Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAROLINA KÓZKA DZIEWICZA MĘCZENNICA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAROLINA KÓZKA DZIEWICZA MĘCZENNICA"— Zapis prezentacji:

1 KAROLINA KÓZKA DZIEWICZA MĘCZENNICA
Peregrynacja relikwii w Diecezji Łomżyńskiej Dekanat Grajewo: r. I. Konopko

2 Urodziła się r. we wsi Wał - Ruda w diecezji tarnowskiej w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Wychowana w atmosferze głębokiej religijności pozostawała pod szczególnym wpływem wuja F. Borzęckiego. W życiu duchowym ważną rolę odegrał proboszcz ks. Władysław Mendrala.

3 DOM RODZINNY

4 Naukę w szkole podstawowej rozpoczęła w 1906r. , a ukończyła w 1912r
Naukę w szkole podstawowej rozpoczęła w 1906r., a ukończyła w 1912r. Później uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą – trzy razy w tygodniu. Okazała wielkie zdolności, pracowitość i obowiązkowość.

5 Żyła w pokorze, zatopiona w modlitwie;
Korzystała z sakramentów świętych; Zawsze blisko Boga; Starała się żyć uczciwie; tak aby nikomu nie wyrządzić krzywdy, nikogo nie obmawiała; Wrażliwa na innych ludzi, patrzyła jak można im pomóc; Martwiła się niewłaściwym postępowaniem innych, obrażaniem Boga;

6 Wszelkie uwagi co do swego zachowania, dokuczanie, wyśmiewanie znosiła z godnością;
Starała się wprowadzać zgodę, ustępowała w sytuacjach konfliktowych; Wrażliwa na wszelkie potrzeby bliźnich; Najważniejsza w jej życiu była skromność w ubiorze, słowie i zachowaniu; Oddała życie w obronie czystości.

7 KAPLICA

8 Czas wolny najchętniej poświęcała rodzeństwu i dzieciom z sąsiednich domów, ucząc je katechizmu. Ludziom starszym i chorym czytywała pisma religijne i oddawała różne posługi.

9 MODLITWA

10 Fotografia zbiorowa z okazji zakończenia roku szkolnego 1910-1911 w Wał - Rudzie.
(Bł. Karolina w grupie dzieci za kierownikiem szkoły).

11 KUCHNIA

12 LAS

13 W pół roku po otrzymaniu Sakramentu Bierzmowania ujawnił się prawdziwy heroizm wewnętrzny Karoliny. Dnia r. zmarła na skutek zadanych jej ran i upływu krwi. Jej ciało znaleziono dopiero r., było poranione i wykrwawione, ale z dochowanymi znakami dziewictwa.

14 Biskup ordynariusz ks. Leon Wałęga polecił, aby nagrobny pomnik Karoliny umieszczono nie na cmentarzu, ale przy kościele, aby wszystkim przypominał jej bohaterską walkę o dochowanie cnoty i wierności Bogu.

15 RELIKWIE

16 W 1893r. opracowano pozycję dotyczącą męczeństwa Karoliny, a dn r. Papież Jan Paweł II podpisał - przygotowany przez Kongregację – dekret męczeństwa. Beatyfikacji dokonał Papież Polak r. w Tarnowie podczas III pielgrzymki do Ojczyzny.

17 Litania do błogosławionej Karoliny Kózkówny

18 Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami Święta Maryjo - módl się za nami Błogosławiona Karolino - módl się za nami Męczennico w obronie czystości Apostołko Krzyża Chrystusowego Czcicielko Różańca świętego Świadku Ewangelii Wzorze żywej wiary Kwiecie polskiej ziemi Troskliwa opiekunko świątyni Nauczycielko prawdziwej pobożności Niestrudzona w posłudze bliźnim Przykładzie poszanowania rodziców

19 Gorliwa nauczycielko dzieci Strażniczko kościoła domowego Przykładzie pracowitości Przykładzie uczciwości Apostole dobroci Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych Światło dla zagubionych Wzorze szczerej przyjaźni Patronko ciężkiej pracy rolników Patronko młodzieży Przewodniczko w drodze do świętości Przez zasługi Błogosławionej Karoliny - prosimy Cię Panie O wytrwanie w wierze O posłuszeństwo słowu Bożemu O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów O umiejętność dostrzegania dobra O pokrzepienie w trudnych chwilach życia O pocieszenie w smutkach i udrękach

20 O siłę ducha w chwilach zwątpień O męstwo w znoszeniu cierpienia O wrażliwość sumienia O wierność Bogu, bliźnim i sobie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pobierz ppt "KAROLINA KÓZKA DZIEWICZA MĘCZENNICA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google