Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pożegnanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pożegnanie."— Zapis prezentacji:

1 Pożegnanie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Zostawili pogrążonych
Nagle odeszli w krainę, z której się nie wraca. Zostawili pogrążonych w bólu najbliższych i cały naród polski. A tyle jeszcze mieli do zrobienia...

25 Litania narodu polskiego
Kyrie eleyson. Chryste eleyson. Kyrie eleyson. Ojcze z nieba, Boże, Ojcze narodu polskiego, wysłuchaj nas. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Odkupicielu narodu polskiego, ratuj nas. Duchu święty, Boże, Nadziejo narodu polskiego, umocnij nas. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko nasza, módl się za nami. Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Zwycięska, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie ojców i kobiet brzemiennych, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie robotników, módl się za nami.

26 Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali królową Polski i Litwy,
Uproś u Syna swego potrzebne łaski Polsce i naszym Sąsiadom. Święci patroni Polski – Święty Wojciechu, biskupie i męczenniku, Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, Święty Stanisławie Kostko, patronie polskiej młodzieży, Święty Andrzeju Bobolo, męczenniku, Święta Jadwigo Królowo, "A któż im łzy powróci?", Święty Kazimierzu, królewiczu, Święta Jadwigo Śląska, patronko uchodźców oraz pojednania i pokoju, Święta Kingo, patronko ubogich, Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego, Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku, Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Módlcie się za nami. Wszyscy święci i błogosławieni polscy,

27 Święty Kazimierzu, królewiczu, patronie Litwy,
Módl się za nami. Święty Józafacie, patronie Rusi, Święty Antoni Pieczerski, patronie Ukrainy, Święty Wacławie, patronie Czech, Święty Wojciechu, patronie Węgier, Święty Bonifacy, patronie Niemiec, Święty Brunonie z Kwerfurtu, przyjacielu Polski,

28 Święci patroni Europy –
Święty Benedykcie z Nursji, Święty Cyrylu i Metody, Święta Brygido Szwedzka, Święta Katarzyno ze Sieny, Święta Edyto Stein, Módlcie się za nami.

29 Od niewoli ruskiej, germańskiej i europejskiej,
Wybaw nas, Panie. Boże, przez krew, cierpienia i niedole jakich od początku naszych dziejów doświadczał naród polski od naszych sąsiadów, od Krzyżaków, Tatarów i Turków, Wysłuchaj nas, Panie. Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków uczestniczących we wszystkich powstaniach i wojnach za Wiarę i Wolność, Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków walczących „O Wolność Waszą i Naszą”, Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków w czasie I i II wojny światowej, Wysłuchaj nas, Panie Boże, przez krew, cierpienia i niedole Polek i Polaków pomordowanych na nieludzkiej ziemi, Boże, przez krew, cierpienia i niedole niewolników, wygnańców, zesłańców i pielgrzymów polskich,

30 O niepodległość i wolność dla Ojczyzny naszej,
Prosimy Cię, Panie. Aby Wiara nasza była trwałą podstawą naszego codziennego życia, Aby Nadzieja Twoja zagościła na zawsze w sercach naszych, Aby Miłość Twoja zwyciężyła wszelkie zło w nas i wokół nas,

31 Za rozbite rodziny polskie,
Przepraszamy Cię, Panie. Za nienarodzone dzieci polskie, Za nasze wady narodowe, nałogi i grzechy, Boże, przebacz nam nasze winy, jako i my, przebaczamy naszym winowajcom. Boże wzmocnij nas na ciele, na umyśle i na duszy, abyśmy mogli podnieść się z naszych upadków i naprawić nasze błędy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

32 Boże, oczyść Miłością Twoją serca naszych nieprzyjaciół.
Boże, naucz nas miłować naszych nieprzyjaciół. Boże, naucz nas zło dobrem zwyciężać. Boże, przez zasługi wiernych sług Twoich – Papieża-Polaka, Prymasa Tyciąclecia, św. s. Faustyny Kowalskiej i wszystkich polskich świętych i błogosławionych, Zmiłuj się nad nami. Boże Miłosierny, okaż miłosierdzie swoje Polsce i całemu światu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

33 Przyrzekamy miłować Boga, Ojczyznę i Rodzinę.
Szanować godność kobiety i matki. W wierze ojców naszych i głębokim patriotyźmie wychowywać zdrowe, szlachetne i wierne pokolenia Polaków. Żyć na codzień zgodnie z Ewangelią. Królowo Polski, wspieraj nas w dobrem i chroń od zła wszelkiego – Niech hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” zjednoczy na nowo naród polski w kraju i poza jego granicami, Niech Polak będzie Polakowi bratem. Tak nam dopomóż Bóg i Maryjo, nasza Matko i Królowo. Amen.

34 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
A światłość wiekuista niechaj im świeci Na wieki, wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


Pobierz ppt "Pożegnanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google