Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Utworzenie obiektu var osoba = { imię:Anna, nazwisko:Kowalska, adres:{ ulica:Malinowa 85, miasto:Gliwice } var str = "Dane odczytane z obiektu osoba: ";

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Utworzenie obiektu var osoba = { imię:Anna, nazwisko:Kowalska, adres:{ ulica:Malinowa 85, miasto:Gliwice } var str = "Dane odczytane z obiektu osoba: ";"— Zapis prezentacji:

1 Utworzenie obiektu var osoba = { imię:Anna, nazwisko:Kowalska, adres:{ ulica:Malinowa 85, miasto:Gliwice } var str = "Dane odczytane z obiektu osoba: "; str += "Imię: " + osoba.imię + " "; str += "Nazwisko: " + osoba.nazwisko + " "; str += "Adres ulica: " + osoba.adres.ulica +" "; str += "Adres miasto: " + osoba.adres.miasto + " "; OBIEKTY

2 Różne sposoby dostępu do właściwości obiektów var str = ""; var punkt ={}; var osoba = {}; punkt['x'] = 100; punkt['y'] = 200; var właściwość1 = "imię"; var właściwość2 = "nazwisko"; osoba[właściwość1] = "Anna"; osoba[właściwośc2] = "Jabłońska"; document.write("punkt.x= " + punkt.x + " "); document.write("punkt['y'] = " + punkt['y'] + " "); document.write("osoba[właściwość1] = " + osoba[właściwość1] + " "); document.write("osoba[właściwość2] = " + osoba['nazwisko']); OBIEKTY

3 Automatyczny zapis i odczyt właściwości var str = ""; var obiekt = {}; var j = 10; for(i=0; i<5; i++){ obiekt["dana" + i] = j; j += 10; } for(i=0; i<5; i++){ str += "dana" + i + " =; str += obiekt["dana" + i]; str += " "; } document.write(str); OBIEKTY

4 Funkcja jako składowa obiektu var str = ""; var punkt={}; punkt.x = 3; punkt.y = 4; punkt.odległość = function(){ return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y); } var d = punkt.odległość(); str += "Wynikiem wywołania metody odległosc obiektu punkt"; str += "jest wartośc ' + d + "."; document.write(str); OBIEKTY

5 Użycie metody przyjmującej argumenty w standardzie JSON var str = ""; var punkt={ punkt:x = 3, punkt:y = 4, odległość : function() { return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y); }, przesuń : function(px, py) { this.x += px; this.y += py; } }; var d1 = punkt.odległość(); punkt.przesun(2,6); var d2 = punkt.odległość() str += "Początkowa odległośc punktu od poczatku "; str += "układu współrzędnych to " + d1 + ". "; str += "Po przesunieciu odległośc punktu od początku "; str += "układu współrzędnych to " d2 + ". "; document.write(str); OBIEKTY

6 Użycie metody przyjmującej argumenty w standardzie JSON var str = ""; var punkt={ punkt:x = 3, punkt:y = 4, odległość : function() { return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y); }, przesuń : function(px, py) { this.x += px; this.y += py; } }; var d1 = punkt.odległość(); punkt.przesun(2,6); var d2 = punkt.odległość() str += "Początkowa odległośc punktu od poczatku "; str += "układu współrzędnych to " + d1 + ". "; str += "Po przesunieciu odległośc punktu od początku "; str += "układu współrzędnych to " d2 + ". "; document.write(str); Zadanie 1. Zadanie 2. Utwórz obiekt zawierający 10 właściwości o nazwach zgodnych ze schematem LN, gdzie N to indeks od 1 do 10, a L to litera A dla indeksów parzystych i B dla nieparzystych (czyli nazwy kolejnych właściwości to B1, A2, B3, A4 itd.). Właściwościom o indeksach parzystych przypisz wartość 0, a pozostałym – 1. Do utworzenia obiektu użyj pętli. Do funkcji przesuń z listingu obok dodaj instrukcje sprawdzające, czy argumenty mogą być interpretowane jako wartości liczbowe. Jeśli nie mogą, nie dokonuj modyfikacji właściwości x i y. OBIEKTY

7 Funkcja przypisywana zmiennym var str = ""; var razyDwa = function(arg){ return 2 * arg; } var pomnóż = razyDwa; var wynik1 = razyDwa(8); var wynik2 = pomnóż(8); str += "razyDwa(8) =" + wynik1; str += " ; str += "pomnóż(8) = + wynik2; document.write(str); FUNKCJE

8 Funkcja jako argument innej funkcji var f1 = function(arg){ arg(); } var f2 = function(){ alert("Jestem funkcją f2."); } f1(f2); FUNKCJE

9 Funkcja jako argument innej funkcji var suma = function(arg1, arg2){ return arg1 + arg2; } var różnica = function(arg1, arg2){ return arg1 - arg2; } function oblicz(arg1, arg2, działanie){ var wynik = działanie(arg1, arg2); return Math.sqrt(wynik); } var wynik1 = oblicz(10, 5, suma); var wynik2 = oblicz(10, 5, różnica); alert('Pierwszy wynik to ' + wynik1); alert('Drugi wynik to ' + wynik2); FUNKCJE Zadanie 1. Zmień kod z listingu obok tak, aby funkcje suma i różnica nie były przypisywane zmiennym, ale definiowane w sposób klasyczny. Zadanie 2. Dopisz do kodu z listingu obok instrukcje umożliwiające obliczenie iloczynu i ilorazu(upewnij się że nie będzie pobrany argument = 0.

