, Metody, głagolica, cyrylica, Włodzimierz I Wielik, 955 r. - Lechowe Pole, Stefan Wielki Święty ). Między papiestwem a cesarstwem ( inwestytura, Cluny, Sylwester II, Grzegorz VII, Henryk IV, Canossa, 1122 r. – konkordat wormacki). Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy pierwszej gimnazjum, S. Roszak, Anna Łaszkiewicz, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2009


Pobierz ppt "HISTORIA w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Marek Drwięga Wersja: 1.4/ps/12 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Klasa I. Utrwalenie wiadomości i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google