Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ATM i inne sieci pakietowe - współpraca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ATM i inne sieci pakietowe - współpraca"— Zapis prezentacji:

1 ATM i inne sieci pakietowe - współpraca
metody współpracy sieci LAN , MAN z sieciami ATM: metoda naturalna (native mode) Multiprotocol over ATM -MPOA sieci LAN wykorzystujące IP – IP over ATM (IPoATM) - metoda emulacji sieci LAN LAN Emulation (LANE)

2 AAL5 Warstwa ATM Warstwa fizyczna LAN Emulation (LANE) Next Hop
Resolution Protocol (NHRP) Multiprotocol Encapsulation Over ATM (RFC 1483) Multiprotocol over ATM (MPOA) Classical IP over ATM Multicast over ATM Rozwiazania firmowe: -IP switching -Tag switching -Cell switching router -Aggregate route-based IP switching (ARIS) Multiprotocol Label Switching (MPLS)

3 Classical IP over ATM – RFC 1577
Współpraca protokołów warstwy sieciowej IP z infrastrukturą ATM: - enkapsulacja pakietów odwzorowanie adresów różnice połączeń PVC i SVC

4 Enkapsulacja typu LLC/SNAP (Logical Link Control / Subnetwork
Enkapsulacja typu LLC/SNAP (Logical Link Control / Subnetwork Access Protocol) multipleksacja w warstwie LLC w warstwie AAL5 pakiety są obsługiwane zgodnie z wymaganiami dla VBR i ABR zgodnie z RFC 1626 przyjęto MTU równe 9180 bajtów, aby wyeliminować konieczność fragmentacji, większe pakiety są efektywniej transmitowane przez sieć

5 Odwzorowanie adresów Logiczna podsieć IP (Logical IP Subnetwork – LIS) – grupa stacji i ruterów dołączonych do jednej sieci ATM i tworzących zamkniętą logiczną podsieć IP stanowi samodzielną jednostkę w strukturze sieci ATM, pojedyncza podsieć LIS komunikuje się z otoczeniem niezależnie od innych sieci LIS istniejących w tej samej sieci ATM wewnątrz podsieci LIS urządzenia komunikują się bezpośrednio korzystając z połączeń wirtualnych łączność między podsieciami LIS odbywa się za pomocą ruterów IP łączących te podsieci każda podsieć LIS posiada serwer ATMARP (ATM Address Resolution Protocol)

6 Wymagania dotyczące urządzeń należących do tej samej sieci LIS:
taki sam numer podsieci IP i maska bezpośrednie połączenie z siecią ATM interfejs odwzorowujący adresy IP w ATM (ATMARP) i ATM w IP (InATMARP) dla połączeń SVC interfejs odwzorowujący adresy IP w identyfikatory VC dla połączeń PVC komunikacja za pomocą ATM z każdą stacją należącą do danej podsieci LIS każda stacja IP ma adres ATM i zna adresy serwerów ATMARP odpowiadających podsieciom LIS do których stacja neleży

7 Odwzorowanie adresów w połączeniach PVC
adresy IP odwzorowywane w identyfikatory VCI i VPI tablice adresów konfigurowane ręcznie dla małych sieci w dużych sieciach wykorzystywany jest Inverse ATM ARP Odwzorowanie adresów w połączeniach SVC dokonywane automatycznie wykorzystywany protokół ATMARP i serwery ATMARP tablice adresowe przechowują odwzorowania adresów wszystkich stacji w danej LIS zazwyczaj połączenie między stacja a serwerem konfigurowane ręcznie, następnie następuje rejestracja nowej stacji zestawienie połączenia między stacjami jest poprzedzone komunikacją z serwerem ATMARP (poznanie adresu ATM drugiej stacji)

8 Nawiązywanie połączenia miedzy stacjami A i B należącymi do jednej podsieci LIS
Stacja A Stacja B Serwer ATMARP ARP_REQUEST(B IP) ARP_RESPONSE(B ATM) dane ARP_REQUEST(A IP) ARP_RESPONSE(A ATM) dane

9 Połączenia między stacjami w różnych podsieciach LIS
wykorzystywane rutery wyznaczone łączące poszczególne LIS trasa ustalana na podstawie adresu IP połączenia ATM wykorzystywane jedynie wewnątrz poszczególnych LIS, zestawianych jest wiele osobnych połączeń wirtualnych, każde w innej LIS

10 Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
RFC 2332 umożliwia przesyłanie danych za pomocą jednego połączenia wirtualnego między różnymi podsieciami LIS, połączenie przechodzi przez różne podsieci LIS efektywne wykorzystanie sieci ATM

11 Pojęcia związane z NHRP
sieci typu NBMA – Non Broadcast Multi-Access wielodostępowa, nierozgłoszeniowa sieć logiczna umożliwia podłączenie wielu urządzeń bez mechanizmów rozgłoszeniowych (sieci ATM, Frame Relay, X.25) Domeny administracyjne mogą być to osobne sieci NBMA lub logicznie podzielona jedna sieć NBMA (logiczne podsieci NBMA) w których pracują osobne instancje protokołu NHRP Next Hop Server (NHS) każda domena administracyjna posiada odrębny serwer NHS, utrzymuje tablicę adresową (IP w ATM) wszystkich stacji należących do domeny, jest ściśle związany z ruterem, gdy adres docelowy nie należy do domeny żądanie jest rutowane do innego odpowiedniego NHS

12 Emulacja sieci LAN Standard LAN Emulation (LANE)
dotyczy sieci IEEE 802.3/Ethernet i Token Ring nie wymaga modyfikacji protokołów warstw wyższych ramki MAC są dzielone i umieszczane w komórkach ATM użytkownik widzi taką sieć jak normalną sieć LAN Protokół LANE tłumaczy (przenosi) adresy MAC na ATM Protokół LANE umieszczany jest w urządzeniach: - karty sieciowe ATM (NIC ATM) implementacja interfejsu sieciowego ATM i LANE - urządzenia do łączenia sieci komputerowych przełączniki i rutery

13 Elementy LANE LEC LES BUS LECS LAN Emulation Client (LEC) obiekt końcowy systemu ATM, każdy system końcowy podłączony do emulowanego LAN posiada jeden LEC zadania: -przesyłanie danych, analiza adresów, funkcje kontrolne -interfejs LUNI -każdy LEC jest identyfikowany przez adres ATM, odpowiada co najmniej jednemu adresowi MAC

14 LAN Emulation Server (LES)
obiekt implementujący funkcje kontroli w poszczególnych emulowanych LAN posiada unikatowy adres ATM prowadzi rejestrację adresów stacji emulowanego LAN odwzorowanie adresów MAC na adresy ATM Broadcast Unknown Server (BUS) serwer służący do transmisji pakietów o nieznanym adresie przeznaczenia, może obsługiwać rozgłaszanie, przesyłanie grupowe, obsługa zapytań o adresy w ramach emulowanego LAN LEC jest powiązany z jednym BUS (sieci może być kilka) ma unikatowy adres ATM,

15 LAN Emulation Configuration Server (LECS)
serwer prowadzi ewidencję emulowanych sieci LAN, przechowuje ich parametry, każdy LEC rozpoczynając pracę zna adres LECS, dowiaduje się od niego o adresie LES i parametrach LAN


Pobierz ppt "ATM i inne sieci pakietowe - współpraca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google