Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Blarowska KrDZTo1013. Index Tekst niesformatowany ˝YCIORYS ˝YCIORYS Nazywam si© Patrycja i mam 19 lat. Pochodz© z pi©knej i malowniczej wioski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Blarowska KrDZTo1013. Index Tekst niesformatowany ˝YCIORYS ˝YCIORYS Nazywam si© Patrycja i mam 19 lat. Pochodz© z pi©knej i malowniczej wioski,"— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Blarowska KrDZTo1013

2 Index

3 Tekst niesformatowany ˝YCIORYS ˝YCIORYS Nazywam si© Patrycja i mam 19 lat. Pochodz© z pi©knej i malowniczej wioski, kt˘ra nosi nazw© PorĄbka. Tam si© wychowywaˆam, chodziˆam od 2 roku ľycia do przedszkola, cho nie lubiˆam tam zostawa. Spotkaˆam jednak Paulin© i wtedy polubiˆam to miejsce. Czas podstaw˘wki i gimnazjum zleciaˆ szybko. Trzeba byˆo w koäcu wybra szkoˆ© wyľszĄ i postanowaiˆam i˜ do Liceum Og˘lnoksztaˆcĄcedo w Kozach im. K.K.Baczyäskiego doklasy matematyczno-geograficznej. Wtedy jeszcze miaˆam w planach i˜ dalej na geodezj© i zosta geodetĄ. Jednak plany zmieniˆy si© z dniem, kiedy poszˆam na dzieä przedsi©biorczo˜ci do biura geodezyjnego i pewien pan powiedziaˆ mi, ľe maˆo kobiet pracuje w tym zawodzie, pokazaˆ program do robienia map itd. Nie spodobaˆo mi si©, dlatego juľ wtedy wiedziaˆam, ľe na studia geodezyjne nie p˘jd©. Trzy lata w liceum min©ˆy bardzo szybko, kaľdy z nas czekaˆ z niecierpliwo˜ciĄ na studni˘wk©. Byˆa to wspaniaˆa impreza, kt˘rej nie zapomn© do koäca ľycia, a to wszystko przez doborowe towarzystwo i zabaw©.. Nazywam si© Patrycja i mam 19 lat. Pochodz© z pi©knej i malowniczej wioski, kt˘ra nosi nazw© PorĄbka. Tam si© wychowywaˆam, chodziˆam od 2 roku ľycia do przedszkola, cho nie lubiˆam tam zostawa. Spotkaˆam jednak Paulin© i wtedy polubiˆam to miejsce. Czas podstaw˘wki i gimnazjum zleciaˆ szybko. Trzeba byˆo w koäcu wybra szkoˆ© wyľszĄ i postanowaiˆam i˜ do Liceum Og˘lnoksztaˆcĄcedo w Kozach im. K.K.Baczyäskiego doklasy matematyczno-geograficznej. Wtedy jeszcze miaˆam w planach i˜ dalej na geodezj© i zosta geodetĄ. Jednak plany zmieniˆy si© z dniem, kiedy poszˆam na dzieä przedsi©biorczo˜ci do biura geodezyjnego i pewien pan powiedziaˆ mi, ľe maˆo kobiet pracuje w tym zawodzie, pokazaˆ program do robienia map itd. Nie spodobaˆo mi si©, dlatego juľ wtedy wiedziaˆam, ľe na studia geodezyjne nie p˘jd©. Trzy lata w liceum min©ˆy bardzo szybko, kaľdy z nas czekaˆ z niecierpliwo˜ciĄ na studni˘wk©. Byˆa to wspaniaˆa impreza, kt˘rej nie zapomn© do koäca ľycia, a to wszystko przez doborowe towarzystwo i zabaw©.. W koäcu przyszedˆ maj, a z nim egzamin dojrzaˆo˜ci, od kt˘rego zaleľaˆy dalsze losy mojego ľycia. Marzeniem byˆo dosta si© na uczelni© do Krakowa, dalej od domu, a najbardziej chciaˆam si© dosta na Uniwersytet Ekonomiczny. Po maturach nadeszˆy najdˆuľsze wakacje w ľyciu. Na poczĄtku pracowaˆam dwa miesiĄce, po czymudaˆam si© na 10dniowy odpoczynek do Buˆgarii, a konkretnie Sˆonecznego Brzegu. Bawiˆam si© oczywi˜cie ˜wietnie, ale trzeba byˆo w koäcu wraca. Jak to m˘wiĄ wszystko co dobre szybko si© koäczy. Reszt© wakacji sp©dziˆam ze znajomymi. Przyszedˆ wrzesieä, wi©kszo˜ szˆa zn˘w do szkoˆy, a ja miaˆam przed sobĄ jeszcze miesiĄc, by poby w PorĄbce, gdyľ wiedziaˆam, ľe idĄc na studia b©d© rzadziej wraca do domu. Pojechaˆam na ob˘z z uczelni, na kt˘rĄ si© dostaˆam, czyli na UEK w Krakowie. Poznaˆam tam ˜wietnych ludzi, z r˘ľnych kierunk˘w, kt˘rzy r˘wnieľ zaczynali studia w pa«dzierniku. Do dzi˜ utrzymuj© z nimi bliľszy bĄd« dalszy kontakt. Wakacje si© skoäczyˆy i pora byˆo wyjeľdľa do Krakowa, gdzie W koäcu przyszedˆ maj, a z nim egzamin dojrzaˆo˜ci, od kt˘rego zaleľaˆy dalsze losy mojego ľycia. Marzeniem byˆo dosta si© na uczelni© do Krakowa, dalej od domu, a najbardziej chciaˆam si© dosta na Uniwersytet Ekonomiczny. Po maturach nadeszˆy najdˆuľsze wakacje w ľyciu. Na poczĄtku pracowaˆam dwa miesiĄce, po czymudaˆam si© na 10dniowy odpoczynek do Buˆgarii, a konkretnie Sˆonecznego Brzegu. Bawiˆam si© oczywi˜cie ˜wietnie, ale trzeba byˆo w koäcu wraca. Jak to m˘wiĄ wszystko co dobre szybko si© koäczy. Reszt© wakacji sp©dziˆam ze znajomymi. Przyszedˆ wrzesieä, wi©kszo˜ szˆa zn˘w do szkoˆy, a ja miaˆam przed sobĄ jeszcze miesiĄc, by poby w PorĄbce, gdyľ wiedziaˆam, ľe idĄc na studia b©d© rzadziej wraca do domu. Pojechaˆam na ob˘z z uczelni, na kt˘rĄ si© dostaˆam, czyli na UEK w Krakowie. Poznaˆam tam ˜wietnych ludzi, z r˘ľnych kierunk˘w, kt˘rzy r˘wnieľ zaczynali studia w pa«dzierniku. Do dzi˜ utrzymuj© z nimi bliľszy bĄd« dalszy kontakt. Wakacje si© skoäczyˆy i pora byˆo wyjeľdľa do Krakowa, gdzie miaˆam wynajmowa mieszkanie. Na poczĄtku mieszkaˆam z czw˘rkĄ ludzi. Dw˘ch z nich studiuje na pierwszym roku na tej samej uczelni co ja, a dw˘ch na UJ. Ci z UJ sĄ bardzo w porzĄdku, jednak tym pozostaˆym wiele nie pasowaˆo i czuli si© panami ˜wiata, dlatego postanowiˆam si© przeprowadzi. Pomogˆa mi w tym moja cudowna grupa 1013 o kt˘rej jeszcze nie miaˆam okazji wspomnie. Obecnie wynajmuj© pok˘j u koleľanki z grupy - Kasi. Mam tam sw˘j przytulny pokoik w kt˘rym cz©sto przesiadujemy z lud«mi z grupy. Czasem uczymy si© matmy, ale poza tym to mamy duľo ciekawsze zaj©cia. Przeszli˜my juľ ze sobĄ do˜ troche, ale to dopiero poczĄtki. W og˘le ciesz© si©, ľe natrafiˆam na tak ˜wietnych ludzi. Mamy nawet plan wybra si© na wycieczk© do Zakopanego i sp©dzi tam niezapomniane trzy dni. Wspomn© jeszcze o mojej pierwszej sesji. Wyobraľaˆam sobie egzaminy ineczej, ale nie byˆo tak «le. Udaˆo si© nawet uzyska zwolnienie zmikroekonomi. No i nie zapominajĄc, zostaˆam starostĄ mojej grupy i mam zamiar o wszystko zadba miaˆam wynajmowa mieszkanie. Na poczĄtku mieszkaˆam z czw˘rkĄ ludzi. Dw˘ch z nich studiuje na pierwszym roku na tej samej uczelni co ja, a dw˘ch na UJ. Ci z UJ sĄ bardzo w porzĄdku, jednak tym pozostaˆym wiele nie pasowaˆo i czuli si© panami ˜wiata, dlatego postanowiˆam si© przeprowadzi. Pomogˆa mi w tym moja cudowna grupa 1013 o kt˘rej jeszcze nie miaˆam okazji wspomnie. Obecnie wynajmuj© pok˘j u koleľanki z grupy - Kasi. Mam tam sw˘j przytulny pokoik w kt˘rym cz©sto przesiadujemy z lud«mi z grupy. Czasem uczymy si© matmy, ale poza tym to mamy duľo ciekawsze zaj©cia. Przeszli˜my juľ ze sobĄ do˜ troche, ale to dopiero poczĄtki. W og˘le ciesz© si©, ľe natrafiˆam na tak ˜wietnych ludzi. Mamy nawet plan wybra si© na wycieczk© do Zakopanego i sp©dzi tam niezapomniane trzy dni. Wspomn© jeszcze o mojej pierwszej sesji. Wyobraľaˆam sobie egzaminy ineczej, ale nie byˆo tak «le. Udaˆo si© nawet uzyska zwolnienie zmikroekonomi. No i nie zapominajĄc, zostaˆam starostĄ mojej grupy i mam zamiar o wszystko zadba

4 Tekst sformatowany

5 Życiorys (*.pdf)

6 Życiorys (*.htm)

7 Kolokwium

8 Wydruk


Pobierz ppt "Patrycja Blarowska KrDZTo1013. Index Tekst niesformatowany ˝YCIORYS ˝YCIORYS Nazywam si© Patrycja i mam 19 lat. Pochodz© z pi©knej i malowniczej wioski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google