Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Michała Konarskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
Rada Plenarna 29 czerwca 2012

2 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Parametr / klasa 1 LA 1 LB 1 LC 1 LD 1 LE Razem Liczba uczniów 27 30 28 29 141 KLASYFIKOWANI 139 PROMOWANI 16 14 10 19 23 82 NIEKLASYFIKOWANI Częściowo 5 2 9 NIEKLASYFIKOWANI Całkowicie Z NDST -1 3 7 Z NDST - 2 1 Z NDST - 3 i więcej 8 25

3 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Parametr / klasa 1 LA 1 LB 1 LC 1 LD 1 LE Razem cel 1 3 2 4 6 16 bardzo dobry 51 31 38 60 218 dobry 57 41 35 39 49 221 dostateczny 101 104 80 119 505 dopuszczający 160 210 195 215 120 900 niedostateczny 54 84 22 18 227 średnia kl. 2,75 2,44 2,55 2,67 3,03 2,68 Liczba uczniów bez ndst 14 10 19 23 82 wzorowe bardzo dobre 7 9 26 dobre 8 11 30 poprawne 34 nieodpowiednie 25 naganne % frekwencji 84,91 80,6 89,3 86,1 81,8 86,32

4 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Parametr / klasa 2 LA 2 LB 2 LC 2 LD 2 LE Razem Liczba uczniów 22 26 20 23 113 KLASYFIKOWANI PROMOWANI 18 17 21 19 92 NIEKLASYFIKOWANI Częściowo NIEKLASYFIKOWANI Całkowicie Z NDST -1 3 2 1 10 Z NDST - 2 Z NDST - 3 i więcej 8

5 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Parametr / klasa 2 LA 2 LB 2 LC 2 LD 2 LE Razem cel 7 10 3 8 5 33 bardzo dobry 53 25 31 20 34 163 dobry 49 22 56 55 39 221 dostateczny 87 82 97 81 91 438 dopuszczający 138 128 183 108 139 696 niedostateczny 4 13 18 6 12 średnia kl. 3.0 2,69 2,76 2,99 2,87 Liczba uczniów bez ndst 17 21 19 92 wzorowe 2 26 bardzo dobre 9 30 dobre poprawne nieodpowiednie 15 naganne 1 % frekwencji 80,8 85,27 79,96 82,6 76,03 82,96

6 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Parametr / klasa 3 LA 3 LB 3 LC 3 LD 3 LE Razem Liczba uczniów 25 19 24 26 20 114 KLASYFIKOWANI PROMOWANI 22 14 21 102 NIEKLASYFIKOWANI Częściowo 1 NIEKLASYFIKOWANI Całkowicie Z NDST -1 2 3 8 Z NDST - 2 Z NDST - 3 i więcej 4

7 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Parametr / klasa 3 LA 3 LB 3 LC 3 LD 3 LE Razem cel 4 1 5 9 3 22 bardzo dobry 18 11 48 45 144 dobry 47 24 28 63 35 197 dostateczny 65 53 91 94 368 dopuszczający 149 116 133 93 89 580 niedostateczny 23 średnia kl. 2,77 2,7 2,73 3,27 3,19 2,93 Liczba uczniów bez ndst 14 21 25 20 102 wzorowe 8 6 bardzo dobre 7 12 29 dobre 10 2 poprawne 16 nieodpowiednie naganne % frekwencji 78,56 78,29 64,5 88,0 89,05 79.68

8 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
klasy LO Liczba uczniów klasyfikowanych 357 nieklasyfikowanych: częściowo 9 całkowicie 2 bez ndst 276 niedostateczny:   jedna 41 dwie 13 trzy i więcej 37 frekwencja 82,98 Liczba uczniów na początku roku 378 przybyło 10 ubyło 20 stan na koniec II semestru 368

9 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
klasy LO Przedmiot - liczba ocen niedostatecznych j.polski 40 j. angielski 19 j. niemiecki historia 26 matematyka 54 fizyka 14 chemia 16 biologia 20 geografia 7

10 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
klasy LO Przedmiot - liczba ocen niedostatecznych WOK 1 WOS 20 podst. przed. 3 tech. inf. wych. fiz. przysp. obr. religia/ etyka elementy psychologii

11 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
klasy LO Uczniowie do wyróżnienia (ze średnią ocen 4,0 i wyżej): 1. Jagodzińska Adrianna ,13 wzorowe LD 2. Walczak Ewelina ,09 bardzo dobre 3 LE 3. Orzechowska Anna ,08 wzorowe LE 4. Szulc Klaudia , wzorowe LE 5. Bolczak Agnieszka , wzorowe LD 6. Gietka Sylwia ,38 wzorowe LD 7. Kowalczyk Ewelina ,09 wzorowe LA 8. Gryglas Wioletta ,14 wzorowe LD 9. Wiśniewski Paweł ,08 bardzo dobre 2 LE 10. Grażyńska Klaudia ,0 dobre LE 11. Kruczewska Marta ,19 wzorowe LA