10 Dostęp do argumentów funkcji function f(arg1, arg2){ var str = ""; str += "Wartość arg1 = " + arg1; str += "\nwartość arg2 = " + arg2; str += "\nwartość arguments[0] = " + arguments[0]; str += "\nwartość arguments[1] = " + arguments[1]; str += "\nwartość arguments[2] = " + arguments[2]; alert(str); } f(10, "abc", 12.3); FUNKCJE

11 Badanie liczby argumentów function suma(arg1, arg2){ if(argument.length !=2){ var str = "Błędna liczba argumentów.\n"; str += "Oczekiwano 2 a otrzymano "; str += "arguments.length + "."; alert(str); return NaN; } return arg1 + arg2; } suma(10, 20); suma(1, 2, 3); FUNKCJE Zadanie 1. Napisz funkcję, która przyjmuje dowolną liczbę argumentów liczbowych i zwraca wartość największego z nich

12 okienko dialogowe typu alert z tekstem "Czemu to zrobiłeś!" function pokaz() { alert("Czemu to zrobiłeś!"); } document.getElementById('guzik').onclick = function() { pokaz() } FUNKCJE function pokaz() { alert("Czemu to zrobiłeś!"); }

13 ; function wypisz(tekst) { alert(tekst) } document.getElementById('guzik_1').onclick = function() { wypisz('Ja jestem pierwszym guzikiem') } document.getElementById('guzik_2').onclick = function() { wypisz('Ja jestem drugim guzikiem') } document.getElementById('guzik_3').onclick = function() { napisz('A ja nie chce być ostatnim guzikiem :(') } FUNKCJE 3 przyciski

14 function alo(x, y, z) { if (arguments.length >= 3) { alert(arguments.length +'Przekazane argumenty to: ' +x+ '; ' +y+ '; ' +arguments[2]); } else { alert('Nie podałeś wystarczającej ilości argumentów '); } alo(1,2,5,8,5,43,98); FUNKCJE Przekazanie i wyświetlenie argumentów funkcji Zadanie 1. Zmodyfikuj powyższy kod tak, by funkcja wyświetlała dodatkowo wszystkie przekazane argumenty oraz ich sumę

15 FUNKCJE Przykladowe rozwiązanie zadania 1 var tekst=""; var suma=0; function alo(x, y, z) { for(var i = 0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1275852/slides/slide_15.jpg", "name": "FUNKCJE Przykladowe rozwiązanie zadania 1 var tekst= ; var suma=0; function alo(x, y, z) { for(var i = 0;i

16 var NazwaTablicy = new Array() TABLICE Tworzenie tablicy var NazwaTablicy = [] var Tablica = new Array(10) var NazwaTablicy = ['Marcin','Ania','Agnieszka'] Dostęp do elementu tablicy document.write(NazwaTablicy[1]) Co się wyświetli? Ania var NazwaTablicy = new Array('Marcin','Ania','Agnieszka')

17 var Tablica = new Array('Marcin','Ania','Agnieszka') Tablica[3] = "Piotrek"; Tablica[4] = "Grzegorz"; document.write(Tablica[3] + ' i ' + Tablica[4]) TABLICE Dodawanie nowych wartości do tablicy Co się wyświetli? Piotrek i Grzegorz

18 var Tablica = new Array('Marcin','Ania','Agnieszka','Piotrek','Grześ','Magda') for (x=0; x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1275852/slides/slide_18.jpg", "name": "var Tablica = new Array( Marcin , Ania , Agnieszka , Piotrek , Grześ , Magda ) for (x=0; x

19 var Tablica = new Array() Tablica['chomik'] = "radioaktywny"; Tablica['kot'] = "zmutowany"; Tablica['pies'] = "Super Samson"; for (i in Tablica) { document.write('Wartosc tablicy ' + i + ' wynosi ' + Tablica[i]); } TABLICE Tablice asocjacyjne Co się wyświetli? Wartosc tablicy chomik wynosi radioaktywnyWartosc tablicy kot wynosi zmutowanyWartosc tablicy pies wynosi Super Samson

20 var Tablica = []; Tablica[0] = ['Marcin', '183']; Tablica[1] = ['Ania', '173']; Tablica[2] = ['Agnieszka', '170']; document.write('imie: ' + Tablica[0][0] + ', wzrost: ' + Tablica[0][1]); document.write('imie: ' + Tablica[1][0] + ', wzrost: ' + Tablica[1][1]); document.write('imie: ' + Tablica[2][0] + ', wzrost: ' + Tablica[2][1]); TABLICE Tablice asocjacyjne Co się wyświetli? imie: Marcin, wzrost: 182 imie: Ania, wzrost: 173 imie: Agnieszka, wzrost: 170


Pobierz ppt "Utworzenie obiektu var osoba = { imię:Anna, nazwisko:Kowalska, adres:{ ulica:Malinowa 85, miasto:Gliwice } var str = "Dane odczytane z obiektu osoba: ";"

Podobne prezentacje


Reklamy Google