Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci komputerowe Wprowadzenie Adam Grzech Instytut Informatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci komputerowe Wprowadzenie Adam Grzech Instytut Informatyki"— Zapis prezentacji:

1 Sieci komputerowe Wprowadzenie Adam Grzech Instytut Informatyki
pok. 116, budynek C-3

2 Sieci LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network)
CAN (Campus Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WLAN (Wireless Local Area Network) FAN (Field Area Networks) ...

3 Sieci – architektury i standardy
OSI/ISO (Open Systems Interconnection/International Standard Organization) TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) IEEE 802 Profibus ...

4 Sieci – koncepcje dostarczania usług
Klasyczne Best effort Integrated Services (IntServ) Differentiated Services (DiffServ) NGN (Next Generation Network) NWGN (New Generation Network)

5 Sieci - inne Internet IoT (Internet of Things) IoM (Internet of Media)
IoC (Internet of Content) CAN (Content Awarness Network) CAN (Context Awarness Network) SDN (Software Defined Networks) OpenFlow ...

6 Wprowadzenie Systemy informacyjne i informatyczne System informacyjny
wielopoziomowa struktura przetwarzania, za pomocą modeli i procedur, informacji wejściowych na wyjściowe (domena człowieka) System informatyczny struktura automatycznego przetwarzania danych – wyodrębniona część systemu informacyjnego, w którym do przetwarzania danych stosowane są metody i narzędzia informatyczne, w tym sprzęt i oprogramowanie komputerowe (domena maszyny)

7 Wprowadzenie Zasoby systemu informatycznego:
ludzkie – wiedza dziedzinowa niezbędna do rozwiązywania zadań. informacyjne – zbiory danych do przetwarzania, proceduralne – metody, algorytmy i procedury przetwarzania danych, techniczne (infrastrukturalne) – sprzęt komputerowy, sieci teleinformatyczne, nośniki danych, itd., Funkcje systemu informatycznego: gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie, prezentowanie

8 Wprowadzenie Systemy informatyczne a sieci komputerowe
Wymagania użytkowników sieci – klasy ruchu: ruch strumieniowy wrażliwość na opóźnienia – tolerowanie strat ruch elastyczny wrażliwość na straty – tolerowanie opóźnień

9 Architektura warstwowa
Wiadomości i komutacja Komutacja łączy i komutacja wiadomości (pakietów) Modele warstwowe Własności i funkcje warstw Protokoły

10 Transmisja danych Teoria informacji: Sygnały Analiza sygnałów
strukturalna statystyczna semantyczna Sygnały Analiza sygnałów Analiza Fouriera Sygnały analogowe i cyfrowe Kanały analogowe i cyfrowe Typowe zadania transmisji sygnałów

11 Modulacja Modulacja drgań i impulsów Modemy:
modulacja amplitudy, częstotliwości i kąta Modulacja impulsowo-kodowa próbkowanie (twierdzenie o próbkowaniu) kwantowanie kodowanie Zwielokrotnianie w dziedzinach: częstotliwości i czasu Hierarchie cyfrowe

12 Detekcja błędów Zasoby w systemach transmisji sygnałów Kody:
detekcyjne korekcyjne Retransmisja: pojedyncza ciągła: grupowa selektywna

13 Protokół HDLC (High level Data Link Control)
Format ramki Rodzaje i funkcje ramek stosowanych w HDLC Mechanizmy wykorzystywane w HDLC: suma kontrolna, mechanizm okna (N-go-back ARQ) Przykład działania protokołu

14 Protokół TCP (Transport Control Protocol)
Funkcje Format segmentu Współpraca z protokołami warstw sąsiednich Korygowanie błędów Przeciwdziałanie przeciążeniom

15 Modele sieci komputerowych
Systemy ze stratami Systemy z opóźnieniem Analiza systemów kolejkowych Twierdzenia Little’a Sieci kanałów transmisyjnych – model opóźnienia

16 Metody dostępu w sieciach komputerowych
Magistrala Metody dostępu: z przekazywaniem uprawnień, losowe Własności systemów z różnymi metodami dostępu

17 Podstawowe zadania Zadanie wyznaczania struktury topologicznej, pojemności i przepływu Zadanie wyznaczania struktury topologicznej Zadanie wyznaczania pojemności Zadanie wyznaczania tras Zadanie wyznaczania tras i sterowania przepływem Zadanie przeciwdziałania przeciążeniom Wersje zadań analizy i projektowania

18 Jakość usług w sieciach
Kryteria oceny jakości usług sieci Metody sterowania przepływami w sieciach Koncepcje dostarczania jakości usług bez gwarancji jakości usług (best-effort) usług zintegrowanych (Integrated Services) usług zróżnicowanych (Differentiated Services)

19 Koncepcje jakości usług w sieciach komputerowych
Sieci bez gwarancji jakości usług Koncepcja usług zintegrowanych Koncepcja usług zróżnicowanych

20 Literatura 1. Z. Papir, „Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia w sieciach pakietowych”, WKiŁ, Warszawa 2002 2. J. Woźniak, K. Nowicki, „Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne”, Wydawnictwo FPT, Kraków 1998 3. K. Nowicki, J. Woźniak, „Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN’, Oficyna PW, Warszawa 2003. 4. A. Kasprzak, „Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów”, Oficyna PWr, Wrocław 1997. 5. A. Grzech, „Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych”, Oficyna PWr, Wrocław 2002, 6. S. Haykin, „Systemy telekomunikacyjne”, WKiŁ, Warszawa 1999.


Pobierz ppt "Sieci komputerowe Wprowadzenie Adam Grzech Instytut Informatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google