12 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Klasy LO Klasa z najlepszą średnią ocen Klasa z najlepszą frekwencją 3 LD – 3,27 1 LC – 89,30% 1 LE – 3,03 3 LE – 89,05% 2 LA – 3,0 3 LD – 88,0%

13 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Osiągnięcia uczniów: II miejsce w „ Warszawskim turnieju młodych talentów” w rozgrywkach piłki nożnej 2012 Mistrzostwo Woli w Biegach Przełajowych chłopców Wicemistrzostwo Woli w Biegach Przełajowych dziewcząt Srebrny medal w I Ogólnopolskim Turnieju piłki siatkowej szkół o profilu mundurowym Kotkowski Sebastian – I miejsce w konkursie historycznym I miejsce w konkursie fotograficznym III miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Powrót do przeszłości” I miejsce „ Arsenał Warszawa” I miejsce w XIX Stołecznej Edycji Samorządu Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” I miejsce w międzyszkolnym konkursie j. angielskiego i j. niemieckiego „ Na wszystko jest przysłowie” I miejsce w międzyszkolnym konkursie j. angielskiego i j. niemieckiego „ Na wszystko jest przysłowie” I miejsce w międzyszkolnym konkursie j.angielskiego i j. niemieckiego „ Na wszystko jest przysłowie” V miejsce we współzawodnictwie sportowym wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na Woli

14 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 1. Dzień Profilaktyki – Społeczne Organizacje Pozarządowe – Europejski Rok Wolontariatu 2. Instytut Austriacki „ Lerne Wien kennen”- warsztaty dot. krajów niemieckiego obszaru językowego 3. Stacja krwiodawstwa – honorowe oddawanie krwi 4. Warsztaty teatralne w teatrze „Rozmaitości” – wyrażanie ekspreski poprzez ćwiczenia warsztatowe 5. Wycieczka na cmentarz „Powązki” – sylwetki zasłużonych Polaków

15 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 6. Sabotaż 1943r. – uroczystość okolicznościowa pod tablicą pamiątkową ul. Skierniewicka 21 7. Wizyta w Komendzie Głównej Straży Granicznej – spotkanie z niepełnosprawnym podróżnikiem Arturem Labuddą 8. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy 9. Wyjazd edukacyjny do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie „ Blaskiem chronieni” pod patronatem komendanta NwOSG

16 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 10. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego „Kolumbowie rocznik 20” 11. Wycieczka do Muzeum Niepodległości – poznanie historii odzyskania niepodległości 12. Centrum Dowodzeni Komenda Główna Policji- funkcjonowanie i egzekwowanie prawa 13. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego- uroczystość pasowania na oficerów Straży Granicznej

17 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 14. Warsztaty Wyższa Szkoła „ Łazarskiego”- prawo cywilne 15. Zwiedzanie gmachu Sejmu RP – rola parlamentu oraz jego uprawnienia 16. Sulejówek – wycieczka do muzeum J. Piłsudskiego – rocznica odzyskania niepodległości 17. Warsztaty w KG Policji – bezpieczeństwo obywateli

18 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 18. Wycieczka do Koszalina do Centralnego Ośrodka Straży Granicznej 19. Wyjście do teatru „ Palladium” – spektakl „ Dziady” 20. Bezinteresowna pomoc innym – honorowe krwiodawstwo 21. Wycieczka do Muzeum Powstania Niepodległości – lekca muzealna okres II RP J. Piłsudskiego

19 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 22. Zwiedzanie pracowni teatralnych – Teatr Wielki 23. Wycieczka do Centrum Edukacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – funkcjonowanie UE 24. Wyjście do Zakładu Opiekuńczego – problemy osób starszych, wyrabianie uczucia empatii 25. Warsztaty- „ Gustaw Klimt czyli twarzą w twarz z secesją wiedeńską”

20 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 26. Wycieczka do kwKompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – pokaz musztry i sprzętu 27. Wyjście do teatru „ Palladium” – spektakl „Makbet” 28. Wycieczka do Domu Spotkań z Historią – Oblicza totalitaryzmu 29. Wycieczka do Muzeum ks. J. Popiełuszki

21 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 30. Wycieczka do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii – szkolenie z kuchni śródziemnomorskiej 31. Wycieczka do Muzeum Woli – poznanie rafiki i malarstwa A.M. Raszkowskie 32. Wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau – martyrologia narodów 33. Wycieczka do Dora Metal – poznanie nowoczesnych wyposażeń zakładów gastronomicznych

22 Zestawienie wyników klasyfikacji II semestr 2011/12
Wycieczki, warsztaty... Lp. Wydarzenie 34. Wycieczka do Jednostki Prewencji Stołecznej Policji –pokaz wyposażenia i system szkolenia funkcjonariuszy 35. Wycieczka do Izby Wytrzeźwień – konsekwencje prawne picia alkoholu w miejsach publicznych

23 Koniec… Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Michała Konarskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google