Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warstwa łącza danych. Plan prezentacji Rozległe i lokalne sieci komputerowe Funkcje warstwy łącza danych Formatowanie ramek Detekcja błędów Błędy ramkowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warstwa łącza danych. Plan prezentacji Rozległe i lokalne sieci komputerowe Funkcje warstwy łącza danych Formatowanie ramek Detekcja błędów Błędy ramkowania."— Zapis prezentacji:

1 Warstwa łącza danych

2 Plan prezentacji Rozległe i lokalne sieci komputerowe Funkcje warstwy łącza danych Formatowanie ramek Detekcja błędów Błędy ramkowania Protokoły warstwy łącza danych

3 Sieci rozległe i lokalne Rozległe sieci komputerowe (Wide Area Network) – zbiory autonomicznych komputerów i urządzeń końcowych połączonych podsiecią komunikacyjną. Najważniejsze standardy w sieciach dotyczą: mediów komunikacyjnych (łącza, modemy, kodeki, itd.), styków sprzętowych (interfejsów fizycznych), protokołów warstwy łącza danych, architektur sieciowych.

4 Sieci rozległe i lokalne - różnice opóźnienia propagacyjne: większe w sieciach rozległych, prędkość transmisji: niższe w sieciach rozległych, częstość występowania błędów, większa w sieciach rozległych, niezawodność, mniejsza w sieciach rozległych, etapowość transmisji, wieloetapowość w sieciach rozległych, koszty transmisji: zmienne i zależne od wolumenu wiadomości w sieciach rozległych, tryb transmisji: punkt – punkt w sieciach rozległych; rozgłoszenie w lokalnych

5 Warstwa łącza danych (Data Link Layer) zbiór mechanizmów pozwalających na niezawodną transmisję pakietów w kanale transmisyjnym: ramkowanie (Framing): ustalenie początku i końca pakietu, detekcja błędów (Error Detection): ustalenie kiedy pakiet zawiera błąd, naprawa (korekcja) błędów (Error Recovery) naprawa w warstwie łącza danych, naprawa w warstwach wyższych

6 Ramkowanie 0101000111000111010100001111101001001010100 - gdzie są dane? - trzy podejścia do zadania: - transmisja zorientowana znakowo (character oriented framing), - zliczanie bitów (kontrola długości) – stała długość ramki, - protokoły zorientowane bitowo (bit oriented protocols)

7 Transmisja zorientowana znakowo SYN SYN STX NAGŁÓWEK PAKIET ETX CRC SYN SYN synchronizacja Start of TeXtEnd of TeXt Cyclic Redundancy Check ramka - standardy kodów (ASCII, EBCDIC) zawierają specjalne znaki dla potrzeb komunikacji (nie mogą występować jako dane), - rozpoczęcie i zakończenie transmisji bazuje na znakach kodu, - długość ramki jest wielokrotnością długości znaku, - transmisja zależy od kodu, - problemy z transmisją danych binarnych

8 Zliczanie bitów - jedno z pól nagłówka jest wykorzystywane do zapisania długości ramki (w bajtach lub bitach), - odbiornik zlicza bity aż do końca ramki po to, aby zidentyfikować początek kolejnej ramki, - odbiornik odczytuje odpowiednie pole nagłówka kolejnego pakietu w celu znalezienia długości pakietu, - długość pola nagłówka do zapisywania długości ramki zależy od długości ramki, - - ograniczona długość nagłówka (długość pola nagłówka vs. długość pakietu, - problemy: - trudności z ochroną przed błędami, - niezbędna jest resynchronizacja po tym, jak wystąpi błąd w zliczaniu bitów

9 Jednostki danych o stałej długości - np. komórki ATM (Asynchronous Transfer Mode): - każda komórka ma stałą długość – 53 bajty, - problemy z transmisją: - długości pakietów (np. IP over ATM) nie są wielokrotnością długości komórek (konieczność uzupełniania końcówek pakietów), - synchronizacja, - złożone zadania segmentacji (segmentation) i składania pakietów (re-assembly) przy dużych szybkościach transmisji.

10 Protokoły zorientowane bitowo (flagi) - flaga – unikalny ciąg bitów do wskazywania początku i końca ramki (pakietu, itd.), - jedna flaga może być używana do oznaczenia zarówno początku, jak i końca jednostki danych, - jako flaga może być użyty dowolny ciąg bitów, ale taki który nie wystąpi w ciągu danych, - standardowe protokoły wykorzystują: - jako flagę ciąg binarny: 01111110, - ciąg jedynek binarnych wykorzystywany jest dla oznaczenia stanu jałowego, - przykłady użycia - protokoły: - SDLC (Synchronous Data Link Control), - HDLC (High Data level Link Control procedure),

11 Wtrącanie i wytrącanie bitów - przykładowy ciąg danych binarnych (oryginalna wiadomość): 111111100010110100011111111111110000011010101000111110 - 0 jest w nadajniku wtrącane (stuffing) po każdych pięciu kolejnych 1: 0 0 0 0 111111100010110100011111111111110000011010101000111110 - potrzeba wtrącania 0 po wystąpieniu ciągu: 0111110: 0111110111 - bez wtrącania 0111110111 011111111- po wtrąceniu0111110111

12 Wtrącanie i wytrącanie bitów - reguła w odbiorniku: - jeżeli 0 poprzedzone jest ciągiem 011111, to 0 jest usuwane, - jeżeli 0 jest poprzedzone ciągiem 0111111, to jest to ostatni bit flagi, optymalna długość flagi: - jeżeli pakiety są długie, to lepsze są długie flagi (zmniejszana liczba niezbędnych wtrąceń), - jeżeli pakiety są krótkie, to krótkie flagi redukują nadmiarowość wprowadzaną przez konieczne (do transmisji) flagi, -optymalna długość flagi:

13 Błędy ramkowania - podsumowanie wszystkie techniki ramkowania są wrażliwe na błędy: błąd w polu długości pakietu (w nagłówku) może doprowadzić do zakończenia zliczania w złym miejscu, co z kolei powoduje błędy w identyfikacji pola długości kolejnego pakietu, błędy w znakach STX, ETX, itd. powoduje podobne – jak wyżej – konsekwencje, błąd we fladze, lub wykreowanie flagi przez wystąpienie błędu może powodować stratę ramki, lub pojawienie się nowej, najmniej wrażliwą na błędy jest transmisja zorientowana bitowo: wcześniej, czy później pojawi się flaga kończąca kolejny pakiet, wystąpienie błędu powoduje - w najgorszym przypadku - powstanie błędnego pakietu, błędny pakiet jest eliminowany przez odpowiednią, użytą technikę detekcji błędów,


Pobierz ppt "Warstwa łącza danych. Plan prezentacji Rozległe i lokalne sieci komputerowe Funkcje warstwy łącza danych Formatowanie ramek Detekcja błędów Błędy ramkowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google