Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna ISO - OSI mgr inż. Artur SZACHNO republika.pl/lab_info ftp.wsei.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna ISO - OSI mgr inż. Artur SZACHNO republika.pl/lab_info ftp.wsei.pl."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna ISO - OSI mgr inż. Artur SZACHNO republika.pl/lab_info ftp.wsei.pl

2 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Opis Model Współpracy Systemów Otwartych (Open System Interconnection (OSI) reference model) jest funkcjonalnym modelem opisujący sposób w jaki informacja jest przekazywana poprzez sieć z aplikacji działającej na jednym komputerze do aplikacji uruchomionej na innym komputerze. Model OSI został opracowany przez International Organization for Standardization (ISO) w 1984. Stanowi obecnie podstawowy model komunikacji międzykomputerowej. Model OSI dzieli całość zadań związanych z przekazywaniem informacji pomiędzy połączonymi siecią komputerami na siedem mniejszych, a tym samym łatwiejszych do wykonania grup. Każde zadanie lub grupa zadań jest przypisana do jednej z siedmiu warstw modelu OSI. Każda z warstw stanowi samodzielna jednostkę, a przypisane jej zadania mogą być realizowane niezależnie. Taka struktura sprawia wprowadzanie modyfikacji rozwiązań dotyczących jednej z warstw bez konieczności modyfikowania pozostałych warstw modelu.

3 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Model odniesienia ISO OSI Warstwy modelu OSI: Prezentacji Aplikacji Sesji Transportu Sieci Łącza danych Fizyczna FTP, WWW browsers, Telnet, NFS, SMTP, SNMP, mail TIFF, GIF, JPEG, PICT, ASCII, EBCDIC, MPEG, MIDI, HTML RPC, SQL, NFS, NetBios names, AppleTalk ASP, DECnet SCP TCP, UDP, SPX IP, IPX, ICMP, ARP, RARP Frame Relay, HDLC, PPP, IEEE 802.3/802.2, FDDI, ATM, IEE 802.5/ 802.2 EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35, V.24, RJ45, Ethernet, 802.3, 802.5, FDDI, NRZI, NRZ, B8ZS

4 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna TCP / IP a OSI Warstwa aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa sesji Warstwa transportowa Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych Warstwa fizyczna OSI Warstwa aplikacji Warstwa transportowa Warstwa internetowa Warstwa dostępu do sieci TCP / IP 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 IP, ARP, RARP, ICMP TCP, UDP Sieć fizyczna: Ethernet, Token Ring, PPP, FDDI, Aplikacje sieciowe

5 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa fizyczna Warstwa fizyczna przenosi sygnały pochodzące z wszystkich warstw wyższych. Definiuje parametry: –elektryczne, –mechaniczne, –proceduralne –funkcjonalne potrzebne do –nawiązanie, –utrzymania, –i zakończenia, fizycznego połączenia przesyłającego strumieni bitów pomiędzy węzłami sieci komputerowej.

6 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa fizyczna - specyfikacje Specyfikacje warstwy fizyczne określają poziomy napięć, czas zmian napięcia, prędkość transmisji danych, dopuszczalne odległości,

7 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa łącza danych Sterowanie potokiem danych przekazywanym pomiędzy węzłami sieci. Zapewnia niezawodny transportu danych przez fizyczne połączenie sieciowe jest zadaniem warstwy łącza danych. Specyfikacje warstwy łącza danych określają charakterystyki sieci i protokołów: nawiązanie,utrzymanie i zakończenie połączenia danych adresowanie fizyczne MAC, grupowanie bitów w znaki i ramki, synchronizacja znaków i ramek, topologia sieci, kontrola błędów i ewentualna korekcja, sterowanie przepływem danych.

8 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa łącza danych cd. Adresowanie fizyczne w przeciwieństwie do adresowania sieciowego określa adresowanie urządzeń na poziomie warstwy łącza danych. Topologia sieci na tym poziomie określona jest przez sposób fizycznego połączenia urządzeń np. magistrala, pierścień. Powiadamianie obłędach powiadamia protokoły wyższych warstw o wystąpieniu błędu transmisji. Sekwencjonownie ramek danych zmienia porządek ramek transmitowanych niezgodnie z ich kolejnością. Sterowanie przepływem danych dostosowuje tempo transmisji do wydajności urządzenia odbierającego.

9 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa łącza danych: LLC i MAC Posiada dwie podwarstwy: –Logical Link Control (LLC) –i Media Access Control (MAC). Podwarstwa LLC określona jest w specyfikacji IEEE 802.2 i zajmuje się komunikacją pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład pojedynczego łącza sieci. Dostarcza ona usług wykorzystywanych przez protokoły wyższych warstw. Specyfikacja IEEE 802.2 definiuje liczbę pól zawartych w ramkach warstwy łącza danych co umożliwia wielu protokołom warstw wyższych współdzielenie pojedynczego łącza fizycznego. Podwarstwa MAC zarządza dostępem protokołów do fizycznego nośnika sieci. IEEE MAC definiuje adresy MAC, które umożliwiają jednoznaczną wzajemną identyfikacje urządzeń w warstwie łącza danych.

10 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa sieciowa Określa mechanizmy przesyłania danych w podsieciach komunikacyjnych niezależnie od rodzaju protokołów i mediów transmisyjnych poszczególnych podsieci. Posiada pełną informację o topologii sieci i na tej podstawie realizuje wybór drogi (routing) pakietów pomiędzy podsieciami. Warstwa ta posiada ponadto mechanizmy sterowania i kontroli transmisji. Każde urządzenie w warstwie IP posiada unikalny adres sieciowy (logiczny) związany z adresem fizycznym. Protokoły tej warstwy to: IP, ARP, RARP, ICMP.

11 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa sieciowa cd. Warstwa ta określa logiczny układ sieci. Routery wykorzystują ją w celu określenia sposobu przesyłania pakietów. W związku z tym duża część prac związanych z projektowaniem i konfigurowaniem pracy w sieci odbywa się właśnie w warstwie 3. Obszar warstwy sieciowej jest opanowany przez protokół IP.

12 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Odpowiedzialna jest za: - Fragmentację lub składanie przetwarzanych danych, - poprawną transmisję danych oraz sterowanie przepływem danych. Po stronie nadawcy warstwa transportowa przyjmuje dane od warstwy sesji i dokonuje ich segmentacji przygotowując je do transportu przez sieć. Po stronie odbiorcy warstwa transportowa jest odpowiedzialna za sprawdzenie czy dane dotarły bez błędów i we właściwej kolejności. Warstwa transportowa

13 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa transportowa - cd Na poziomie warstwy transportu ma zwykle miejsce sterowanie przepływem danych –wysyłane jest tyle danych ile jest w stanie przetworzyć urządzenie odbiorcze. Multipleksowanie umożliwia transmisję danych pochodzących z różnych aplikacji poprzez pojedyncze łącze fizyczne. Ustanawia, utrzymuje i likwiduje wirtualne obwody. Sprawdza i koryguje błędy transmisji, może zażądać retransmisji danych. Protokoły tej warstwy to: TCP, UDP, Net Bios, IPX IGMP, IGP, EGP.

14 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa aplikacyjna odpowiedzialna jest za dostarczenie pełnej usługi komunikacyjnej użytkownikowi (systemowi operacyjnemu - lub procesowi użytkownika). Warstwa ta zawiera szereg protokołów zapewniających realizację praktycznie każdej usługi komunikacyjnej. Tu mieści się sieciowy system operacyjny i programy użytkowe zajmujące się współdzieleniem plików, buforowaniem zadań drukarki, poczta elektroniczną, bazami danych etc. Warstwa aplikacji

15 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa aplikacji - protokoły Telnet, FTP, TFPT, HTTP, DNS, X Windows, SMTP, SNMP, NFS, NNTP, NTP, BGP i inne.

16 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna Warstwa prezentacji Implementacje warstwy prezentacji nie są powiązane z jakimś szczególnym stosem protokołów. Standardy dla kompresji i kodowania video to: – QuickTime –Motion Picture Experts Group (MPEG). Formaty kodowania i kompresji grafiki to: –Graphics Interchange Format (GIF), –Joint Photographic Experts Group (JPEG) –Tagged Image File Format (TIFF).


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna ISO - OSI mgr inż. Artur SZACHNO republika.pl/lab_info ftp.wsei.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google